Celem tego forum jest niesienie pomocy małżonkom przeżywającym kryzys na każdym jego etapie, którzy chcą ratować
swoje sakramentalne małżeństwa, także po rozwodzie i gdy ich współmałżonkowie są uwikłani w niesakramentalne związki
Portal  RSSRSS  BłogosławieństwaBłogosławieństwa  RekolekcjeRekolekcje  Ruch Wiernych SercRuch Wiernych Serc  12 kroków12 kroków  StowarzyszenieStowarzyszenie  KronikaKronika
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  FAQFAQ  NagraniaNagrania  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki

Poprzedni temat «» Następny temat
Miesiąc różańcowy
Autor Wiadomość
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-03, 22:10   

Różaniec dla początkujących i samotnych

Tajemnice radosne :
http://pl.gloria.tv/?media=18861

Tajemnice bolesne:
http://pl.gloria.tv/?media=18886

Tajemnice chwalebne:
http://pl.gloria.tv/?media=14917
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-05, 01:44   

RÓŻANIEC DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo."

http://www.milosierdziebo...iec.php?text=37
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-17, 20:58   

40 lat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
o. Bogumił Schab OSPPE - Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej,


http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=9364
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-20, 15:16   

Do znudzonych modlitwą różańcową
Tyle razy próbowałeś odmawiać różaniec i tak często kończyłeś go z uczuciem znużenia i pustki: to dobre dla staruszek, ja przy moim trybie życia nie potrafię tak się modlić. Tymczasem jest dokładnie na odwrót: im bardziej szalone jest tempo naszego życia, tym bardziej potrzebujemy różańcowej modlitwy, która wcale nie jest taka łatwa, ale zawiera w sobie wyjątkowe piękno. Wymaga ona taż pewnej odwagi, gdyż odsłania nam często smutną prawdę o nas samych: nasze duchowe otępienie, niezdolność do koncentracji, brak wyobraźni. Tak więc jeśli nie należysz do ludzi tchórzliwych i pozbawionych silnej woli, rozpocznij tę wspaniałą duchową przygodę, te modlitewną wędrówkę przez dzieje zbawienia.

Nie myśl jednak, że Twoja modlitwa różańcowa będzie udana jeśli rozpoczniesz ją zaraz po wyłączeniu grającego na cały regulator magnetofonu. Stopniowo wyciszaj się wewnętrznie: podobnie jak przed jedzeniem odkładasz brudną pracę i myjesz ręce, tak przed modlitwą musisz "umyć ręce" Twojej wyobraźni: powiedz sobie: "za chwilę rozpocznę różaniec" i stopniowo ale konsekwentnie wchodź w milczenie. Przy okazji ważna uwaga: nie ucz się modlitwy różańcowej w zatłoczonym autobusie. To piękne, że jest tylu ludzi, którzy uświęcają różańcem czas podróży, lecz jeśli masz kłopoty ze skupieniem, nie zaczynaj od "zadań dla zaawansowanych", znajdź w Twoim zatłoczonym dniu kwadrans (doba zawiera ich aż 96!), który poświęcisz wyłącznie modlitwie.....
reszta tu: http://www.pijarzy.pl/?st...zaniec,ant.html
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-20, 15:44   

Różaniec Misyjny


1. Wprowadzenie
Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1)

2. Tajemnice chwalebne

EUROPA
Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Na przestrzeni 2000 lat, głoszenie Ewangelii, chociaż niejednokrotnie naznaczone skazą błędu, wywierało wielki wpływ na kulturę ludów europejskich poprzez głębokie doświadczenie wiary i miłości, oddziałując nie tylko na kształtowanie się postaw religijnych, ale również na życie społeczne i kulturalne.
Na początku nowego tysiąclecia, Kościoły tego kontynentu zdają sobie sprawę, że ich dzisiejszym zadaniem jest nowa Ewangelizacja. Istnieje wiele niepokojących sytuacji, które zasmucają Europę: począwszy od sekularyzacji i religijnego indyferentyzmu po wiele form synkretyzmu i ulegania wpływom sekt; od braku wsparcia dla rodziny i pojedynczych osób po niepewną przyszłość ludzi młodych; od ekonomii, nie mającej wiele wspólnego z wzajemną solidarnością, po niszczenie środowiska i bezduszną politykę.
Europo! Nie opuszczaj rąk! Nie poddawaj się zniechęceniu, nie rezygnuj! Również dzisiaj, po 2 tysiącach lat, Jezus Chrystus i tylko On, Zmartwychwstały i żyjący w Kościele, jest wciąż Dobrą Nowiną o Zbawieniu. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? On idzie przed nami - kto idzie razem z Nim, nie pogrąży się w pustce i beznadziei.
Europa sama staje się powoli terenem misyjnym, ale rozważając tę tajemnicę nie zapominajmy, że to właśnie z tego kontynentu wyruszyły tysiące misjonarzy, by głosić Ewangelię Jezusa po całym świecie.
Módlmy się, by obecne trudności nie osłabiły tak hojnej i wspaniałomyślnej działalności misyjnej tego kontynentu. Maryjo, oświecaj i prowadź Europę, by tworząca się jedność i powszechność sprawiały, że Kościoły naszego kontynentu staną się wierniejsze Jezusowi Zmartwychwstałemu.
Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami.

AZJA
Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Bóg wybrał konkretne miejsce, by zrealizować swój zbawczy plan. Gdy nadeszła pełnia czasów, posłał swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem jako mieszkaniec Azji. Trzeba, by Kościół Powszechny zawsze był świadomy swych korzeni, miejsca, z którego Jezus posłał pierwszych uczniów aż na krańce świata.
Mieć świadomość, czym jest Kościół w Azji, to znaczy zdawać sobie sprawę z wyzwań, przed którymi trzeba stanąć na różnych płaszczyznach: kulturowej, ekonomicznej i politycznej. W sferze kulturowej musimy pamiętać, że Azję zamieszkuje 65% ludności Ziemi. Azja jest także kolebką głównych religii świata. Kościół w Azji jest wezwany do poszanowania różnych szkół nauczania i wartości religijnych i do dialogu.
W sferze ekonomicznej panuje bardzo duże zróżnicowanie: istnieją kraje bardzo bogate i kraje z wyniszczającymi je problemami ubóstwa, emigracji, wyzysku...
Panorama polityczna jest bardzo złożona. W wielu krajach azjatyckich rozwijają się wojskowe dyktatury lub ateistyczne ideologie. Prawa człowieka są często łamane, istnieje wiele form korupcji.
Wobec takich realiów życia, nasza modlitwa niech będzie wołaniem o przemianę serc. Módlmy się, by Kościół w Azji coraz pełniej otwierał się na łaski, jakie Bóg przygotował dla niego w swym zbawczym planie.
Prośmy Pana o wzrost liczby powołań w Azji do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Święta Maryjo z Nazaretu, módl się za nami

OCEANIA
Tajemnica trzecia: Zstąpienia Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku

Oceania, z niezliczoną liczbą wysp, olbrzymimi odległościami, mnogością etniczną i językową, jawi się jako rzeczywistość pełna kontrastów, różnorodności kultur i narodów, szukająca własnej tożsamości w świecie coraz bardziej zglobalizowanym.
Z jednej strony istnieją tam kraje bardzo rozwinięte i zsekularyzowane, z drugiej strony takie, które dopiero co zetknęły się ze światem współczesnej cywilizacji.
Módlmy się za dzieło ewangelizacji tego kontynentu, na którym istnieją katolickie wspólnoty, mające bardzo rzadko możliwość uczestnictwa w Eucharystii, potrzebujące wielu robotników, którzy towarzyszyliby życiu chrześcijańskich wspólnot na wyspach i pomagali małym grupom imigrantów, narażonym na utratę własnej tożsamości w dużych skupiskach miejskich.
Módlmy się za te młode Kościoły, by odnalazły swoje miejsce i rolę do spełnienia w sercu Kościoła Powszechnego.
Święta Maryjo, Gwiazdo Morza, módl się za nami

