Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - MODLITWY O UZDROWIENIE

Anonymous - 2010-01-30, 15:06
Temat postu: MODLITWY O UZDROWIENIE
MODLITWY O UZDROWIENIE

Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie:
Może nie zawsze układało się dobrze w Twojej rodzinie: z rodzeństwem, z rodzicami czy może z dziadkami. Jeżeli nazbierało się w Tobie wiele obciążających uczuć, złych słów, lekceważenia, złości czy niechęci, to zacznij odmawiać poniższą modlitwę:
Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź do mnie i oświeć mnie. Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało. Zobacz nasze rany i ulecz je. Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń. Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem. Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca. Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie osób dręczonych złymi myślami:
Jeżeli doświadczasz myśli, które cię dręczą, to wzbudź w sobie szczere pragnienie uzdrowienia i módl się:
Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię. Wzmocnij moją wolę. Otwieraj mnie na innych. Napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję. Naucz mnie cierpliwości do siebie. Pomóż mi jak najczęściej karmić się słowem Bożym i Eucharystią. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie zranień wynikających z przekraczania bariery czystości:
Ulegając pożądaniu w odniesieniu do osób odmiennej płci, przekracza się granicę życia w czystości. Jeżeli miało to miejsce w Twoim życiu, to proś o uzdrowienie:
Jezu Chryste, Ty najlepiej wiesz, co niedobrego gnieździ się w moim umyśle, wyobraźni i w sercu. Wiesz dobrze, jak źle się wtedy czuje z tym człowiek i że jest wewnętrznie upominany przez swoje sumienie. Ty sam powiedziałeś: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni”. Panie, przychodzę do Ciebie po pomoc. Błagam o Ducha ŚwitegoŁ. Duchu Święty, Ty jesteś Mocą i możesz mnie napełnić szacunkiem do własnego ciała i ciała osób, z którymi chodziłam/chodziłem. Przebacz mi moje wszystkie wykroczenia przeciwko czystości: myśli, pragnienia, intencje, spojrzenia, słowa i uczynki. Ulecz moje złamane serce i serca osób, które zostały przeze mnie skrzywdzone. Oczyść nas i pomóż nam patrzeć czysto na innych. Uzdrów w nas wszystkie zranienia, które spowodowała nasza słabość i grzech. Pomóż nam na nowo powstać i zawierzyć Twojej miłości. Kształtuj nasze serca. Chcę żyć odtąd według Twojej obietnicy „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Umocnij mnie w tym postanowieniu. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie po utracie daru dziewiczości:

Utrata daru dziewiczości napawa bólem. Fizjologicznie tego się już nie zmieni, ale Jezus ma moc podnieść mnie z tego upadku i uzdrowić moje serce. On pomoże mi przebaczyć jej (jemu) i sobie. Jezus Chrystus może posłać do mojego wnętrza Ducha Św., aby uzdrowił całą moją przeszłość:
Przyjdź do mnie Duchu Święty i ratuj mnie. Z głębi serca proszę przebacz mi i dziewczynie, którą skrzywdziłem. (Przebacz mi oraz chłopakowi, któremu uległam). Boże, Ty sam powiedziałeś, że można opłukać szaty swojej duszy we Krwi Baranka – w Twojej, Jezu Chryste, Krwi. Opłucz więc nasze dusze w swojej Krwi. Daj nam doświadczyć uwolnienia z obciążających naszą płciowość przeżyć. Duchu Święty daj mi, proszę, dar czystej miłości. Wierzę, że zgięte do modlitwy kolana i systematyczna spowiedź św. będzie dla mnie zawsze pomocą, uwolnieniem oraz ratunkiem. Niech odtąd moja męskość, (moja kobiecość), seksualność i płodność będzie czysta i będzie służyć Tobie samemu, Bogu Żywemu i Prawdziwemu, Dawcy Życia. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia:
Jeśli w swoim życiu doświadczałaś/eś lęków, obaw i odrzucenia, wzbudź szczerą intencję uzdrowienia:
Duchu Święty, Duchu mojej duszy…
We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy. Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji. Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi. Wierzę, że możesz mnie uzdrowić. Uczyń to, przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.
Duchu Święty, Duchu mojej duszy…
Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje. To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków. On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy. Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą. Wlewaj w moją duszę nadzieję. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie z masturbacji:
Jeżeli w Twoim życiu zdarzały Ci się grzechy masturbacji, to wzbudź w swoim sercu szczerą intencję uzdrowienia:
Duchu Święty, który widzisz całą moją przeszłość. Ty najlepiej znasz moje słabości i upadki. Przychodzę do Ciebie z raną masturbacji. Uzdrów mnie, proszę, z tych poniżających czynów, za które z serca przepraszam i proszę o wybaczenie. Pomóż mi nie tylko za każdym razem wyznawać ten grzech na spowiedzi św., ale też przebaczać go sobie samemu/samej. Naucz mnie szacunku do mojego ciała, które jest Twoją Świątynią. Napełnij mnie a nowo poczuciem intymności, wstydliwości i czystości. Pomóż mi otwierać się na innych i im pomagać. Przeniknij Bożą miłością moje ciało, serce i całą moją płciowość. Duchu Święty, umacniaj mnie w chwilach pokus i naucz mnie odwracać od nich uwagę. Amen.

