To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Rany Pana Jezusa Chrystusa

Anonymous - 2011-02-03, 11:17

WSPÓŁCZESNA LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA


Krwi Chrystusa, przelana także i dzisiaj za nasze grzechy.....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w morderstwach i wszelkiej przemocy .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w ofiarach wojennych .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, która plamisz Palestynę, ziemię Twoich narodzin .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, spływająca w prześladowaniach .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, upokarzana w osobach uprowadzanych i w sercach ich rodzin .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w dokonywanych aborcjach .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, dręczona chorobami nowotworowymi .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana na autostradach i drogach .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, pulsująca w naszych szkołach i w każdym miejscu pracy .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w naszych niewiernościach ślubom zakonnym .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w byle jakości naszego życia .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, która rodzisz życie w łonie matki .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, dająca odwagę wyboru dobra przez ludzi młodych ....wybaw nas
Krwi Chrystusa, która napełnisz pragnieniem czystości i wierności serca zakochanych .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, która przez chrzest jednoczysz nas w jedną rodzinę .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, która oczyszczasz nas w sakramencie pojednania .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, natchnienie Zgromadzeń Tobie poświęconych .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, życie sióstr Adoratorek .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, więzi rodzin i wszystkich wspólnot .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, źródło naszej jedności i świętości .....wybaw nas
Krwi Chrystusa, życie nasze .....wybaw nas

http://bog-w-moim-balagan...2,ID409687878,n

Anonymous - 2011-02-03, 11:33

Litania do Pieciu Ran Jezusa Chrystusa

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,
Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,
Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze występki,
Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic bez ran nie pozostało,
Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni,
Jezu, który cały świat krwią Twoją pojednałeś,
Jezu, który nas Krwią Twoją wybawiłeś i ze skarbca Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas odpuszczenie grzechów,
Jezu, który nas krwią na Twoich rękach zapisałeś,
Jezu, który ukazałeś nam drogę zbawienia Twoimi przebitymi nogami,
Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda,
Jezu, który ukazałeś po Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu znamiona ran Apostołom,
Jezu, który w ostatnim dniu sądu rany Twoje sprawiedliwym na pocieszenie a potępionym na postrach pokażesz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od niewdzięcznego i nieczułego serca,
Od nieufności i oziębłości,
Od niecierpliwości w trudnościach,
Od wszelkiej złej żądzy,
Od niebezpiecznych pokus,
W godzinę śmierci,
Przez mękę Twoją,
Przez boleści Twoje.

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu.
Aby przez Twoich pięć ran zostały zgładzone przestępstwa naszych zmysłów, prosimy Cię,
Aby Twoje przebite ręce kierowały sprawami naszych rąk według woli Boskiej i doprowadziły je do szczęśliwego kresu, prosimy Cię,
Aby rana Twego boku była dla nas miejscem schronienia, prosimy Cię,
Aby spływające z rany Twego boku krew i woda stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego szczęścia, prosimy Cię,
Abyśmy z Magdaleną mogli łzami pokuty obmywać Twoje nogi, prosimy Cię,
Abyśmy kierowali nasze kroki według Twego Słowa i nigdy nie schodzili ze ścieżki przykazań, prosimy Cię,
Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć pomoc i ulgę w Twoich pięciu ranach, prosimy Cię,
Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu ran, oddali ducha na śmiertelnym łożu i w pokoju, prosimy Cię,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Przebodli ręce i nogi Jego.
A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.

Módlmy się: Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy; spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Anonymous - 2011-02-03, 11:38

Modlitwa do ran Pana Jezusa

O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej lewej nogi i przez tę Ranę udziel mi łaski unikania okazji do grzechu.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej nogi i przez tę Ranę udziel mi łaski ustawicznego kroczenia drogą cnoty.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej lewej ręki i przez tę Ranę nie dozwól abym stanął po lewej stronie z potępionymi w dniu sądu.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej ręki i przez tę Ranę błogosław mojej duszy i zaprowadź ją do Królestwa Twego.
O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twego boku i przez nią zapal w mym sercu ogień Twojej miłości, bym Cię kochał coraz więcej.
Głowo czci najgodniejsza, za nas cierniem ukoronowana i trzciną bita - pozdrawiam Cię.
Twarzy przenajświętsza, za nas oplwana, spoliczkowana i krwią zbroczona - pozdrawiam Cię.
Pełne słodyczy oczy mego Zbawiciela za nas łzami zalane - pozdrawiam Was.
Usta błogosławione, za nas żółcią i octem napawane - pozdrawiam Was.
Uszy Boskie, szyderstwami i bluźnierstwami za nas udręczone - pozdrawiam Was.
Ciało Jezusowe, za nas na krzyżu zawieszone, okryte ranami, obumarłe i pogrzebane - pozdrawiam Cię.
Serce najświętsze, któreś zostało za nas otwarte na krzyżu - pozdrawiam Cię.
Pozdrawiam Was najwyższego uwielbienia godne wszystkie Rany mego Zbawiciela, ceno okupu naszego niegdyś w męce Jezusowi zadane, a teraz błyszczące w niebie jak gwiazdy jaśniejące. O dobry Jezu, racz zapisać me imię w Ranach Twoich. Ukryj mnie w nich przed wzrokiem kusiciela. Przez zasługi i Rany najświętszych członków Twoich, racz dać mojej duszy przy wyjściu z ciała tę niewinność, jaką wysłużyłeś Kościołowi przez cierpienia ciała Twego. Który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszej Bóg przez wszystkie wieki.

