Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Różaniec - Miesiąc różańcowy

Anonymous - 2010-02-03, 22:10

Różaniec dla początkujących i samotnych

Tajemnice radosne :
http://pl.gloria.tv/?media=18861

Tajemnice bolesne:
http://pl.gloria.tv/?media=18886

Tajemnice chwalebne:
http://pl.gloria.tv/?media=14917

Anonymous - 2010-02-05, 01:44

RÓŻANIEC DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo."

http://www.milosierdziebo...iec.php?text=37

Anonymous - 2010-02-17, 20:58

40 lat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
o. Bogumił Schab OSPPE - Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej,


http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=9364

Anonymous - 2010-02-20, 15:16

Do znudzonych modlitwą różańcową
Tyle razy próbowałeś odmawiać różaniec i tak często kończyłeś go z uczuciem znużenia i pustki: to dobre dla staruszek, ja przy moim trybie życia nie potrafię tak się modlić. Tymczasem jest dokładnie na odwrót: im bardziej szalone jest tempo naszego życia, tym bardziej potrzebujemy różańcowej modlitwy, która wcale nie jest taka łatwa, ale zawiera w sobie wyjątkowe piękno. Wymaga ona taż pewnej odwagi, gdyż odsłania nam często smutną prawdę o nas samych: nasze duchowe otępienie, niezdolność do koncentracji, brak wyobraźni. Tak więc jeśli nie należysz do ludzi tchórzliwych i pozbawionych silnej woli, rozpocznij tę wspaniałą duchową przygodę, te modlitewną wędrówkę przez dzieje zbawienia.

Nie myśl jednak, że Twoja modlitwa różańcowa będzie udana jeśli rozpoczniesz ją zaraz po wyłączeniu grającego na cały regulator magnetofonu. Stopniowo wyciszaj się wewnętrznie: podobnie jak przed jedzeniem odkładasz brudną pracę i myjesz ręce, tak przed modlitwą musisz "umyć ręce" Twojej wyobraźni: powiedz sobie: "za chwilę rozpocznę różaniec" i stopniowo ale konsekwentnie wchodź w milczenie. Przy okazji ważna uwaga: nie ucz się modlitwy różańcowej w zatłoczonym autobusie. To piękne, że jest tylu ludzi, którzy uświęcają różańcem czas podróży, lecz jeśli masz kłopoty ze skupieniem, nie zaczynaj od "zadań dla zaawansowanych", znajdź w Twoim zatłoczonym dniu kwadrans (doba zawiera ich aż 96!), który poświęcisz wyłącznie modlitwie.....
reszta tu: http://www.pijarzy.pl/?st...zaniec,ant.html

Anonymous - 2010-02-20, 15:44

Różaniec Misyjny


1. Wprowadzenie
Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1)

2. Tajemnice chwalebne

EUROPA
Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Na przestrzeni 2000 lat, głoszenie Ewangelii, chociaż niejednokrotnie naznaczone skazą błędu, wywierało wielki wpływ na kulturę ludów europejskich poprzez głębokie doświadczenie wiary i miłości, oddziałując nie tylko na kształtowanie się postaw religijnych, ale również na życie społeczne i kulturalne.
Na początku nowego tysiąclecia, Kościoły tego kontynentu zdają sobie sprawę, że ich dzisiejszym zadaniem jest nowa Ewangelizacja. Istnieje wiele niepokojących sytuacji, które zasmucają Europę: począwszy od sekularyzacji i religijnego indyferentyzmu po wiele form synkretyzmu i ulegania wpływom sekt; od braku wsparcia dla rodziny i pojedynczych osób po niepewną przyszłość ludzi młodych; od ekonomii, nie mającej wiele wspólnego z wzajemną solidarnością, po niszczenie środowiska i bezduszną politykę.
Europo! Nie opuszczaj rąk! Nie poddawaj się zniechęceniu, nie rezygnuj! Również dzisiaj, po 2 tysiącach lat, Jezus Chrystus i tylko On, Zmartwychwstały i żyjący w Kościele, jest wciąż Dobrą Nowiną o Zbawieniu. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? On idzie przed nami - kto idzie razem z Nim, nie pogrąży się w pustce i beznadziei.
Europa sama staje się powoli terenem misyjnym, ale rozważając tę tajemnicę nie zapominajmy, że to właśnie z tego kontynentu wyruszyły tysiące misjonarzy, by głosić Ewangelię Jezusa po całym świecie.
Módlmy się, by obecne trudności nie osłabiły tak hojnej i wspaniałomyślnej działalności misyjnej tego kontynentu. Maryjo, oświecaj i prowadź Europę, by tworząca się jedność i powszechność sprawiały, że Kościoły naszego kontynentu staną się wierniejsze Jezusowi Zmartwychwstałemu.
Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami.

