To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - MODLITWY O UZDROWIENIE

Anonymous - 2011-03-13, 18:03

Katecheza: Skutki sprawowania sakramentu namaszczenia chorych
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=25052

Anonymous - 2011-03-15, 22:57

Msza Święta „ o uwolnienie pokoleniowe od skutków działania zła”
Do cudownego Dzieciątka Jezus z Pragi – o odcięcie się od skutków grzechów ciężkich, przekleństwa, odrzucenia dziecka lub aborcji, praktyk, okultystycznych i ezoterycznych oraz wszelkiego zła, popełnionych w tym i poprzednim pokoleniu lub w całym drzewie genealogicznym w rodzinach.


Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub mailowo.


http://bablin-msf.com/index.php/uwolnienie.html

Anonymous - 2011-06-01, 19:03

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Dzieci: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania Ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen


Można modlić się tak w rodzinie. Wtedy osobe kapłana może zastąpić rodzic.

Anonymous - 2011-06-10, 01:21

MODLITWY POMNOŻENIA
objawione Benedetcie, Włochy, przez Pana Jezusa

NOWENNA KRÓTKICH MODLITW (Novena delle Giaculatorie)

PRZESŁANIE PANA JEZUSA Z 13.10.2002
Dzieci drogie, modlitwa ludzkości jest jeszcze niewystarczająca. Modlitwa człowieka jest niezbędna, aby mieć chleb powszedni, gdyż ziemia musi być zjednoczona z niebem za pomocą modlitwy. Jak się mają sprawy na waszej planecie, sami widzicie, potrzeba modlitwy jest większa niż sobie potraficie wyobrazić. Zło się szerzy. Ale tam gdzie grzech jest w obfitości, tam łaska jeszcze bardziej jest w nadmiarze i to dlatego, że Bóg w swojej nieskończonej Mądrości wybrał „małą trzódkę” i w niej działa cuda. To mnóstwo maluczkich, do którego zapraszani są wszyscy, aby się przyłączyli. To armia Mojej Świętej Matki.
WASZ BÓG CHCE ZBAWIENIA WSZYSTKICH DUSZ I W TYM DZIELE PROSI O WASZ MAŁY WKŁAD.
Ja, Jezus, dla każdego, kto zechce mi pomóc w tym dziele, jeśli będąc w stanie łaski i rozmodlenia (Różaniec, Msza Św.) odmówi modlitwy, które Ja sugeruję, obiecuję POMNOŻENIE PRZEZ TYSIĄC!
Każda modlitwa pozwala mi wybawić jedną duszę, ale JA, który jestem Bogiem pomnażania dobra, MNOŻĘ PRZEZ TYSIĄC! Podaję wam ich tu 33 i większość z nich już znacie. Módlcie się tak, jak chcecie, kiedy możecie, kiedy jesteście zdolni, lecz MODLCIE SIĘ, MODLCIE SIĘ, MODLCIE SIĘ!
Nigdy jak dotąd w historii Kościoła nie dałem tak wiele. Jeżeli wierzycie, że nie ma niczego niemożliwego dla Boga, to zacznijcie od razu. Pragnę, aby płomień Mojej miłości ogarnął całą Ziemię. Kiedy potrzebny był chleb, rozmnożyłem chleb; teraz potrzeba jest modlitwy i Ja pomnażam modlitwę. Jest to cud, który otrzymaliście za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi. Nie ma potrzeby, aby wszystkie te 33 modlitwy były odmawiane w takiej kolejności w jakiej zostały tu zapisane, módlcie się w prosty sposób tak jak dyktuje wam wasze serce. Przypominam wam jednakże, że podoba mi się, gdy Moja Najdroższa Krew jest ofiarowywana każdego dnia. (Modlitwa # 33)
Przypominam wam abyście byli wytrwali w odmawianiu Różańca Św. i w trwaniu w sakramentach.

