Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Strony www, książki - Uzdrowienie z poczucia krzywdy

Anonymous - 2010-02-05, 23:43
Temat postu: Uzdrowienie z poczucia krzywdy
Uzdrowienie z poczucia krzywdy


Prezentowane nagrania proponują medytację fundamentu Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli pod kątem wewnętrznego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Odczucie skrzywdzenia, jakie męczy nas nieraz latami, zniekształca nasze sumienia, deformuje oceny moralne, zafałszowuje nasze myśli, słowa i czyny. Żyjąc w głębokim poczuciu krzywdy, łatwo stajemy się podejrzliwi i skłonni widzieć w naszych bliźnich raczej zło niż dobro.
Rekolekcyjna atmosfera modlitwy i ciszy zaprasza do przekraczania niszczącego nas i nasze więzi poczucia skrzywdzenia. To, co w czasie osobistej modlitwy traktujemy nieraz jako rozproszenie: na przykład myśli krążące wokół krzywdy i krzywdziciela, bywa tak naprawdę owocem działania Ducha Świętego, który jest duchem prawdy, miłosierdzia, przebaczenia, współczucia i pojednania. Lękowe zepchnięcie krzywdy w lochy nieświadomości nie rozwiązuje przecież problemu. Wręcz odwrotnie, skrywana krzywda oddziałuje na nas destrukcyjnie. Przekraczanie poczucia krzywdy jest jednym z największych darów, jaki możemy ofiarować tym, których naprawdę kochamy.
fragment: http://www.media.wydawnic...udio/tj756c.mp3

tu kupisz: http://wydawnictwowam.pl/...age=opis&Id=614

Anonymous - 2010-02-14, 16:17

Frielingsdorf Karl SJ

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU. Zachęta do życia

http://www.poczytaj.pl/5121?sesja=89819485115

Autor stara się dociec, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi. Jako psychoterapeuta proponuje konfrontację człowieka z własną przeszłością. Pozwala to dokładnie poznać i zrozumieć źródło naszych zahamowań, agresji i innych cech powodujących niedostosowanie do życia. Poznanie prawdy, choć często bolesne, daje możność przeciwstawienia się, a nawet częściowego zwalczenia naszych urazów, umożliwia świadome kierowanie swoimi postępkami. Lektura bardzo przydatna dla czytelników związanych z psychologią i psychoterapią, dla pedagogów i duszpasterzy oraz dla wszystkich szukających wiedzy o człowieku i jego psychice.

Anonymous - 2010-02-24, 14:43

JIM MCMANUS, STEPHANIE THORNTON
Odnaleźć przebaczenie. Perspektywy duchowe

Wielu ludzi, którzy doznali zranienia lub, których zaufanie i pewność siebie zostały zniszczone, uważa trwanie w urazie za jedyną postawę umożliwiającą im dalsze życie. Wielu uważa, że przebaczając krzywdę, w jakiś sposób zaakceptowaliby ją, pomniejszyli jej znaczenie lub zwolnili winowajcę z wszelkiej odpowiedzialności. Nawet osoby, po których byśmy się tego nie spodziewali, przejawiają nieraz zadziwiającą niezdolność lub niechęć do przebaczania.

Jim McManus i Stephanie Thornton przyglądają się najróżniejszym aspektom postawy nieprzebaczania: jej przyczynom, symptomom i skutkom. Następnie, opierając się na świadectwach osób zmagających się z przebaczeniem oraz na słowach i przykładzie Jezusa, ukazują prawdziwie uzdrawiającą moc przebaczenia i podpowiadają czytelnikom jak ją odnaleźć.

Książka ta jest użyteczna dla wszystkich, którzy muszą zmierzyć się z przebaczeniem we własnym życiu, a także dla tych, którzy starają się pomóc innym uwierzyć, że przebaczenie jest możliwe.

