Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Matka Boża gromadzi swoje dzieci w Kościele, parafii, sanktu

Anonymous - 2010-02-16, 01:54
Temat postu: Matka Boża gromadzi swoje dzieci w Kościele, parafii, sanktu
Matka Boża gromadzi swoje dzieci w Kościele, parafii, sanktuarium...
ks. Roman Balunowski, ks. Alfred Butwiłowski, Krzysztof Kita, Irena Drozd, Elżbieta Kaufman Suszko, Krystyna Ignatowska

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=2248

Anonymous - 2010-03-10, 00:16

Modlitwa do Maryi o wytrwanie

Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam – ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa moja nieraz płynie bez echa – poza mną rozgłośny śmiech szatana – zwątpienie.

Z drogich nawet ust płynie pytanie – po co i na co się męczysz?

Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.
Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym – godzin zaledwie kilka – więc z Tobą staję przy krzyżu i działam. Amen.

Anonymous - 2010-03-18, 23:29

Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej
Obietnice z Kilbeho:
1 najtwarsze serca doznają łaski nawrócenia
2.będziecie uwolnieni od różnych złych obsesji i zniewoleń
3.słabości waszego charakteru zostaną uzdrowione
4.modląc się we wtorki i w piątki wiele próśb zostanie wysłuchanych
5.pokój zapanuje w Waszych rodzinach
6.poznacie głębię wielu bożych tajemnic

tu jak odmawiać:
http://www.marypages.com/RosarySevenSorrows.htm

a tu o objawieniach:
http://www.wroclaw.maitri.pl/Kibeho.html

Anonymous - 2010-03-25, 15:44

Duc In Altum: Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=18077

Anonymous - 2010-03-25, 16:32

Wypłyń na głębię - DUC IN ALTUM: Pielgrzymowanie maryjne
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

W siatkę średniowiecznych pielgrzymich szlaków w Europie wpisują się najstarsze sanktuaria maryjne. W Hiszpanii są to: Pilar w Saragossie, Monserrat i Torreciudad. Na terenie ówczesnej Germanii zasłynęły w średniowieczu: Mariazell i Altötting. We Włoszech, oprócz rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, sławnym ośrodkiem pielgrzymkowym stało się Loreto nad Adriatykiem. W Polsce od samego początku europejskiego wymiaru nabierało sanktuarium jasnogórskie

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=4319

Anonymous - 2010-03-26, 18:41

W Miłosierdziu miary nie masz
s. Elżbieta, s. Salwatricze, s. Angelika - Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia


http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=20830

Anonymous - 2010-03-31, 20:15

Uroczystości i odpusty w sanktuarium gidelskim

Świątynia gidelska otwarta jest każdego dnia roku dla pielgrzymów przybywających w grupach zorganizowanych, ale także prywatnie we wspólnotach rodzinnych, jak i indywidualnie. Wystarczy zadzwonić do furty klasztornej i zgłosić pragnienie nawiedzenia kaplicy Matki Bożej, by pełniący stały dyżur któryś z zakonników otworzył kaplicę, odsłonił w ołtarzu cudowną figurkę, zainteresowanych historią sanktuarium poinformował o jego dziejach w przeszłości
i w dniu dzisiejszym.

Grupy pielgrzymów przybywające do sanktuarium w towarzystwie kapłanów mogą w kaplicy celebrować Najświętszą Ofiarę, skorzystać z sakramentu pokuty. Istnieje również możliwość przeżycia Mszy św., gdy grupie pielgrzymkowej nie towarzyszy kapłan. Wówczas wskazane jest wcześniejsze powiadomienie klasztoru o takiej potrzebie.

Są jednak dni szczególnie uroczyście świętowane w gidelskim sanktuarium. Do takich należą wszystkie święta Maryjne, a przede wszystkim dni najważniejszych odpustów.

Już 1 stycznia, w Nowy Rok, mieszkańcy Gidel i pielgrzymi uczestniczą w uroczystym nabożeństwie do Najświętszego Imienia Jezus i procesji z Ewangeliami do pięciu ołtarzy. Nabożeństwo to pozwala wiernym wejść w nowy okres w imię Jezusa.

