Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Duchowa apteczka dla mężczyzn i dla kobiet

Anonymous - 2010-02-05, 00:11
Temat postu: Duchowa apteczka dla mężczyzn i dla kobiet
Duchowa apteczka

http://www.kazaniaksiedza...zka-duchowa.pdf

Anonymous - 2010-02-05, 00:16

Kazania ks. Piotra Pawlukiewicza

kopalnia kazań dla fanów


http://www.kazaniaksiedzapiotra.pl/:!: Ogłoszenie ks. Piotra :!:
13 stycznia 2010

Uprzejmie informuję, że od dnia 24 stycznia 2010 roku w każdą niedzielę o godzinie 18.30 będę odprawiał Mszę świętą i głosił słowo Boże w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie, ul. Przyrynek 2 (Kościół z czerwonej cegły na skarpie wiślanej – wg opinii niektórych najstarszy w Warszawie). W homiliach powrócę do tematów, które podejmowałem przed kilku laty w kościele św. Anny czyli męskość, kobiecość, Eldridge, Dzikie Serce itp.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Anonymous - 2010-03-09, 21:15

Modlitwa o wytrwałość w miłości

Boże, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy i wszystkim słabym otwierasz ramiona. Wyznaję Ci, że nie umiem kochać. Gdy przebywam, w samotności, tęsknie za tym, którego mi dałeś. Źle mi jest bez niego i ciągle o nim marzę, ale gdy tylko jesteśmy z sobą razem – nie umiem pozbyć się egoizmu, opanować języka i być dobrym dla człowieka, którego przecież kocham.
Czemu jest we mnie tyle uporu i opryskliwości? Dlaczego kochanej osobie próbuję narzucić własne zdanie? Dlaczego nie liczę się z tym, co ona odczuwa i sprawiam, że bywa jej ciężko i źle. Dlaczego niszczę otrzymany od Ciebie dar naszej miłości? Przebacz mi, Boże, moje samolubstwo, złośliwość i brak opanowania. Pomóż mi wynagrodzić wyrządzone przykrości. Daj nam radość wzajemnego zrozumienia bez słów.

http://modlitwy.wordpress...o-sw-walentego/

Anonymous - 2010-03-09, 22:31

...amen
Anonymous - 2010-03-09, 23:07

Modlitwa o miłość

Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą Twoją świętą
pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić roztropnej miłości
i daru świętej bojaźni.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,
aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie.
Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Chryste miłości! Daj mi miłość Twoją. Amen.

Anonymous - 2010-03-15, 13:18

Modlitwa o czystość serca
3 razy Zdrowaś Mario.

Módlmy się:

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Dziewicy przygotowałeś
swojemu Synowi godne mieszkanie
i na mocy zasług przewidzianej
śmierci Chrystusa zachowałeś Ją
od wszelkiej zmazy, daj nam za
Jej przyczyną dojść do Ciebie bez
grzechu.
Przez Chrystusa Twojego Syna,
Pana naszego. Amen.

http://www.moja-modlitwa....php?numer=12341

Anonymous - 2010-03-18, 14:30

LUMEN CHRISTI
internetowy modlitewnik

http://www.modlitwy-litanie.republika.pl/

Przepiękne wydanie-polecam :-D

Anonymous - 2010-03-25, 22:26

Słowo Boże leczy nasze dusze, serca i ciała
ks. Piotr Pawlukiewicz

http://www.kazaniaksiedza...nna-homilia.mp3

Anonymous - 2010-06-18, 00:39

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś
Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka
rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa
Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez
Ducha Świętego stawała się prawdziwym
przybytkiem życia i miłości dla coraz to
nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych
rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało
w rodzinach mocne oparcie dla swego
człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie
i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską
Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie
nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach poprzez rodziny

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.

Amen.

W trudnościach ekonomicznych

O Panie, nasz Boże,
prawdą jest, że nie samym chlebem żyje człowiek,
prawdą jest też, że nauczyłeś nas mówić:
«Daj nam chleba naszego powszedniego».
Nasza rodzina właśnie zmaga się
z trudnościami ekonomicznymi.
Ze wszelkich sił staramy się je przezwyciężyć.
Wspieraj nas Twą łaską w tym zadaniu,
i porusz serca litościwych osób,
abyśmy w nich mogli znaleźć pomoc.
Nie pozwól, by ani braki,
ani posiadanie rzeczy doczesnych
oddaliły nas od Ciebie.
Pomóż nam, abyśmy pokładali pewność w Tobie,
a nie w rzeczach materialnych.
Prosimy Cię. Panie:
spraw, aby do naszej rodziny wróciła pogoda ducha
i abyśmy nigdy nie zapominali o tych,
którzy mają jeszcze mniej od nas.

