Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Bóg dzisiaj mówi do mnie

Anonymous - 2011-01-25, 19:10

http://www.youtube.com/wa...feature=related

Krótka historia .....

http://www.youtube.com/wa...cK-asCX7ew&NR=1

Anonymous - 2011-02-03, 10:26

(Hbr 12,18-19.21-24)

Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do
ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż
wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił A tak straszne
było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy
natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego,
Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste
zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do
Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły
do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią,
która przemawia mocniej niż [krew] Abla.


Nie musimy w napięciu zdobywać nieba, nie musimy też drżeć przed Bogiem,
czy zechce nas tam przyjąć. Oto bowiem już zostaliśmy wprowadzeni do
wnętrza świątyni.
Do królestwa, w którym Bóg zgromadził i wciąż zwołuje na
"uroczyste zebranie" swoich wiernych. Tu, we wnętrzu świątyni, jesteśmy
zaproszeni, by rozważać Jego niepojętą łaskawość. Wspólnota królestwa
Bożego i pełna wdzięczności kontemplacja miłości Boga będzie w naturalny
sposób prowadzić nas do głoszenia mocy Jezusa, Pośrednika Nowego
Testamentu.


o. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" styczeń/luty 2005, s. 137

Anonymous - 2011-02-04, 23:41

Hbr 13
1 Niech trwa braterska miłość.
2 Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.
3 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.
4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.
5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię.
6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?
7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!
8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
--------------------------------------------------------------------------------

Mk 6
14Także król Herod posłyszał o Nim gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: "Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim". 15Inni zaś mówili: "To jest Eliasz"; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. 16Herod, słysząc to, twierdził: "To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał".
17Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. 18Jan bowiem wypominał Herodowi: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". 19A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.
20Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. 21Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. 22Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: "Proś mię, o co chcesz, a dam ci". 23Nawet jej przysiągł: "Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa". 24Ona wyszła i zapytała swą matkę: "O co mam prosić?" Ta odpowiedziała: "O głowę Jana Chrzciciela". 25Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: "Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela". 26A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić.
27Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu 28i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. 29Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Dzisiejsze czytania obrazują jak pogłębia się degradacja moralna człowieka , gdy Słowo Boga zastepuje się własnymi pożądliwościami.

Instrukcja zbrodni:( tak ksiądz "okreslił" dzisiejszą Ewangelię)
-lekceważenie Słowa Bożego
-romans
-rozbite małżeństwo
-pijaństwo i nieumiarkowane rozrywki
-bezmyślne przyrzeczenia, pycha i złość
-morderstwo

Zadziwiające ( i przed tym nas Bóg ostrzega),że na drodze moralnego upadku jest zamach na jedność małżeńską. Ten kto żyje cudzołożnie zdolny jest także odebrać życie drugiemu człowiekowi, bo taki grzech całkowicie zagłusza sumienie. Ciekawe jest także iż cudzołóstwo często występuje razem z chciwością na dobra doczesne.
Trzeba nam ,niczym Jan Chrzciciel, stawać w obronie małżeńskiej czci, bez względu na ludzi i ich poglądy.

Anonymous - 2011-02-19, 12:18

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!". I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych". I pytali Go: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?" Rzekł im w odpowiedzi: "Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane". Mk 9, 2-13

"I ty nieraz byłeś na górze przemienienia. I tobie zdawało się, że byłeś porwany do siódmego nieba. I byłeś samym pokojem, ciszą, światłem, wolnością. I uczestniczyłeś w Potędze, Wszechmocy, Wieczności. I miałeś w sobie tyle radości, że zdawało ci się, że starczy ci jej do końca życia. I dziwiłeś się, jak mogłeś dotąd żyć w takim otępieniu, niemocy, ciemności, bezradności, strachu.
Ale potem trzeba było zejść z Góry. I zaplątałeś się w niewidzialnych niciach swojej codzienności. Rozmyła się twoja potęga, zagadałeś tamtą ciszę, zgasła twoja radość. I nawet nie dowierzasz, że kiedyś byłeś na Górze. A przecież On jest obecny w twojej pustce, jest ciszą w twoim rozgwarze, światłem w twoich ciemnościach. I ty to wiesz. Tylko nie ośmielasz się podnieść oczu, nie dowierzasz temu marzeniu, nie masz odwagi podnieść rękę."
Ks. Mieczysław MalińskiJezu, który ukazałeś chwałę swoją na Taborze
przemień nasze życie całe,
bo moc Twoja wszystko może. x2
W sercach naszych Jezu dobry
niech Twa miłość wciąż rozkwita,
a w rodzinach poróżnionych
Boży pokój niech zawita. x2
Przemień nasze myśli smutne
niech nadzieja w nich zagości,
przemień nasze czasy trudne
na czas prawdy i miłości.