Święto Matki Bożej Gidelskiej obchodzone jest w sanktuarium w pierwszą sobotę maja, po czym zaraz w następującą po niej niedzielę o godz. 11.30 ma miejsce bardzo gidelskie nabożeństwo, które przyjęło tutaj nazwę „kąpiółki”. W dniu tym święci się wino, po czym celebrujący uroczystość kapłan zanurza w naczyniach pełnych święconego wina figurkę Matki Bożej Gidelskiej. Naczyń z winem bywa wiele. Są przygotowane przez kustoszy sanktuarium, ale także naczynia z winem przywiezione przez pielgrzymów z różnych stron Polski.

W każdą trzecią niedzielę maja do swojej Patronki w Gidlach przybywają rolnicy z całej archidiecezji częstochowskiej. To pielgrzymowanie rolników z archidiecezji zainicjował przed laty ks. arcybiskup metropolita Stanisław Nowak.

Kolejna duża uroczystość w sanktuarium gidelskim obchodzona jest w najbliższą niedzielę po 17 sierpnia (dniu św. Jacka). Święty Jacek, wielki czciciel Maryi i misjonarz modlitwy różańcowej, cieszy się wielką czcią w Gidlach. Odpust ten bywa zwykle poprzedzony przez przygotowujące do uroczystości triduum. Chociaż oficjalnie świętowany jest odpust ku czci św. Jacka,
w praktyce święty dzieli się chwałą, a raczej ustępuje miejsca Maryi, jakby chciał razem
z pielgrzymami oddać cześć Maryi i do tego porwać wszystkich na to święto przybyłych.

Tydzień później, w następną niedzielę, o godz. 9.30 w bazylice gidelskiej ma miejsce błogosławieństwo dzieci i polecenie ich szczególnej opiece św. Jacka. W tęże niedzielę po Mszy św. wieczornej z bazyliki wyrusza uroczysta procesja do tzw. Kapliczki, miejsca koronacji figurki gidelskiej w roku 1923.

Dniem szczególnym w bazylice gidelskiej jest też pierwsza niedziela października, która
w tradycji dominikańskiej obchodzona jest jako uroczystość Królowej Różańca świętego.

Ponadto od pewnego czasu w sposób szczególny obchodzi się w sanktuarium gidelskim trzynasty dzień każdego miesiąca. W tym dniu wierni gromadzą się w bazylice na Mszy św.
o godz. 17.30, a po jej zakończeniu celebrowany jest różaniec pokutny. Zważywszy, że przez stulecia Maryja wysłuchiwała w sanktuarium gidelskim licznych próśb pielgrzymów, nie można
w tym miejscu nie usłyszeć i nie podjąć owej szczególnej prośby Matki Najświętszej, skierowanej w Fatimie do świata i Kościoła, prośby o modlitwę różańcową i pokutę w celu przebłagania Bożego Majestatu za grzechy ludzkości i uproszenia pokoju dla świata, dla narodów i ludzkich serc.

Modlitwa Do Matki Bożej Gidelskiej
przed użyciem
„gidelskiego winka”


Pani Gidelska, Uzdrowienie chorych,
módl się za nami.
Zanim użyję wina, w którym
zanurzona była łaskami słynąca
Figurka Gidelska,
wołam do Ciebie, Matko,
i proszę o Twój matczyny dotyk.
Umocnij moją wiarę,
ulecz duszę i ciało,
abym mógł czystym sercem głosić
Twoją macierzyńską miłość
i moc Twojego za mną
wstawiennictwa u Boga.
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.

Którzy wołamy do Ciebie.

O Matuchno! gdyś tak wierna,
Bądźże dla nas miłosierna!
Nie opuszczaj z nas każdego,
Proś za nami Syna Swego.

Przed Tobą do nóg padamy,
Ciebie o miłość błagamy.
Obronże nas w dzien i w nocy
Bądź nam zawsze ku pomocy.