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=25796

Znalezione przez Mazo dziękujemy :mrgreen:

Anonymous - 2010-02-24, 15:27

JIM MCMANUS
Uzdrowienie w Duchu

Jim McManus jest kapłanem, redemptorystą, pracującym obecnie w Centrum Odnowy St. Mary w Perth w Szkocji. Wśród opublikowanych przez niego książek znajdują się: The Healing Power of Sacraments (książka ta została wydana w polskim tłumaczeniu, pod tytułem: Uzdrawiająca moc sakramentów), Hallowed Be Thy Name, All Generations Will Call Me Blessed: Mary at the Millennium, Deliverance Ministry in the Catholic Tradition.
Przez dziewięć lat o. McManus był przełożonym prowincjalnym Prowincji Londyńskiej swojego zgromadzenia. W wielu częściach świata głosi rekolekcje i prowadzi warsztaty na temat uzdrowienia i tzw. duchowości prawdziwego szacunku dla siebie.
W tym nowym i powiększonym wydaniu szeroko nagłośnionej książki Jim McManus koncentruje się na ponownym odkryciu uzdrawiającej mocy modlitwy pośród medycznej profesji i na powrocie posługi uzdrowienia w Kościele.
Zarówno w medycynie, jak i w duchowości dokonuje się poszukiwanie bardziej holistycznego zbliżenia do ludzkiej osoby. Medycyna nie jest skoncentrowana wyłącznie na ciele, ani duchowość wyłącznie na duszy. Obydwie te dziedziny dotyczą całej osoby. Jeśli zarówno medycyna jak i duchowość podejmą bardziej holistyczne zbliżenie do swojego przedmiotu czyli do osoby ludzkiej, znajdą one wspólny grunt do uzdrawiania i do całości życia.

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=8004

Anonymous - 2010-03-14, 01:31

"Wszystkie nasze dziennie sprawy. Modlitewnik dla rodzin"

Nakładem Księgarni Św. Jacka ukazał się modlitewnik dla rodzin pt. "Wszystkie nasze dziennie sprawy". Autorką opracowania jest Gabriela Pindur. Polecamy!

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin

MODLITWY CODZIENNE
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie anielskie
Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
Skład Apostolski
Pod Twoją obronę
Modlitwa św. Bernarda
Witaj, Królowo
Anioł Pański
Modlitwa poranna
Do Anioła Stróża
Przed posiłkiem
Po posiłku
Przed pracą

MODLITWA WSPÓLNA RODZINY
MODLIMY SIĘ ZA SIEBIE W RODZINIE
Modlitwa rodziców za dzieci
Do Anioła Stróża dziecka
Modlitwa rodziców oczekujących potomstwa
Za dziecko, które idzie do przedszkola
Za dziecko, które rozpoczyna naukę w szkole
O błogosławieństwo dla dziecka w nowym roku szkolnym
Za dziecko zdające egzaminy
O pomoc w wyborze drogi życiowej dla dziecka
Za dziecko, które wyrusza w podróż
Za chore dziecko
Modlitwa żony za męża
Modlitwa męża za żonę
Kiedy mąż (żona) wychodzi do pracy
Kiedy mąż (żona) wyrusza w podróż
Kiedy dziecko wychodzi do szkoły
Modlitwa dorosłych dzieci za swoich rodziców
Za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa małżonków w dniu rocznicy ślubu
Modlitwa dziecka za rodziców

MODLITWY MŁODZIEŻY
Przed nauką
Po nauce
Przed egzaminem
Przed zalogowaniem się do internetu
Modlitwa o dar czystości (Włodzimierz Fijałkowski)
Modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach (Syr 22, 27 - 23, 6)
O dobrych przyjaciół
O pomoc w wyborach życiowych
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa narzeczonych
Modlitwa o prawdziwą miłość za wstawiennictwem św. Walentego

MODLITWY O RATUNEK W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH
Modlitwa o szczególną łaskę
W kryzysie małżeńskim
Modlitwa małżonków do Matki Bożej „Rozwiązującej Supełki" o pomoc w przezwyciężeniu kryzysu
Modlitwa o wyzwolenie bliskiej osoby z nałogu alkoholizmu
Za chorego w rodzinie
Modlitwa rodziców za dziecko, które zagubiło się w życiu
O pomoc w znalezieniu pracy
Litania do Przemienienia Pańskiego
Modlitwa do Przemienienia Pańskiego
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Nowenna do św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach beznadziejnych
Litania do św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Judy Tadeusza o ratunek w ciężkim utrapieniu
Modlitwa do św. Michała Archanioła