Anonymous - 2011-03-02, 22:54

(Syr 42,15-25)

Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem.
Na słowa Pana powstały dzieła Jego.
Jak słońce świecąc patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwała Pana napełnia Jego dzieło.
Nie jest dane świętym Pana, by mogli opowiedzieć wszystkie godne podziwu dzieła Jego, które Pan Wszechmocny utwierdził, aby wszystko mocno stanęło ku Jego chwale.
On zbadał przepaści i serca ludzkie i wszystkie ich knowania poznał, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę i przewiduje najdalszą przyszłość.
Ogłasza to, co minęło, i to, co będzie, i odsłania ślady ukrytych rzeczy. Żadna myśl nie ujdzie Jego uwagi i nie ukryje się przed Nim ani jedno słowo.
On ustawił w pięknym porządku wielkie dzieła swej mądrości, ponieważ istnieje przed wiekami i na wieki, a nic Mu nie będzie dodane ani odjęte i nie potrzebuje żadnego doradcy.
Jakże godne ukochania są wszystkie Jego dzieła, i zaledwie iskierką są te, które poznajemy. Wszystko to żyje i trwa na wieki i w każdej potrzebie wszystko jest Mu posłuszne.
Wszystko idzie parami, jedno naprzeciw drugiemu i nie mają żadnego braku; przez jedno umocnił dobro drugiego, a któż się nasyci, patrząc na Jego chwałę?

Anonymous - 2011-03-02, 23:03

Danka 9 napisał/a:
Wszystko idzie parami, jedno naprzeciw drugiemu i nie mają żadnego braku; przez jedno umocnił dobro drugiego, a któż się nasyci, patrząc na Jego chwałę?

:->

Anonymous - 2011-03-02, 23:06

własnie KIngo, na to szczegolnie zwrocilam uwagę! :-D
Anonymous - 2011-03-18, 11:42

Ez 18,21-28
To mówi Pan Bóg: A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.

Po katastrofie terrorystycznej w USA 11.09.2001,
córka Billy Grahama w wywiadzie TV na pytanie:"Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego?"


Odpowiedziała: Jestem przekonana, że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale od wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia, a ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się.

Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju?

Zobaczmy - myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy Madeline Murray O'Hare (została zamordowana, niedawno znaleziono jej ciało) narzekała nie chcąc żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy OK. Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali Biblii w szkole... Biblii, która mówi: nie zabijaj, nie kradnij, kochaj swego bliźniego jak siebie samego. A my powiedzieliśmy OK.

Następnie dr Benjamin Spock powiedział, że nie powinniśmy dawać klapsa dzieciom, kiedy się źle zachowują, ponieważ ich małe osobowości się zniekształcają i możemy zniszczyć u nich szacunek do samych siebie (syn dr. Spock'a popełnił samobójstwo).

A my powiedzieliśmy, że ekspert powinien wiedzieć o czym mówi. Dlatego powiedzieliśmy OK. Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, aby nauczyciele i wychowawcy nie karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują. Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej by było. aby żaden pracownik tej szkoły nie dotykał uczniów, kiedy się źle zachowują, ponieważ nie chcemy złej opinii i z pewnością nie chcemy być zaskarżeni do sądu /istnieje ogromna różnica między karaniem i dotykaniem, biciem, upokarzaniem, kopaniem itd./. A my powiedzieliśmy OK.

Następnie ktoś powiedział - pozwólmy naszym córkom na aborcję - jeśli chcą. Nawet nie muszą o tym mówić swoim rodzicom. A my powiedzieliśmy OK.

Po czym ktoś mądry z rady szkoły powiedział; ponieważ chłopcy i tak będą chłopcami, więc i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle kondomów, ile chcą aby mogli zażywać tyle radości ile chcą, a my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują je w szkole. A my powiedzieliśmy OK. Po czym niektórzy z wyższych wybranych urzędników powiedzieli, że to nieważne, co robimy prywatnie, dopóki wykonujemy naszą pracę?...

Zgadzając się z nimi. powiedzieliśmy, że nie obchodzi mnie to, co ktoś, łącznie z prezydentem, robi prywatnie, dopóki ja mam pracę, a ekonomia jest dobra. Po czym ktoś powiedział - drukujmy czasopisma że zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna kobiecego ciała. A my powiedzieliśmy OK.