Amen teraz rzeczmy wszyscy,
My i nasi krewni, bliscy.
Byśmy sie w niebo dostali
Z Tobą wiecznie królowali.
Amen.

http://www.gidle.dominikanie.pl/liturgia.html

Anonymous - 2010-05-08, 15:36

Któż z nas od dzieciństwa nie gromadzi się w majowe wieczory na nabożeństwach maryjnych? Kto z nas nie wspomina miło tych nabożeństw z okresu dzieciństwa?
Majowe-radosne nabożeństwo do Maryi.

LITANIA LORETAŃSKA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.W ciągu roku:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Adwentu:

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego:

K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W październiku:

K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

W tym roku z racji tragedii w Smoleńsku wiele parafii dołączyło także i tę modlitwę:

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowu Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Piotr Skarga

Anonymous - 2010-05-10, 15:46

Kochane Sycharki ,
prowadząc korespondencję dotyczącą uzdrowienia mojego małżeństwa zawędrowałam także do Gidli.
Już parę razy wymieniałam listy z tym Sanktuarium. Tym razem też po mailu wysłanym do Ojców Dominikanów otrzymałam odpowiedź, której fragment postanowiłam zacytować ,gdyż wielu z Was może z tego skorzystać na Chwałę Boga i ludzki pożytek.
cyt.:" Modlimy się i prosimy za wszystkich polecających się i polecanych wstawiennictwu Matki Bożej Gidelskiej - "Uzdrowienie Chorych". Codziennie jeden z naszych ojców odprawia Mszę Świętą za wszystkich pielgrzymów i przyjaciół naszego Sanktuarium oraz mających z nami jakikolwiek kontakt.

Zachęcam, by wejść na naszą stronę internetową http://www.gidle.dominikanie.pl Można tam znaleźć wiele informacji o naszym Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowicielki Chorych. Można też przeczytać o różnych uzdrowieniach - czasem gidelskie wino z "Kąpiółki" staje się znakiem "dotyku" Matki Bożej. Nigdy jednak nie wiemy, kto z modlących się uprosi jakąś szczególną łaskę dla siebie lub innych.

Z różnych względów, podjęliśmy decyzję w naszym Sanktuarium, że poświęcone wino gidelskie z "Kąpiółki" wysyłać będziemy tylko w odpowiedzi na tradycyjną korespondencję skierowaną pod naszym adresem:
Klasztor Dominikanów
Plac Dominikański 6
97-540 G I D L E


Proponując oszczędność czasu podpowiem, że nie trzeba pisać do nas listu, aby zamówić Mszę św., wino, historię, nowennę lub kopię figurki M.B. Gidelskiej itp. - starczy na odwrocie "PRZEKAZU POCZTOWEGO" na środkowym odcinku w "miejscu na korespondencję" - wpisać to o co prosimy. Listonosz do domu przyniesie nam "poleconą przesyłkę" z tym, co zamówiliśmy. Oczekiwanie trwa około 2-3 tygodni.

Zapraszam do naszego Sanktuarium w Gidlach, które czynne jest każdego dnia przez cały rok. Pielgrzymów nie obsługujemy tylko w czasie Mszy świętych czyli o 6.30, 7.00, 17.30, a w niedziele o godzinie 7.00, 9.30, 12.00 i 17.30
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
o. Jerzy OP "

Podaję także podpis ojca, z którym wymieniłam korespondencję, aby było Wam łatwiej prosić o to co potrzebne. Anonimowość czasem zniechęca.
Myślę,że Ojciec Jerzy się nie obrazi, za taką reklamę Sanktuarium i Jego osoby. :-D , gdyz nie zapytałam go o zgodę.

Chcę Wam tu zasugerować,że szczera modlitwa do Maryi z prośba o pomoc i użycie wina z kąpiółki ( jest to sakramentalium) może uzdrowić Serce i Ducha współmałżonka, który tego potrzebuje i otworzyć go na całkowite uzdrowienie wewnętrzne. ( można smarować ciało lub wypić , dać do wypicia)
Pamiętajmy co powiedział onegdaj Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński:
" Zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję..." To dotyczy wszystkich aspektów naszego doczesnego życia. :-D

Anonymous - 2010-05-20, 16:40

Nowenna do MB Cudownego Medalika

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.