Amen.
http://www.amid.alleluja.pl/tekst.php?numer=33769

Do Anioła Stróża męża

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża,
błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę,
abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad,
jak powinnam postępować wobec mojego męża,
ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie.

Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy,
abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności
tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga,
i osiągnęli szczęście wieczne.

Pomóż mu w życiu usuwać wszystko,
co może zagrozić trwałości i wierności
naszego małżeństwa.

Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i
dziękuje za wszystkie otrzymane za
Twoim pośrednictwem łaski Boże.

Amen.
http://www.amid.alleluja.pl/tekst.php?numer=33901

Do Anioła Stróża żony

Pozdrawiam Cię i błogosławię,
Aniele Stróżu mojej żony,
i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.
Ty najlepiej znasz moją żonę,
jej potrzeby, charakter, wszystko,
co lubi i co ją drażni, i denerwuje.

Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej
dobry i unikał wszelkich z nią zatargów
i konfliktów.

Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać
i prawdziwie kochać, aby małżeństwo
nasze było trwałe i abyśmy dochowali
wierności, którą ślubowaliśmy sobie
wobec Boga.

Usuwaj z jej życia i postępowania
wszelkie dla nas zagrożenia,
o co Cię gorąco proszę.

Amen.

Modlitwa w intencji trudnego małżonka

Ojcze, który nas kochasz, któryś nas ukochał
Zanim dałeś nam życie.
Tobie powierzam wszystko,
Co mam najdroższego, mój Skarb, mojego męża/żonę
Najbliższą mi osobę.
Ty kochasz więcej niż ja jestem w stanie pokochać
Ufam Twojej miłości
Otocz ukochanego mojego swoja opieką
I chroń od wszelkiego złego.
Niech Twój Anioł czuwa nad nim i niech Go strzeże
Spraw, by było mu dobrze, zachowaj go w zdrowiu
Dodaj sił i napełnij radością.
Niech go otacza ludzka życzliwość,
Niech na swej drodze spotyka serdeczne
Uśmiechnięte twarze
Opatrzności Boża, Tobie się oddajemy w opiekę
Osłaniaj nas
Doprowadź nas szczęśliwie znowu do siebie
Pomóż nam, Panie, odbudować dom,
w którym Ty zamieszkasz z nami na zawsze.
Wiem, że ludzkie marzenia o szczęściu
Złym zrządzeniem losu mogą obrócić się w niwecz.
Ale ufam Ci i mocy Sakramentu, w którym nas połączyłeś
Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach niebieskich
pamiętaj o nas.
Wierzymy Twojej Miłości
Niech wola Twoja wypełnia się nad nami i w nas

Amen.

Modlitwa za współmałżonka który mnie opuścił

Dziękuję Ci Panie, że dałeś mi N za małżonka (małżonkę).
Byłem(am) sam(a), a Tyś przywiódł go(ją) do mnie,
ofiarowałeś mi jego(jej) miłość: bądź błogosławiony!

Dziękuję Ci Panie: byliśmy tak ubodzy,
połączyłeś nas ze sobą jak dwa diamenty na obrączce;
poświęciłeś nas, byśmy byli odtąd jednym ciałem,
abyśmy żyli Miłością.
Bądź błogosławiony!

Lecz staliśmy się niewierni wobec tego przymierza,
odwróciliśmy się od Ciebie...
Pozostawiony(a) samemu(ej) sobie, nie byłem(am) zdolny(a) do prawdziwej Miłości:
wybacz mi, Panie!

Zamiast powrócić do Ciebie, zamiast pojednać się z Tobą,
podzieliliśmy to, co Ty złączyłeś, rozbiliśmy nasze rodziny, zraniliśmy nasze dzieci.
Błagamy Cię, Panie, przebacz nam!

Lecz wychwalam Cię, Panie, ponieważ sprawiłeś, ze uwierzyliśmy,
że wszystko w Tobie jest jak dawniej, że mimo separacji nadal istnieje nasza jedność;
każdego dnia powtarzam TAK łasce sakramentu, który nas z Tobą łączy.
Bądź błogosławiony, Panie.

