Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Różaniec - O Milicji Niepokalanej

Anonymous - 2012-03-28, 22:26
Temat postu: O Milicji Niepokalanej
O Milicji Niepokalanej

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) 1-3.
[Grodno, przed styczniem 1924] [1]


Coraz częściej otrzymujemy listy z prośbą o bliższe zapoznanie z Milicją Niepokalanej - niechże więc kilka słów o niej skreślę.

Powstała ona w Rzymie w roku 1917 wśród alumnów Międzynarodowego Kolegium OO. Franciszkanów (Via S. Teodoro 41 F). Okazją do jej zawiązania były coraz to bardziej jawne poczynania masonów i innych wrogów Kościoła Chrystusowego w samej stolicy chrześcijaństwa; podstawą zaś tradycyjne nabożeństwo OO. Franciszkanów, bo sięgające aż do kolebki Zakonu, ku Niepokalanie Poczętej. Właściwy też Zakonowi duch ubóstwa, oparty nie tyle na obliczeniach dochodów i rozchodów, ile raczej zdający się na Bożą Opatrzność przez Niepokalaną i udzielający każdemu wedle potrzeby - oto podstawa finansowa; wola zaś Niepokalanej - drogowskazem.

Dnia 2 stycznia 1922 roku uzyskała Milicja kanoniczną erekcję od Kardynała Wikarego Rzymu; w Polsce zaś pierwsza kanoniczna erekcja odbyła się niedawno w Poznaniu [2].

Ducha Milicji streszcza pokrótce Program MI, który zazwyczaj umieszczamy na końcu każdego numeru "Rycerza Niepokalanej". Litery MI pochodzą z łacińskiej nazwy Milicji Niepokalanej: "Militia Immaculatae" i służą za międzynarodową skróconą jej nazwę.

Dwa zdania umieszczone na początku programu: "Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15) i "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Of[icjum] NMP) są też i celem Milicji. Dlatego też członkowie MI oddają się Niepokalanej bezgranicznie jako narzędzia w Jej ręku, by przez nich raczyła zdziałać to, co o Niej w tych zdaniach powiedziano.

Głową piekielnego węża to bez wątpienia obecnie masoneria. Nie mówię masoni, bo to ludzie nieszczęśliwi, ale ich dążności, ich organizacja skierowana przeciw Bogu i szczęściu dusz. - "Ona zetrze tę głowę".

Członkami [węża] zaś to liczne najrozmaitsze herezje. I te wszystkie i "na całym świecie" zniszczyła, podając środki niezawodne do ich zgładzenia. I tu znowu nie napisano "heretyków", ale "herezje" zniszczyła, bo tamtych kocha i bardzo miłuje jak najlepsza Matka i dlatego właśnie z ciemności fałszu i więzów zła ich wybawia druzgocąc potęgi piekła. Celem więc naszym jest: "Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej", uświęcenie wszystkich i to pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Stąd też do istoty MI należy zupełne, bezgraniczne i bezwarunkowe oddanie się na własność Niepokalanej, by raczyła z nami uczynić cokolwiek Jej się podoba i przez nas działać w innych (akt takiego poświęcenia znajduje się wraz z programem na dyplomiku).

Drugim warunkiem, albo raczej zewnętrznym znakiem tego oddania się Niepokalanej w życiu, śmierci i wieczności - to Cudowny Jej Medalik, który członkowie MI noszą na piersiach.

Stając się w ten sposób narzędziem w ręku Niepokalanej, co dzień gorącym westchnieniem modlą się do Niej słowami, które sama na Cudownym Medaliku objawiła: "O Maryjo bez grzechu [a] poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy", a pomni i na tych, których zbawienia pragną, dodają: "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami", wreszcie zaś dołączają i innych, których nawrócenie szczególnie na sercu im leży, albo szczegółowo albo ogólnie np.: "i za poleconymi" włączając w ten sposób wszystkich, którzy się ich modlitwie kiedykolwiek polecali, wymienianych w "Rycerzu" itd. - Potęga to modlitwy, która z tysięcy [b] serc co dzień wzlata ku Niepokalanej.

Obok modlitwy praca. Najrozmaitsza ona wedle warunków i okoliczności każdego, ożywiana gorliwością, a kierowana roztropnością. Charakter jednak tej pracy jeden: pociągnąć dusze, jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona je z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali miłością Serca Jezusowego i współbraci - uszczęśliwi, bo słusznie twierdzą święci, że niemożliwą jest rzeczą, by zginął ten, kto czci Maryję, że "miłość ku Matce Najśw[iętszej] jest oznaką przeznaczenia do nieba".

Ponieważ zaś Niepokalana obiecała udzielić wiele łask tym, którzy Jej medalik będą nosić; toteż jakoby kulkę w walce używają go członkowie MI, by dusze Niepokalanej zyskiwać, pewni, że im [c] szczerzej i głębiej królestwo Niepokalanej opanuje świat, tym bardziej zamieniał się on będzie na - raj na ziemi. Łącznikiem pomiędzy rozsianymi po całej Polsce członkami MI jest obecnie "Rycerz Niepokalanej".

* * *

Kto pragnie wpisać się do Milicji Niepokalanej niechaj poda swoje imię, nazwisko, zajęcie, adres, a otrzyma dyplomik i medalik, cudownym powszechnie zwany. Tytułem wpisowego, na pokrycie kosztów druków, medalików, poczty itd., przyjmujemy tylko dobrowolne ofiary. Kto więc nie może dać ofiary, mimo wyrzeczenia się wódki, papierosów i zabaw, niech nic nie przysyła, kto zaś może, niech i hojniejszy datek złoży. Niech się jednak każdy pod sztandar Niepokalanej zaciągnie.

Rycerz Niepokalanej

http://www.niepokalanow.p...epokalanej,1080

http://milicja-niepokalanej.blogspot.com/

Matka Boska Fatimska wzywa nas do modlitwy, ofiary i nabożeństwa do JEJ Niepokalanego Serca. Czy istnieje lepszy sposób, aby wypełnić tę JEJ wolę niż stanąć mężnie do walki z wrogiem dusz w szeregach Milicji Niepokalanej? Nie jest przypadkiem, że objawienia w Fatimie miały miejsce w 1917 roku, tym samym w którym św. Maksymilian założył Rycerstwo. Zasadnicze środki są więc już nam dane. Teraz pozostaje tylko ich konsekwentne i żmudne stosowanie w życiu codziennym. Św. Maksymilian twierdził, że najskuteczniejszym sposobem realizacji ideału M.I. jest „modlić się i pracować wspólnymi siłami” (…).

Ks. Karol Stehlin

http://in-humility.blog.o...2,ID437566243,n


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group