Amen.za: http://www.mogila.cystersi.pl

Anonymous - 2011-02-03, 11:45

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje.

Amen.

http://www.mogila.cysters...itwy&Itemid=151

Anonymous - 2011-02-03, 11:48

Modlitwa do pięciu ran Pana Jezusa

Panie Jezu Chryste, przez okrutną mękę Twoją bądź pamiętny na ostatnie konanie moje.
1) Jezu Chryste, przez Twe ciężkie rany, zmiłuj się nad nami(3 razy).
Natchnij mnie duchem wiary, duchem miłości, duchem skruchy, duchem nadziei, duchem postanowienia nieobrażania Cię już więcej, duchem pokuty, czystości, cierpliwości, wytrwałości, wstrzemięźliwości; duchem umiarkowania, pokory, poddania się Twojej świętej woli; duchem pracy, bym się nie lenił do niczego, a mianowicie do tego, co na Twoją chwałę być ma; duchem prawdy, żebym nigdy nie kłamał, nigdy się nie chwalił, nad innych się nie wynosił, nikim nie pogardzał, nikogo nie obrażał.

2) Jezu Chryste, przez Twe ciężkie rany, zmiłuj się nad nami! (3 razy).
Zmiłuj się nad rodzicami, żoną, dziećmi, krewnymi i przyjaciołmi moimi. Natchnij ich tymże duchem, o który proszę tak dla siebie, jak i dla nich.

3) Panie Jezu Chryste, przez Twoje ciężkie rany, zmiłuj się nad nami! (3 razy).
Zmiłuj się nad Kościołem Twoim, oświeć niewiernych, zagrzej obojętnych i natchnij duchem, o który proszę tak dla siebie, jak i dla nich.

4) Jezu Chryste, przez Twoje ciężkie rany, zmiłuj się nad nami! (3 razy).
Zmiłuj się nademną, nad wszystkimi, za których Cię proszę, przepuść źle mi życzącym, doprowadź nas do tej drogi, która wiedzie do żywota wiecznego, abym mógł wraz z nimi chwalić Cię w niebie na wieki wieków.

5) Jezu Chryste, przez Twoje ciężkie rany, zmiłuj się nad nami! (3 razy)
Zmiłuj się nad duszami w czyszcu będącemi, mianowicie, nad temi, za które szczególnie modlić się winienem. Daj im wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.

http://www.monika.alleluj...php?numer=28710

Anonymous - 2011-02-21, 19:57

Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Tysiąckrotne błogosławieństwo


Pragnę, żeby pierwszy piątek po święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Bożej Mądrości

Bóg tak bardzo umiłował świat, że pozwolił ukrzyżować swojego Syna za nasze grzechy. Jednak nie wszyscy potrafią to docenić i zniewoleni przez swoje grzechy brną w ciemną przepaść ludzkiej egzystencji, z której powrót jest bardzo ciężki i trudny. Bóg widząc swoje dzieci, tak bardzo zagubione, robi wszystko, by im pomóc, bo tak bardzo je kocha.
Jednym ze sposobów wskazania powrotu z ciemnej ścieżki grzechu są objawienia Pana Jezusa oraz Matki Najświętszej. Znamy wiele cudów, podczas których Niebo przekazuje bądź też ostrzega nas przed różnymi niebezpieczeństwami. Jednak nie zostawia nas samych i podpowiada wielorakie sposoby walki z nimi (np. przekazanie przez Jezusa św. siostrze Faustynie wielkiej łaski, której On pragnie udzielać wszystkim zagubionym grzesznikom, a jest nią niezbadana głębia Jego Miłosierdzia).

Szczególna chwała
Kolejnym, równie istotnym i miłym Bogu Najwyższemu jest modlitwa do Najświętszej Głowy Pana Jezusa, której treść została przekazana w prywatnych objawieniach (nie należących do doktryny wiary) Teresie H. Higginson. Oto słowa Chrystusa: Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo (2 czerwca 1880).
Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy. "Przyodzieję chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych, którzy będą przyodziewać Mnie chwała na ziemi, i obdarzę ich szczęściem nieskończonym" (10 września 1880).
Teresa była także zobowiązana przekazać ludzkości wiadomość, że oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej wtedy, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana, jako Przybytku Mądrości Bożej (Zwiastowanie 1881). Ponadto nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo (16 lipca 1880).