AZJA
Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Bóg wybrał konkretne miejsce, by zrealizować swój zbawczy plan. Gdy nadeszła pełnia czasów, posłał swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem jako mieszkaniec Azji. Trzeba, by Kościół Powszechny zawsze był świadomy swych korzeni, miejsca, z którego Jezus posłał pierwszych uczniów aż na krańce świata.
Mieć świadomość, czym jest Kościół w Azji, to znaczy zdawać sobie sprawę z wyzwań, przed którymi trzeba stanąć na różnych płaszczyznach: kulturowej, ekonomicznej i politycznej. W sferze kulturowej musimy pamiętać, że Azję zamieszkuje 65% ludności Ziemi. Azja jest także kolebką głównych religii świata. Kościół w Azji jest wezwany do poszanowania różnych szkół nauczania i wartości religijnych i do dialogu.
W sferze ekonomicznej panuje bardzo duże zróżnicowanie: istnieją kraje bardzo bogate i kraje z wyniszczającymi je problemami ubóstwa, emigracji, wyzysku...
Panorama polityczna jest bardzo złożona. W wielu krajach azjatyckich rozwijają się wojskowe dyktatury lub ateistyczne ideologie. Prawa człowieka są często łamane, istnieje wiele form korupcji.
Wobec takich realiów życia, nasza modlitwa niech będzie wołaniem o przemianę serc. Módlmy się, by Kościół w Azji coraz pełniej otwierał się na łaski, jakie Bóg przygotował dla niego w swym zbawczym planie.
Prośmy Pana o wzrost liczby powołań w Azji do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Święta Maryjo z Nazaretu, módl się za nami

OCEANIA
Tajemnica trzecia: Zstąpienia Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku

Oceania, z niezliczoną liczbą wysp, olbrzymimi odległościami, mnogością etniczną i językową, jawi się jako rzeczywistość pełna kontrastów, różnorodności kultur i narodów, szukająca własnej tożsamości w świecie coraz bardziej zglobalizowanym.
Z jednej strony istnieją tam kraje bardzo rozwinięte i zsekularyzowane, z drugiej strony takie, które dopiero co zetknęły się ze światem współczesnej cywilizacji.
Módlmy się za dzieło ewangelizacji tego kontynentu, na którym istnieją katolickie wspólnoty, mające bardzo rzadko możliwość uczestnictwa w Eucharystii, potrzebujące wielu robotników, którzy towarzyszyliby życiu chrześcijańskich wspólnot na wyspach i pomagali małym grupom imigrantów, narażonym na utratę własnej tożsamości w dużych skupiskach miejskich.
Módlmy się za te młode Kościoły, by odnalazły swoje miejsce i rolę do spełnienia w sercu Kościoła Powszechnego.
Święta Maryjo, Gwiazdo Morza, módl się za nami

AFRYKA
Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Panie, naszą modlitwą ogarniamy Afrykę. Znasz jej wspaniałe piękno, ale również jej zmartwienia i bolesne cierpienia. Jest to młody kontynent poszukujący swej tożsamości i prawdziwej wielkości na arenie współczesnego świata; kontynent pełen dynamiki, ale rozbity wewnętrznymi podziałami, niepewny jutra.
Dziękujemy Ci, Boże, za przyjście na świat Twojego Syna i za Dobrą Nowinę o Zbawieniu, którą dzieci Afryki mogą przyjąć.
Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół w Afryce i zawierzamy Twemu miłosierdziu tamtejszych chrześcijan, by poprzez swoje świadectwo byli głosicielami wartości ewangelicznych.
Niech Maryja, nasza Matka, wraz ze wszystkimi Świętymi i Męczennikami tego kontynentu, towarzyszy Afryce na drodze nadziei i wspiera Szkoły Pobożne w pracy na tym kontynencie.
Pani nasza, Opiekunko Afryki, módl się za nami

AMERYKA
Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Kościół w Ameryce to Kościół nadziei. Ogromny kontynent zamieszkały przez prawie połowę katolików całego świata. Kontynent kontrastów: ziemi pokrytej lodem, pustyń i nieprzeniknionych puszczy; kontynent Kościołów w pełni uformowanych i Kościołów, które dopiero wchodzą na drogę ewangelizacji; Kościołów z wystarczającą liczbą duszpasterzy i Kościołów wyczekujących robotników posłanych na żniwo; Kościołów umiejących się dzielić swoim niedostatkiem, chociaż same potrzebują misjonarzy i misjonarek; Kościołów, które wciąż, wobec całego świata, dają świadectwo życia oddanego Chrystusowi aż do przelania krwi.
Nie lękajcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Jest to radość płynąca z faktu, że, pośród blasków i cieni, możliwa była realizacja dzieła Ewangelizacji tego kontynentu, które i dzisiaj może być kontynuowane z nowym zapałem misyjnym.
Nie lękaj się, kontynencie amerykański! Z nowymi inicjatywami i odnowioną twórczością wyjdź naprzeciw potrzebom tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.
Prośmy Pana Historii za wszystkich chrześcijan Ameryki, by dał im siły do odważnego głoszenia Jego Słowa poprzez dzieło Ewangelizacji, by wzmacniać nadzieję w świecie.
Pani nasza z Guadalupe, Matko Ameryki, módl się za nami

3. Magnificat

http://www.pijarzy.pl/?st...isyjny,ant.html

Anonymous - 2010-02-25, 21:29

Różaniec z Ojcem Pio
- 2 płyty CD
Cena jednostkowa (sztuka): 16.60

http://www.fnp.pl/main_jo...uemart&Itemid=1

--------------------------------------------------------------------------------

Ojciec Pio
Tłumaczenie: Krzysztof Stopa
Czytają: Dorota Bochenek, Jakub Kosiniak
Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Soboń