AFRYKA
Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Panie, naszą modlitwą ogarniamy Afrykę. Znasz jej wspaniałe piękno, ale również jej zmartwienia i bolesne cierpienia. Jest to młody kontynent poszukujący swej tożsamości i prawdziwej wielkości na arenie współczesnego świata; kontynent pełen dynamiki, ale rozbity wewnętrznymi podziałami, niepewny jutra.
Dziękujemy Ci, Boże, za przyjście na świat Twojego Syna i za Dobrą Nowinę o Zbawieniu, którą dzieci Afryki mogą przyjąć.
Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół w Afryce i zawierzamy Twemu miłosierdziu tamtejszych chrześcijan, by poprzez swoje świadectwo byli głosicielami wartości ewangelicznych.
Niech Maryja, nasza Matka, wraz ze wszystkimi Świętymi i Męczennikami tego kontynentu, towarzyszy Afryce na drodze nadziei i wspiera Szkoły Pobożne w pracy na tym kontynencie.
Pani nasza, Opiekunko Afryki, módl się za nami

AMERYKA
Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Kościół w Ameryce to Kościół nadziei. Ogromny kontynent zamieszkały przez prawie połowę katolików całego świata. Kontynent kontrastów: ziemi pokrytej lodem, pustyń i nieprzeniknionych puszczy; kontynent Kościołów w pełni uformowanych i Kościołów, które dopiero wchodzą na drogę ewangelizacji; Kościołów z wystarczającą liczbą duszpasterzy i Kościołów wyczekujących robotników posłanych na żniwo; Kościołów umiejących się dzielić swoim niedostatkiem, chociaż same potrzebują misjonarzy i misjonarek; Kościołów, które wciąż, wobec całego świata, dają świadectwo życia oddanego Chrystusowi aż do przelania krwi.
Nie lękajcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Jest to radość płynąca z faktu, że, pośród blasków i cieni, możliwa była realizacja dzieła Ewangelizacji tego kontynentu, które i dzisiaj może być kontynuowane z nowym zapałem misyjnym.
Nie lękaj się, kontynencie amerykański! Z nowymi inicjatywami i odnowioną twórczością wyjdź naprzeciw potrzebom tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.
Prośmy Pana Historii za wszystkich chrześcijan Ameryki, by dał im siły do odważnego głoszenia Jego Słowa poprzez dzieło Ewangelizacji, by wzmacniać nadzieję w świecie.
Pani nasza z Guadalupe, Matko Ameryki, módl się za nami

3. Magnificat

http://www.pijarzy.pl/?st...isyjny,ant.html
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-02-25, 21:29   

Różaniec z Ojcem Pio
- 2 płyty CD
Cena jednostkowa (sztuka): 16.60

http://www.fnp.pl/main_jo...uemart&Itemid=1

--------------------------------------------------------------------------------

Ojciec Pio
Tłumaczenie: Krzysztof Stopa
Czytają: Dorota Bochenek, Jakub Kosiniak
Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Soboń


Ojciec Pio odmawiał różaniec wszędzie: w celi, na korytarzach, w zakrystii, wchodząc i schodząc po schodach, w dzień i w nocy. Pytany, ile różańców odmawia w ciągu dnia i nocy, odpowiadał: "Czasem 40, a czasem 50". Pytany, jak to robi, odpowiadał pytającemu: "Jak ty to robisz, że ich nie odmawiasz?"

nośnik: 2 płyty CD
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-08, 10:50   

Jerycho Różańcowe
Nazwa "Jerycho Różańcowe" nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni - organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W 2006 r. nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - w następujących intencjach:

Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
http://www.egzorcyzmy.kat...id=541&Itemid=1
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-08, 10:55   

Jak zorganizować Jerycho Różańcowe?

Pamiętając o wezwaniu św. Pawła do modlitwy za rządzących, podejmujemy nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem - za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - napisała rzeczniczka Legionu Maryja.

Święty Paweł, zwany Apostołem Narodów, polecił przypatrzeć się powołaniu naszemu. Obecne hasło roku duszpasterskiego "Bądźmy uczniami Chrystusa" jest wielkim wyzwaniem dla nas, chrześcijan. To On - Chrystus - uczynił nas swymi uczniami. Czy nimi jesteśmy, czy niesiemy innym Jego Ewangelię? Uklęknijmy przed Obliczem Chrystusa z różańcem w ręku i prośmy, aby Pan "nauczył nas swoich dróg, byśmy kroczyli Jego ścieżkami" (Iz 2, 3). Jednoczmy więc nasze serca, przesuwając paciorki różańca, odczytując na nowo sens jego tajemnic.

"Bądźmy uczniami Chrystusa" - Jezus jest niewyczerpalnym źródłem siły i inspiruje do podejmowania apostolstwa, a także ewangelizacji.

"Bądźmy uczniami Chrystusa" - gdy dzieje się zło: aborcja, demoralizacja dzieci i młodzieży, rozbite rodziny, eutanazja.

reszta tu:
http://info.wiara.pl/doc/...rycho-Rozancowe
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-08, 23:44   

Pokój i dobro!
Serdecznie witamy cię na stronie naszego klasztoru. Zamieściliśmy tu podstawowe informacje o nas, o naszej historii i teraźniejszości.

Nasza świątynia położona na Wzgórzu Przemysła jest miejscem szczególnym ze względu na Cudowny Obraz Matki Bożej Pani Poznania. Od wieków jest on otaczany czcią. Przed cudownym wizerunkiem co roku odbywa się Różańcowe Jerycho - siedmiodobowa adoracja różańcowa Najświętszego Sakramentu, podczas której wierni modlą się w stałych intencjach: za rodziny, Kościół i ojczyznę, o pokój na świecie. Poznańskie Różańcowe Jerycha to także adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w ciągu roku. Rozpoczynają się one zawsze w pierwszy piątek miesiąca o godz. 9, a kończą w sobotę również o godz. 9.

Klasztor jest również prężnym ośrodkiem kulturalnym. Promujemy działania związane z historią miasta, regionu, kraju i Kościoła. Co roku w kościele odbywa się ponad trzydzieści koncertów muzyki poważnej. Najbardziej znanym wydarzeniem jest Wielki Tydzień u Franciszkanów oraz Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej. Oba wydarzenia służą wyciszeniu i refleksji, a jednocześnie wskazuję na rolę i znaczenie muzyki pasyjnej i paschalnej w tradycji Kościoła katolickiego.

szczególy: http://www.ofmconv.opoka.org.pl/poznan/

=======================================================

Poznań: siedmiodniowy różaniec w intencji Ojczyzny, rodzin i kapłanów

Kilkaset osób z archidiecezji poznańskiej weźmie udział w tygodniowej modlitwie pod nazwą „Jerycho Różańcowe”, która rozpocznie się w przypadające we wtorek święto Ofiarowania Pańskiego w kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

„Będziemy się modlić się o pokój na świecie, ład moralny w naszej Ojczyźnie, a także za trwałość naszych rodzin oraz za kapłanów” – powiedział KAI o. Manswet Wardyn, gwardian klasztoru franciszkanów, gdzie „Jerycho Różańcowe” organizowane jest już po raz siódmy z rzędu.

„Jerycho Różańcowe” rozpocznie uroczysta Msza św., którą w południe odprawi archidiecezjalny duszpasterz Wspólnoty Żywego Różańca, ks. Jan Glapiak. Tygodniowe akcję modlitewną zakończy w przyszły wtorek w południe liturgia celebrowana przez biskupa Grzegorza Balcerka.

Przez siedem dni i nocy grupy osób duchownych i świeckich dzień i noc będą się modlić przed wystawionym w świątyni Najświętszym Sakramentem. Po każdych czterdziestu pięciu minutach głośnej modlitwy różańcowej ostatni kwadrans każdej godziny przeznaczony będzie na milczenie.

W „Jerycho Różańcowym” obok grup modlitewnych i duszpasterskich z poznańskich i podpoznańskich parafii zapowiedziały także udział siostry zakonne oraz klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego.

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia z biblijnej Księgi Jozuego, gdzie wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej z niewoli egipskiej następca Mojżesza otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły.