O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Aby tę nowennę odprawić w duchu św. Katarzyny Laboure:
Prośmy ją, by nam udzieliła choć trochę swej miłości dziecięcej do Najświętszej Panny, a przede wszystkim, by nam pomogła uwierzyć, jak ona, w Jej macierzyńską miłość dla nas.

Dzień l

Pierwsze objawienie 18-19 lipiec 1830 r. Przychodź do tego ołtarza. Przy moim Synu Jezusie znajdziesz światło i siłę. Maryja mówi nam o miłości Boga dla nas. Zaprasza nas do pójścia za Chrystusem, do zrozumienia, czego Pan chce od nas. Dzięki Maryjo, że nas prowadzisz do Chrystusa. Dzięki, że nam pomagasz stać się w naszym życiu świadkami Miłości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, u Maryjo ...

Dzień 2

Drugie objawienie 27 listopad 1830 r. Widziałam N. Pannę ... Trzymała w dłoniach kulę na której był krzyżyk. Usłyszałam: "Ta kula przedstawia świat cały, każdą poszczególną osobę". Bóg stwarza świat z miłości, aby ludzie żyli tą miłością. Dzięki, Maryjo, że uczysz nas, że wszyscy ludzie bez wyjątku, są powołani do wejścia w lud Boży.

Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu, O Maryjo bez ....

Dzień 3

O Maryjo bez grzechu poczęta... Św. Katarzyna przekazuje światu znak przyniesiony przez Maryję, spełnia swą misję: Dać poznać światu Dziewicę "poczętą bez grzechu". Razem ze św. Katarzyną podziwiamy Cię Maryjo, najczystszą Matkę Boga.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O Maryjo....

Dzień 4

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Każ wybić Medalik według tego wzoru. Jezus przyłączył Maryję do swego dzieła zbawczego. Wszystkie łaski otrzymujemy od Jezusa i jedynie od Niego, jedynego Zbawiciela, ale dochodzą one do nas poprzez Maryję. Dzięki, Maryjo, że przyjmujesz naszą modlitwę, ale także za to, że przypominasz nam nieustannie, że to Twój Syn wszystko może. Naucz nas prosić o łaski, które nam są zawsze potrzebne.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. O Maryjo...

Dzień 5

Stopy Jej opierały się na białej kuli, na której znajdował się wąż. Grzech człowieka jest odrzuceniem miłości: niesprawiedliwość, przemoc, egoizm, ucisk maluczkich: - waż jest jego symbolem. Maryjo, pomóż nam walczyć ze złem, które tkwi w nas, dopomóż nam mówić jak Ty: "Tak" - Panu

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. O Maryjo...

Dzień 6

Zobaczyłam odwrotną stronę Medalika: literę M a nad nią krzyż... Oto co nam wyjaśnia odwrotna strona Medalu: Syn Boży, stawszy się człowiekiem zbawia nas przez swą śmierć na krzyżu oraz przez swe Zmartwychwstanie. Maryja zajmuje najbliższe miejsce przy swym Synu. Jest Ona nieodłączna od Jezusa, którego nam daje i do którego nas prowadzi. Cierpiała razem z Nim, dla nas. Maryjo, Matko Boża, wstawiaj się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O Maryjo ...

Dzień 7

Poniżej dwa serca - Jezusa i Maryi. Serce Jezusa otoczone cierniami, przypomina nam, że Męka Chrystusa jest ogromnym przejawem miłości Boga. Serce Maryi mówi nam, że Maryja jednoczy się z tą zbawczą miłością. Maryjo, naucz nas iść za Chrystusem po drodze miłości, aż do oddania siebie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O Maryjo ...

Dzień 8

Naokoło 12 gwiazd. Gwiazdy przedstawiają Apostołów, Kościół, każdego z nas. Dawny lud Boży o dwunastu pokoleniach ustąpił miejsce Kościołowi. Lud nowy - dziś znajduje się w drodze. My stanowimy Kościół. Maryjo, pomóż nam stać się Apostołami i zanosić światu orędzie Medalika - Twoje Posłannictwo wiary, nadziei i miłości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. O Maryjo ...