Ojciec Pio odmawiał różaniec wszędzie: w celi, na korytarzach, w zakrystii, wchodząc i schodząc po schodach, w dzień i w nocy. Pytany, ile różańców odmawia w ciągu dnia i nocy, odpowiadał: "Czasem 40, a czasem 50". Pytany, jak to robi, odpowiadał pytającemu: "Jak ty to robisz, że ich nie odmawiasz?"

nośnik: 2 płyty CD

Anonymous - 2010-03-08, 10:50

Jerycho Różańcowe
Nazwa "Jerycho Różańcowe" nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni - organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W 2006 r. nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - w następujących intencjach:

Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
http://www.egzorcyzmy.kat...id=541&Itemid=1

Anonymous - 2010-03-08, 10:55

Jak zorganizować Jerycho Różańcowe?

Pamiętając o wezwaniu św. Pawła do modlitwy za rządzących, podejmujemy nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - napisała rzeczniczka Legionu Maryja.

Święty Paweł, zwany Apostołem Narodów, polecił przypatrzeć się powołaniu naszemu. Obecne hasło roku duszpasterskiego "Bądźmy uczniami Chrystusa" jest wielkim wyzwaniem dla nas, chrześcijan. To On - Chrystus - uczynił nas swymi uczniami. Czy nimi jesteśmy, czy niesiemy innym Jego Ewangelię? Uklęknijmy przed Obliczem Chrystusa z różańcem w ręku i prośmy, aby Pan "nauczył nas swoich dróg, byśmy kroczyli Jego ścieżkami" (Iz 2, 3). Jednoczmy więc nasze serca, przesuwając paciorki różańca, odczytując na nowo sens jego tajemnic.

"Bądźmy uczniami Chrystusa" - Jezus jest niewyczerpalnym źródłem siły i inspiruje do podejmowania apostolstwa, a także ewangelizacji.

"Bądźmy uczniami Chrystusa" - gdy dzieje się zło: aborcja, demoralizacja dzieci i młodzieży, rozbite rodziny, eutanazja.

reszta tu:
http://info.wiara.pl/doc/...rycho-Rozancowe

Anonymous - 2010-03-08, 23:44

Pokój i dobro!
Serdecznie witamy cię na stronie naszego klasztoru. Zamieściliśmy tu podstawowe informacje o nas, o naszej historii i teraźniejszości.

Nasza świątynia położona na Wzgórzu Przemysła jest miejscem szczególnym ze względu na Cudowny Obraz Matki Bożej Pani Poznania. Od wieków jest on otaczany czcią. Przed cudownym wizerunkiem co roku odbywa się Różańcowe Jerycho - siedmiodobowa adoracja różańcowa Najświętszego Sakramentu, podczas której wierni modlą się w stałych intencjach: za rodziny, Kościół i ojczyznę, o pokój na świecie. Poznańskie Różańcowe Jerycha to także adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w ciągu roku. Rozpoczynają się one zawsze w pierwszy piątek miesiąca o godz. 9, a kończą w sobotę również o godz. 9.

Klasztor jest również prężnym ośrodkiem kulturalnym. Promujemy działania związane z historią miasta, regionu, kraju i Kościoła. Co roku w kościele odbywa się ponad trzydzieści koncertów muzyki poważnej. Najbardziej znanym wydarzeniem jest Wielki Tydzień u Franciszkanów oraz Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej. Oba wydarzenia służą wyciszeniu i refleksji, a jednocześnie wskazuję na rolę i znaczenie muzyki pasyjnej i paschalnej w tradycji Kościoła katolickiego.

szczególy: http://www.ofmconv.opoka.org.pl/poznan/

=======================================================

Poznań: siedmiodniowy różaniec w intencji Ojczyzny, rodzin i kapłanów

Kilkaset osób z archidiecezji poznańskiej weźmie udział w tygodniowej modlitwie pod nazwą „Jerycho Różańcowe”, która rozpocznie się w przypadające we wtorek święto Ofiarowania Pańskiego w kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

„Będziemy się modlić się o pokój na świecie, ład moralny w naszej Ojczyźnie, a także za trwałość naszych rodzin oraz za kapłanów” – powiedział KAI o. Manswet Wardyn, gwardian klasztoru franciszkanów, gdzie „Jerycho Różańcowe” organizowane jest już po raz siódmy z rzędu.

„Jerycho Różańcowe” rozpocznie uroczysta Msza św., którą w południe odprawi archidiecezjalny duszpasterz Wspólnoty Żywego Różańca, ks. Jan Glapiak. Tygodniowe akcję modlitewną zakończy w przyszły wtorek w południe liturgia celebrowana przez biskupa Grzegorza Balcerka.

Przez siedem dni i nocy grupy osób duchownych i świeckich dzień i noc będą się modlić przed wystawionym w świątyni Najświętszym Sakramentem. Po każdych czterdziestu pięciu minutach głośnej modlitwy różańcowej ostatni kwadrans każdej godziny przeznaczony będzie na milczenie.