„Wierzymy, że natarczywością i nieustępliwością zanoszonej do Boga za pośrednictwem Maryi modlitwy uda nam się wyjednać wiele łask i obalić mury naszych grzechów” – uważa o. Wardyn.

za: http://ekai.pl/wydarzenia...zin-i-kaplanow/

=======================================================

Dopytuj się o Jerycho we własnych miejscowościach
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-08, 23:47   

Maryja prosi o Jerycha Różańcowe

Naród ginie, gdy znieprawia swojego
ducha, naród rośnie, gdy duch
jego coraz bardziej się oczyszcza.
Jan Paweł II

Kolejny już rok jednoczymy się w modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, upraszając łaski dla naszego Narodu i świata. W czerwcu 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański, dlatego w naszych modlitwach otoczmy szczególną troską kapłanów, aby coraz mocniej byli zjednoczeni z Chrystusem i Jego Krzyżem. Możemy w ten sposób pomóc im w umacnianiu ich dążenia do duchowej doskonałości w służbie Kościołowi.
Dzisiejsze czasy niosą wiele zagrożeń dla życia rodzinnego, dla dziecka poczętego, dla osób młodych i starszych. Wzmaga się relatywizm moralny, pokusa oderwania nas od chrześcijańskich korzeni, walka z Kościołem katolickim i Krzyżem. Jan Paweł II wzywał: "Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym".
Jerycho Różańcowe zrodziło się w 2003 roku z inicjatywy ks. bp. Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna duchowego Legionu Maryi, i odprawiane jest w następujących intencjach: wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata; o łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o powstrzymanie zła; wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli; o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski; o obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu; o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny; o wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi. Proponujemy, aby Jerycho odbywało się co miesiąc w okolicach świąt Maryjnych.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2009/2010 zawarty jest w haśle: "Bądźmy świadkami Miłości". Bądźmy apostołami Chrystusa, niech pod wpływem kontemplacji Różańca Świętego nasze serca otwierają się na drugiego człowieka. Niech Maryja, Matka Chrystusa, niezmiennie prowadzi nas ku swemu Synowi. On jest doskonałym obrazem Miłości Boga. Być świadkiem Chrystusa znaczy otworzyć się na Miłość po to, by dojść do jedności życia (Jan Paweł II), rozbudzać dynamizm ewangelizacyjny, budować solidarność społeczną. W kontemplacji pomoże nam encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI "Caritas in veritate" - o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie! Niech Maryja, nasza Matka, wspiera nas, jednoczy, daje nadzieję i ogarnia swym Matczynym Sercem. "Mówimy do Chrystusa przez Maryję: Bądź z nami w każdy czas!" (Jan Paweł II).
Serdecznie pozdrawiam z Bogiem i Maryją, życząc błogosławionego nowego roku 2010.
Teresa Bazylko-Boratyn
rzecznik prasowy Legionu Maryi

tel. (22) 842 60 76, tel. kom. 0506 488 274

Sprawdź czy w Twojej miejscowości jest Jerycho Różańcowe:

