Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Tematy różne - Maria i Luigi Quatrocchi - święci małżonkowie

Anonymous - 2010-02-13, 18:59
Temat postu: Maria i Luigi Quatrocchi - święci małżonkowie
Maria i Luigi Quatrocchi - święci małżonkowie
ks. Andrzej Rabi, Wojciech Łuczak

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6290

Anonymous - 2010-06-13, 00:11

Ruch “Dwoje z Chrystusem”

Ruch małżeństw
„Dwoje z Chrystusem”
im. błogosławionych Marii i Luigiego Beltrame Quattrocchi


Za początek powstania Ruchu przyjmuje się niedzielę 28 września 2008 roku, w czasie XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która w tym dniu przebiegała pod hasłem: „Cała Polska odnawia małżeńskie śluby”.
Założenia wstępne:
Tworzymy ten ruch, aby dwoje zawsze i jak najściślej było z Chrystusem.
Małżeństwo, zgodnie z Bożym zamysłem, jest najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia, jest najlepszą płaszczyzną realizacji najważniejszego zadania, jakie stoi przed nami w doczesności, którym jest stawanie się na obraz i podobieństwo Stwórcy, poprzez realizacje Przykazania Miłości.
W obliczu bardzo dużej ilości kryzysów i rozwodów zaistniała pilna potrzeba realizacji zadań, które podniosą świadomość świętości i nierozerwalności małżeństwa, pomogą małżonkom skuteczniej korzystać z łaski sakramentu małżeństwa, przyczynią się do dostrzeżenia konieczności objęcia małżeństw bardzo konkretnymi formami działań duszpasterskich.
Ruch ma być miejscem, płaszczyzną i sposobem integracji wszelkich działań z tej tematyki. W naszym kraju, w naszym Kościele podejmuje się wiele działań z zakresu wspierania małżonków w życiu łaską sakramentu małżeństwa, ale ciągle działamy w rozproszeniu. Bardzo pilne staje się spotykanie się poznawanie, odczucie, że jest nas wielu, którzy myślimy i działamy podobnie. Potrzebne jest połączenie działań, pomysłów inicjatyw. Konieczna jest wymiana, wspieranie się.
Cele:
- pogłębianie świadomości małżonków istoty sakramentu małżeństwa
- rozwijanie umiejętności korzystania z łaski sakramentu małżeństwa
- ukazywanie istoty małżeństwa w zamyśle Bożym
- propagowanie piękna, wielkości, świętości i nierozerwalności sakramentalnego związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny
- ukazywanie roli małżeństwa w Kościele, Parafii i w całym społeczeństwie
- pogłębianie rozumienia konieczności objęcie troską duszpasterską małżeństw sakramentalnych
- rozwijanie różnych form duszpasterstwa małżeństw sakramentalnych zarówno w Parafii, jak i w całym Kościele
- inicjowanie i realizacja różnych zadań, zmierzających do podnoszenia świadomości istoty małżeństwa
Przynależność do Ruchu:
Do Ruchu mogą przynależeć:
- małżonkowie, żyjący w związku sakramentalnym
- osoby duchowne, czynnie włączające się w duszpasterstwo małżeństw
- narzeczeni, planujący zawrzeć związek sakramentalny
- osoby samotne, pragnące wspierać działalność przez realizacje zadań i modlitwę, szczególnie modlitwę „Krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem”

Małżonkowie przystępujący do Ruchu zobowiązują się do:
- wspólnego udziału w niedzielnej mszy świętej, siadając obok siebie, podając sobie dłonie na znak pokoju i razem przystępując do Komunii św.
- wspólnego przeżywania wszelkich nabożeństw, pielgrzymek, rekolekcji
- codziennej, wspólnej, głośnej modlitwy małżeńskiej
- uświęcania sfery intymnej, odrzucając antykoncepcję, stosując zasady zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego
- świadomego pogłębiania, pielęgnowania i rozwijania miłości małżeńskiej
- podejmowania w Parafii, w porozumieniu z Księdzem Proboszczem, działań z zakresu duszpasterstwa małżeństw

Formy pracy Ruchu
- organizowanie krajowych, diecezjalnych i dekanalnych Kongresów Małżeństw
- organizowanie dni świętości małżeństw w Diecezji i w Parafii
- uczestniczenie w różnych działaniach formacyjnych kleryków, kapłanów, doradców życia rodzinnego, podejmujących tematykę małżeńską
- propagowanie w mediach istoty, świętości i nierozerwalności małżeństwa
- organizowanie rekolekcji dla małżonków, narzeczonych i wszystkich osób, dla których bliska jest tematyka małżeństwa
- organizowanie i realizacja warsztatów i sesji małżeńskich: „Miłość małżeńska może być piękna- recepta na szczęście w małżeństwie”, adresowanych do małżeństw i wszystkich grup, a w szczególności kapłanów, doradców, katechetów, nauczycieli.

Chęć przynależności do Ruchu prosimy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: mietekg@zw.pl.
Prosimy o podanie adresu pocztowego i elektronicznego, telefonu i – w przypadku małżonków- stażu małżeńskiego i ilości dzieci.

W najbliższym czasie wszystkie informacje o Ruchu „Dwoje z Chrystusem” zostaną wysłane do Papieża Benedykta XVI, do Episkopatu Polski oraz do Rady ds. Rodziny KEP.

W obecnej chwili koordynatorem Ruchu jest dr Mieczysław Guzewicz, mąż, ojciec trojga dzieci, członek Rady ds. Rodziny KEP, Rady Duszpasterskiej Diecezji i Rady ds. Rodziny Zielonogórsko- Gorzowskiej, zamieszkały we Wschowie.

materiał ze strony:
http://malzenstwo.zw.pl/?cat=16

Anonymous - 2010-10-06, 20:02

Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi

Maria i Alojzy prowadzili „zwyczajne” życie. Jako małżeństwo udzielali się zarówno towarzysko, jak i charytatywnie. Niezależnie od tej bardzo konwencjonalnej manifestacji udanego życia rodzinnego, byli w sobie zwyczajnie zakochani. Maria wyznała, że przez 46 lat małżeństwa codziennie cieszyła się, gdy słyszała męża wracającego z pracy. Każdy dzień rozłąki owocował pisanymi do siebie listami. Bycie razem było powolnym wzajemnym kształtowaniem siebie i dorastaniem do wysokiego poziomu. To dzięki swej żonie Alojzy przemienił się z dobrze nam znanego „wierzącego niepraktykującego” w prawdziwego chrześcijanina.

Prowadzenie życia towarzyskiego i rodzinnego nie wykluczało u Quattrocchich bardzo bliskiego kontaktu z Bogiem. W pierwszych latach małżeństwa opracowali swoisty regulamin, w którym zobowiązywali się dążyć do świętości przez uświęcanie i jak najlepsze wykonywanie swych codziennych obowiązków. Głęboka wiara nie przeszkodziła Alojzemu w zrobieniu kariery prawniczej i osiągnięciu wysokich stanowisk państwowych, a Marii pozwoliła na zaangażowanie się w działalność nowo powstających wspólnot kościelnych i wciągnięcie w nie męża.


cały tekst tu:
http://glosojcapio.pl/ind...ntent&task=view

Anonymous - 2010-10-06, 20:03

Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi
Luigi i Maria - krotki życiorys
Rodzice czworki dzieci
Beatyfikacja - Radio Vaticana 21.10.2001
Liturgiczne wspomnienie Marii i Alojzego Quattrocchich
Litania do błogosławionych małzonkow Marii i Alojzego Quattrocchich

http://ojcze.pl/aktualnos...lzenstwa-6.html


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group