W „Jerycho Różańcowym” obok grup modlitewnych i duszpasterskich z poznańskich i podpoznańskich parafii zapowiedziały także udział siostry zakonne oraz klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego.

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia z biblijnej Księgi Jozuego, gdzie wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej z niewoli egipskiej następca Mojżesza otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły.

„Wierzymy, że natarczywością i nieustępliwością zanoszonej do Boga za pośrednictwem Maryi modlitwy uda nam się wyjednać wiele łask i obalić mury naszych grzechów” – uważa o. Wardyn.

za: http://ekai.pl/wydarzenia...zin-i-kaplanow/

=======================================================

Dopytuj się o Jerycho we własnych miejscowościach

Anonymous - 2010-03-08, 23:47

Maryja prosi o Jerycha Różańcowe

Naród ginie, gdy znieprawia swojego
ducha, naród rośnie, gdy duch
jego coraz bardziej się oczyszcza.
Jan Paweł II

Kolejny już rok jednoczymy się w modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, upraszając łaski dla naszego Narodu i świata. W czerwcu 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański, dlatego w naszych modlitwach otoczmy szczególną troską kapłanów, aby coraz mocniej byli zjednoczeni z Chrystusem i Jego Krzyżem. Możemy w ten sposób pomóc im w umacnianiu ich dążenia do duchowej doskonałości w służbie Kościołowi.
Dzisiejsze czasy niosą wiele zagrożeń dla życia rodzinnego, dla dziecka poczętego, dla osób młodych i starszych. Wzmaga się relatywizm moralny, pokusa oderwania nas od chrześcijańskich korzeni, walka z Kościołem katolickim i Krzyżem. Jan Paweł II wzywał: "Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym".
Jerycho Różańcowe zrodziło się w 2003 roku z inicjatywy ks. bp. Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna duchowego Legionu Maryi, i odprawiane jest w następujących intencjach: wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata; o łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o powstrzymanie zła; wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli; o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski; o obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu; o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny; o wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi. Proponujemy, aby Jerycho odbywało się co miesiąc w okolicach świąt Maryjnych.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2009/2010 zawarty jest w haśle: "Bądźmy świadkami Miłości". Bądźmy apostołami Chrystusa, niech pod wpływem kontemplacji Różańca Świętego nasze serca otwierają się na drugiego człowieka. Niech Maryja, Matka Chrystusa, niezmiennie prowadzi nas ku swemu Synowi. On jest doskonałym obrazem Miłości Boga. Być świadkiem Chrystusa znaczy otworzyć się na Miłość po to, by dojść do jedności życia (Jan Paweł II), rozbudzać dynamizm ewangelizacyjny, budować solidarność społeczną. W kontemplacji pomoże nam encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI "Caritas in veritate" - o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie! Niech Maryja, nasza Matka, wspiera nas, jednoczy, daje nadzieję i ogarnia swym Matczynym Sercem. "Mówimy do Chrystusa przez Maryję: Bądź z nami w każdy czas!" (Jan Paweł II).
Serdecznie pozdrawiam z Bogiem i Maryją, życząc błogosławionego nowego roku 2010.
Teresa Bazylko-Boratyn
rzecznik prasowy Legionu Maryi

tel. (22) 842 60 76, tel. kom. 0506 488 274

Sprawdź czy w Twojej miejscowości jest Jerycho Różańcowe:

BIAŁYSTOK - parafia Matki Bożej Fatimskiej, w każdą 1. niedzielę miesiąca;
kontakt: Barbara, tel. (85) 732 42 86
BIAŁA PODLASKA - kościół pw. św. Antoniego i Matki Bożej Ojców Kapucynów
- 10 II, 4 XI i 2 XII od godz. 9.00 do godz. 21.00. Na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski; 1 doba - 14/15 IV, 19/20 V, 9/10 VI, 7/8 VII, 4/5 VIII, 1/2 IX, 6/7 X od godz. 18.30 do godz. 18.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Katarzyna, tel. (83) 344 21 90
BIELSKO-BIAŁA - katedra pw. św. Mikołaja - 7 II od godz. 13.30 do godz. 17.00. Na zakończenie Msza Święta;
- kaplica szpitala wojewódzkiego (pod Szyndzielnią) - 11 II od godz. 12.00 do godz. 16.00. Na zakończenie Msza Święta;
- parafia św. Andrzeja Boboli (pod Szyndzielnią) w kaplicy Ojców Pallotynów
- 14-16 II od godz. 15.00 do godz. 7.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta, a 15 II i 16 II Msza Święta o godz. 24.00;
kontakt: Anna, tel. (33) 814 77 91, Maria, tel. (33) 497 03 40
BLIZNE - Stara Wieś - Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia - ciągła i całodobowa adoracja różańcowa
BRZEG - parafia Miłosierdzia Bożego, 1 doba, w każdy 18./19. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: Maria, tel. (77) 411 49 63
BYDGOSZCZ - kościół rektorski pw. Ducha Świętego, w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 22.00 i w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00;
kontakt: o. Józef Zwoliński CSSp, tel. (52) 371 27 89
- parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (Szwederowo), w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 12.00 do godz. 23.00 i w 1. sobotę miesiąca od godz. 8.30 do 12.00. Na rozpoczęcie i zakończenie Msza św.;
kontakt: Małgorzata, tel. (52) 345 91 04
CIESZYN - sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej, w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00;
kontakt: Krzysztof, tel. (33) 852 21 88
CZĘSTOCHOWA - parafia św. Wojciecha i św. Kazimierza (ul. Brzeźnicka 59), 1 doba, w każdy 22./23. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz.18.00. Na rozpoczęcie i o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Siostra zakrystianka, tel. (34) 322 08 08
ELBLĄG - parafia św. Brunona, w każdy 7./8. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 6.00 (od godz. 18.00 do godz. 22.00 w kościele, od godz. 22.00 do godz. 6.00 w domach);
kontakt: ks. Janusz Kawęcki (organizacja), Teresa, tel. (55) 232 74 09
- parafia św. Brata Alberta - w każdy 9./10. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 5.00 (w domach) i w każdy 11./12. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 5.00 (w domach);
kontakt: Marianna, tel. (55) 237 80 71
GDAŃSK - parafia św. Jadwigi Śląskiej (Nowy Port), we wszystkie środy od godz. 18.00 do 19.00; ponadto codziennie Różaniec w podanych intencjach o godz. 6.00, każdego 16. dnia miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz w 1. niedziele miesiąca od godz. 15.00 do godz. 16.00;
kontakt: ks. proboszcz Wiesław Philipp, ks. Stanisław Płatek, tel. (58) 343 21 44
- sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (Żabianka), 1 doba, w każdy 1. piątek na 1. sobotę miesiąca, od godz. 19.00 do godz. 18.00 (w tym w każdą 1. sobotę miesiąca
Różańcowe Jerycho dla dzieci od godz. 11.00 do godz. 12.00). Na rozpoczęcie, zakończenie oraz o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Zofia, tel. (58) 556 33 97
Gdynia (Babie Doły) - sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, 7-dobowe, 14-21 II od godz. 12.15 do godz. 12.15. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Renata, tel. (58) 622 40 78
GLIWICE - kaplica Sióstr Boromeuszek pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1 doba, 18./19. dzień każdego miesiąca od godz. 19.00 do 19.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Krystyna, tel. (32) 234 60 43
GOLUB-DOBRZYŃ - parafia św. Katarzyny, 13. dnia każdego miesiąca od godz. 7.30 do godz. 18.00;
kontakt: Barbara, tel. (56) 683 48 21
GORZÓW WIELKOPOLSKI - parafia św. Antoniego z Padwy i św. Stanisława Kostki (Bracia Mniejsi Kapucyni, plac Staromiejski 1), w 2. sobotę miesiąca raz na kwartał - od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: Adam, tel. (95) 737 13 50, tel. kom. 0693 151 582
GRÓJEC - parafia Świętego Mikołaja;
- parafia Bożego Miłosierdzia, w każdą sobotę od godz. 9.00 do 15.00;
kontakt: Zofia, tel. (48) 664 12 15
JELENIA GÓRA (Zabobrze) - parafia św. Wojciecha - w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 19.00. Na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Józefa, tel. (75) 642 97 29
KALISZ - sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego OO. Jezuitów - raz w miesiącu w 2. czwartki miesiąca od godz. 8.00 do godz. 21.00;
kontakt: Lucyna, tel. (62) 764 52 42, tel. kom. 0501 039 226
KOŁOBRZEG - kościół rektorski pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - wszystkie poniedziałki, środy, piątki od godz. 9.30 do godz. 11.30;
kontakt: Eugenia, tel. (94) 352 13 56
KONIN - parafia św. Wojciecha - adoracje nocne zwykle