OBIETNICE:
Obiecuję, że każdy (o ile będzie w stanie łaski i w rozmodleniu duszy) kto odmówi jedną modlitwę pomnażającą 33 razy przez kolejne 9 dni otrzyma z Mojego Serca Miłosiernego każdą łaskę dla siebie lub dla bliźniego swego, o ile będzie ona przydatną do zbawienia.
Nowenna powinna być poprzedzona przez Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu i intencję prostą i pełną ufności w to, czego się pragnie.
Jeśli ta nowenna będzie odmawiana jak modlitwa o wstawiennictwo będzie bardzo silna u Mojego Serca Miłosiernego i wyprosi łaskę nawrócenia.
Jeśli ta nowenna będzie odmawiana za duszę w czyśćcu, wyprosi ona z Mojego Serca Miłosiernego natychmiastowe złagodzenie kary i przybliżenie się do wybawienia.
Temu, kto wierzy, że nic nie jest niemożliwe dla Boga i ufa mojemu Sercu Miłosiernemu i odmówi nowennę ze wszystkimi 33 modlitwami pomnażającymi, obiecuję że będzie zadziwiony strumieniem łask, który obleje całą jego rodzinę (33×33).
Na koniec obiecuję, że ktokolwiek odmówi przez 33 razy jedną modlitwę pomnażającą, nawet tylko jednego dnia, nie straci swojej zapłaty.

Pragnę miłości. Pragnę dusz!

Kto będzie się modlił, gdy będzie to dla niego możliwe zależnie od obowiązków jego stanu, podczas wykonywania swoich powinności codziennych, ten będzie Moim przyjacielem i będzie się cieszył owocami Mojej przyjaźni. Będzie błogosławiony, ponieważ mam pragnienie a wy Mi dajecie się napić.

I H S

NOWENNA KRÓTKICH MODLITW

Wstęp: Wierzę…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…
Wybiera się jedną z modlitw i dla uczczenia 33 lat życia Pana powtarza się 33 razy przez 9 kolejnych dni. Można odmawiać Nowennę z większą ilością modlitw aż dojść do odmawiania wszystkich 33 po 33 razy dziennie przez 9 kolejnych dni. Tak jak Pan Jezus w swoim Miłosierdziu, kiedy brakowało chleba, rozmnożył go, teraz gdy jest potrzeba modlitwy, ponieważ zło się szerzy, pomnoży również moc modlitwy, jeśli będzie ona czyniona z wiarą.

Modlitwy pomnażające:
1) O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2) Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej.
3) Święta Męko Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wybaw nas.
4) Święte Serca Jezusa i Maryi, chrońcie nas.
5) Niech świeci nad nami o Panie światłość Twojego oblicza.
6) Pozostań z nami Panie.
7) Matko moja, ufności i nadziejo, w Tobie pokładam ufność i Tobie się oddaję.
8.) Jezu, Maryjo, Kocham Was ! Ratujcie wszystkie dusze.
9) Krzyżu bądź moim światłem.(Niech Krzyż będzie moim światłem).
10) Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, opiekuj się naszymi rodzinami.
11) Przyjdź Panie Jezu.
12) Dzieciątko Jezus przebacz mi, Dzieciątko Jezu błogosław mnie.
13) Najświętsza Opatrzności Boża, dawaj nam w naszych obecnych potrzebach.
14) O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.
15) Boże mój, kocham Cię i dziękuję Ci.
16) O Jezu, Królu wszystkich Narodów, Niech Twoje Królestwo będzie rozpoznane na Ziemi.
17) Święty Michale Archaniele, obrońco Królestwa Chrystusowego na Ziemi, ochraniaj nas.
18) Miej litość nade mną, Panie miej litość nade mną. (Zlituj się Panie, zlituj się nade mną).
19) Chwała i dziękczynienie niech będzie w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.
20) Przyjdź Duchu Święty i odnów oblicze Ziemi.
21) Święci i Święte Boże, wskazujcie nam drogę Ewangelii.
22) Dusze Święte czyśćcowe, wstawiajcie się za nami.
23) Panie, wylej na cały świat skarby Twojego nieskończonego Miłosierdzia.
24) Adoruję Cię Panie Jezu i błogosławię Tobie, bo przez Twój Święty Krzyż odkupiłeś cały świat.
25) Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.
26) O Jezu wybaw mnie przez miłość Łez Twojej Świętej Matki.
27) Przyjdź Królestwo Twoje Panie i bądź Wola Twoja.
28) O Boże, Zbawco Ukrzyżowany, rozpal we mnie miłość, wiarę i odwagę dla zbawienia braci.
29) O Boże, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze rany i odnów nasze serca, abyśmy mogli być jednością w Tobie.
30) Święci Aniołowie Stróże brońcie nas przed sidłami szatana.
31) Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
32) Boże wszelkiej pociechy, zachowaj w Twoim Pokoju nasze dni i udziel nam Miłości Ducha Świętego.
33) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa w jedności ze wszystkimi Ofiarami Mszy Świętej odprawianymi dzisiaj na całym świecie, za wszystkie dusze Święte Czyśćcowe, za grzeszników całego świata, za Kościół Powszechny, za mój dom i moją rodzinę. Amen.