BIAŁYSTOK - parafia Matki Bożej Fatimskiej, w każdą 1. niedzielę miesiąca;
kontakt: Barbara, tel. (85) 732 42 86
BIAŁA PODLASKA - kościół pw. św. Antoniego i Matki Bożej Ojców Kapucynów
- 10 II, 4 XI i 2 XII od godz. 9.00 do godz. 21.00. Na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski; 1 doba - 14/15 IV, 19/20 V, 9/10 VI, 7/8 VII, 4/5 VIII, 1/2 IX, 6/7 X od godz. 18.30 do godz. 18.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Katarzyna, tel. (83) 344 21 90
BIELSKO-BIAŁA - katedra pw. św. Mikołaja - 7 II od godz. 13.30 do godz. 17.00. Na zakończenie Msza Święta;
- kaplica szpitala wojewódzkiego (pod Szyndzielnią) - 11 II od godz. 12.00 do godz. 16.00. Na zakończenie Msza Święta;
- parafia św. Andrzeja Boboli (pod Szyndzielnią) w kaplicy Ojców Pallotynów
- 14-16 II od godz. 15.00 do godz. 7.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta, a 15 II i 16 II Msza Święta o godz. 24.00;
kontakt: Anna, tel. (33) 814 77 91, Maria, tel. (33) 497 03 40
BLIZNE - Stara Wieś - Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia - ciągła i całodobowa adoracja różańcowa
BRZEG - parafia Miłosierdzia Bożego, 1 doba, w każdy 18./19. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: Maria, tel. (77) 411 49 63
BYDGOSZCZ - kościół rektorski pw. Ducha Świętego, w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 22.00 i w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00;
kontakt: o. Józef Zwoliński CSSp, tel. (52) 371 27 89
- parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (Szwederowo), w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 12.00 do godz. 23.00 i w 1. sobotę miesiąca od godz. 8.30 do 12.00. Na rozpoczęcie i zakończenie Msza św.;
kontakt: Małgorzata, tel. (52) 345 91 04
CIESZYN - sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej, w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00;
kontakt: Krzysztof, tel. (33) 852 21 88
CZĘSTOCHOWA - parafia św. Wojciecha i św. Kazimierza (ul. Brzeźnicka 59), 1 doba, w każdy 22./23. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz.18.00. Na rozpoczęcie i o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Siostra zakrystianka, tel. (34) 322 08 08
ELBLĄG - parafia św. Brunona, w każdy 7./8. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 6.00 (od godz. 18.00 do godz. 22.00 w kościele, od godz. 22.00 do godz. 6.00 w domach);
kontakt: ks. Janusz Kawęcki (organizacja), Teresa, tel. (55) 232 74 09
- parafia św. Brata Alberta - w każdy 9./10. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 5.00 (w domach) i w każdy 11./12. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 5.00 (w domach);
kontakt: Marianna, tel. (55) 237 80 71
GDAŃSK - parafia św. Jadwigi Śląskiej (Nowy Port), we wszystkie środy od godz. 18.00 do 19.00; ponadto codziennie Różaniec w podanych intencjach o godz. 6.00, każdego 16. dnia miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz w 1. niedziele miesiąca od godz. 15.00 do godz. 16.00;
kontakt: ks. proboszcz Wiesław Philipp, ks. Stanisław Płatek, tel. (58) 343 21 44
- sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (Żabianka), 1 doba, w każdy 1. piątek na 1. sobotę miesiąca, od godz. 19.00 do godz. 18.00 (w tym w każdą 1. sobotę miesiąca
Różańcowe Jerycho dla dzieci od godz. 11.00 do godz. 12.00). Na rozpoczęcie, zakończenie oraz o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Zofia, tel. (58) 556 33 97
Gdynia (Babie Doły) - sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, 7-dobowe, 14-21 II od godz. 12.15 do godz. 12.15. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Renata, tel. (58) 622 40 78
GLIWICE - kaplica Sióstr Boromeuszek pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1 doba, 18./19. dzień każdego miesiąca od godz. 19.00 do 19.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Krystyna, tel. (32) 234 60 43
GOLUB-DOBRZYŃ - parafia św. Katarzyny, 13. dnia każdego miesiąca od godz. 7.30 do godz. 18.00;
kontakt: Barbara, tel. (56) 683 48 21
GORZÓW WIELKOPOLSKI - parafia św. Antoniego z Padwy i św. Stanisława Kostki (Bracia Mniejsi Kapucyni, plac Staromiejski 1), w 2. sobotę miesiąca raz na kwartał - od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: Adam, tel. (95) 737 13 50, tel. kom. 0693 151 582
GRÓJEC - parafia Świętego Mikołaja;
- parafia Bożego Miłosierdzia, w każdą sobotę od godz. 9.00 do 15.00;
kontakt: Zofia, tel. (48) 664 12 15
JELENIA GÓRA (Zabobrze) - parafia św. Wojciecha - w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 19.00. Na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Józefa, tel. (75) 642 97 29
KALISZ - sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego OO. Jezuitów - raz w miesiącu w 2. czwartki miesiąca od godz. 8.00 do godz. 21.00;
kontakt: Lucyna, tel. (62) 764 52 42, tel. kom. 0501 039 226
KOŁOBRZEG - kościół rektorski pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - wszystkie poniedziałki, środy, piątki od godz. 9.30 do godz. 11.30;
kontakt: Eugenia, tel. (94) 352 13 56
KONIN - parafia św. Wojciecha - adoracje nocne zwykle
w 3. piątki miesiąca od godz. 18.30 do godz. 6.00;
kontakt: Irena, tel. kom. 0885 037 230
- kaplica szpitalna (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1), 1 doba - we wszystkie 2. soboty/ 2. niedziele miesiąca - od godz. 8.30 do godz. 11.00. Na rozpoczęcie i zakończenie Msza Święta;
kontakt: Grażyna, tel. kom. 0885 037 230
KOSZALIN - parafia Ducha Świętego, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 19.00 do godz. 7.00, w tym o godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: Wiesław, tel. (94) 343 47 59
KRAKÓW - sanktuarium św. Kazimierza OO. Reformatów, ul. Reformacka 4, w każdy 4. wtorek miesiąca od godz. 10.00 do 22.00;
kontakt: Barbara, tel. (12) 637 78 79
- parafia św. Jana Kantego;
kontakt: Zofia, tel. (12) 637 96 42
KROSNO - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego OO. Kapucynów - 24. i 25. dnia każdego miesiąca od godz. 9.00 do godz. 18.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Barbara, tel. (13) 432 37 51, Stanisław, tel. kom. 0503 131 620
KWIDZYN - parafia Miłosierdzia Bożego (kaplica, ul. Słowackiego), w każdy 8. dzień miesiąca od godz. 7.00 do godz. 18.00 i w każdy 13. dzień miesiąca od godz. 18.00 do godz. 21.00 do końca roku 2009. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
- kaplica Sióstr Misjonarek Benedyktynek (ul. Piastowska), w każdy 13./14. dzień miesiąca do końca roku 2009 od godz. 21.00 do godz. 6.00;
kontakt: Ewa, tel. (55) 261 82 30, tel. kom. 0506 704 055
LUBACHOWO k. Dzierzgonia - w każdy 8./9. dzień miesiąca do końca roku 2009 od godz. 22.00 do godz. 6.00 w domach;
kontakt: Henryka, tel. (55) 276 17 78
LUBIĘCIN k. Nowej Soli - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 15.00 do godz. 21.00;
kontakt: ks. Tadeusz Czapkowicz, tel. (68) 388 15 66
ŁĘCZYCA - kościół św. Andrzeja Apostoła, w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00;
kontakt: ks. dziekan Zbigniew Łuczak, tel. (24) 721 28 83
ŁÓDŹ - kościół Matki Bożej Fatimskiej - codzienna
adoracja od godz. 17.30 do godz. 18.30;
kontakt: ks. proboszcz Paweł Lisowski, tel. (42) 684 07 55
MALBORK - parafia św. Urszuli Ledóchowskiej, każdy 10. dzień miesiąca od godz. 7.00 do godz. 18.00;
kontakt: ks. proboszcz Józef Miciński (organizacja),
MILANÓWEK k. Warszawy - parafia św. Jadwigi Śląskiej, 1 doba, 21./22. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do 18.00; w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.30; w każdy czwartek od godz. 18.00 do 21.00, codziennie w godzinach: 7.30, 8.30 i 18.30, modlitwa 4 częściami Różańca (intencje Różańcowego Jerycha) - czwarta w domach; w każdy 1. czwartek/ 1. piątek od godz. 18.00 do godz. 15.00;
kontakt: Stanisław, tel. (22) 758 32 67, 724 83 10
NOWA JASTRZĄBKA k. Tarnowa - kościół pw. Matki Bożej z Guadalupe, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 20.00 do godz. 2.00. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: ks. proboszcz Józef Zyzak, tel. (14) 678 60 11
NOWA SÓL - parafia św. Antoniego (klasztor Braci Mniejszych Kapucynów), w każdy 1. czwartek miesiąca od godz. 8.30 do godz. 18.00.
Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Władysława, tel. (68) 387 25 55
OSTROŁĘKA - parafia św. Antoniego, w każdy piątek od godz. 6.30 do 20.00;
kontakt: Ryszard, tel. (29) 764 20 38, kom. 0501 551 732
POMIECHÓWEK k. Warszawy - parafia św. Anny, 1 doba, 8./9. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 17.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta; w każdy czwartek od godz. 18.30 do godz. 19.30; w każdy 18. dzień miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 (w domach);
kontakt: Maria, tel. (22) 785 44 53
POZNAŃ - kościół św. Antoniego z Padwy - sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania (kościół Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława); 1 doba, w każdy 1. piątek/1. sobotę miesiąca od godz. 9.00 do godz. 9.00;
kontakt: Jolanta, tel. (61) 830 13 09, Danuta, tel. (61) 868 43 10
PROSZOWICE k. Krakowa - kościół Wniebowzięcia NMP - 1. czwartki miesiąca od godz. 16.00 do godz 21.00 (o godz. 17.00 Msza Święta);
kontakt: Barbara, tel. (012) 386 29 45
PYSKOWICE k. Gliwic - parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła - w 1. soboty miesiąca od I do IX od godz. 16.00 do godz. 18.00;
kontakt: Zofia, tel. (32) 233 33 61
PRZEMYŚL - parafia św. Antoniego Padewskiego Ojców Reformatów - 6-dniowe - każdego miesiąca - początek w poniedziałek po ostatniej niedzieli w miesiącu - najbliższe 1-6 II od godz. 8.00 do godz. 18.00;
kontakt: Danuta, tel. kom. 0606 899 019;
RADOM - kościół św. Katarzyny Ojców Bernardynów - 6/7 II od godz. 21.00 do godz. 5.00; 7 II od godz. 13.00 do godz. 17.00; 11 II od godz. 15.00 do godz. 17.00;
- parafia Świętej Rodziny - 8 II od godz. 12.00 do godz. 16.00;
- parafia św. Rafała Kalinowskiego - 9 II od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- katedra pw. Opieki NMP - 10 II od godz. 12.00 do godz. 16.30;
- kościół garnizonowy pw. św. Stanisława - 12 II od godz. 12.00 do godz. 18.00;
kontakt: Włodzimierz, tel. (418) 364 62 08.
RUDA ŚLĄSKA-WIREK - parafia św. Wawrzyńca (ul. Czajkowskiego 16), 1 doba, 7./8., 8./9. i 14./15. każdego miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 w domach;
kontakt: Teresa, tel. kom. 0510 677 569,
Janina, tel. (32) 244 01 11, tel. kom. 0515 584 004
RUMIA - parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (ul. Dąbrowskiego 26, kaplica Wieczystej Adoracji), w każdą sobotę po Koronce do Miłosierdzia Bożego od godz. 15.10 do godz. 17.10;
kontakt: Krzysztof, tel. kom. 0668 252 953
RZESZÓW - parafia pw. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa (fara), każdy 1. czwartek miesiąca od godz. 17.00 do wieczornej Mszy św. (tj. do godz. 18.00 - w sezonie zimowym, lub do godz. 19.00 - w sezonie letnim od 1 V do 30 IX);
kontakt: Czesław, tel. (17) 862 26 19
SEJNY - parafia Nawiedzenia NMP, w każdy 1. piątek miesiąca, od godz. 8.00 do godz. 17.30. Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta, natomiast o godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa;
kontakt: ks. proboszcz Zbigniew Bzdak, tel. (87) 516 21 50, Jadwiga, tel. (87) 517 30 96
SEROCK k. Warszawy - parafia św. Anny, 12./13. dzień każdego miesiąca od godz. 24.00 do godz. 24.00 (w każdy 13. dzień miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 do godz. 18.00, a na zakończenie wystawienia o godz. 18.00 Msza Święta), w każdy piątek od godz. 17.00 do godz. 18.00 (nabożeństwo pokutno-wynagradzające) i w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 17.00 do godz. 18.00 (wystawienie Najświętszego Sakramentu);
kontakt: Barbara, tel. (22) 782 60 09
SKOCZÓW - parafia pw. Apostołów św. Piotra i Pawła,
1 doba, 5./6. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: Tadeusz, tel. (33) 853 05 84
STAROGARD GDAŃSKI - parafia Chrystusa Króla Wszechświata - w każdą 1. sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej od godz. 19.00 do godz. 20.00;
kontakt: Joanna, tel. kom. 0508 011 038
SUWAŁKI - parafia św. Kazimierza, w każdy 1. piątek miesiąca od godz. 8.00 do godz. 18.00. Na rozpoczęcie o godz. 7.00 Msza Święta;
kontakt: Wanda, tel. (87) 567 88 07
SZTUM k. Elbląga - parafia św. Andrzeja Boboli - w każdy 14. dzień miesiąca od godz. 6.00 do godz. 19.00 (w domach);
kontakt: Elżbieta, tel. (55) 277 54 51
SZYMONOWO k. Ostródy - parafia św. Jana Chrzciciela, 1 doba, 12./13. dzień każdego miesiąca od godz. 18.00 do godz. 18.00;
kontakt: ks. proboszcz Dariusz Piórowski (organizacja), Jan, tel. (89) 758 52 31
ŚWIĘTOCHŁOWICE - parafia św. Józefa, w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 15.00 do godz. 18.00;
kontakt: Władysława, tel. (32) 245 04 50
TARNOBRZEG - parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 1 doba, 1 raz w każdym miesiącu w dowolnym terminie od godz. 19.30 do godz. 20.00;
kontakt: ks. Michał Józefczyk, tel. (15) 823 17 67
TARNOWSKIE GÓRY - parafia Matki Bożej Królowej Pokoju, 1 doba, we wszystkie święta Matki Bożej - od godz. 9.00 do godz. 9.00;
kontakt: Adelajda, tel. (32) 285 85 17
Trzęsiny k. Zamościa - parafia św. Jana Chrzciciela, w każdą 3. sobotę miesiąca od godz. 18.00 do godz. 24.00. O godz. 24.00 Msza Święta;
kontakt: ks. Julian Brzezicki, tel. (84) 681 02 72.
UJSOŁY k. Żywca - parafia św. Józefa Robotnika, 27. dzień każdego miesiąca od godz. 17.00 do 20.00, wszystkie czwartki od godz. 16.00 do 17.00;
kontakt: ks. kanonik Józef Gębala, tel. (33) 864 70 22, Anna, tel. (33) 864 70 71
USTROŃ k. Cieszyna - parafia św. Klemensa, w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: Stanisław, tel. (33) 854 46 05
USTRONIE MORSKIE - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w każdą 1. niedzielę miesiąca od godz. 17.00 do godz. 21.00. Na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski;
kontakt: Elżbieta, tel. (94) 351 52 27
WOLSZTYN - parafia Niepokalanego Poczęcia NMP (Fara, ul. Roberta Kocha) - 2 doby - w domach przed wyznaczonymi świętami Maryjnymi do końca 2010 roku. Rozpoczęcie o godz. 24.00;
kontakt: Anna, tel. (68) 384 20 56
WYSZKÓW k. Warszawy - parafia Świętej Rodziny, w każdą 1. sobotę na 1. niedzielę miesiąca od godz. 21.00 do godz. 6.30 - na rozpoczęcie Msza Święta; w każdy piątek od godz. 18.00 do godz. 21.00 - na rozpoczęcie Msza Święta; w każde święto Maryjne od godz. 7.00 do godz. 21.00 - na rozpoczęcie Msza Święta, a na zakończenie Apel Jasnogórski;
kontakt: Krystyna, tel. (22) 742 23 24
ZAMOŚĆ - kościół rektorski pw. św. Katarzyny, 1 doba, 16./17. dzień każdego miesiąca od godz. 17.00 do godz. 17.00; Na rozpoczęcie i na zakończenie Msza Święta;
kontakt: Julia, tel. (84) 639 16 65
ZIELONA GÓRA - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - w 1. czwartki miesiąca od godz. 7.00 do godz. 21.00;
kontakt: ks. Jan Pawlak, proboszcz, tel. (68) 453 98 21
ŻYRARDÓW - parafia św. Karola Boromeusza - w każdą 1. sobotę miesiąca - najbliższa 6 II od godz. 9.00 do godz. 15.00;
kontakt: Jacek, tel. kom. 0606 788 372