w 3. piątki miesiąca od godz. 18.30 do godz. 6.00;
kontakt: Irena, tel. kom. 0885 037 230
- kaplica szpitalna (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1), 1 doba - we wszystkie 2. soboty/ 2. niedziele miesiąca - od godz. 8.30 do godz. 11.00. Na rozpoczęcie i zakończenie Msza Święta;
kontakt: Grażyna, tel. kom. 0885 037 230
KOSZALIN - parafia Ducha Świętego, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 19.00 do godz. 7.00, w tym o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Wiesław, tel. (94) 343 47 59
KRAKÓW - sanktuarium św. Kazimierza OO. Reformatów, ul. Reformacka 4, w każdy 4. wtorek miesiąca od godz. 10.00 do 22.00;
kontakt: Barbara, tel. (12) 637 78 79
- parafia św. Jana Kantego;
kontakt: Zofia, tel. (12) 637 96 42
KROSNO - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego OO. Kapucynów - 24. i 25. dnia każdego miesiąca od godz. 9.00 do godz. 18.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Barbara, tel. (13) 432 37 51, Stanisław, tel. kom. 0503 131 620
KWIDZYN - parafia Miłosierdzia Bożego (kaplica, ul. Słowackiego), w każdy 8. dzień miesiąca od godz. 7.00 do godz. 18.00 i w każdy 13. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 21.00 do końca roku 2009. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
- kaplica Sióstr Misjonarek Benedyktynek (ul. Piastowska), w każdy 13./14. dzień miesiąca do końca roku 2009 od godz. 21.00 do godz. 6.00;
kontakt: Ewa, tel. (55) 261 82 30, tel. kom. 0506 704 055
LUBACHOWO k. Dzierzgonia - w każdy 8./9. dzień miesiąca do końca roku 2009 od godz. 22.00 do godz. 6.00 w domach;
kontakt: Henryka, tel. (55) 276 17 78
LUBIĘCIN k. Nowej Soli - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 15.00 do godz. 21.00;
kontakt: ks. Tadeusz Czapkowicz, tel. (68) 388 15 66
ŁĘCZYCA - kościół św. Andrzeja Apostoła, w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00;
kontakt: ks. dziekan Zbigniew Łuczak, tel. (24) 721 28 83
ŁÓDŹ - kościół Matki Bożej Fatimskiej - codzienna
adoracja od godz. 17.30 do godz. 18.30;
kontakt: ks. proboszcz Paweł Lisowski, tel. (42) 684 07 55
MALBORK - parafia św. Urszuli Ledóchowskiej, każdy 10. dzień miesiąca od godz. 7.00 do godz. 18.00;
kontakt: ks. proboszcz Józef Miciński (organizacja),
MILANÓWEK k. Warszawy - parafia św. Jadwigi Śląskiej, 1 doba, 21./22. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do 18.00; w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.30; w każdy czwartek od godz. 18.00 do 21.00, codziennie w godzinach: 7.30, 8.30 i 18.30, modlitwa 4 częściami Różańca (intencje Różańcowego Jerycha) - czwarta w domach; w każdy 1. czwartek/ 1. piątek od godz. 18.00 do godz. 15.00;
kontakt: Stanisław, tel. (22) 758 32 67, 724 83 10
NOWA JASTRZĄBKA k. Tarnowa - kościół pw. Matki Bożej z Guadalupe, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 20.00 do godz. 2.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: ks. proboszcz Józef Zyzak, tel. (14) 678 60 11
NOWA SÓL - parafia św. Antoniego (klasztor Braci Mniejszych Kapucynów), w każdy 1. czwartek miesiąca od godz. 8.30 do godz. 18.00.
Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Władysława, tel. (68) 387 25 55
OSTROŁĘKA - parafia św. Antoniego, w każdy piątek od godz. 6.30 do 20.00;
kontakt: Ryszard, tel. (29) 764 20 38, kom. 0501 551 732
POMIECHÓWEK k. Warszawy - parafia św. Anny, 1 doba, 8./9. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 17.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta; w każdy czwartek od godz. 18.30 do godz. 19.30; w każdy 18. dzień miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 (w domach);
kontakt: Maria, tel. (22) 785 44 53
POZNAŃ - kościół św. Antoniego z Padwy - sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania (kościół Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława); 1 doba, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 9.00 do godz. 9.00;
kontakt: Jolanta, tel. (61) 830 13 09, Danuta, tel. (61) 868 43 10
PROSZOWICE k. Krakowa - kościół Wniebowzięcia NMP - 1. czwartki miesiąca od godz. 16.00 do godz 21.00 (o godz. 17.00 Msza Święta);
kontakt: Barbara, tel. (012) 386 29 45
PYSKOWICE k. Gliwic - parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła - w 1. soboty miesiąca od I do IX od godz. 16.00 do godz. 18.00;
kontakt: Zofia, tel. (32) 233 33 61
PRZEMYŚL - parafia św. Antoniego Padewskiego Ojców Reformatów - 6-dniowe - każdego miesiąca - początek w poniedziałek po ostatniej niedzieli w miesiącu - najbliższe 1-6 II od godz. 8.00 do godz. 18.00;
kontakt: Danuta, tel. kom. 0606 899 019;
RADOM - kościół św. Katarzyny Ojców Bernardynów - 6/7 II od godz. 21.00 do godz. 5.00; 7 II od godz. 13.00 do godz. 17.00; 11 II od godz. 15.00 do godz. 17.00;
- parafia Świętej Rodziny - 8 II od godz. 12.00 do godz. 16.00;
- parafia św. Rafała Kalinowskiego - 9 II od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- katedra pw. Opieki NMP - 10 II od godz. 12.00 do godz. 16.30;
- kościół garnizonowy pw. św. Stanisława - 12 II od godz. 12.00 do godz. 18.00;