MODLITWY PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH PATRONÓW ŻYCIA RODZINNEGO
Święci patroni życia rodzinnego
ŚW. JÓZEF (Oblubieniec Maryi, Opiekun Jezusa, patron życia rodzinnego)
Modlitwa męża i ojca do św. Józefa
Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa
Litania do św. Józefa
ŚW. ANNA (Matka Najświętszej Maryi Panny, patronka rodzin, żon, matek, kobiet rodzących)
Modlitwa rodziców do św. Anny
Litania do św. Anny
ŚW. GERARD MAJELLA (patron matek, zwłaszcza ciężarnych i rodzących, oraz nienarodzonych dzieci)
O łaskę macierzyństwa za wstawiennictwem św. Gerarda
O szczęśliwy poród za wstawiennictwem św. Gerarda
ŚW. MONIKA (patronka żon i matek, zwłaszcza tych, które proszą o przemianę dla swoich mężów i dzieci)
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Moniki
Modlitwa o nawrócenie dziecka
Modlitwa żony i matki
Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża
Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci
Modlitwa o wytrwałość i pomoc dla chrześcijańskich matek
Litania do św. Moniki
Nowenna do św. Moniki
Modlitwa matki o wstawiennictwo św. Augustyna
ŚW. KAJETAN (patron bezrobotnych i poszukujących pracy)
Modlitwa do św. Kajetana o pomoc w znalezieniu pracy
BŁOGOSŁAWIENI MAŁŻONKOWIE ALOJZY I MARIA QUATTROCCHI
Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym przez wstawiennictwo Marii i Alojzego Quattroccich
BŁOGOSŁAWIENI MAŁŻONKOWIE LUDWIK I ZELIA MARTIN (rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus)
Dziękczynienie Bogu za beatyfikację małżonków Martin
Modlitwa o pomoc w życiu małżeńskim i rodzinnym przez wstawiennictwo błogosławionych małżonków Martin
Modlitwa o otwarcie na dar nowego życia za wstawiennictwem błogosławionych małżonków Martin
ŚW. JOANNA BERETTA MOLLA
Dziękczynienie za łaskę wyniesienia na ołtarze św. Joanny Beretty Molli
Modlitwa za dzieci zagrożone aborcją oraz ich matki
Modlitwa brzemiennej matki, której ciąża jest zagrożona

ROK KOŚCIELNY W RODZINIE
ADWENT
Obrzęd błogosławienia wieńca adwentowego
BOŻE NARODZENIE
Modlitwa przy wigilijnym stole
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Litania do Świętej Rodziny
Akt poświęcenia się Najświętszej Rodzinie
NOWY ROK
Modlitwa rodziny o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku
WIELKI POST
Rozważanie drogi krzyżowej w rodzinie
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego
WIELKANOC
Obrzęd błogosławienia paschału rodzinnego w wieczór Wigilii Paschalnej
Uroczyste śniadanie wielkanocne
CZUWANIE RODZINY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Nowenna do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Litania Loretańska
Odnowienie aktu poświęcenia rodzin Niepokalanemu Sercu NMP
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE DO NSPJ I UROCZYSTOŚĆ NSPJ
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akt Poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
WAKACJE Z BOGIEM
Modlitwa o błogosławieństwo Boże na czas wakacji
RÓŻANIEC
Tajemnice różańca świętego (z dopowiedzeniami)
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Modlitwa za zmarłych

SAKRAMENTY ŚWIĘTE W RODZINIE
CHRZEST
Modlitwa rodziców przed udaniem się do kościoła
Uroczysta agapa rodzinna po powrocie z kościoła
BIERZMOWANIE
Modlitwa rodziców za dziecko przystępujące do sakramentu bierzmowania
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Modlitwa przed udaniem się do kościoła
Poświęcenie wianuszka komunijnego
Uroczysta agapa rodzinna po powrocie z kościoła
SAKRAMENT POKUTY
Rachunek sumienia rodziny (Jan Paweł II, Jubileusz rodzin, Rzym, 14 października 2000 r.)
SAKRAMENT CHORYCH
Modlitwa chorego przed przyjęciem sakramentu
Modlitwa rodziny chorego po przyjęciu przez niego sakramentu chorych
Modlitwa za wszystkich chorych
KAPŁAŃSTWO
Błogosławieństwo syna przed mszą świętą prymicyjną
Błogosławieństwo córki (syna) przed złożeniem ślubów wieczystych
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II do Świętej Rodziny o życie chrześcijańskie rodzin i powołania duchowne w rodzinach
MAŁŻEŃSTWO
Błogosławieństwo narzeczonych przed udaniem się do kościoła
Powitanie nowożeńców po powrocie z kościoła chlebem i solą
Modlitwa przy weselnym stole