http://www.naszdziennik.p...=my&id=my91.txt
 
     
lilia
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-09, 12:51   

Nowenna Pompejańska - siła modlitwy Różancowej
http://pompejanska.pl/22,...c-nowenne-.html
http://www.ksiegarniakatolicka.pl/

[ Dodano: 2010-03-17, 08:31 ]
http://www.rozaniec.eu/index.php

Czy jestem żywą zachętą do tego, by ludzie wokół mnie sięgali po różaniec? Czy jestem żywym „listem o różańcu”?

Tym, którzy chcieliby się na serio zmierzyć z tym pytaniem, polecam prosty „test człowieka różańcowego”. Albowiem nie każdy, kto odmawia w należnym porządku Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, może nazwać siebie człowiekiem różańcowym. Różańca się nie odmawia, różańcem się żyje… albo i nie.
Otóż Ojciec Święty wymienił kilka najważniejszych aspektów modlitwy różańcowej. Jeśli odnajdujemy w nich siebie, jeśli mówią one również o naszym życiu, wówczas zapewne będziemy skuteczni jako apostołowie różańca. Jeśli nie, to pora nam się znów zabrać za lekturę papieskiego listu o różańcu…


Oto kryteria człowieka różańcowego:

1. Różaniec to „wspominanie Jezusa z Maryją”. Czy odmawiane przeze mnie Zdrowaśki pomagają mi patrzeć na Jezusa?

2. Różaniec to „uczenie się Chrystusa z Maryją”. Czy mogę powiedzieć, że dzięki modlitwie różańcowej znam Mistrza coraz lepiej? Czy rozumiem lepiej Jego słowa, gesty, pragnienia?

3. Różaniec to „upodabnianie się do Chrystusa z Maryją”. Czy moje życie zmienia się dzięki różańcowi? Czy pomaga mi on w naśladowaniu Chrystusa?

4. Różaniec to „prosić Chrystusa z Maryją”. Czy na modlitwę zabieram ze sobą sprawy, ludzi i ich problemy? Czy upodabniam się do Matki Bożej, która „z Synem swoim nas jedna, Synowi swemu nas poleca, Synowi swemu nas oddaje”?

5. Różaniec to „głoszenie Chrystusa z Maryją”. Modlitwa różańcowa przemienia tych, którzy się nią modlą. Dzięki tej przemianie całe ich życie staje się apostolatem na wzór Maryi – dyskretną, ale skuteczną ewangelizacją świata. Czy tak jest ze mną? Nie muszę być wielkim kaznodzieją, by mówić ludziom wokół siebie: „Uczyńcie, co wam Jezus powie” (por. J 2, 5).

Rok Różańca już minął. Ale praca nad różańcową duchowością nas, współczesnych chrześcijan, dopiero się rozpoczyna. Pamiętaj o słowach bł. Bartłomieja Longo: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony.” I – zacznij od siebie.

Módlmy się!

Ks. Wojciech Bartkowicz
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-18, 15:32   

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Różaniec rodziców za dzieci
ks.prof.Andrzej Kowalczyk, Ireneusz Rogala
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=7984
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-03-25, 15:41   

Duc In Altum: Leon XIII - papież różańca
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=18451
 
     
kinga2
[Usunięty]

Wysłany: 2010-04-23, 00:57   

Być płatkiem w Róży Różańcowej…

[...] W kościołach odprawiane są nabożeństwa różańcowe, ponownie więc dostajemy szansę i zaproszenie do wspólnej, wielbiącej Maryję i Boga, modlitwy. Znowu będziemy mogli z radością zaśpiewać „Zawitaj Matko Różańca Świętego…” i snuć rozważania o miłości, która objawiła się w Jezusie.

O różańcu pamiętajmy nie tylko w październiku. Powinien on stać się naszą codziennością, niejako wtopić się w rzeczywistość. Październik ma nam jedynie przypomnieć o wartości przesuwanych paciorków oraz zgromadzić na wspólnej modlitwie w kościołach i domach.