kontakt: Włodzimierz, tel. (418) 364 62 08.
RUDA ŚLĄSKA-WIREK - parafia św. Wawrzyńca (ul. Czajkowskiego 16), 1 doba, 7./8., 8./9. i 14./15. każdego miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 w domach;
kontakt: Teresa, tel. kom. 0510 677 569,
Janina, tel. (32) 244 01 11, tel. kom. 0515 584 004
RUMIA - parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (ul. Dąbrowskiego 26, kaplica Wieczystej Adoracji), w każdą sobotę po Koronce do Miłosierdzia Bożego od godz. 15.10 do godz. 17.10;
kontakt: Krzysztof, tel. kom. 0668 252 953
RZESZÓW - parafia pw. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa (fara), każdy 1. czwartek miesiąca od godz. 17.00 do wieczornej Mszy św. (tj. do godz. 18.00 - w sezonie zimowym, lub do godz. 19.00 - w sezonie letnim od 1 V do 30 IX);
kontakt: Czesław, tel. (17) 862 26 19
SEJNY - parafia Nawiedzenia NMP, w każdy 1. piątek miesiąca, od godz. 8.00 do godz. 17.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta, natomiast o godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa;
kontakt: ks. proboszcz Zbigniew Bzdak, tel. (87) 516 21 50, Jadwiga, tel. (87) 517 30 96
SEROCK k. Warszawy - parafia św. Anny, 12./13. dzień każdego miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 (w każdy 13. dzień miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 do godz. 18.00, a na zakończenie wystawienia o godz. 18.00 Msza Święta), w każdy piątek od godz. 17.00 do godz. 18.00 (nabożeństwo pokutno-wynagradzające) i w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 17.00 do godz. 18.00 (wystawienie Najświętszego Sakramentu);
kontakt: Barbara, tel. (22) 782 60 09
SKOCZÓW - parafia pw. Apostołów św. Piotra i Pawła,
1 doba, 5./6. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: Tadeusz, tel. (33) 853 05 84
STAROGARD GDAŃSKI - parafia Chrystusa Króla Wszechświata - w każdą 1. sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej od godz. 19.00 do godz. 20.00;
kontakt: Joanna, tel. kom. 0508 011 038
SUWAŁKI - parafia św. Kazimierza, w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00. Na rozpoczęcie o godz. 7.00 Msza Święta;
kontakt: Wanda, tel. (87) 567 88 07
SZTUM k. Elbląga - parafia św. Andrzeja Boboli - w każdy 14. dzień miesiąca od godz. 6.00 do godz. 19.00 (w domach);
kontakt: Elżbieta, tel. (55) 277 54 51
SZYMONOWO k. Ostródy - parafia św. Jana Chrzciciela, 1 doba, 12./13. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: ks. proboszcz Dariusz Piórowski (organizacja), Jan, tel. (89) 758 52 31
ŚWIĘTOCHŁOWICE - parafia św. Józefa, w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 15.00 do godz. 18.00;
kontakt: Władysława, tel. (32) 245 04 50
TARNOBRZEG - parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 1 doba, 1 raz w każdym miesiącu w dowolnym terminie od godz. 19.30 do godz. 20.00;
kontakt: ks. Michał Józefczyk, tel. (15) 823 17 67
TARNOWSKIE GÓRY - parafia Matki Bożej Królowej Pokoju, 1 doba, we wszystkie święta Matki Bożej - od godz. 9.00 do godz. 9.00;
kontakt: Adelajda, tel. (32) 285 85 17
Trzęsiny k. Zamościa - parafia św. Jana Chrzciciela, w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 18.00 do godz. 24.00. O godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: ks. Julian Brzezicki, tel. (84) 681 02 72.
UJSOŁY k. Żywca - parafia św. Józefa Robotnika, 27. dzień każdego miesiąca od godz. 17.00 do 20.00, wszystkie czwartki od godz. 16.00 do 17.00;
kontakt: ks. kanonik Józef Gębala, tel. (33) 864 70 22, Anna, tel. (33) 864 70 71
USTROŃ k. Cieszyna - parafia św. Klemensa, w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: Stanisław, tel. (33) 854 46 05
USTRONIE MORSKIE - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w każdą 1. niedzielę miesiąca od godz. 17.00 do godz. 21.00. Na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski;
kontakt: Elżbieta, tel. (94) 351 52 27
WOLSZTYN - parafia Niepokalanego Poczęcia NMP (Fara, ul. Roberta Kocha) - 2 doby - w domach przed wyznaczonymi świętami Maryjnymi do końca 2010 roku. Rozpoczęcie o godz. 24.00;
kontakt: Anna, tel. (68) 384 20 56
WYSZKÓW k. Warszawy - parafia Świętej Rodziny, w każdą 1. sobotę na 1. niedzielę miesiąca od godz. 21.00 do godz. 6.30 - na rozpoczęcie Msza Święta; w każdy piątek od godz. 18.00 do godz. 21.00 - na rozpoczęcie Msza Święta; w każde święto Maryjne od godz. 7.00 do godz. 21.00 - na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski;
kontakt: Krystyna, tel. (22) 742 23 24
ZAMOŚĆ - kościół rektorski pw. św. Katarzyny, 1 doba, 16./17. dzień każdego miesiąca od godz. 17.00 do godz. 17.00; Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Julia, tel. (84) 639 16 65
ZIELONA GÓRA - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - w 1. czwartki miesiąca od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: ks. Jan Pawlak, proboszcz, tel. (68) 453 98 21
ŻYRARDÓW - parafia św. Karola Boromeusza - w każdą 1. sobotę miesiąca - najbliższa 6 II od godz. 9.00 do godz. 15.00;
kontakt: Jacek, tel. kom. 0606 788 372