Anonymous - 2011-06-14, 12:04
Temat postu: Modlitwy uwolnienia Cerkwi Prawosławnej
Modlitwy czyli zaklinania Bazylego Wielkiego
nad dreczonymi przez demonów i przeciwko wszelkiej niemocy:


Modlitwa 1:

Do Pana módlmy się.
Boże bogów i Panie panujacych, ognistych chórów Stwórco i
bezcielesnych mocy przyczyno, i niebianskich oraz ziemskich rzeczy Artysto,
którego nie widział ani jeden człowiek, ani też widziec nie może, którego lekaja
sie wszystkie stworzenia, który niegdys pysznego arcystratega wraz z jego
wojskiem, odpadłych przez nieposłuszenstwo, zrzuciłes na ziemie, a wraz z nim
upadłe anioły, biesy pełne złosci, i oddałes ich ciemnosci głebin otchłani, spraw,
aby moje zaklinanie, dokonywane w budzacym lek Twoim imieniu, było grozne
dla władcy zła i wszystkich jego wspólników, którzy razem z nim spadli z
wysokiej swiatłosci, i zamien ich w ucieczke, naka im stad odejsc, aby nikomu
nie zaszkodzili swoja złoscia, ale aby przyjeli moc silna znaku, moc
nastepowania na mije i na skorpiony, i na wszelka wraa siłe, jak Ty nakazałes.
Albowiem najswietsze Twoje imie jest opiewane i uwielbiane przez wszystkie
stworzenia, i wysławiane z bojaznia, Ojca i Syna, i Swietego Ducha, teraz i
zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Modlitwa 2:

Do Pana módlmy sie.
Zaklinam ciebie, przywódce zła bluznierczego, przywódce buntu
przeciwko Bogu i twórce zła, zaklinam ciebie, zrzuconego z wysokiego miejsca
Swiatłosci i zrzuconego w głebiny ciemnosci z powodu pychy. Zaklinam ciebie
i cała zrzucona moc, idaca za twoim buntem, zaklinam ciebie, duchu nieczysty,
przez Boga Sabaot i wszystkie zastepy aniołów Boych, Adonai Elohenu, Boga
wszechmogacego: Wyjdz i rozłacz sie ze sługa boym N., zaklinam cie przez
Boga, który wszystko stworzył swoim słowem i przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, Jednorodzonego Jego Syna, przed wiekami w niewypowiedziany
sposób i bez adzy z Niego zrodzonego, który uczynił stworzenia widzialne i
niewidzialne, który stworzył człowieka na swój obraz i najpierw kierował
swoimi dziecmi przez prawo naturalne i ochraniał przez danie aniołów, który
woda z wysoka zatopił grzech, otworzył podniebieskie otchłanie i zniszczył
niegodnych czci gigantów, wiee zbrukanych rozbił, ziemie Sodomy i Gomory
ogniem solnym spopielił, na swiadectwo czego kłebi sie niegasnacy dym, który
laska rozdzielił morze i ludzie przeszli przez nie suchymi nogami, a
przesladowce faraona i bogoburcze wojsko na wieki falami zatopił bunt
nieczystosci, a w czasach ostatecznych wcielił sie niewypowiedziane w
nieskalana Dziewice i nienaruszonymi zachował pieczecie czystosci, zechciał
obmyc chrztem nasz dawny brud, którym bylismy zbrukani przez przestepstwa.
Zaklinam ciebie przez chrzczacego sie w Jordanie, który z łaskawosci dał nam
w wodzie obraz niezniszczalnosci, któremu dziwia sie aniołowie i wszystkie
moce niebios, widzac w pokornym człowieku wcielonego Boga, któremu Ojciec
niemajacy poczatku odkrył niemajace poczatku zrodzenie, i Swietego Ducha
wyłonienie, Troista zaswiadczył jednosc. Zaklinam ciebie przez tego, który
zakazał wiatrowi i ukrócił burze morska, który wypedził legion demonów i z
łona matki pozbawionemu wzroku przez błoto otworzył slepe oczy i odnowił
dawne stworzenie naszego rodzaju, niemym przywrócił mowe, oczyscił strupy
tradu i wskrzesił martwych z grobów, a do smierci swojej rozmawiał z
człowiekiem i przez zmartwychwstanie zniewolił piekło, i cała ludzkosc wyrwał
smierci. Zaklinam ciebie przez Boga wszechmogacego, które swe tchnienie
Boe tchnał na ludzi i pomagał apostołom, aby cały swiat napełnic pobonoscia:
Uleknij sie, uciekaj, uciekaj, rozłacz sie nieczysty i zbrukany demonie,
piekielny, głebinowy, fałszywy, bezkształtny, widziany z powodu bezwstydu,
niewidoczny z powodu obłudy, a skoro jestes lub odejdziesz, albo te jestes
samym Belzebubem, albo wprowadzasz w drenie lub w postaci wea, lub wielu
zwierzat, lub jako mgła, lub jako ptak dzwieczacy noca, lub głuchy, lub niemy,
najsciem przeraajacy, lub rozwiazujacy, lub nawodzacy, lub w ciekim snie,
lub w chorobie, lub w ranie, lub w zmysłowym rozdranieniu, lub łzy rozkoszy
dajacy, lub cudzołony, lub cuchnacy złem, lub w chuci, czyniacy adze
rozkoszy, lub pozbawiajmy siły przez trucizne, lub pobudzajacy do rozpusty,
lub namawiajacy do kultu gwiazd, lub mieszkajacy w domu, lub bezwstydny,
lub skłaniajacy do sporów, lub niestały, lub zmieniajacy sie z ksieycem, lub w
jakims czasie wiercacy sie, lub poranny, lub południowy, lub północny, lub
pewnego niewłasciwego czasu lub blasku, lub przypadkowo spotkany, lub przez
kogos posłany jestes, lub przyszedłes niespodzianie, lub w morzu, lub w rzece,
lub z ziemi, lub z trzciny, lub z jakiejs rzeczy, lub z oblicza ziemi, lub z
nieczystosci, lub z łaki, lub z lasu, lub z drzewa, lub z ptaków, z gromu, z dachu
łazni, z sadzawki wodnej, a grobu jakiegos boka, lub skad wiemy, lub nie
wiemy, lub od znajacych, lub od nieznajacych, czy te odłaczyłes sie od
nieodwiedzanego miejsca i zmieniłes sie, zawstydz sie obrazu stworzonego reka
Boa i wyobraonego, uleknij sie wcielonego Boga i nie kryj sie w słudze
Boym N., gdy czeka na ciebie elazna laska, piec ognisty i otchłan, i
zgrzytanie zebami, zemsta za nieposłuszenstwo, uleknij sie, zamilknij, ucichnij,
nie powracaj, nie ukrywaj sie z innym złem nieczystych duchów, ale odejdz do
ziemi bezwodnej, pustej, nie obrabianej, w której nie mieszka człowiek. Bóg
jedyny odrzuca wiezy wszystkich zwiazanych i złorzeczacych na Jego obraz, i
skowanych okowami mroku oddaje otchłani na długa noc, take ciebie, kusiciela
i wynalazce całego zła. Albowiem wielka jest bojazn Boa i wielka jest chwała,
Ojca i Syna, i Swietego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Modlitwa sw. Jana Chryzostoma:

Do Pana módlmy sie.
Boe wieczny, który wyzwoliłes rodzaj ludzki z niewoli diabła, wybaw
Twego sługe N. z wszelkiego działania nieczystych duchów. Naka złym i
nieczystym duchom oraz demonom odstapic od duszy i od ciała Twego sługi N.,
aby w nim nie przebywały, aby nie ukrywały sie w nim, niech uciekaja przed
Twoim swietym imieniem i Jednorodzonego Twego Syna, i 8yciodajnego
Twego Ducha, niech uciekaja od dzieła Twoich rak, aby oczyszczony z
wszelkiej pokusy diabelskiej ył pobonie, sprawiedliwie i swiecie, bedac
godnym przeczystych Tajemnic Jednorodzonego Twego Syna i Boga naszego, z
którym jestes błogosławiony i wysławiany z Najswietszym, i Dobrym, i
by ci odajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Inna modlitwa sw. Jana Chryzostoma:

Do Pana módlmy sie.
Ty, który zakazywałes wszystkim duchom nieczystym i moca słowa
wygnałes legion, objaw sie i teraz przez Jednorodzonego Twego Syna w Twoim
dziele, które stworzyłes na swój obraz, wyrwij go z przemocy wroga, abys
zmiłowawszy sie nad nim i oczysciwszy, połaczył z Twoja swieta owczarnia i
zachował jako swiatynie uduchowiona i najczystsza Swietego Ducha, i Boga,
przez łaske i dobrodziejstwa, i przyjazn do człowieka Jednorodzonego Twego
Syna, z którym jestes błogosławiony i z Najswietszym, i Dobrym, i
8yciodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Inna modlitwa sw. Jana Chryzostoma:

Do Pana módlmy sie.
Przyzywamy Ciebie, Władco Boe wszechwładny, najwyszy,
najłaskawszy, Królu pełen pokoju, przyzywamy Ciebie, który stworzyłes niebo i
ziemie, od Ciebie wyszła i Alfa i Omega, Poczatek i Koniec, który dałes
ludziom, aby ich słuchały czworonone i nieme zwierzeta, albowiem Ty, Panie,
podporzadkowałes je człowiekowi. Wyciagnij Twoja reke mocna i Twoim
ramieniem wzniesionym i swietym, i nawiedz to Twoje stworzenie przez
oswiecenie, zeslij mu anioła pokoju, anioła mocnego, stróa duszy i ciała, aby
zabronił i odpedził od niego wszelkiego złego i nieczystego demona. Albowiem
Ty, Panie, jestes jedynym najwyszym Władca, błogosławionym na wieki
wieków. Amen.


