Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Koronka Seraficka

Anonymous - 2010-03-20, 20:22
Temat postu: Koronka Seraficka
KORONKA SERAFICKA

Koronka Franciszkańska składa się z siedmiu tajemnic radosnych.

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o wcieleniu Syna Bożego

"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida" (Łk 1,30b-32).

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

"Wielbi dusz moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1,46b-47).

3. Narodzenie Pana Jezusa

"Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2,7).

4. Pokłon Trzech Króli

"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,11).

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami" (Łk 2,46-47).

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków" (Ap 1,17b-18a).

7. Wniebowziecie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową nieba i ziemi


"Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1).

http://www.warszawa.fzs.f...l/koronka7.html


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group