http://www.naszdziennik.p...=my&id=my91.txt

Anonymous - 2010-03-09, 12:51

Nowenna Pompejańska - siła modlitwy Różancowej
http://pompejanska.pl/22,...c-nowenne-.html
http://www.ksiegarniakatolicka.pl/

[ Dodano: 2010-03-17, 08:31 ]
http://www.rozaniec.eu/index.php

Czy jestem żywą zachętą do tego, by ludzie wokół mnie sięgali po różaniec? Czy jestem żywym „listem o różańcu”?

Tym, którzy chcieliby się na serio zmierzyć z tym pytaniem, polecam prosty „test człowieka różańcowego”. Albowiem nie każdy, kto odmawia w należnym porządku Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, może nazwać siebie człowiekiem różańcowym. Różańca się nie odmawia, różańcem się żyje… albo i nie.
Otóż Ojciec Święty wymienił kilka najważniejszych aspektów modlitwy różańcowej. Jeśli odnajdujemy w nich siebie, jeśli mówią one również o naszym życiu, wówczas zapewne będziemy skuteczni jako apostołowie różańca. Jeśli nie, to pora nam się znów zabrać za lekturę papieskiego listu o różańcu…


Oto kryteria człowieka różańcowego:

1. Różaniec to „wspominanie Jezusa z Maryją”. Czy odmawiane przeze mnie Zdrowaśki pomagają mi patrzeć na Jezusa?

2. Różaniec to „uczenie się Chrystusa z Maryją”. Czy mogę powiedzieć, że dzięki modlitwie różańcowej znam Mistrza coraz lepiej? Czy rozumiem lepiej Jego słowa, gesty, pragnienia?

3. Różaniec to „upodabnianie się do Chrystusa z Maryją”. Czy moje życie zmienia się dzięki różańcowi? Czy pomaga mi on w naśladowaniu Chrystusa?

4. Różaniec to „prosić Chrystusa z Maryją”. Czy na modlitwę zabieram ze sobą sprawy, ludzi i ich problemy? Czy upodabniam się do Matki Bożej, która „z Synem swoim nas jedna, Synowi swemu nas poleca, Synowi swemu nas oddaje”?

5. Różaniec to „głoszenie Chrystusa z Maryją”. Modlitwa różańcowa przemienia tych, którzy się nią modlą. Dzięki tej przemianie całe ich życie staje się apostolatem na wzór Maryi – dyskretną, ale skuteczną ewangelizacją świata. Czy tak jest ze mną? Nie muszę być wielkim kaznodzieją, by mówić ludziom wokół siebie: „Uczyńcie, co wam Jezus powie” (por. J 2, 5).

Rok Różańca już minął. Ale praca nad różańcową duchowością nas, współczesnych chrześcijan, dopiero się rozpoczyna. Pamiętaj o słowach bł. Bartłomieja Longo: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony.” I – zacznij od siebie.

Módlmy się!

Ks. Wojciech Bartkowicz

Anonymous - 2010-03-18, 15:32

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Różaniec rodziców za dzieci
ks.prof.Andrzej Kowalczyk, Ireneusz Rogala
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=7984

Anonymous - 2010-03-25, 15:41

Duc In Altum: Leon XIII - papież różańca
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=18451

Anonymous - 2010-04-23, 00:57

Być płatkiem w Róży Różańcowej…

[...] W kościołach odprawiane są nabożeństwa różańcowe, ponownie więc dostajemy szansę i zaproszenie do wspólnej, wielbiącej Maryję i Boga, modlitwy. Znowu będziemy mogli z radością zaśpiewać „Zawitaj Matko Różańca Świętego…” i snuć rozważania o miłości, która objawiła się w Jezusie.

O różańcu pamiętajmy nie tylko w październiku. Powinien on stać się naszą codziennością, niejako wtopić się w rzeczywistość. Październik ma nam jedynie przypomnieć o wartości przesuwanych paciorków oraz zgromadzić na wspólnej modlitwie w kościołach i domach.


Różaniec nie jest czymś martwym, przeciwnie - wielu ludzi odnajduje w nim życie, mówią, że to modlitwa pulsująca miłością, dająca radość, niosąca ukojenie. Wśród nich są członkowie Kół Żywego Różańca, którzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez tej modlitwy. Codziennie oddają Bogu kilka chwil, wielbiąc przy tym Maryję. Każdy z nich odmawia jeden dziesiątek, a mimo to otrzymuje łaski przypisane odmówieniu wszystkich części różańca.
W październiku warto przyjrzeć się temu ruchowi i zastanowić nad jego fenomenem. Trzeba zaznaczyć też, że do KŻR może należeć każdy, bez względu na wiek, płeć czy zawód. Bynajmniej nie można zgodzić się z twierdzeniem, że kółka skupiają tylko osoby starsze, że tworzą je ci, którzy nie pracują już zawodowo i mają zbyt dużo wolnego czasu. Aby wziąć do ręki różaniec, nie trzeba czekać starości. Warto uświadomić sobie, że istnieją koła, które skupiają dzieci, młodzież, a nawet całe rodziny. Przynależność do tego ruchu wiąże się nie tylko z modlitwą. Od członków KŻR wymagane jest też szerzenie kultu Maryi, odpowiednia postawa oraz dawanie świadectwa przez swoje chrześcijańskie życie… Ale czyż nie są to „różańcowe” owoce?

całość tu:
http://www.isidorus.net/s...Rozy_Rozancowej


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group