Bądź błogosławiony, Ojcze Miłosierny,
napełniłeś moje serce siłą, bym mógł (mogła) przebaczyć N;
błagam Cię, Panie, spraw, by otworzył(a) swe serce na przyjęcie tego przebaczenia,
spraw, by i on(ona) mi przebaczył(a).

Pojednaj nas Panie!
Ty wiesz jak go (ją) zraniłem(am), nawet niechcący,
jak bardzo moja postawa rozdrapała jego (jej) rany dzieciństwa;
Jezu, pokornie Cię proszę, tak jak uzdrowiłeś moje serce, uzdrów i jego (jej).

Bądź błogosławiony, Panie, dałeś mi nadzieję, że spotkamy się któregoś dnia;
pragnę, by nasz związek dopełnił się do końca:
Połącz nas Panie!

Ofiarowuję Ci całe cierpienie, które wypływa z tego doświadczenia;
ofiarowuję Ci je dla zbawienia naszego związku;
i wszystkich rozbitych małżeństw, wszystkich rozdzielonych małżonków,
by była jedność w Twoim rozbitym Kościele.
Przez Jezusa i Maryję błogosławię Cię, mój Boże!

Już czas, by Ci podziękować za wszystko, co dałeś mi w tych trudnych dniach,
za Twoje nieskończone Miłosierdzie, bądź błogosławiony, Panie;
za Twą ogromną czułość, bądź błogosławiony;
za płomień Twojej Miłości, bądź błogosławiony, Duchu Święty,
za Maryję, naszą Matkę, bądź błogosławiony, Panie!

I Ciebie, mój mężu (moja żono) na zawsze,
błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
przez Maryję, naszą Matkę, którą Bóg nam daje
aż do dnia, kiedy nas połączy w wiecznej radości!

Amen.
http://www.amid.alleluja.pl/tekst.php?numer=33906

Anonymous - 2010-06-27, 21:34

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W ŻYCIU RODZINNYM
Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA MAŁŻONKÓW
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza miłość odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nas grożące niebezpieczeństwa.
Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca i za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI
Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen.

MODLITWA RODZICÓW O DOBRE WYCHOWANIE DZIECI
Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje Mnie przyjmuje". Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości widzą odblask Twojej dobroci. Amen.

ZAWIERZENIE DZIECI BOGU
Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.
Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.
Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.
Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.

MODLITWA RODZICÓW O ŁASKĘ CZYSTOŚCI DLA DZIECI
O Boże Najświętszy, miłośniku niewinności, udziel dzieciom naszym daru świętej czystości. Przez nią niech będzie ich serce jakby świątynią, nie dotkniętą żadną nieczystą myślą. Przez nią niech będą czyste ich oczy, uszy i usta! Niech czyste pozostaną na ciele i na duszy, aby zawsze czyste ręce do Ciebie wznosiły i aby ciało ich zawsze pozostało najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko najczystsza, Wzorze i Orędowniczko czystych dusz, święty Józefie, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny i wszyscy Święci, przybądźcie nam na pomoc, aby Pan dzieciom naszym dał łaskę niewinności i czystości. Amen.

http://www.rodzina.archid...%B6w.%20Rodziny

MODLITWA O ŁASKĘ WIERNOŚCI
Panie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy wiernie dochowali słowa danego w dniu naszego ślubu. Prosimy Cię o łaskę, abyśmy Ci wspólnie dziękowali w dniach szczęśliwych, w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz krzyż. Niech Twoja wierność ku nam będzie dla nas umocnieniem, a zarazem nauką wzajemnej wierności naszej. Spraw, byśmy przez nierozerwalną więź, która jednoczy nasze serca, dawali świadectwo Twojej miłości, która nie zna granic. A po wspólnie przebytej drodze naszego życia, racz nas przyozdobić koroną życia wiecznego, którą przyobiecałeś tym, którzy są wierni aż do śmierci. Amen.

MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM
Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca. Amen.

MODLITWA O WYZWOLENIE Z UZALEŻNIEŃ
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę, ponieważ bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej rodziny. Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!” Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wtedy zapominam o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie tylko patrzeć na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną dla zbawienia całego świata. Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdro­wia i wyleczenia dla naszego… (naszej...) Chcemy wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów. Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które pozwolą nam na przyjęcie leczenia ciała i duszy. Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, która bardziej niszczy niż buduje. Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z własną słabo­ścią i daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać. Daj nam szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od wszelkich wyrazów osądzania i potępiania. Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego… (naszej...) pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu ludzi. Amen.

