Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Najświętsza Głowa Jezusa - Przybytek Bożej Mądrości

Anonymous - 2010-10-16, 21:17
Temat postu: Najświętsza Głowa Jezusa - Przybytek Bożej Mądrości
Najświętsza Głowa Jezusa

Przybytek Bożej Mądrości


MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA JAKO PRZYBYTKU BOŻEJ MĄDROŚCI

(podyktował Zbawiciel, sł.B. Teresie H. Higginson)O Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach.

O Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem.

O Przybytku Bożej Mądrości i Siło Przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i Miłością Najświętszego Serca oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.

O Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka.

O Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.

O Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu.

Chwała Ojcu...(3 razy)

O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu nabożeństwu lub pogardzać nim.


LITANIA
Do Najświętszej Głowy Jezusa ChrystusaKyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Najświętsza Głowo Jezusa utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami,

istotowo zjednoczona ze Słowem Bożym,

Świątynio Mądrości Bożej,

Ognisko Przedwiecznej Jasności,

Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,

zabezpieczenie przeciw błędom,

Słońce Nieba i Ziemi,

Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary,

promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,

pełna łaski i prawdy,

żywa lekcjo pokory,

odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,

przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,

która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,

na której Duch Święty spoczął,

która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała na Taborze,

która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,

której podobał się pachnący olejek Magdaleny,

która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,

krwawym potem zlana w Getsemani,

która płakałaś nad naszymi grzechami,

cierniem uwieńczona,

haniebnie znieważana w czasie Męki,

pocieszona serdecznym gestem Weroniki,

która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu,

przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,

Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,

Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza,

która znasz wszystkie nasze potrzeby,

która udzielasz wszystkich łask,

która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,

która rządzisz światem,

która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,

która znasz wszystkie tajemnice naszych serc,

którą oby cały świat poznał i czcił,

która zachwycasz Aniołów i Świętych,

którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,

Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu,

I poddajemy się wszystkim wyrokom Twojej Nieskończonej Mądrości.

Módlmy się:

O Jezu, który raczyłeś objawić służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją godną podziwu Mądrość do nagrody przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.


OBIETNICE DLA CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY
(dane za pośrednictwem sł.B. Teresy H. Higginson)

Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Ale biada temu, kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie, gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie znajdą swojego miejsca. (2 VI 1880).

Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy.

Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych, którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi, i obdarzy ich szczęściem nieskończonym (10 IX 1880).

Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana, jako Przybytku Mądrości Bożej (Zwiastowanie 1881).

Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy będą usiłowali popierać pragnienia naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo (16 VII 1880).

Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienia naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo (2 VI 1880).

Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Świętego (2 VI 1880).

Ci, którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa (maj 1883).

Nasz Pan powiedział, że to wszystko, co przyobiecał tym, którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili.

10. Tym, którzy Mnie czczą, udzielę czegoś z Mojej Mocy i będę im Bogiem,

a oni będą Moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją

pieczęć na ich wargach (1 VI 1880).

11. Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią,

która wyznacza liczbę Jego wybranych, tych, którzy ujrzą Jego Oblicze,

a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do

zrozumienia, że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach

Apokalipsy miał na myśli Jego Najświętszą Głowę, Przybytek

Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego

wybrani (23 V 1880).

12. Nasz Pan pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa

dla tych wszystkich, którzy będą działać po linii Jego Boskiej Woli (9 V

1880).

Pan Jezus do Teresy Higginson: Moja dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbień, i wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma współczujących, którzy rozważaliby udrękę Mojej Duszy smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc, ale Moja Dusza pozostaje osamotniona.

Żródło: z książki Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (R. Szaffera)


Bóg przyciąga Cię do Siebie:


źródło http://forum.wiara.pl

Dostałam wydanie papierowe tej modlitwy, zaś chciałabym ją rozpowszechnić to nabożeństwo drogą elektroniczną
Z Bogiem


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group