Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Porady psychologa - DDD-Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Anonymous - 2010-02-11, 23:41
Temat postu: DDD-Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Zofia Wielgus

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=1406

Anonymous - 2010-02-14, 21:23

Dorosłe dzieci alkoholików DDA

Osoby mające w swojej rodzinie osobę nadużywającą alkoholu, narażone są na silny stres. Stres ten spowodowany jest ciągłą niepewnością, brakiem poczucia bezpieczeństwa, nieprzewidywalnością tego, co się zdarzy, brakiem jednoznacznych reguł kierujących życiem rodzinnym, stosowaniem przez członków rodziny wobec siebie nawzajem przemocy psychicznej, a bardzo często również fizycznej. W rodzinie z problemem alkoholowym, zamiast nastawienia na czerpanie radości z życia i na rozwój, panuje nastawienie na obronę (przed przykrościami, przed zagrożeniem, przed rozpadem rodziny).

Takie pełne stresu życie, odbija się negatywnie na wszystkich członkach rodziny, a szczególnie bolesne konsekwencje ponoszą dzieci, które są istotami zupełnie bezbronnymi i całkowicie zależnymi od rodziców. W odpowiedzi na zagrażające sytuacje rodzinne w psychice dziecka powstają mechanizmy obronne: zamrożenie uczuć, tłumienie uczuć, projekcja, zaprzeczanie; tworzą się też schematy funkcjonowania (role) ułatwiające przetrwanie w trudnych, będących ponad siły dziecka warunkach: rola bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego, dziecka niewidzialnego, maskotki. Innymi słowy, dzieci takie wyrastają w przekonaniu, że są niepotrzebne, nieważne, że nie zasługują na miłość, że nie mają prawa realizować swoich potrzeb, że nie mogą nikomu zaufać, a nawet wierzą, że to one są winne temu, iż rodzic pije.

Trudne doświadczenia bycia dzieckiem pijącego ponad miarę rodzica, pozostawiają w psychice dziecka trwałe ślady, które determinują uczucia, myśli i zachowanie nawet w jego dorosłym już życiu, rozszerzając się także na kontakty pozarodzinne. Ślady te tworzą tzw. syndrom DDA - specyficzną konstrukcję psychiczną, powodującą problemy w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym dorosłego dziecka alkoholika. Co prawda dorosłe dzieci alkoholików (DDA) mogą mieć wszystkie rodzaje zaburzeń emocjonalnych i adaptacyjnych, występujących u osób, które żyją w ustawicznym stresie czy doświadczają traumatycznych przeżyć, jak na przykład nerwice, zespół stresu pourazowego, zaburzenia zachowania, jednak szkody psychologiczne, jakie powstały w dzieciństwie alkoholowym, mają też swoją specyfikę.

Specyfika dotyczy:

Osób, które są sprawcami traumatycznych przeżyć, czyli rodziców. Powinni oni stanowić naturalne źródło miłości, oparcia i bezpieczeństwa; mają niezwykłą pozycję w stosunku do dziecka, jakiej nikt inny w dorosłym życiu nie jest w stanie zająć; są najważniejszymi adresatami uczuć dziecka, są też niezastąpieni w zaspokajaniu jego potrzeb;
Miejsca i czasu, czyli domu rodzinnego, który naturalnie jest traktowany przez ludzi jako miejsce schronienia i oparcia, a w rodzinach alkoholowych jest miejscem powtarzania przez lata doświadczeń traumatycznych;
Szczególnej atmosfery panującej w rodzinie alkoholowej, czyli stałego zagrożenia, nieprzewidywalności zdarzeń, chwiejnych autorytetów i norm, odwróconych ról i celów rodzinnych;
Samych doświadczeń, takich jak przemoc, nadużycia seksualne, życie w chaosie, odrzucenie przez rodziców, różnego rodzaju manipulacje emocjonalne z ich strony. Te doświadczenia znacznie przekraczają naturalne dla dziecka sposoby radzenia sobie z trudnościami;
Reakcji rodziców na przeżycia dziecka (negowanie jego uczuć i spostrzeżeń, wpędzanie w poczucie winy) i na zgłaszane przez dziecko potrzeby (ignorowanie lub karanie).

Do problemów tych należą m.in.:

trudności w kontaktach z innymi ludźmi, szczególnie z autorytetami,
trudności w budowaniu głębokich związków uczuciowych,
trudności w kontakcie z samym sobą, niezdolność odczuwania własnych potrzeb,
nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych,
negatywny obraz własnej osoby, poczucie własnej nieatrakcyjności,
niskie poczucie własnej wartości z jednoczesnym stawianiem sobie wysokich wymagań,
postrzeganie świata jako wrogiego,
cierpienie psychiczne,
lęk przed odrzuceniem,
lęk przed zmianą,
ciągłe napięcie, poczucie zagrożenia nawet gdy nic złego się nie dzieje,
poczucie niedostosowania, negatywnej odmienności, izolacji.