Anonymous - 2010-06-29, 23:00

Za ubogich w środki do życia

Ty, Maryjo, należałaś do ubogich Izraela

i całą nadzieję pokładałaś w Bogu.

Ty, swoim wstawiennictwem u Syna,

wspomogłaś gospodarzy wesela w Kanie Galilejskiej,

gdy brakowało im wina.

Spójrz na naszych braci i siostry,

Którzy w bolesny sposób,

odczuwają brak środków do życia.

Umocnij ich nadzieję,

pomóż im, aby z pomocą bliźnich,

stworzyli godne warunki życia.

Uchroń ich od podejmowania złych decyzji,

które mogłyby zniszczyć ich życie osobiste,

życie ich rodzin

i uniemożliwić godną przyszłość.

Także i nas natchnij wspaniałomyślnością,

która pozwoli nieść im pomoc,

jakiej potrzebują.

Ty, którą nazywamy

Matką dobrej rady

i Wspomożeniem wiernych

módl się za nimi i za nami.

Amen.

http://www.kielce.opoka.o...oc&cat=2&id=209

Anonymous - 2010-06-29, 23:02

Za bezdomnych

Maryjo, Ty w Betlejem

nie znalazłaś ludzkiego domu,

aby mógł się godnie narodzić Jezus.

Wraz z Józefem poczułaś się bezdomna

i odrzucona przez ludzi.

W czasie publicznej działalności,

Jezus także nie miał gdzie głowy skłonić.

Spójrz na bezdomnych,

bo wielu ich jest pośród nas

i dodaj im odwagi

do cierpliwego poszukiwania gościnnego domu.

Wyproś im także u Jezusa łaskę,

aby otwierały się dla nich

ludzkie serca i drzwi.

A nas, którzy cieszymy się własnym domem,

natchnij wyobraźnią miłosierdzia.

Natchnij nią także tych,

od których zależy los wielu braci i sióstr bezdomnych.

Tym zaś, którzy stali się przyczyną ich bezdomności,

uproś u Boga nawrócenie.

Tych, którzy im służą,

otaczaj opieką

i wstawiaj się za nimi,

we wszelkich potrzebach.

Amen.

http://www.kielce.opoka.o...oc&cat=2&id=209

Anonymous - 2010-06-29, 23:03

Za bezrobotnych

Matko Najświętsza,

Bóg stwarzając ludzi powołał ich do pracy.

Twój Syn, pracował własnymi rękami.

Nauczał,

że wszyscy są zaproszeni

do pracy w winnicy Pańskiej.

Ale wielu naszych braci i sióstr,

Maryjo,

pozbawionych jest pracy

i lęka się o swoją przyszłość.

Wielu bezrobotnych ojców

z niepokojem myśli o przyszłości swoich dzieci

i o utrzymaniu rodziny.

Wiele zmartwionych matek,

bezrobociem własnym czy męża,

popada w pesymizm.

Iluż młodych jest zmartwionych taką perspektywą

i źle widzą swoją przyszłość,

i źle o niej myślą.

Spójrz na nich wszystkich

i mów o nich swojemu Synowi, Jezusowi.

Niech uwolni ich od pesymizmu

a przywróci im nadzieję.

Natchnij duchem odpowiedzialności tych,

którzy mogą im wszystkim przyjść z pomocą.

Spraw, aby właściciele zakładów pracy,

myśleli nie tylko o własnym wielkim zysku,

ale o tych, którzy pracy nie mają.

Maryjo, natchnij Twoim duchem także nas,

abyśmy, przez naszą życzliwość i braterską miłość,

podtrzymywali ich na duchu,

bronili przed wszelkim złem,

przed złymi myślami i czynami

oraz pomagali im w poszukiwaniu upragnionej pracy.
Amen.

Za rodziny bezdzietne

Maryjo,

Ty radowałaś się z narodzin swojego Syna,

którego poczęłaś dzięki mocy Ducha Świętego.

Ty podzielałaś także radość swojej krewnej Elżbiety,

która przez całe życie była niepłodna

i dopiero w starości poczęła swojego syna, Jana Chrzciciela.

Ty wiesz, że Bóg wszystko może.

Spójrz więc na bezdzietne małżeństwa

i uproś im łaskę,

aby ufając Bogu,

doczekały się upragnionego potomstwa

i wychowały je w duchu Ewangelii.
Amen.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group