To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

RUCH WIERNYCH SERC (RWS) - Warunki przystąpienia do RWS

Anonymous - 2012-05-30, 09:19
Temat postu: Warunki przystąpienia do RWS
Warunki przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc
http://www.milujciesie.or...a_do_ruchu.html
Ruch Wiernych Serc jest dla małżonków sakramentalnych, którzy chcieliby się stać silni Bogiem i umacniać się Jego łaską płynącą z sakramentów świętych, a w trudnych sytuacjach poprzez przyjęcie zobowiązań: aby być w łasce uświęcającej i zawierzyć z całą swoją siłą Chrystusowi.

Warunki przystąpienia do RWS są proste, ale znacznie trudniejsze jest trwanie w postanowieniu. Aby włączyć sie do Ruchu Wiernych Serc, trzeba:

- przystapić do Spowiedzi,

- przyjąć Komunię Św.,

- całym sercem zawierzyć Jezusowi i wyznać ustami wierność Jemu, odczytując modlitwę zawierzenia (poniżej),

- powiadomić Redakcję o przystąpieniu do RWS i trwać w postanowieniu zachowania wierności, wykonując związane z tym zobowiązania.

Do zobowiązań RWS należy:

• żyć w łasce uświęcającej, pielęgnując osobistą więź z Panem Jezusem,

• często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Pismo Święte,

• zaleca się codzienną modlitwę poranną wzbogacać „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” (dla szczęśliwych małżonków, bądź po kryzysie „Modlitwą Małżonków”), „Modlitwą o siedem darów Ducha Św.” oraz „Aktem poświęcenia się Niepokalanemu sercu Maryi”,

• powierzać Bogu siebie i bliskich w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” (w miarę możliwości – również codziennie).


Ruch Wiernych Serc jest pomyślany dla ludzi przechodzących ciężki okres przezwyciężania trudności w porozumieniu między sobą i nie umiejących dotrzeć do siebie – z różnych powodów, niekoniecznie związanych z barierą komunikacyjną. Problemy i kryzysy nie muszą kojarzyć się z rozpadem małżeństwa, ponieważ małżeństwo raz zawarte przed Bogiem istnieje aż do śmierci. Od sakramentu małżeństwa nie ma dyspensy i nie ma rozwodu. Dla nas, wiernych małżonków, to oczywiste!

Nie musisz pozostawać sam na sam ze swoim problemem. Pan Jezus zawsze jest gotów Ci pomóc, a ludzie, którzy trwają razem i wspierają się wzajemnie, pomagają sobie nawzajem.

Możesz też skorzystać z pomocy duchowej i psychologicznej, przeczytać świadectwa, wziąć udział w rekolekcjach. Możesz włączyć się do Ruchu Wiernych Serc.


Wierni Małżonkowie! Deklarując wypełnianie przyjętych zobowiązań modlitewnych i wyrażając aktem zewnętrznym swój udział w ruchu RWS, będąc w łasce uświęcającej po spowiedzi i Eucharystii, odmówcie Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Modlitwę zawierzenia.


Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na swoją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie swoje ciało i swoją duszę, wszystkie swoje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi swoich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1242(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


Modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.

Oddaję Ci, Panie, swoją duszę i ciało, swoją pamięć i rozum. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.

Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.

Pozwól mi dochować wierności w trudnej sytuacji i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).

Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga częste uczestnictwo we Mszy świętej i przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała oraz codzienny różaniec i koronka do Bożego miłosierdzia, a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin.

Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie. Postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.

Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Amen.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1687(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


Modlitwa do Patronki RWS - Matki Bożej Gidelskiej

Matko Boża Gidelska, Nasza Patronko, dziękujemy Ci, że polecasz nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Chroniąc nas, Matko spraw, abyśmy nieustannie uczyli się czystości, pokory, wierności oraz uczciwości małżeńskiej, zawierzając wszystkie nasze sprawy niezgłębionej miłości Bożej. Niech przez Twoje wstawiennictwo Bóg Ojciec dokonuje wielkich cudów w naszych sercach.
Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1688(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Zachęcamy do podjęcia tego trudnego zadania. Osoby, które podejmą decyzję trwania w wierności małżeńskiej i jedności z Bogiem, otrzymają błogosławieństwo i zostaną wpisani do Księgi Wiernych Serc w celu ogarnięcia ich regularną modlitwą.

Informację o przystąpieniu do RWS można przekazać do Redakcji:

- telefonicznie: +48 61 852 32 82; +48 61 647 26 86

- listownie: "Miłujcie się!", ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań

lub

- mailem: rws@milujciesie.org.pl

Strona główna Ruchu Wiernych Serc: www.rws.org.pl

Zachęcamy również do przeczytania artykułów:

"Wierny jest Pan"
http://www.milujciesie.or...y_jest_pan.html
"Nadzieja, która nigdy nie zawodzi"
http://milujciesie.org.pl...c_nadzieja.html
"Rozwód to brama do piekła"
http://milujciesie.org.pl...o_brama_do.html
„Bądź wierny aż do śmierci”
http://milujciesie.org.pl...erny_az_do.htmlPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group