Różaniec nie jest czymś martwym, przeciwnie - wielu ludzi odnajduje w nim życie, mówią, że to modlitwa pulsująca miłością, dająca radość, niosąca ukojenie. Wśród nich są członkowie Kół Żywego Różańca, którzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez tej modlitwy. Codziennie oddają Bogu kilka chwil, wielbiąc przy tym Maryję. Każdy z nich odmawia jeden dziesiątek, a mimo to otrzymuje łaski przypisane odmówieniu wszystkich części różańca.
W październiku warto przyjrzeć się temu ruchowi i zastanowić nad jego fenomenem. Trzeba zaznaczyć też, że do KŻR może należeć każdy, bez względu na wiek, płeć czy zawód. Bynajmniej nie można zgodzić się z twierdzeniem, że kółka skupiają tylko osoby starsze, że tworzą je ci, którzy nie pracują już zawodowo i mają zbyt dużo wolnego czasu. Aby wziąć do ręki różaniec, nie trzeba czekać starości. Warto uświadomić sobie, że istnieją koła, które skupiają dzieci, młodzież, a nawet całe rodziny. Przynależność do tego ruchu wiąże się nie tylko z modlitwą. Od członków KŻR wymagane jest też szerzenie kultu Maryi, odpowiednia postawa oraz dawanie świadectwa przez swoje chrześcijańskie życie… Ale czyż nie są to „różańcowe” owoce?

całość tu:
http://www.isidorus.net/s...Rozy_Rozancowej
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Zadaniem Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspieranie rozwoju naszej Wspólnoty
- powstających Ognisk Sycharowskich poprzez m.in. drukowanie materiałów, ulotek...
Pomóż nam pomagać małżonkom, umacniać ich w wierności i nadziei! >>


Błogosławieństwo ks. kardynała Stanisława Dziwisza dla Wspólnoty SYCHAR
Zapraszamy do zgłaszania modlitewnych intencji za małżonków Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia
Rozwód jest potrzebny tylko po to, aby móc bez przeszkód wejść w oficjalny związek z kimś innym
Rozwód nie jest jedynym możliwym zabezpieczeniem | Propozycja odpowiedzi na pozew rozwodowy


"Stop rozwodom" - podpisz petycję !Stanowisko Episkopatu Polski:

"Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka..." – więcej na stronie >>>


To naprawdę bardzo ważna ankieta zwolenników in vitro - włącz się!
Możesz w niej wyrazić swój sprzeciw głosując przeciw petycji..."Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
"To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia" (1 P 2,20b)
"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)To może być także Twoje zmartwychwstanie - zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Jan Paweł II:

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.

Dla tych, którzy kochają - propozycja wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy


W odpowiedzi na pozew wnoszę o oddalenie powództwa w całości i nie rozwiązywanie małżeństwa stron przez rozwód.

UZASADNIENIE

Pomimo trudności jakie nasz związek przechodził i przechodzi uważam, że nadal można go uratować. Małżeństwa nie zawiera się na chwilę i nie zrywa w momencie, gdy dzieje się coś niedobrego. Pragnę nadmienić, iż w przyszłości nie zamierzam się już z nikim innym wiązać. Podjąłem (podjęłam) bowiem decyzję, że będę z żoną (mężem) na zawsze i dołożę wszelkich starań, aby nasze małżeństwo przetrwało. Scalenie związku jest możliwe nawet wtedy, gdy tych dobrych uczuć w nas nie ma. Lecz we mnie takie uczucia nadal są i bardzo kocham swoją żonę (męża), pomimo, iż w chwili obecnej nie łączy nas więź fizyczna. Jednak wyrażam pragnienie ratowania Naszego małżeństwa i gotowy (gotowa) jestem podjąć trud jaki się z tym wiąże. Uważam, że przy odrobinie dobrej woli możemy odbudować dobrą relację miłości.

Dobro mojej żony (męża) jest dla mnie po Bogu najważniejsze. Przed Bogiem to bowiem ślubowałem (ślubowałam).

Moim zdaniem każdy związek ma swoje trudności, a nieporozumienia jakie wydarzyły się między nami nie są powodem, aby przekreślić nasze małżeństwo i rozbijać naszą rodzinę. Myślę, że każdy rozwód negatywnie wpływa nie tylko na współmałżonków, ale także na ich rodziny, dzieci i krzywdzi niepotrzebnie wiele bliskich sobie osób. Oddziaływuje również negatywnie na inne małżeństwa.

Z moją (moim) żoną (mężem) znaliśmy się długo przed zawarciem naszego małżeństwa i uważam, że był to wystarczający czas na wzajemne poznanie się. Po razem przeżytych "X" latach (jako para, narzeczeni i małżonkowie) żona (mąż) jest dla mnie zbyt ważną osobą, aby przekreślić większość wspólnie spędzonych lat. Według mnie w naszym związku nie wygasły więzi emocjonalne i duchowe. Podkreślam, iż nadal kocham żonę (męża) i pomimo, że oddaliliśmy się od siebie, chcę uratować nasze małżeństwo. Osobiście wyrażam wolę i chęć naprawy naszych małżeńskich relacji, gdyż mam przekonanie, że każdy związek małżeński dotknięty poważnym kryzysem jest do uratowania.

Orzeczenie rozwodu spowodowałoby, że ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron oraz byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dzieci potrzebują stabilnego emocjonalnego kontaktu z obojgiem rodziców oraz podejmowania przez obie strony wszelkich starań, by zaspokoić potrzeby rodziny. Rozwód grozi osłabieniem lub zerwaniem więzi emocjonalnej dzieci z rodzicem zamieszkującym poza rodziną. Rozwód stron wpłynie także niekorzystnie na ich rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i duchowy, obniży ich status materialny i będzie usankcjonowaniem niepoważnego traktowania instytucji rodziny.

Jestem katolikiem (katoliczką), osobą wierzącą. Moje przekonania religijne nie pozwalają mi wyrazić zgody na rozwód, gdyż jak mówi w punkcie 2384 Katechizm Kościoła Katolickiego: "Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne", natomiast Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347 nazywa rozwód jednym z najcięższych grzechów, który godzi w sakrament małżeństwa.

Wysoki Sądzie, proszę o danie nam szansy na uratowanie naszego małżeństwa. Uważam, ze każda rodzina, w tym i nasza, na to zasługuje. Nie zmienię zdania w tej ważnej sprawie, bo wtedy będę niewiarygodny w każdej innej. Brak wyrażenia mojej zgody na rozwód nie wskazuje na to, iż kierują mną złe emocje tj. złość czy złośliwość. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie zmuszę żony (męża) do miłości. Rozumiem, że moja odmowa komplikuje sytuację, ale tak czuję, takie są moje przekonania religijne i to dyktuje mi serce.

Bardzo kocham moją (mojego) żonę (męża) i w związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.List Episkopatu Polski na święto św. Rodziny

Warto jeszcze raz podkreślić, że u podstaw każdej rodziny stoi małżeństwo. Chrześcijańskie patrzenie na małżeństwo w pełni uwzględnia wyjątkową naturę tej wspólnoty osób. Małżeństwo to związek mężczyzny i niewiasty, zawierany na całe ich życie, i z tej racji pełniący także określone zadania społeczne. Chrystus podkreślił, że mężczyzna opuszcza nawet ojca i matkę, aby złączyć się ze swoją żoną i być z nią przez całe życie jako jedno ciało (por. Mt 19,6). To samo dotyczy niewiasty. Naszym zadaniem jest nieustanne przypominanie, iż tylko tak rozumianą wspólnotę mężczyzny i niewiasty wolno nazywać małżeństwem. Żaden inny związek osób nie może być nawet przyrównywany do małżeństwa. Chrześcijanie decyzję o zawarciu małżeństwa wypowiadają wobec Boga i wobec Kościoła. Tak zawierany związek Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich. Głębia duchowości chrześcijańskich małżonków powstaje właśnie we współpracy z łaską sakramentu małżeństwa. więcej >>Wszechświat na miarę człowieka