Dorosłe dzieci alkoholików charakteryzują się wyższym nasileniem objawów psychopatologicznych (wysokie wskaźniki depresji, lęku i nadwrażliwości interpersonalnej) niż osoby zdrowe. DDA mają również istotnie niższe niż osoby zdrowe poczucie sensu życia, zaradności życiowej oraz zrozumiałości siebie i innych ludzi.

Dziedzictwem dorosłych dzieci alkoholików są również pozytywne cechy (np. często osiągają sukcesy, potrafią z prawdziwym zaangażowaniem pomagać innym ludziom, itd.), jednak syndrom DDA w większości przypadków jest źródłem cierpień i ograniczeń rozwoju. Jednak dziś wiemy już, że dorosłym dzieciom alkoholików można udzielić pomocy (poprzez np. umożliwienie uzyskania informacji o wpływie choroby alkoholowej na poszczególnych członków rodziny, udzielenie pomocy psychologicznej), w wyniku której zaczynają wieść bardziej owocne życie.

Destrukcyjne schematy powstają we wszystkich sferach osobowości człowieka:

w sferze emocjonalnej - urazy, zespół stresu pourazowego, nerwice. Lęk, poczucie zagrożenia jest podstawową reakcją emocjonalną, a napięcie stałym tłem uniemożliwiającym relaks i odpoczynek. Następuje zamrożenie uczuć, może też pojawić się nadwrażliwość i awaryjna reakcja na bodźce zmysłowe. Występują liczne zaburzenia seksualne;
w sferze poznawczej - powstają sztywne, słabo poddające się korektom przekonania dotyczące porządku świata, relacji z ludźmi, własnej roli. Aktualne wydarzenia są interpretowane z perspektywy doświadczeń z dzieciństwa. Często występują natrętne myśli, obsesyjny charakter ma zwłaszcza myślenie negatywne. Niektóre osoby mają rozbudowane myślenie magiczne;
w strukturze Ja - powstaje sztywny, negatywny obraz samego siebie. Obniża się poczucie własnej wartości przy jednoczesnym stawianiu sobie bardzo dużych wymagań lub rzadziej całkowitym odpuszczeniu sobie. Silne są tendencje autodestrukcyjne (niszczenie i karanie siebie). Tożsamość zbudowana jest w dużej mierze na cierpieniu i zdolności do radzenia sobie. Często występują zaburzenia tożsamości płciowej.

Najbardziej schematy te są widoczne w obszarze kontaktowania się z innymi ludźmi, gdzie występuje silny konflikt pomiędzy wiecznie niezaspokojoną potrzebą miłości i bliskości a lękiem przed odrzuceniem, głęboką nieufnością oraz poczuciem zagrożenia w bliskim kontakcie.

W dorosłym życiu, kiedy zmieniły się warunki i ważni stają się inni ludzie niż rodzice, kiedy nie ma tylu drastycznych zagrożeń i wreszcie trzeba żyć, a nie przetrwać, mocno utrwalony sposób na przetrwanie, jaki wytworzyło sobie dziecko alkoholika, zaczyna bardzo przeszkadzać. A ponieważ jest używany nieświadomie, DDA czuje się coraz bardziej zagubione i niezrozumiane w dorosłym świecie. Jest to błędne koło: im bardziej ktoś taki czuje się zagrożony, tym bardziej stosuje wypróbowane sposoby radzenia sobie, ale im częściej je stosuje, tym gorzej jest odbierany przez otoczenie, znajduje więc potwierdzenie swego wrogiego widzenia świata i jeszcze mocniej się broni, a to znowu zmusza świat do odsuwania się i okazywania niechęci. Pułapka zamyka się.


--------------------------------------------------------------------------------

Materiały pochodzą z:
www.parpa.pl

Anonymous - 2010-02-14, 21:45

Funkcjonowanie psychospołeczne DDA przed i po terapii
Sabina Nikodemska
Rok: 2002
Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Numer: 6

http://www.psychologia.ed...spis&id=%202907

Anonymous - 2010-02-14, 21:46

Bogusław Włodawiec
Nasilenie objawów psychopatologicznych dorosłych dzieci alkoholików

http://www.psychologia.ne...l.php?level=161

Anonymous - 2010-02-19, 21:33

Nieoficjalna STRONA DDA adresowana jest do wszystkich ludzi, którzy szukają pomocy w związku z urazami doznanymi w dzieciństwie.

http://www.dda.pl/

Anonymous - 2010-02-19, 21:40

Forum DDD/DDA

http://www.ddawolanieopomoc.fora.pl/

próbka zawartości:

Antyradio:

Co niedziela od godziny 21 do 23 prowadzone są w ANTYRADIO cyklu "Wieczorne rozmowy" na temat alkoholizmu, jego skutkach, problemach związanych z piciem i leczeniu, przykłady jak na nowo odzyskują zdrowie, kontrole nad sobą, swoim zyciem - autorem tych audycji jest Krzysztof AA Można ściągnąć do odsłuchania na Winamp z linku http://213.251.138.121:7000/listen.pls lub bezpośrednio ze strony www.antyradio.pl

Archiwum Wieczornych Rozmów jest na http://dzienpodniu.webpark.pl/linkantr.html

Anonymous - 2010-04-17, 01:21

W sieci toksycznych związków
Adriana Klos, psycholog i psychoterapeuta

Kobiety kochające „za bardzo” nie robią tego przez przypadek. Kierują się w życiu doświadczeniami zdobytymi w czasie dorastania i wychowywania się w rodzinach, z których przejęły charakterystyczne wzorce relacji między najbliższymi.

W takiej przeciętnej rodzinie, z której mogłaby się wywodzić kobieta ze skłonnościami do wchodzenia w toksyczne związki, można mówić na różne tematy, ale nigdy na tematy kluczowe. Nie wspomina się na przykład o problemach, które sprawiają, że rodzina nie funkcjonuje prawidłowo. Nikt nie może mówić o tym, co czuje, czego mu brak. Dramat rodzinny, na przykład alkoholizm ojca lub romans matki, jest utajniony. Rodzina zaprzecza faktom według zasady: "u nas się o tym nie mówi", obowiązuje zmowa milczenia, tworzą się tematy tabu.

Z takich doświadczeń z kolei wynika nieumiejętność radzenia sobie z ludźmi, z trudnymi sytuacjami, po prostu z życiem. Kobieta "kochająca za bardzo" nie potrafi zauważyć, że związek, w którym trwa, nie wychodzi jej na dobre. Nie może odejść od człowieka, który jej szkodzi, i pogrąża się w niewygodnym i wyniszczającym układzie. Nie dba o własne dobro, nie ufa swoim uczuciom i potrzebom, oszukuje sama siebie. Pociąga ją niebezpieczeństwo i skomplikowane sytuacje, podobne do tych, w jakich dorastała, stale otrzymuje ciosy od najbliższych. Jest do tego przyzwyczajona, jakby naprawdę wierzyła, że "kochać, to musi boleć".

Charakterystyka kobiet kochających za bardzo

Możesz podejrzewać u siebie skłonności do wchodzenia w toksyczne związki, jeśli:

dorastałaś w rodzinie dysfunkcyjnej, w której nie dbano o twoje podstawowe potrzeby emocjonalne;
twoi rodzice byli nieprzystępni emocjonalnie, wiec teraz pociągają cię nieprzystępni, nieczuli partnerzy;
jesteś nad wyraz odpowiedzialna i odczuwasz często poczucie winy;
nie doznałaś wsparcia i troski, więc teraz starasz się to komuś zapewnić, najczęściej partnerowi, który według ciebie tego potrzebuje;
bardzo boisz się odrzucenia i opuszczenia, więc zrobisz wszystko, byle tylko związek przetrwał. Nie potrafisz istnieć bez mężczyzny i bez cierpienia;
masz niskie poczucie własnej wartości, nie wierzysz w siebie ani w swoje prawo do szczęścia;
przywykłaś do braku czułości i wzajemności, więc jej nie oczekujesz. Sądzisz, że na to nie zasługujesz, ale wciąż się starasz zapracować na ten przywilej;
w związku żyjesz marzeniami, a nie widzisz realnej sytuacji;
swoje niezaspokojone potrzeby emocjonalne możesz zastępczo zaspokajać poprzez nadużywanie alkoholu, leków, narkotyków lub słodyczy;
masz skłonność do depresji;
mężczyzn sympatycznych i zrównoważonych uważasz za nudnych i nie jesteś nimi zainteresowana;
lubisz być pomocna i opiekować się partnerem, a tak naprawdę potrzebujesz kontroli i panowania nad związkiem. Wynika to z niezaspokojonej w dzieciństwie potrzeby bezpieczeństwa.

reszta tu:
http://www.mamazone.pl/ar...h-zwiazkow.aspx

Anonymous - 2010-07-21, 19:15

Trudności życiowe Dorosłych Dzieci Alkoholików - jak pomóc?
Maria Pawłowska - psycholog kliniczny

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=22316

Anonymous - 2010-08-06, 15:26

Jak można pomóc dda/ddd ?

http://www.youtube.com/wa...k-0g-AHx1Q&NR=1

Anonymous - 2010-08-06, 15:40

DDA. Dorosłe dzieci alkoholików (2006), 1/3
http://www.youtube.com/wa...bDEZDDeOYk&NR=1

DDA. Dorosłe dzieci alkoholików (2006), 2/3
http://www.youtube.com/wa...feature=related

DDA. Dorosłe dzieci alkoholików (2006), 3/3
http://www.youtube.com/wa...feature=related


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group