RODZINNY KRĄG BIBLIJNY
Schemat kręgu biblijnego
Sekwencja do Ducha Świętego
Propozycje tekstów do rozważań

Więcej informacji tu:
http://kontakt.opoka.org....dla_rodzin.html

Anonymous - 2010-04-05, 22:33

McAll Kenneth
Uzdrowienie więzi rodzinnych

Świadectwo psychiatry dr Kennetha McAlla, gorliwego chrześcijanina, nt. uzdrawiającej mocy Eucharystii i modlitwy Ojcze nasz dotyczącej: - więzi między pokoleniami,
- dziedziczenia skłonności i uzależnień
- oddania się Chrystusowi
- przebaczenia w rodzinie
- objęcia miłością popełniających błędy dawniej i obecnie.

http://www.poczytaj.pl/63266

Anonymous - 2010-04-05, 22:34

Dubois Bernard
Uzdrowienie w rodzinie.

http://www.poczytaj.pl/62566?sesja=23620435644

Chrześcijańska terapia dostosowanej do potrzeb dzisiejszego człowieka!

Książka prezentuje podstawowe prawdy dotyczące uzdrawiania, czerpiąc zarówno z Objawienia i Tradycji Kościoła, jak i z najnowszej wiedzy nauk humanistycznych. Ukazuje chrześcijańską wizję człowieka, biorąc pod uwagę zarówno jego ciało, umysł, ducha oraz psychikę.

Powstała w oparciu o cykl rekolekcji Wspólnoty Błogosławieństw. Jest owocem bogatych doświadczeniom Wspólnoty w skutecznym prowadzeniu chrześcijańskiej terapii dostosowanej do potrzeb dzisiejszego człowieka.
,,Odkąd zaangażowaliśmy się w pomaganie ludziom, stwierdzamy, iż osobom proszącym nas o pomoc brakuje struktury wewnętrznej. Jako zranione od dzieciństwa, wzrastające dość często w rodzinach słabych lub rozbitych, potrzebują dzisiaj wsparcia, ściślej mówiąc, źródła, do którego powracają, by pić, aby czynić postępy na drodze dojrzewania i leczenia.
Dlatego właśnie w niniejszej książce proponujemy Świętą Rodzinę – Maryję Dziewicę, Dzieciątko Jezus i świętego Józefa – jako wspaniale wzór leczenia rodzinnych ran. Coraz bardziej spostrzegamy, jak bardzo ludzie pragną autentycznej odpowiedzi na braki uczuciowe napotykane od dzieciństwa, które boleśnie zakłócają dzisiaj ich międzyosobowe kontakty”

Anonymous - 2010-04-06, 17:48

tego samego autora B. Duboisa "Uzdrowienie relacji w rodzinie "

czytałam - na prawdę warta polecenia

http://www.poczytaj.pl/127113?sesja=23620435644

Na wzgórzu Cuq les Vielmur we Francji istnieje dom prowadzony przez Wspólnotę Błogosławieństw. Znajduje się tam przychodnia terapeutyczna, do której od roku 1977 przyjeżdżają lekarze, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, kapłani i teolodzy, by rozmawiać z ludźmi i dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie uzdrawiania. Przyjęto tam już ponad tysiąc osób, wysłuchano i wyleczono, stosując terapię opartą na naukach humanistycznych wzbogaconych chrześcijańską wizją człowieka, biorąc pod uwagę u każdej osoby jej wymiar cielesny, duchowy, psychiczny i intelektualny.

Anonymous - 2010-05-02, 17:15

J Ó Z E F A U G U S T Y N
Ból krzywdy,
radość przebaczenia


Książka on line

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
KRZYWDA JEST ZAWSZE BOLESNA
Do poczucia krzywdy nie można się nigdy przyzwyczaić
Skrzywdzenia w dzieciństwie i w okresie dojrzewania
Krzywdy nie da się zapomnieć
Czym jest uzdrowienie z poczucia krzywdy?
Źródła przebaczenia i pojednania

DLACZEGO LUDZIE SIEBIE KRZYWDZĄ?
Krzywda i ludzka wolność
Pierwotne pęknięcie ludzkiego serca
Krzywda jako przerzucanie własnego cierpienia na innych
Doświadczenie krzywdy powszechnym ludzkim problemem
Jakie jest wyjście z poczucia krzywdy?
Czuwać nad palcem wskazującym
Pojednanie z sobą koniecznym warunkiem pojednania z innymi