Wszechświat jest ogromny. Żeby sobie uzmysłowić rozmiary wszechświata, załóżmy, że odległość Ziemia - Słońce to jeden milimetr. Wtedy najbliższa gwiazda znajduje się mniej więcej w odległości 300 metrów od Słońca. Do Słońca mamy jeden milimetr, a do najbliższej gwiazdy około 300 metrów. Słońce razem z całym otoczeniem gwiezdnym tworzy ogromny system zwany Droga Mleczną (galaktykę w kształcie ogromnego dysku). W naszej umownej skali ten ogromny dysk ma średnicę około 6 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej tak, jak stąd do Stanów Zjednoczonych. Światło zużywa na przebycie od jednego końca tego dysku do drugiego - około 100 tysięcy lat. W tym dysku mieści się około 100 miliardów gwiazd. To jest ogromny dysk! Jeszcze mniej więcej sto lat temu uważano, że to jest cały wszechświat. Okazało się, że tak wcale nie jest. Wszechświat jest znacznie, znacznie większy! Jeżeli te 6 tysięcy kilometrów znowu przeskalujemy, tym razem do jednego centymetra, to cały wszechświat, który potrafimy zaobserwować (w tej skali) jest kulą o średnicy 3 kilometrów. I w tym właśnie obszarze, jest około 100 miliardów galaktyk (czyli takich dużych systemów gwiezdnych, oczywiście różnych kształtów, różnych wielkości). To właśnie jest cały wszechświat, który potrafimy badać metodami fizycznymi, wykorzystując techniki astronomiczne. (Wszechświat na miarę człowieka >>>)Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie
i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.

Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami...
On nie może was "rozwieść".

To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym "TAK",
ale jest mnóstwem "tak",
które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel QuoistRozważania o wierze/Dynamizm wiary/Zwycięstwo przez wiarę

Klasycznym tekstem biblijnym ukazującym w świetle wiary wartość i sens środków ubogich jest scena walki z Amalekitami. W czasie przejścia przez pustynię, w drodze do Ziemi Obiecanej, dochodzi do walki pomiędzy Izraelitami a kontrolującymi szlaki pustyni Amalekitami (zob. Wj 17, 8-13). Mojżesz to Boży człowiek, który wie, w jaki sposób może zapewnić swoim wojskom zwycięstwo. Gdyby był strategiem myślącym jedynie po ludzku, stanąłby sam na czele walczących, tak jak to zwykle bywa w strategii. Przecież swoją postawą na pewno by ich pociągał, tak byli wpatrzeni w niego. On zaś zrobił coś, co z punktu widzenia strategii wojskowej było absurdalne - wycofał się, zostawił wojsko pod wodzą swego zastępcy Jozuego, a sam odszedł na wzgórze, by tam się modlić. Wiedział on, człowiek Boży, człowiek modlitwy, kto decyduje o losach świata i o losach jego narodu. Stąd te wyciągnięte na szczycie wzgórza w geście wiary ramiona Mojżesza. Między nim a doliną, gdzie toczy się walka, jest ścisła łączność. Kiedy ręce mu mdleją, to jego wojsko cofa się. On wie, co to znaczy - Bóg chce, aby on wciąż wysilał się, by stale wyciągał ręce do Pana. Gdy ręce zupełnie drętwiały, towarzyszący Mojżeszowi Aaron i Chur podtrzymywali je. Przez cały więc dzień ten gest wyciągniętych do Pana rąk towarzyszył walce Izraelitów, a kiedy przyszedł wieczór, zwycięstwo było po ich stronie. To jednak nie Jozue zwyciężył, nie jego wojsko walczące na dole odniosło zwycięstwo - to tam, na wzgórzu, zwyciężył Mojżesz, zwyciężyła jego wiara.

Gdyby ta scena miała powtórzyć się w naszych czasach, wówczas uwaga dziennikarzy, kamery telewizyjne, światła reflektorów skierowane byłyby tam, gdzie Jozue walczy. Wydawałoby się nam, że to tam się wszystko decyduje. Kto z nas próbowałby patrzeć na samotnego, modlącego się gdzieś człowieka? A to ten samotny człowiek zwycięża, ponieważ Bóg zwycięża przez jego wiarę.

Wyciągnięte do góry ręce Mojżesza są symbolem, one mówią, że to Bóg rozstrzyga o wszystkim. - Ty tam jesteś, który rządzisz, od Ciebie wszystko zależy. Ludzkiej szansy może być śmiesznie mało, ale dla Ciebie, Boże, nie ma rzeczy niemożliwych. Gest wyciągniętych dłoni, tych mdlejących rąk, to gest wiary, to ubogi środek wyrażający szaleństwo wiary w nieskończoną moc i nieskończoną miłość Pana.

ks. Tadeusz Dajczer "Rozważania o wierze"


Małżeństwo nierozerwalne?!... - wierność mimo wszystko

„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że ciebie nie opuszczę aż do śmierci" - to tekst przysięgi małżeńskiej wypowiadany bez żadnych warunków uzupełniających. Początek drogi. Niezapisana karta z podpisem: „aż do śmierci". A co, gdy pojawią się trudności, kryzys, zdrada?...

„Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, zadali Mu pyta-nie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On im odpowiedział: «czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich mężczyzną i kobietą? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i będą oboje jednym ciałem. A tak nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela»"(Mt 19, 3-5). Dwanaście lat temu nasilający się kryzys, którego skutkiem byt nowy związek mojego męża, separacja i rozwód, doprowadził do rozpadu moje małżeństwo. Porozumienie zostało zerwane. Zepchnięta na dalszy plan, wyeliminowana z życia, nigdy w swoim sercu nie przestałam być żoną mojego męża. Sytuacje, wobec których stawałam, zda-wały się przerastać moją wytrzymałość, odbierały nadzieję, niszczyły wszystko we mnie i wokół mnie. Widziałam, że w tych trudnych chwilach Bóg stawał przy mnie i mówił: „wystarczy ci mojej łaski", „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Był Tym, który uczył mnie, jak nieść krzyż zerwanej jedności, rozbitej rodziny, zdrady, zaparcia, odrzucenia, szyderstwa, cynizmu, własnej słabości, popełnionych grzechów i błędów. Podnosił, nawracał, przebaczał, uczyt przebaczać. Kochał. Akceptował. Prowadził. Nadawał swój sens wydarzeniom, które po ludzku zdawały się nie mieć sensu. Byt wierny przymierzu, które zawarł z nami przed laty przez sakrament małżeństwa. Teraz wiem, że małżeństwo chrześcijańskie jest czym innym niż małżeństwo naturalne. Jest wielką łaską, jest historią świętą, w którą angażuje się Pan Bóg. Jest wydarzeniem, które sprawia, „że mąż i żona połączeni przez sakrament to nie przypadkowe osoby, które się dobrały lub nie, lecz te, którym Bóg powiedział «tak», by się stały jednym ciałem, w drodze do zbawienia".

Ja tę nadzwyczajność małżeństwa sakramentalnego zaczęłam widzieć niestety późno, bo w momencie, gdy wszystko zaczęto się rozpadać. W naszym małżeństwie byliśmy najpierw my: mój mąż, dzieci, ja i wszystko inne. Potem Pan Bóg, taki na zasadzie pomóż, daj, zrób. Nie Ten, ku któremu zmierza wszystko. Nie Bóg, lecz bożek, który zapewnia pomyślność planom, spełnia oczekiwania, daje zdrowie, zabiera trudności... Bankructwo moich wyobrażeń o małżeństwie i rodzinie stało się dla mnie źródłem łaski, poprzez którą Bóg otwierał mi oczy. Pokazywał tę miłość, z którą On przyszedł na świat. Stawał przy mnie wyszydzony, opluty, odepchnięty, fałszywie osądzony, opuszczony, na drodze, której jedyną perspektywą była haniebna śmierć, I mówił: to jest droga łaski, przez którą przychodzi zbawienie i nowe życie, czy chcesz tak kochać? Swoją łaską Pan Bóg nigdy nie pozwolił mi zrezygnować z modlitwy za mojego męża i o jedność mojej rodziny, budowania w sobie postawy przebaczenia, pojednania i porozumienia, nigdy nie dał wyrazić zgody na rozwód i rozmyślne występowanie przeciwko mężowi. Zalegalizowanie nowego związku mojego męża postrzegam jako zalegalizowanie cudzołóstwa („A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę (...) a bierze inną popełnia cudzołóstwo, I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo" (Mt,19.9)). I jako zaproszenie do gorliwszej modlitwy i głębszego zawierzenia. Nasza historia jest ciągle otwarta, ale wiem, że Pan Bóg nie powiedział w niej ostatniego Słowa. Jakie ono będzie i kiedy je wypowie, nie wiem, ale wierzę, że zostanie wypowiedziane dla mnie, mojego męża, naszych dzieci i wszystkich, których nasza historia dotknęła. Będzie ono Dobrą Nowiną dla każdego nas. Bo małżeństwo sakramentalne jest historią świętą, przymierzem, któremu Pan Bóg pozostaje wierny do końca.

