Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Poradnie uzależnień - Katalog WWW wartościowe strony pomocy

Anonymous - 2010-01-25, 19:49
Temat postu: Katalog WWW wartościowe strony pomocy
KATALOG STRON WWWW tej części można znaleźć skatalogowaną większość wartościowych stron www,
Telefony zaufania (strona internetowa na końcu postu.)

zawartość:
--------------------------------------------------------------------------------

Infolinie pomocy

AIDS, alkoholizm, choroba Alzheimera,
ból, dysleksja, dzieci, intymne problemy, jak zachować zdrowie, łysienie, męskie sprawy, narkotyki, nowotwory, osteoporoza, palenie papierosów, przemoc w rodzinie, seniorzy i ich zdrowie, szczepienia ochronne...


--------------------------------------------------------------------------------

Samobójstwo - pomoc

Strona przeznaczona dla osób borykających się z myślami samobójczymi.
http://przyjaciele.org/


--------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.


--------------------------------------------------------------------------------

Telefony zaufania

Lista Telefonów Zaufania w całej Polsce.


--------------------------------------------------------------------------------

Telefony zaufania

Lista Telefonów Zaufania - zbiór tworzony przez internautów.


--------------------------------------------------------------------------------

Anonimowy Przyjaciel

Internetowy telefon zaufania.
http://pomoctel.free.ngo.pl/tezety.html

--------------------------------------------------------------------------------

Pomarańczowa Linia

System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.


--------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

Strona Krajowego Centrum ds. AIDS


--------------------------------------------------------------------------------


24h linia wsparcia dla osób zaginionych i ich rodzin

Telefon prowadzi ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Tel. (0-801) 24 70 70


=============================================
http://www.psychologia.ed...&op=spis&id=994
=============================================

Anonymous - 2010-02-05, 22:25

Kim jesteśmy, komu pomagamy, jakie mamy cele

Jesteśmy zespołem pedagogów, psychologów i wychowawców.

Od 1991 roku prowadzimy różne programy: pracy ulicznej, terapeutyczne, psychoprofilaktyczne i wychowawcze.

W latach 1992 - 1995 prowadziliśmy tylko pracę uliczną wśród dzieci i młodzieży odrzuconej i zaniedbanej, głównie wąchającej substancje toksyczne. Program ten realizowany był w oparciu o wolontariat.

Od 1995 roku prowadziliśmy środowiskowy program resocjalizacyjno - wychowawczy „BYĆ”. Celem tego programu
była pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej
od substancji psychoaktywnych, młodocianym przestępcom
i prostytutkom.

W latach 1999 - 2002 realizowaliśmy program „ULICA” w ramach, którego działał Punkt Pracowników Ulicznych. Działalność Punktu skierowana była do młodzieży odrzuconej, żyjącej na pograniczu patologii, realnie zagrożonej różnymi jej formami, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

Od 2001 roku prowadzimy dwie Świetlice Terapeutyczne dla dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym oraz Pracę Uliczną.

W 2001 roku utworzyliśmy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, którego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom ze środowisk marginalizowanych.

Od 2001 roku w ramach Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego prowadzimy szkolenia kadry i wolontariatu, działania na rzecz społeczności lokalnej Katowic - Załęża oraz współpracę ze służbami społecznymi.

Od 2002 roku w dzielnicy Katowice - Załęże prowadzimy systemową pomoc w ramach Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz ich Rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.

Od 2009 roku prowadzimy Socjopterapeutyczny Klub Młodzieżowy oraz rozszerzamy działania w ramach Pracy Ulicznej oraz Poradni Rodzinnej.


http://www.anioly24.pl/

Anonymous - 2010-02-24, 17:25

Dla osób po kryzysie uzależnienia:
http://www.ruchczystychserc.pl/index.php5?Linki

========================================================


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group