Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - MODLITWA DO SERCA PANA JEZUSA ZA NASZE MAŁŻEŃSTWA

Anonymous - 2012-08-01, 16:27
Temat postu: MODLITWA DO SERCA PANA JEZUSA ZA NASZE MAŁŻEŃSTWA
Zrodziło się we mnie pragnienie modlitwy za nasze małżeństwa. Od pierwszego piątku zaczynam Nowennę do Serca Pana Jezusa w intencji naszych wszystkich małżeństw Sycharowskich. O nawrócenie małżonków i uzdrowienie naszych małżeństw oraz przemianę serc małżonków. Chętnych zapraszam do wspólnej modlitwy. Nie będę się tu rozpisywać ...poprostu będę się modlić ....


Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień pierwszy
....."Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie". (Mt 11, 28-30)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa:
....Panie Jezu, wlej we mnie swego Ducha i swoje życie,
zawładnij całą moją istotą, aby moje życie było odblaskiem
Twego życia. Daj mi promieniować Tobą, mieszkaj we mnie,
a wszyscy, których spotkam, będą mogli przy mnie odczuć
Twoją obecność. Patrząc na mnie, niech widzą tylko Ciebie
samego, o Panie. Mieszkaj we mnie, a wtedy będę mógł
promieniować tak jak Ty, bym z kolei mógł być światłem
dla innych, światłem, które całkowicie od Ciebie pochodzi.
To Ty przeze mnie będziesz innych oświecał. I tak moje życie
stanie się chwałą Twojego majestatu, chwałą, w której masz
upodobanie, gdy sprawisz, że będę promieniował Tobą
na wszystkich, którzy mnie otaczają, jaśniejąc pełnią
miłości mojego serca.
Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednocznone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości
i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K: Jezu cichy i pokornego serca.
W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego
Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu
grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym, którzy żebrzą
Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Antyfona

.....Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu!
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna Ucieczko nasza!
W sercu swoim racz nas obmyć, do Serca swojego racz nas
przytulić, w swym Sercu na wieki racz nas zachować.
O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, jedyna Ucieczko nasza!

Dzień drugi
....."Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem
śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą
i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu
Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili prorokom". (Łk 6, 20-23)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień trzeci
....." Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym,
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.
Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu
od tego, kto bierze twoje". (Łk 6, 27-30)

....."Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy
im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko,
którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność?
Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie
się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy
grzesznikom pożyczaja, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych
i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny".
(Łk 6, 31-36)

Rozmyślanie nad powyższymi fragmentami Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień czwarty
....."Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie". (Łk 6, 37-38)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień piąty
....."Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel". (Łk 6, 39-40)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień szósty
....."Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki
we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić
swemu bratu: 'Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest
w twoim oku', gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka,
a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata".
(Łk 6, 41-42)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień siódmy
....."Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc,
ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig
z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa
dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.
Bo z obfitości serca mówią jego usta". (Łk 6, 43-45)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień ósmy
....."Czemu to wzywacie Mnie: 'Panie, Panie', a nie czynicie
tego co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy,
kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.
Podobny jest do człowieka, który buduje dom:
wkopał się głęboko i fundament założył na skale.
Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom,
ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.
Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest
do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu.
Gdy potok uderzył w niego, o razu runął, a upadek jego
był wielki". (Łk 6, 46-49)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Dzień dziewiąty
....."Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda
mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest
w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą". (Mt 7, 7-11)

Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego

Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. - Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce - miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. - „Królestwo Boże w nas jest". Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. - Bądź dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. - Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.

Mała Koronka ku czci Serca Jezusa

Odmawia się na Różańcu
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechów moich za dusze w Czyśćcu cierpiące i za grzechy Kościoła świętego.

Na dużych paciorkach:
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Na 10 małych paciorkach:
Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością Swoją.

Po każdym dziesiątku:
Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem.

Na zakończenie:
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe.
 

Anonymous - 2012-08-01, 16:28

Przyłączam się do modlitwy :-)
Anonymous - 2012-08-01, 16:35

Dziękuję Ci Malwinko za wsparcie :mrgreen:
Anonymous - 2012-08-01, 16:39

:-)
Anonymous - 2012-08-01, 23:25

Przyłączam się do modlitwy również :-)
Anonymous - 2012-08-02, 01:21

Piękna inicjatywa :-D
Anonymous - 2012-08-02, 01:32

A zatem i ja się przyłączę do modlitwy...
Pozdrawiam.

Anonymous - 2012-08-02, 11:01

Cieszę się, że jest nas więcej, a zaczynamy już jutro :mrgreen: Mam nadzieję, że "pukając" do Serca Jezusa wymodlimy jakiś kolejny cud uratowania małżeństw...bo masa porzuceń i rozwodów, a cudów niewiele...
Anonymous - 2012-08-02, 11:34

Doskonały pomysł. Przyłączam się.
Chwała Panu!

Anonymous - 2012-08-02, 12:16

Hmm myślę, że Jezus czyni cuda cały czas...również w naszych małżeństwach...Musimy jednak popatrzeć na nie w wymiarze duchowym...czyż nie jest cudem to, że moc Boża działa tak potężnie, że dzięki niej nasze cierpienie może stać się dla wielu z nas drogą odnalezienia się i oczyszczenia? Ponoć trzeba przejść przez ból, aby zaznać radości. Jezus działa czasem niewidzialnie dla "ludzkich oczu".

Przyłączam się oczywiście :-) :-)

Anonymous - 2012-08-02, 15:43

Również przyłączam się do wspólnej modlitwy
Anonymous - 2012-08-02, 16:20

piękny i szlachetny gest Michaliinko, oczywiście dołączam :-)
Anonymous - 2012-08-02, 18:50

Prosimy o więcej.... :mrgreen:

Niech chociaż połowa sycharków się włączy :mrgreen:

Anonymous - 2012-08-02, 20:46

Jeżeli tak pięknie zachęcacie to i ja też :lol: :lol: :lol:

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group