Maria

Forum Pomocy "Świadectwa"


Slowo.pl - Małżeństwo o jakim marzymy. Jednym z elementów budowania silnej relacji małżeńskiej jest atrakcyjność współmałżonków dla siebie nawzajem. Może nie brzmi to zbyt duchowo, ale jest to biblijna zasada. Osobą, dla której mam być atrakcyjną kobietą, jest przede wszystkim mój mąż. W wielu związkach dbałość o wzajemną atrakcyjność stopniowo zanika wraz ze stażem małżeńskim, a często zaraz po ślubie. Dbamy o siebie w okresie narzeczeństwa, żeby zdobyć wybraną osobę, lecz gdy małżeństwo staje się faktem, przestajemy zwracać uwagę na swój wygląd. Na przykład żona dba o siebie tylko wtedy, kiedy wychodzi do pracy lub na spotkanie ze znajomymi. Natomiast w domu wita powracającego męża w poplamionym fartuchu, komunikując mu w ten sposób: "Jesteś dla mnie mniej ważny niż mój szef i koledzy w pracy. Dla ciebie nie muszę się już starać". Tego typu postawy szybko zauważają małe dzieci. Pamiętam, jak pewnego dnia ubrałam się w domu bardziej elegancko niż zwykle, a moje dzieci natychmiast zapytały: "Mamusiu, czy będą u nas dzisiaj goście?". Taką sytuację można wykorzystać, by powiedzieć im: "Dbam o siebie dla was, bo to wy jesteście dla mnie najważniejszymi osobami, dla których chcę być atrakcyjną osobą". Nie oznacza to wcale potrzeby kupowania najdroższych ubrań czy kosmetyków. Dbałość o wygląd jest sposobem wyrażenia współmałżonkowi, jak ważną jest dla nas osobą: "To Bóg mi ciebie darował. Poprzez troskę o higienę i wygląd chcę ci wyrazić, jak bardzo mocno cię kocham". Ta zasada dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn."Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
"Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


Słowa Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości: "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53). Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.
Pamiętajmy jednak, że w Kościele nic nie jest magią. Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
- do kobiety kananejskiej:
«O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» (Mt 15,28)
- do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
«Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!» (Łk 7,37.50)
- do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19)
- do kobiety cierpiącej na krwotok:
«Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła» (Mt 9,22)
- do niewidomego Bartymeusza:
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Mk 10,52)


Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

- o dar szczerej rozmowy,
- o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
- o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
- o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja.
Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen..

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen!


Modlitwa o siedem Darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:

1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, ktorą jesteś Ty, moj Boże.
2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.


Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.

św. Ludwik de Montfort

Pełnia modlitwy
ks. Tomasz Seweryn www.ks.seweryn.com.pl 

Rekolekcje ojca Billa w Polsce www.ojciecbill.pl
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane... (Hbr 13,4a) - konferencja dr Mieczysława Guzewicza (www.mojemalzenstwo.pl), małżonka, ojca trojga dzieci, doktora teologii biblijnej, członka Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny - Górka Klasztorna 2007.04.20-22 - część 1We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane... (Hbr 13,4a) - konferencja dr Mieczysława Guzewicza (www.mojemalzenstwo.pl), małżonka, ojca trojga dzieci, doktora teologii biblijnej, członka Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny - Górka Klasztorna 2007.04.20-22 - część 2Kto powinien rządzić w małżeństwie? - ks. Piotr PawlukiewiczKapitanie, dokąd płyniecie? - ks. Piotr PawlukiewiczJakie są nasze rzeczywiste wielkie pragnienia? - ks. Piotr PawlukiewiczOdpowiedzialność za miłość - dr Wanda Półtawska - psychiatra Bitwa toczy się o nasze serca - ks. Piotr PawlukiewiczKto się Mnie dotknął? - ks. Piotr Pawlukiewicz Miłość jest trudna - ks. Piotr Pawlukiewicz
Przebaczenie i cierpienie w małżeństwie - dr M. Guzewicz, teolog-biblistaZ każdej trudnej sytuacji jest dobre wyjście - ks. Piotr PawlukiewiczMłodzież - ks. Piotr PawlukiewiczSex, poezja czy rzemiosloWalentynki - ks. Piotr Pawlukiewicz Mężczyźni - ks. Piotr PawlukiewiczFałszywe miłosierdzie - ks. Piotr PawlukiewiczSakrament małżeństwa a dobro dziecka - ks. Piotr Pawlukiewicz
Ja ... biorę Ciebie ... za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
Rodzice wobec rozwodów dzieci - rekolekcje Jacka Pulikowskiego - Leśniów 25-27 września 2009Tożsamość mężczyzny i kobiety - rekolekcje ks. Piotra Pawlukiewicza - Leśniów 24-26 lipca 2009


Przeciąć pępowinę, aby żyć w prawdzie i zgodnie z wolą Bożą | Tylko dla Panów | Mężczyźni i kobiety różnią się | Tylko dla Pań
Mąż marnotrawny | Miłość i odpowiedzialność | Miłość potrzebuje stanowczości | Umierać dla miłości
Trudne małżeństwo | Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
Korespondencja Agnieszki z prof. o. Jackiem Salijem
.
W 2002 roku Jan Paweł II potępiając w ostrych słowach rozwody powiedział, że adwokaci jako ludzie wolnego zawodu, muszą
zawsze odmawiać użycia swoich umiejętności zawodowych do sprzecznego ze sprawiedliwością celu, jakim jest rozwód.
KAI
Ks. dr Marek Dziewiecki - Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka.
Godność i moc sakramentu małżeństwa chrześcijańskiego | Ks. biskup Zbigniew Kiernikowski "Nawet gdy drugiemu nie zależy"

Bitwa toczy się o nasze serce - ks. Piotr Pawlukiewicz


Kto powinien rządzić w małżeństwie? - ks. Piotr Pawlukiewicz


Kiedy rodzi się dziecko, mąż idzie na bok - ks. Piotr Pawlukiewicz


Do kobiety trzeba iść już z siłą ducha nie po to, by tę siłę zyskać - ks. Piotr Pawlukiewicz


Czy kochasz swojego męża tak, aby dać z siebie wszystko i go uratować? - ks. Piotr Pawlukiewicz


Jakie są nasze rzeczywiste wielkie pragnienia? Czy takie jak Bartymeusza? - ks. Piotr Pawlukiewicz


Miłość jest trudna: Kryzys nigdy nie jest końcem - "Katechizm Poręczny" ks. Piotra Pawlukiewicza


Ze względu na "dobro dziecka" małżonkowie sakramentalni mają żyć osobno? - ks. Piotr Pawlukiewicz


Cierpienie i przebaczenie w małżeństwie - konferencja dr Mieczysława Guzewicza, teologa-biblisty


Co to znaczy "moja była żona"? - dr Wanda Półtawska - psychiatra, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny


"We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane" (Hbr 13,4a) - dr M. Guzewicz


Nic nie usprawiedliwia rozwodu, gdyż od 1999 r. obowiązuje w Polsce ustawa o separacji :: Każdy rozwód jest wyjątkowyŻyć mocniejStawać się sobą cz. 1Stawać się sobą cz. 2Wykład o narzeczeństwie i małżeństwieKryzysy są po to, by przeżyć je do końcaKilka słów o miłości


Książki warte Twojego czasu ---> książki gratis w zakładce *biuletyn*
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 8