Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Poradnie rodzinne - Kto powinien skorzystać z poradni rodzinnej

Anonymous - 2009-10-10, 13:52
Temat postu: Kto powinien skorzystać z poradni rodzinnej
Problemy, z którymi warto zgłosić się do poradni:
- trudności w komunikacji małżeńskiej
- trudne do rozwiązania konflikty
- kryzysy małżeńskie i rodzinne
- zaburzone relacje w rodzinie
- trudności wychowawcze
- trudności w rozpoznawaniu okresu płodności
- przeżywanie nieporozumień, konfliktów w narzeczeństwie
- trudności w przeżywaniu relacji emocjonalnych, uczuciowych, seksualnych w małżeństwie
- brak tolerancji na antykoncepcję
- trudności z poczęciem dziecka
- leczenie hormonalne
- dylematy moralne w przeżywaniu uczuć, emocji, relacji
- kwestie etyczne dotyczące drogi życia, powołania
- problemy z samoakceptacją
- konflikty sumienia
- życie w związku niesakramentalnym
- trudności w odkrywaniu własnego powołania
- pomoc – konsultacje prawne
- uzależnienia i współuzależnienia
- przemoc w rodzinie
- problemy wychowawcze

Psycholog:
- pomoże małżonkom mającym trudności we wzajemnej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów
- udzieli konsultacji osobom indywidualnym, parom, małżeństwom, rodzicom w sytuacjach problemowych i kryzysowych
- zdiagnozuje trudności i zaburzenia o charakterze psychicznym
- pomoże osobom doświadczającym trudności wynikających z zaburzonych relacji rodzinnych
- wskaże placówki świadczące pomoc specjalistyczną, terapeutyczną np. placówki leczenia uzależnienia, psychoterapia, placówki opiekuńczo – wychowawcze
- udzieli duchowego wsparcia osobom w depresji, załamanym, zagubionym

Ginekolog – położnik:
- konsultacje
- porady w zakresie nieprawidłowych cykli
- trudności z poczęciem dziecka
- odstawianie hormonalnej antykoncepcji
- uczenie metod Naturalnego Planowania Rodziny

Doradca rodzinny:
- pomoże w rozpoznawaniu okresu płodności
- nauczy metod Naturalnego Planowania Rodziny
- pomoże małżonkom mającym trudności z przeżywaniu seksualności
- udzieli wskazówek, jak odejść od antykoncepcji
- pomoże małżonkom mającym trudności z poczęciem dziecka
- pomoże parom przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa
- udzieli konsultacji osobom indywidualnym, parom, małżonkom, rodzinom w sytuacjach problemowych i kryzysowych

Prawnik:
- porady z zakresu prawa cywilnego
- pomoc w formułowaniu pozwów, wniosków i pism urzędowych
- pomoże w zrozumieniu pism urzędowych i sądowych

Duchowny:
- pomoże rozstrzygnąć dylematy moralne
- wspólnie rozważy konflikty sumienia
- udzieli porady osobom żyjącym w związku niesakramentalnym
- trudności w odkrywaniu własnego powołania

Mediator:
- dba o płynny przebieg dialogu miedzy skonfliktowanymi stronami.
- buduje atmosferę wzajemnego zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa
- jest osobą bezstronną zarówno do osób biorących udział w sporze, jak również zachowuje neutralność co do przedmiot sporu
- dba o zachowanie równowagi między stronami, np. częstotliwość wypowiadania się stron
- unika oceniania osób i dba również o to, aby strony unikały oceniania i osądzania swoich interlokutorów
- jest zobowiązany do tajemnicy
- jego obecność w procesie mediacji jest również dobrowolna

Mediacja jest dobrowolną formą dochodzenia do porozumienia skonfliktowanych stron, w obecności bezstronnej osoby, zwanej mediatorem.
Dobrą stroną wybrania właśnie tej drogi przy rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju konfliktów, problemów itp. jest bezpośredni wpływ na końcowe postanowienia. Postanowienia te, są wypośrodkowaną i rzeczywistą tzn. możliwą do zrealizowania, formą ugody, zawartej przed mediatorem.
Inne korzyści mediacji:
1. Wspólne szukanie jak najlepszych rozwiązań dręczących problemów
2. Głęboko skonfliktowane strony mają w końcu okazję do szczerej wypowiedzi i zaprezentowania w pełni swojego punktu widzenia na sprawę
3. Mediacja rzuca nowe światło na istotę problemu. Strony, w obecności mediatora, poszukują alternatywnych źródeł wyjścia z kryzysowej sytuacji
4. Mediacja daje możliwość „dogadania się”, oraz możliwość decydującego wpływu na warunki porozumienia, zanim sprawa otrze się o instancje prawne, np. Sąd - gdzie strony nie mają wpływu na ostateczne postanowienia.


Alkohol w rodzinie
Problem alkoholowy dotyka nie tylko poszczególnego człowieka, chorego i często skazanego na destrukcję. Szeroko i bardzo boleśnie alkoholizm dotyka wszystkich członków rodziny, pozostawiając w dziecku, a później w dorosłym już człowieku, we współmałżonku, innych członkach rodziny, trudne do przezwyciężenia różnorakie konsekwencje. Alkoholizm jest jedną z głównych przyczyn wielu rozwodów, czy też faktycznych rozpadó rodzin (często bez formalnych rozwodów).


źródło: http://www.rodzinabialyst...=173&Itemid=169

Anonymous - 2010-09-22, 01:47

Zamiast do sędziego, idź do duszpasterza i doradcy rodzinnego.
ks. bp. Stanisław Stefanek - Pasterz Kościoła Łomżyńskiego oraz pp.Agnieszka i Jacek Frydrychowie doradcy życia rodzinnego.

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=22986

Anonymous - 2012-09-07, 21:39

Witam!Proszę o informację,czy jest w Elblągu jakas poradnia katolicka udzielająca pomocy i konsultacji?Pozdrawiam!
Anonymous - 2012-09-07, 21:59

fajnadama napisał/a:
Witam!Proszę o informację,czy jest w Elblągu jakas poradnia katolicka udzielająca pomocy i konsultacji?


Namiary tu:
http://www.elblag.srk.opoka.org.pl/Poradnia.htm

cyt."Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej prowadzi poradnię, w której prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, instruktorzy naturalnego planowania rodziny (lekarze) udzielają bezpłatnych porad w zakresie problemów dotyczących konfliktów małżeńskich, trudności wychowawczych, konfliktów pokoleniowych, naturalnych i zgodnych z nauką Kościoła katolickiego metod planowania rodziny.Poradnia mieści się w siedzibie Stowarzyszenia w Kwidzynie przy ulicy Warszawskiej 14 na I piętrze. Informacji o udzielanych poradach można uzyskać w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie: (055) 279 70 13Dyżur prawnika: wtorek 17.00 – 18.00

Dyżur psychologa: środa 14.00 – 17.00

Dyżur pedagoga: wtorek 15.00 – 18.00 "

Anonymous - 2012-09-08, 11:24

Bardzo dziękuję za pomoc.Pozdrawiam!

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group