Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Msza św. i Komunia św. - Ilekroć bowiem spożywacie ten Chleb albo pijecie Kielich

Anonymous - 2013-11-15, 10:17
Temat postu: Ilekroć bowiem spożywacie ten Chleb albo pijecie Kielich
Św. Paweł Apostoł napomina:
"Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej." - 1 Kor 11, 26-27


Św. Paweł przestrzega przed niegodnym i lekceważącym przyjmowaniem Komunii świętej.
Przyjmować Komunię świętą niegodnie oznacza przyjmować ją w stanie grzechu ciężkiego.
Konsekwencją niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa jest według św. Pawła wyrok potępiający i w konsekwencji duchowa śmierć.
Taka Komunia nie przynosi żadnych owoców.

Bardzo wyraźnie przypomina to również obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego:
„Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się” (kan. 916)
.


_________________________________________________

Zasada ta dotyczy zarówno kapłanów, jak i wiernych. Kapłan, świadomy swoich słabości, z pokorą odmawia jedną z modlitw przed przyjęciem Komunii świętej.
W obecnym Mszale rzymskim znajdują się dwie modlitwy kapłana przygotowujące go do Komunii świętej. Warto przytoczyć treść obu, ponieważ są odmawiane przez kapłana po cichu i w związku z tym nie są znane wiernym.

Pierwsza z nich, pochodząca z IX wieku, brzmi:
„Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie”.


Natomiast druga jest z X wieku. Jej treść jest następująca:
"Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało".


Pierwsza z tych modlitw zawiera teologię Eucharystii. Najpierw podkreśla działanie trzech Osób Boskich w dziele odkupienia i w misterium paschalnym. Przypomina ona zbawcze wydarzenie śmierci Chrystusa, która przywróciła życie wszystkim ludziom.
W drugiej części modlitwy kapłan świadomy swojego człowieczeństwa, czyli swojej słabości i grzeszności prosi o odpuszczenie grzechów i zachowanie przykazań Bożych.
Jest to także pokorna prośba o trwanie w jedności z Chrystusem. Podkreśla także, że oczyszczenie z grzechów i słabości jest darem wypływającym ze zbawczej śmieci Jezusa.
Tylko takie oczyszczenie gwarantuje człowiekowi owocne przyjęcie Eucharystii.

Druga modlitwa nawiązuje do słów św. Pawła z 1 Kor 11, 27-29:
„Dlatego też kto spożywa chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.


Te modlitwy mogą stać się także osobistymi modlitwami każdego wierzącego, który chce jak najgodniej i najowocniej uczestniczyć w Ofierze Eucharystycznej.


ks. Dariusz Kwiatkowski
>>> Ks. Dariusz Kwiatkowski


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group