Dzień 9

Cudowny Medalik: "znak", który ewangelizuje, orędzie dla naszego życia. Maryja, poczęta bez grzechu, by stać się Matką Boga. Jest Ona nieodłączna od Chrystusa. Daje Go nam i prowadzi nas do Niego. Maryja jest naszą Matką, wstawia się za nami. Jest pośredniczką Bożych łask. Maryja, Matka Kościoła, wzywa nas, byśmy byli Apostołami, byśmy głosili i żyli Dobrą Nowiną Zmartwychwstałego Chrystusa. Maryjo, Matko Kościoła, dopomóż nam w zrozumieniu Twego orędzia i życia nim.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O Maryjo ...

o medaliku tu:
http://belchatowscjmi.blo...udne-czasy.html

Anonymous - 2010-07-20, 22:12

Uniwersalny wymiar Objawień z rue du Bac.
ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM - pracownik dydaktyczny i naukowy KUL,ks. Tadeusz Lubelski CM - Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, s. Anna Brzęk SM - Wizytatorka Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=22304

Anonymous - 2010-09-13, 16:26

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

http://www.traditio.pl/ks...%20godzinki.htm

do słuchania i śpiewania

Anonymous - 2010-11-26, 11:47

SZKAPLERZ ZIELONY (NIEPOKALANEGO SERCA MARYI)

Niecałe 10 lat po objawieniu Cudownego Medalika Matka Boża ukazała się ponownie w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu przy rue du Bac 140, tym razem nowicjuszce, Justynie Bisgueyburu.
18 stycznia 1840 r. siostra ujrzała Maryję odzianą w długą, białą suknię i płaszcz jasnoniebieski, bez welonu na głowie, w rękach trzymała Ona serce, z którego wychodziły płomienie oraz różnej długości promienie.
Powtórzyło się to kilkakrotnie.

8 września tego roku, gdy siostra po obłóczynach przebywała w Blangy, ujrzała Maryję trzymającą kawałek zielonego materiału, a na nim obraz, który widziała poprzednio.
Następnie zobaczyła serce przebite mieczem, a nad nim Krzyż oraz napis:
"Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej".

Podczas tego widzenia s. Justyna usłyszała głos wewnętrzny, tłumaczący znaczenie szkaplerza. Ukazuje on Maryję Pośredniczkę Łask oraz ma szczególnie powodować nawrócenie niewiernych i grzeszników i wyjednać im dobrą śmierć. Już sama siostra była świadkiem wielu łask podczas pracy w szpitalu: powrotu religijnych odstępców, przyjęcia sakramentów przez chorych, którym bez wiedzy zaszyto szkaplerz pod poduszkę czy w ubranie.
Papież bł. Pius IX zatwierdził go i zachęcił do używania.

Szkaplerz Zielony można nosić w sposób klasyczny, jak inne szkaplerze, choć bardziej popularna jest forma pojedynczego płatka z obrazkami z dwu stron, który nosi się przy sobie lub daje dyskretnie innej osobie albo trzyma w domu.
Codziennie należy odmawiać wezwanie do szkaplerza.

Nie potrafimy zgłębić bogactwa łask płynących z tego nabożeństwa dostępnego dla wszystkich.
Do poświęcenia Zielonego Szkaplerza nie potrzeba specjalnej formuły, może też tego dokonać każdy kapłan. Na wzór innych szkaplerzy "Rituale Romanum" proponuje jednak ładny obrzęd: "Appendix 19. Benedictio et impositio Scapularis Immaculati Cordis B.M.V."
Wykonać szkaplerz można samemu lub kupić u Sióstr Miłosierdzia, ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków.

http://hamburgpol.w.interia.pl/szkaplerz.htm

http://www.szarytki.pl/dary/szkaplerz_z.html :!:

Szkaplerz, który uzdrawiaZielony szkaplerz Maryi

http://www.ksiegarniakato...CFdUx3wod_D67Zw

Ze swoich doświadczeń:
działa niezwykle gwałtownie-małżonek po włożeniu mu go w poszwę od kołdry miał tak niespokojne sny,że nie tylko całe łóżko rano było jak wyjęte z pralki i mokre i skotłowane, ale pierwszy raz na 15 lat małżeństwa z własnej woli zdjął pościelową, znalazł szkaplerz.
Zło nie jest w stanie wytrzymać bliskości szkaplerza , gdy z wiarą i zaufaniem prosimy Maryję o pomoc.