Inna modlitwa sw. Jana Chryzostoma:

Boskie i swiete, wielkie i budzace bojazn, nieznosne dla ciebie
przyzywanie tworzymy na twoje przepedzenie, odstepco, a take zaklinanie
zgubne dla ciebie, diable. Bóg swiety, niemajacy poczatku, budzacy bojazn,
niewidzialny w istocie, bezprzykładny w mocy i nieosiagalny w Bóstwie, Król
Chwały i wszechmocny Władca, zaklina ciebie, diable. Bóg, który z niebytu
wszystko doprowadził do istnienia swoim słowem, który chodzi na skrzydle
wiatru. Zaklina ciebie, diable, Pan, który przyzywa wode morska i rozlewa ja po
obliczu całej ziemi, Pan mocy Jego imie. Zaklina ciebie, diable, Bóg, któremu
słua w bojazni niezliczone zastepy niebieskie i opiewaja Go, kłania sie Mu z
dreniem i sławi Go mnóstwo chórów anielskich i archanielskich. Zaklina
ciebie, diable, Bóg otoczony przez stojace wokół moce i straszne
szescioskrzydłe i wielooczne cherubiny i serafiny, które dwoma skrzydłami
zakrywaja swoje oblicza ze wzgledu na Jego niezbadane Bóstwo, dwoma
zakrywaja swoje nogi, aby nie spłoneły od Jego niewypowiedzianej Chwały i
niewyraalnego Majestatu, a na dwóch skrzydłach lataja i napełniaja niebo
swoim wołaniem: Swiety, Swiety, Swiety Pan Sabaot. Pełne sa niebiosa i ziemia
Jego chwały. Bóg Słowo ze swietej Dziewicy przez godne pokłonu
niewypowiedziane i przeczyste swoje wcielenie w niewypowiedziany sposób
zjawił sie w swiecie, aby go zbawic, i władcza swoja moca zrzucił ciebie z
niebios, i jako odstepce okazuje wszelkimi sposobami. Zaklina ciebie, diable,
Pan, który rzekł morzu: Zamilknij, przestan i na Jego rozkaz uspokoiło sie.
Zaklina ciebie, diable, Pan, który z przeczystego spluniecia uczynił błoto i
slepemu od urodzenia przywrócił wzrok, i pozwolił ogladac swiatłosc. Zaklina
ciebie, diable, Pan, który córke przełoonego synagogi oywił słowem i syna
wdowy wyrwał z ust smierci, który Łazarza podzwignał z grobu po czterech
dniach jakby nigdy nie umarłego i be adnej szkody, ku zdziwieniu wielu ludzi.
Zaklina ciebie, diable, Pan, który przez przyjecie policzkowania zniszczył
klatwe, a przez przebicie Jego boku włócznia odsunał płomienny ore, broniacy
drogi do raju. Zaklina ciebie, diable, Pan, który przez to, e opluto Jego
przeczyste Oblicze, otarł wszelka łze z kadego oblicza. Zaklina ciebie, diable,
Pan, który postawił krzy jako jedyne umocnienie i zbawienie swiata, i na twój
upadek i wszystkich pod toba aniołów. Zaklina ciebie, diable, Pan, który
zawołał na swoim krzyu i zasłona swiatyni rozdarła sie, i kamienie rozpadły
sie, i groby otworzyły sie, i od powstali od wieka umarli. Zaklina ciebie, diable,
Pan, który smiercia usmiercił smierc i przez swoje zmartwychwstanie dał
ludziom ycie. Zaklina ciebie, diable, Pan, który zstapił do otchłani, uwolnił
spetanych i wezwał do siebie, którego widzac odzwierni przerazili sie i obroncy
otchłani kryjac sie znikneli. Zaklina ciebie, diable, Pan, który powstał z
martwych, Chrystus, Bóg nasz, i wszystkim dał swoje zmartwychwstanie.
Zaklina ciebie, diable, Pan, który w chwale wstapił na niebo do swojego Ojca i
zasiadł po prawicy Majestatu na tronie chwały. Zaklina ciebie, diable, Pan, który
znowu przyjdzie w chwale na obłokach niebieskich ze swietymi swoimi
aniołami sadzic ywych i umarłych. Zaklina ciebie, diable, Pan, który
przygotował tobie na wieczna meke ogien niegasnacy, niezasypiajacego robaka i
ciemnosci zewnetrzne. Zaklina ciebie, diable, Pan, którego wszyscy sie lekaja i
dra w obliczu Jego chwały, albowiem nieznosny jest dla ciebie gniew Jego
odrzucenia. To On zaklina ciebie, diable, strasznym swoim imieniem: Uleknij
sie, zadryj, przeraz sie, rozłacz sie, odejdz, uciekaj, upadły z niebios, i z toba
wszystkie złe duchy, wszelki zły duch, duch nieczystosci, duch fałszu, duch
nocny i dzienny, południowy i wieczorny, duch północny, duch marzycielski,
duch idacy na spotkanie, ziemski, wodny, przebywajacy w debinach lub słomie,
w przepasciach, w rozdwojeniu dróg lub w ich potrojeniu, w jeziorach lub
rzekach, w domach, w podwórcach, przychodzacy w łazniach i szkodzacy,
zmieniajacy rozum człowieka, szybko rozłacz sie ze stworzeniem Chrystusa
Stwórcy, Boga naszego, i odłacz sie od sługi Boego N., od jego rozumu, od
duszy, od serca, od wnetrza, od zmysłów i od wszystkich jego członków, aby
był zdrowym i całym, wolnym, znajacym swego Władce i Boga, Stwórce
wszystkich, zbierajacego zbłakanych i dajacego im pieczec zbawienia przez
zrodzenie i odrodzenie w Boskim chrzcie, aby był godnym przeczystych,
niebieskich i budzacych bojazn Jego Tajemnic, i zjednoczył sie z Jego
prawdziwa owczarnia, yjaca w miejscu ochłody, nad wodami ukojenia,
kierowany zbawczym krzyem ku odpuszczeniu grzechów i yciu wiecznemu.
Albowiem Jemu przynaley wszelka chwała, czesc, pokłon, i majestat z Ojcem
Jego niemajacym poczatku, i z Najswietszym, i Dobrym, i 8yciodajnym Jego
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