KRZYWDY W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH
Historia rodzinna
Trudne układy rodzinne
Patologie rodzinne
Relacje przedmałżeńskie i małżeńskie
Relacje dorosłych dzieci z rodzicami
Relacje z rodzeństwem
Inne relacje

KRZYWDY OKRESU DZIECIŃSTWA
Brak akceptacji dziecka
Zbytnie karanie dziecka
Stwarzanie dziecku poczucia zagrożenia
Pozbawianie dziecka prawa do dobrej opinii
Miłość nadopiekuńcza
Nie ranić dziecka

ŻYCIE DUCHOWE DROGĄ WEWNĘTRZNEGO UZDROWIENIA
Łaska Boga i ludzka praca
Powołanie do życia
Odkrycie miłości Boga
Pokonanie podejrzliwości
Przyjmowanie odpowiedzialności za życie
Doświadczenie miłosierdzia Bożego
Dojrzałość sumienia

SZTUKA STAWIANIA CZOŁA CIERPIENIU
Krzywda i cierpienie
Mur zapomnienia
Ciężkie skrzywdzenia bez cierpienia
Sztuczne przyspieszenie uzdrowienia
Koncentracja na własnym cierpieniu
Dwa rodzaje cierpienia

WERBALIZACJA STANÓW WEWNĘTRZNYCH
Pomoc kierownictwa duchowego oraz pomoc terapeutyczna
Werbalizacja stanu skrzywdzenia
Czy można zamknąć się we własnym poczuciu skrzywdzenia?

UCZUCIA TOWARZYSZĄCE SKRZYWDZENIU
Lęki osoby skrzywdzonej
Skutki trwania w lęku
Niebezpieczeństwo ucieczki w nałogi
Rozżalenie i gniew
Ból skrzywdzenia nie jest wieczny

DYNAMIKA PROCESU UZDROWIENIA
Medytacja słowa Bożego
Zasadniczy przełom
Gorąca modlitwa i łaska pocieszenia
Gehenna wewnętrzna
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek
Przemiana pod wpływem upokorzenia wewnętrznego

UZDRAWIANIE ZRANIEŃ SEKSUALNYCH
Nieakceptacja płciowości dziecka
Erotyzowanie świadomości dziecka
Wykorzystywanie seksualne dzieci
Wielka zbrodnia
Skrzywdzenia seksualne okresu dojrzewania
Pomoc udzielana ludziom zranionym w dziedzinie seksualnej
Wychowanie sumienia
Przebaczenie zranień w dziedzinie seksualnej
Pomoc dzieciom - ofiarom deprawacji seksualnej

OD PRZEBACZENIA DO POJEDNANIA
Przebaczenie a pojednanie
Wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę
Wypowiedzenie krzywdy przed krzywdzicielem
Odporność na kolejne zranienia
Pojednanie z osobą zmarłą
Uleczona przeszłość szkołą ojcostwa i macierzyństwa

OJCZE NASZ - MODLITWĄ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA
Świadectwo modlitwy
Ojcze nasz
Królowanie Boga na ziemi i w niebie
Dar chleba
Dar przebaczenia
Zbawienie od złego
Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę

OD JAK DAWNA TO MU SIĘ ZDARZA?
O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami?
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy
Zaradź memu niedowiarstwu!

PANIE, ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ?
Ile razy mam przebaczyć?
Dwóch dłużników
Jeśli mamy grzechy, przebaczmy je tym, którzy nas o to proszą

WSZYSCY JESTEŚMY DŁUŻNIKAMI BOGA
Jezus w domu Szymona faryzeusza
Szymonie, mam ci coś powiedzieć
Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga

Tu czytamy całość:
http://mateusz.pl/ksiazki/ja-bkrp/index.htm

Anonymous - 2010-07-09, 15:33

Neal Lozano
Modlitwa uwolnienia część 1 Konieczne podstawy

Konieczne podstawy Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje, jak możemy je zamknąć.

Neal Lozano
Modlitwa uwolnienia część 2 Praktyka

Praktyka Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje, jak możemy je zamknąć.

http://www.petlaczasu.pl/neal-lozano/a00089940


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group