Po czym ktoś inny poszedł o krok dalej z tym podziwem i opublikował zdjęcia nagich dzieci, a następnie jeszcze jeden krok dalej i udostępnił je w Internecie. A my powiedzieliśmy - OK, są upoważnieni do swobodnego wyrażania. Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję widowisk TV i filmów promujących przemoc, profanacje, zakazany seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do gwałtu, narkotyków. zabójstwa, samobójstwa oraz satanistycznej. My powiedzieliśmy, że to tylko rozrywka. to nie ma żadnych szkodliwych skutków, w każdym razie nikt nie traktował tego poważnie, więc idziemy do przodu. Teraz nasze dzieci nie mają sumienia, dlaczego nie wiedzą, co jest dobre, a co złe, i dlaczego nie martwi ich zabijanie obcych, kolegów z klasy oraz samych siebie. Prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wystarczająco mocno myśleli, moglibyśmy zgadnąć. Ja myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że...


"ZBIERAMY TO, CO ZASIALIŚMY"

Anonymous - 2011-03-22, 00:33
Temat postu: Moje świadectwo
Właśnie skończyłem uczestnictwo w dziewięciotygodniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje prowadzili ks. Rafał Pabich i ks. Sławomir Wądołek. Tutaj są linki do kazań z rekolekcji: http://www.plock.odnowa.org/

Na rekolekcjach, oprócz ewangelizacji, była modlitwa o uzdrowienie i modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Modliliśmy się językami i prorokowaliśmy.

Doświadczenie nieopisane...

Powiem tak... Bardzo chciałem doświadczyć Boga przychodząc na te rekolekcje i chciałem poczuć i zrozumieć, że... zasługuję na Jezusa, na Jego zbawienie, bo z tym ostatnim miałem ogromny kłopot wynikający z braku przebaczenia sobie własnych grzechów.

Przez słowo z Pisma Świętego skierowane do mnie w czasie modlitwy o wylanie Ducha Świętego zrozumiałem, poczułem to bardzo mocno, że Jezus mnie kocha i "ma nade mną litość" (Iz 54,10). Niby to zawsze wiedziałem, czytałem, ale gdzieś w środku czułem, że nie zasługuję na Jezusa... A On mi dał poznać, że akceptuje mnie, to co robię w czytaniu z psalmu 119, 46-50, który stanowi odbicie mojego serca. I dopiero gdy Pan pokazał mi, że zauważa to, co robię, że zna moje serce na wskroś, ja uwierzyłem, poczułem i zrozumiałem każdą cząstką mojego ciała, że Jezus mnie kocha, że zasługuję na Niego!!!

Chwała Panu!

Anonymous - 2011-03-22, 06:25

Jarek - :mrgreen: !
Anonymous - 2011-03-22, 09:52

To wielka Łaska Jarku :)
Chwała i dziekczynienie bądź w kazdym momencie Jezusowi w Najświetszym Boskim Sakramencie... :)

Pozdrawiam serdecznie i obfitosci Łask Bożych na każdy dzień życzę oraz pokory w ich umiejętnym przyjęciu.

Ps. Syracha 11, 12-14

Anonymous - 2011-03-24, 00:57

PSALM 119(118)1
Doskonałość Prawa Bożego

(...)
46 O Twych rozkazach chcę mówić
w obecności królów15,
a nie doznam wstydu.
47 I będę się weselił z Twoich przykazań,
które miłuję.
48 Wznoszę ręce moje
ku Twym przykazaniom,
które kocham,
i rozważam Twoje ustawy16
49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,
przez które mi dałeś nadzieję.
50 W moim ucisku to pociechą dla mnie,
że Twoja mowa obdarza mnie życiem.


Jarku, tak bardzo się cieszę!
Ja obecnie też jestem na drodze poznawania Szkoły Nowej Ewangelizacji....a Duch Święty mocno działa w mojej wspólnocie...i w moim życiu
Chwała Panu!

Anonymous - 2011-03-24, 09:06

Jarku i Ago, miło Was czytać kochani
cieszę się ze jesteście :)
i ze dajecie swiadectwa

Cytat:
(Jr 17,5-10)
To mówi Pan Bóg: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.


Panie Boze obym zawsze miała zwrocone oczy i serce w Twoja stronę.

[ Dodano: 2011-03-25, 07:04 ]
Cytat:
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!


Jakze trudno mi poddac sie woli Bozej

Cytat:
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.


to osobiscie mnie dotyka w aspekcie macierzynstwa oraz nadziei w Panu w innych niełatwych sprawach

Cytat:
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności
przed wielkim zgromadzeniem
.


ups Panie Boze Ty wiesz jak trudno mi sie mowi o Tobie wsrod ludzi i jak czesto milcze gdy powinnam Cię chwalic
szczegolnie przed wielkim zgromadzeniem....moja pieta Achillesowa :-P

daj odwagę przez Twojego Ducha.

Anonymous - 2011-03-26, 09:01

Jarek . Cieszę się razem z Tobą

:-D


Chwała Panu !


Po chrzcie zwykle otrzymuje się jakiś podarek ;-)

To taki mały ode mnie :-)

http://www.youtube.com/wa...feature=related


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group