"Zwycięstwo, gdy nadedzie, przyjdzie przez Maryję"

Polecam tę pomoc duchową wszystkim, którzy z ufnościa uciekaja się do Maryi. :mrgreen:

Anonymous - 2010-12-12, 17:34

A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz?
http://www.youtube.com/watch?v=gqEYAwj5dhw

Myślisz, że Polacy sami w swoim geniuszu wpadli na pomysł, żeby obwołać Matkę Bożą Królową Polski? No to się mylisz. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać.

Stało się to w 1608 roku w Neapolu. Nie dość, że to prawie dwa tysiące kilometrów od granic Polski, to w dodatku posłanie to nie zostało przekazane Polakowi. Otrzymał je w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie wieków XVI i XVII. Oczywiście nikt nie ma obowiązku wierzyć w prywatne objawienia prywatnych osób. Ale temu objawieniu warto się bliżej przyjrzeć.

Polskę umiłowałam

Giulio, czyli Juliusz Mancinelli, prawdopodobnie osobiście znał św. Stanisława Kostkę. Był jednym z tych jezuitów, na których ogromne wrażenie zrobił sposób, w jaki umierał w 1568 roku ten młody Polak. Całkiem jeszcze zdrowy Stanisław najpierw przepowiedział swoją śmierć, a potem rzeczywiście zmarł o północy w wigilię święta Wniebowzięcia Matki Bożej. Umierał wręcz pogodnie, choć z ust sączyła mu się krew. Przed śmiercią mówił o ufności w miłosierdzie Boże. Świadkowie opowiadali o jego śmierci często do końca swojego życia. A byli wśród nich wybitni w przyszłości ludzie, między innymi przyszły generał zakonu jezuitów. Wspominali, że twarz Staszka rozjaśniła się w pewnym momencie tajemniczym blaskiem. A kiedy oni zaczęli dopytywać, czego chłopak sobie życzy, Stanisław odpowiedział, że przyszła po niego Matka Boża. Współbracia zorientowali się, że już umarł, dopiero po tym, że na podsunięty mu obrazek Matki Bożej nie zareagował uśmiechem. To niezwykłe umieranie młodego mężczyzny rzuciło cały Rzym na kolana. A pośrednio nawet cały świat, bo stało się jednym z najważniejszych doświadczeń życia dla całego pokolenia jezuitów, przyjaciół Stanisława z nowicjatu. Ci ludzie ruszyli wkrótce z Ewangelią na cały świat. Konanie Stanisława wywołało duchowe trzęsienie ziemi, nieco przypominające to z 2005 roku, kiedy w tym samym mieście umierał Jan Paweł II.

Juliusz Mancinelli też poszedł w świat z Ewangelią. Przeszedł pieszo dużą część Azji i Afryki. Miał opinię proroka i cudotwórcy, a tam, gdzie przybył, dochodziło często do licznych nawróceń. Był misjonarzem w Dalmacji i Bośni, a w 1583 roku założył nawet jezuicką misję w Konstantynopolu. Był też mistrzem nowicjatu jezuitów w Rzymie, tego samego, w którym zmarł św. Stanisław. Był od Staszka Kostki starszy aż o 13 lat. Ale wydaje się, że Stanisław był jego duchowym przewodnikiem.