http://www.liturgia.cerki...zyli_demony.pdf

Anonymous - 2011-08-15, 11:06
Temat postu: UZDROWIENIE PAMIĘCI (WSPOMNIEŃ BOLESNYCH PRZEŻYĆ)
Polecam ciekawe rozważania na temat przebaczenia, uzdrowienia naszych bolesnych zranień oraz pojednania:

http://www.nowaksvd.opoka.../spistresci.htm

Anonymous - 2011-08-16, 15:52

skorzystałam z tej stronki :lol:
Anonymous - 2015-09-01, 22:27

Modlitwa Jabesa:

(10) A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło! I sprawił Bóg to, o co on prosił. (B.T)

lub

(10) A Jabes modlił się do Boga Izraela, mówiąc: Racz mnie obdarzyć swoim błogosławieństwem i rozszerzyć moje granice! Niech Twoja prawica będzie ze mną, niech mnie strzeże od wszelkiego nieszczęścia i nie sprowadza na mnie żadnego ucisku! I dał mu Bóg wszystko, o co tylko prosił. (B. W-P )

1 Ks. Kronik 4:10

swiadectwo:
Kiedy odkryłem tę modlitwę i zacząłem nią się modlić, również i moje życie zaczęło się zmieniać. Dlatego odmawiam ją teraz codziennie. Obok takich modlitw, jak Ojcze nasz, Różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia modlitwa Jabesa stała się dla mnie przestrzenią spotkania z żywym Bogiem, któremu na mnie bardzo zależy. Ta modlitwa pokazuje, zwłaszcza w chwilach dojmującego bólu, że Bóg czeka, aby w moim życiu uczynić cud – cud objawienia swojej miłości do mnie. Słowa tej modlitwy bardzo mocno do mnie przemawiają. Mam nadzieję, że przemówią też do tych, którzy będą nad nimi pochylać się każdego dnia.
http://franciszkanska3.pl/Modlitwa-Jabesa,a,10362

Anonymous - 2015-09-02, 18:39

Posty nie dotyczace watku przeniesiono tu:
http://www.kryzys.org/vie...p=513137#513137Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group