Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Nowy Testatament z komentarzem do słuchania i czytania

Anonymous - 2010-04-23, 16:51
Temat postu: Nowy Testatament z komentarzem do słuchania i czytania
4 Ewangelie do słuchania-teksty i komentarze

EWANGELIARZ to audycje Katolickiego Radia EMAUS w Poznaniu. Powstał z nagrania komentarzy Fundacji Biblos do tekstów Ewangelii czytanych w ramach trzyletniego cyklu czytań liturgicznych Kościoła Katolickiego. Od lutego 2005 na stronie dostępne są nagrania EWANGELIARZA emitowanego przez Katolickie Radio Poznań EMAUS 89,8 FM oraz przez internet. Autorem komentarza jest Henryk Knapik, Fundacja BIBLOS.


http://www.fbiblos.org/Ew...76/Default.aspxPrzykład: http://www.fbiblos.org/Ew...77/Default.aspx

Mk 10,2-16
2 Podeszli wówczas do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 On na to rzekł im: "Co wam nakazał Mojżesz?" 4 Odpowiedzieli: "Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodowy i oddalić". 5 Jezus im rzekł: "Ze względu na zatwardziałość waszego serca napisał wam to polecenie. 6 Lecz od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 7 Z tej racji opuści mężczyzna swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. 8 I będą oboje jednym ciałem. Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. 9 Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". 10 W domu uczniowie pytali Go o to jeszcze raz. 11 Wyjaśnił im: "Kto oddali swoją żonę i poślubi inną, dopuszcza się względem niej cudzołóstwa. 12 Tak samo ta, która rozeszła się ze swoim mężem, jeśli poślubi innego, dopuszcza się cudzołóstwa". 13 Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. 14 Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. 15 O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego". 16 Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Komentarz
Jezus opuścił już Galileę i udał się wraz z uczniami do Judei.
Po drodze unikał ludzi, bo był zajęty szkoleniem uczniów. Ludzie jednak poszukiwali Jezusa, więc zaczął ich nauczać. Faryzeusze zadają Jezusowi podchwytliwe pytanie na tema rozwodu.

Pytając faryzeuszów o to, co Mojżesz „pozwolił”, Jezus zmusił ich do uznania, że Mojżesz jedynie „pozwolił”, nie zaś „nakazał” rozwód, niezależnie od jego konkretnych powodów.

„W starożytnym judaizmie rozwód nie był związany z podjęciem działań prawnych w sądzie. Mąż sporządzał list rozwodowy: „Opuszczam i oddalam moją żonę dnia dzisiejszego” i wręczał go małżonce.”

W dyskusji nauczyciele religijni powołują się na treść 24 rozdziału księgi Powtórzonego Prawa: „Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie”.
Jezus powołuje się na opis małżeństwa pierwszych ludzi z księgi Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.”

Opuszczenie przez dojrzałego człowieka rodziców; złączenie, czyli poznanie, zaakceptowanie i umiłowanie wybranej żony; oraz zbudowanie przez mężczyznę i kobietę jedności duchowej, psychicznej i cielesnej opisuje pierwotny zamiar Boga wobec małżeństwa. Ten plan nie zakłada rozwodu.

Jezus przywraca pierwotny plan Boga, skorygowany w historii przez Mojżesza, dopuszczającego rozwód jako ustępstwo wywołane ludzką słabością. Skorygowany plan zawiódł. Pozwolił na to, aby mąż od pierwszego, czy setnego konfliktu z żoną rozmyślał o jej oddaleniu, a nie o budowaniu z nią jedności. Rozczarowania i konflikty w planie Bożym stanowią okazję do zbudowania lepszej jedności małżeńskiej, a w planie ludzkim, do jej rozerwania.

Człowiekiem, który nie ma rozdzielać małżeństwa nie jest sędzia, lecz mąż. W świetle skorygowanego planu Mojżesza tylko mąż mógł oddalić żonę, żona nie mogła tego samego uczynić wobec męża. Jezus unieważnia staro testamentową procedurę postępowania rozwodowego.

Uczniowie pytają o sprawy małżeńskie jeszcze raz w domu. Nie jest to dom w Kafarnaum, lecz jakieś miejsce w Judei. W starożytności nikt nie wypowiadał się w tak zdecydowany sposób na temat rozwodu, uczniowie proszą o wyjaśnienia.

Po rozmowach na temat małżeństwa i ustaleniu stanowiska Jezusa, Marek wprowadza do akcji dzieci. Uczniowie pełni zapału do pracy dla królestwa, zlekceważyli dzieci, które zbliżyły się do Jezusa.
Wysoka śmiertelność dzieci powodowała troskę rodziców o ich zdrowie i życie. Rodzice dzieci postępują podobnie jak inni krewni przyprowadzający chorych, aby Jezus ich uzdrowił.

Uczniowie Jezusa nie zrozumieli wcześniej dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne, teraz nie rozumieją troski rodziców o prawidłowy rozwój ich dzieci. Dzieci były kochane przez rodziców, lecz pozbawione praw w społeczeństwie. Dlatego samo dotknięcie przez Jezusa, rodzice rozumieli jako nadzieję na dłuższe życie. Dzieci umierające przed rodzicami, pozbawiały ich opieki na starość.

Dzieci doskonale potrafią przyjmować prezenty. Królestwo Boże musi zostać przyjęte jako dar przez wszystkich ludzi. Jedynie ci ludzie, którzy przyjmą królestwo Boże jako dar, będą mogli do niego wejść.

Królestwo Boże jest otwarte również dla dzieci. Uczniowie chcą je oddalić od Jezusa, a On chce się z nimi spotkać.

Jezus zna potrzeby każdego człowieka. Modli się szczegółowo za każde z tych dzieci. Jezus zaprosił dzieci do swojego królestwa, do zbawienia. Dzieci mogą zaufać pełniej, niż młodzież i dorośli. Dorośli się wahają lub opierają się przed oddaniem swojego życia Bogu przez wiarę.

Tylko ci ludzie, którzy przyjmą królestwo w darze, zostaną uznani za członków królestwa. Życie jest darem i królestwo rozumiane jako zbawienie też jest darem. Wkrótce ktoś zapyta Jezusa o to zbawienie, jak można je posiąść.
Po rozmowie uczniowie zapytają: „Więc kto może być zbawiony?”


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group