Z ziemi włoskiej do Polski

14 sierpnia 1608 roku, w wigilię Wniebowzięcia i rocznicę śmierci Stanisława Kostki, zatopiony w modlitwie Juliusz zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata, Staszka Kostkę. Zapewne działo się to w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo. Juliusz pytał Matkę Bożą, jakim tytułem mógłby Ją uczcić. Według księdza Józefa Orchowskiego, który wspomniał o tym w książce „Modlitewnik. Różańcowe Jerycha”, Maryja odpowiedziała Juliuszowi: „A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”.

Dzisiaj, po rozlaniu się po świecie kultu Miłosierdzia Bożego, po pojawieniu się św. Faustyny i Jana Pawła II, te słowa wydają się nawet już w pewien sposób wypełnione. Ale już na początku XVII wieku wieść, że Matka Boża sama chce być tytułowana Królową Polski, szybko obiegła Rzeczpospolitą. Dodatkowo ją uwiarygodniło to, że Maryja na swoje narzędzie wybrała księdza z Włoch. Bo Polakowi można by łatwiej zarzucić, że sam to sobie wymyślił.

Mancinelli powiedział o objawieniu przełożonym oraz polskim jezuitom. A potem wybrał się z pielgrzymką do Polski. Kiedy w 1610 r. odprawiał Mszę św. w katedrze na Wawelu, objawienie miało się powtórzyć. A potem powtórzyło się kolejny raz we Włoszech, w 1617 roku, na rok przed śmiercią zakonnika. To ostatnie objawienie Mancinelli zdążył opisać w liście do Mikołaja Łęczyckiego, jezuity z Wilna.

Korona na kościele

Słowa Mancinellego wywołały w Polsce potężny odzew. Mieszkańcy Krakowa w 1628 roku na cześć Maryi ozdobili wieżę kościoła Mariackiego pozłacaną koroną. W kościele w wielkopolskim Rokitnie zawisł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi. Malarze masowo ten obraz kopiowali. Do dziś kilkanaście takich obrazów wisi w maryjnych sanktuariach w całej Polsce. Najsłynniejsza kopia takiego właśnie obrazu wisi w Licheniu. Królową Polski zaczęli nazywać Maryję paulini z Jasnej Góry. Już w 1642 roku paulin Dionizy Łobżyński mówił, że Maryja jest „Królową Polski, Patronką bitnego narodu, Patronką naszą, Królową Jasnogórską, Królową niebieską, Panią naszą dziedziczną”.

Pod wrażeniem objawień Mancinellego był podobno sam król Zygmunt III Waza. Objawienia Mancinellego propagował z pewnością książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz litewski. W 1635 roku wydał książeczkę „Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Mariey”. Można tam przeczytać: „Był zakonnik świątobliwy, któregom ja znał, Societatis Iezu, w Neapolim mieście włoskim, imieniem Iulius Mancinelli”. Autor pisze o jego rozmowach z Matką Bożą: „Raz rozpalony będąc miłością duchowną y chcąc ią nazwiskiem do serca iej przypadającym nazwać, pytał, iakimby tytułem poćcić mogł, otrzymał respons od MARIEY, zow mie Królową Polską. Jeżeli tak iest, szczęśliwymi iesteśmy, i dobrze”.

W 1656 roku król Jan Kazimierz we Lwowie uroczyście uznał Matkę Bożą za Królową Polski. Stało się to w czasie potopu, już po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami. Jednak to nie Jan Kazimierz wymyślił, że Polskę należy oddać Maryi. Ten pomysł dojrzewał już wcześniej przez prawie pół wieku. A przekazał go Polakom włoski ksiądz, prawie zupełnie dzisiaj zapomniany w Polsce.

Dziękuję ks. Ksaweremu Wilczyńskiemu, proboszczowi z Koszut Małych koło Słupcy. Ks. Wilczyński traktuje przypomnienie postaci Mancinellego i jego misji jako swoje życiowe zadanie. Informacje o włoskim jezuicie, które zdobył, można znaleźć w czwartym tomie książki „Królowa Narodu”, wydanej w 2007 roku przez Bernardinum w Pelplinie.

Przemysław Kucharczak, Gość Niedzielny nr 18/2008

http://www.piotrskarga.pl...informacje.html


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group