Stokrotne pomnożenie
Kolejne objawienie miało miejsce dnia 2 czerwca 1880, kiedy Jezus powiedział, że niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo. Im usilniej będziemy je praktykować, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Natomiast w maju św. Teresie zostało przekazane, że ci, którzy praktykują nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
"Wszystko, co przyobiecałem tym, którzy będą godnie czcić i kochać Moją Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili. Tym, którzy mnie czczą, udzielę czegoś z Mojej Mocy i będę im Bogiem, a oni będą Moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach" (1 czerwca 1880).
Teresa H. Higginson: Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość, jest pieczęcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych, tych, którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozumienia, że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Najświętszą Głowę Jezusa, Przybytek Mądrości Bożej i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani (23 maja 1880). Pan Bóg pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa dla tych wszystkich, którzy będą działali po linii Jego Boskiej Woli (9 maja 1880).

Współczucie
Pan Jezus do Teresy H. Higginson: Moja dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniem i doznaję uwielbień, i wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma współczujących, którzy rozważaliby udrękę Mojej Duszy - smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc, ale Moja Dusza pozostaje osamotniona".
A oto prośba Pana Jezusa: Pragnę, żeby pierwszy piątek po święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Bożej Mądrości i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które ciągle przeciwko Mnie popełnia się. Ten pierwszy piątek powinien być świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne.

Modlitwa
A oto modlitwa do Najświętszej Głowy Pana Jezusa, jako Przybytku Bożej Mądrości, którą podyktował Zbawiciel stygmatyczce 1894-1905, Teresie H. Higginson:

O Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach. O Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim Ogniem.
O Przybytku Bożej Mądrości i Siło Przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i Miłością Najświętszego Serca - oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie Serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.
O Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka.
O Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.
O Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask - przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.
Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu. Chwała Ojcu..(3x)
O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenia, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu nabożeństwu lub pogardzać nim. Amen

Anonymous - 2011-02-22, 00:38

Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa ♥ ♥ cd.LITANIA
Do Najświętszej Głowy Jezusa Chrystusa


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Najświętsza Głowo Jezusa utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami,

istotowo zjednoczona ze Słowem Bożym,

Świątynio Mądrości Bożej,

Ognisko Przedwiecznej Jasności,

Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,

zabezpieczenie przeciw błędom,

Słońce Nieba i Ziemi,

Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary,

promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,

pełna łaski i prawdy,

żywa lekcjo pokory,

odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,

przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,

która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,

na której Duch Święty spoczął,

która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała na Taborze,

która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,

której podobał się pachnący olejek Magdaleny,

która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,

krwawym potem zlana w Getsemani,

która płakałaś nad naszymi grzechami,

cierniem uwieńczona,

haniebnie znieważana w czasie Męki,

pocieszona serdecznym gestem Weroniki,

która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu,

przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,

Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,

Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza,

która znasz wszystkie nasze potrzeby,

która udzielasz wszystkich łask,

która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,

która rządzisz światem,

która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,

która znasz wszystkie tajemnice naszych serc,

którą oby cały świat poznał i czcił,

która zachwycasz Aniołów i Świętych,

którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,

Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu,

I poddajemy się wszystkim wyrokom Twojej Nieskończonej Mądrości.

Módlmy się:

O Jezu, który raczyłeś objawić służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją godną podziwu Mądrość do nagrody przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.


Pan Jezus do Teresy Higginson: Moja dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbień, i wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma współczujących, którzy rozważaliby udrękę Mojej Duszy smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc, ale Moja Dusza pozostaje osamotniona.

Żródło: z książki Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (R. Szaffera)


źródło http://forum.wiara.pl

Anonymous - 2011-02-22, 00:45

Najświętsza Głowa Pana Jezusa

Pan Jezus ukazał s. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną, pokłutą, z twarzą ukazującą wielką boleść. Powiedział jej, aby wyrywała kolce, z Jego Głowy, ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników. Jedna dusza, mówił Pan - jedna osoba, która łączy swoje życie, sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony, otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży, lśniący blaskiem Jego cierniowej korony, przed którym każdy miał być sądzony. Te dusze, które za życia były Mu wierne, z ufnością rzucały się w Jego ramiona. Te niewierne, na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść.

Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: "Moja Dusza - mówił nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy - smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo, kto by je wytarł i odświeżył, i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi.

Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukałem kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo".

Pieśń

O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran, * Ach, jak żeś Krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan! * O Głowo mego Boga, pokłony składam Ci, * Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.

Nim Cię, o święta Głowo, na Krzyżu zwiesił Bóg, * Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg; * Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból, * Na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.

Sam swe wyciągnął ręce, na drzewie rozpiąć dał, * Tak jakby w srogiej Męce grzesznika objąć chciał. * Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenia słodkie śle, * Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.

Tekst zaczerpnięty z modlitewnika wydawnictwa Arka.
http://www.macgub.yoyo.pl/wiara/glowa/glowa.htm

Anonymous - 2011-09-27, 19:08

Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, Zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, Zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, Męstwo męczenników,
Krwi Chrystusa, Mocy wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca dziewice,
Krwi Chrystusa, Ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, Ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, Pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, Nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, Otucho umierających,
Krwi Chrystusa, Pokoju i Słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, Zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, Wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

http://www.mbkp.info/modlitwy/litanie/krwi.htmlPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group