Modlitwa uzdrowienia ze skutków kontaktu z pornografią:
Jeżeli w ciągu Twojego życia miałeś/aś jakikolwiek kontakt z pornografią, to wzbudź w swoim sercu szczerą intencję uzdrowienia:
Duchu Święty, Obrońco człowieka, przynoszę Ci ból mojego serca, którym był kontakt z pornografią. Wyrwij mnie z tej śmiertelnej matni. Przetnij wszystkie nici zła, które poprzez ten grzech są jeszcze w mojej duszy. Wiem, że nic samemu/sama nie mogę uczynić. Przychodzę więc, Duchu Święty, prosić o pomoc w zerwaniu z tym uzależnieniem. Uzdrów – błagam – moją wyobraźnię i pamięć. Oczyść moje ciało i skrzywione pragnienia. Wypełnij mnie Bożym Światłem i Bożym Słowem. Zatop mnie w Bożym Miłosierdziu. Zanurz mnie na stałe w Ranie Konającego Serca Pana Jezusa, który daje każdemu zbawienie. Wiem, że Chrystus wychodzi na drogę każdego człowieka, aby mu pomagać i prowadzić do nieba. Pomóż mi, Duchu Święty, trzymać się zawsze drogi czystej miłości, aby nie krzywdzić nikogo spojrzeniem, myślą, słowem czy uczynkiem. Daj mi siłę dbać o czystość intencji. Naucz mnie prawdziwie kochać. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie z cudzołożnego współżycia płciowego:
Jeżeli zszedłeś/zaszłaś na drogę cudzołóstwa, to wzbudź w swoim wnętrzu szczerą intencję uzdrowienia z tego śmiertelnego grzechu:

Duchu Święty, który OGNIEM MIŁOŚCI uzdrawiasz zranionych, dotknij moich ran zadanych przez cudzołożne współżycie płciowe. Przebaczam osobie, z którą dopuściłem/am się tego grzechu. Uzdrów nas, aby to doświadczenie nie niszczyło w nas ZDOLNOŚCI DO MIŁOŚCI. Duchu Święty uwolnij nas od skutków łamania VI przykazania. Pragnę kochać, ale potrzebuję oczyszczenia i głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Naucz mnie żyć w czystości, by tę czystość ofiarować Bogu oraz, jeżeli taka jest Jego wola, współmałżonkowi po ślubie. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie z molestowania seksualnego:
Jeżeli doświadczyłaś/eś w swoim życiu molestowania seksualnego, to wzbudź w swoim serce szczerą intencję uzdrowienia:

Duchu Święty przychodzę do Ciebie z bolesnym dla mnie doświadczeniem MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO. Znasz cały mój ból, cierpienie i upokorzenie, które w sobie noszę. Dotknij te rany swoją miłością. Duchu Święty pomóż mi wybaczyć osobie, która mnie skrzywdziła. Przywróć mi właściwe odniesienie do mojego ciała, płci i miłości. Uzdrów całkowicie mnie oraz osobę, która mnie skrzywdziła. Napełniaj nas Bożym Światłem i radością bycia Twoją ŚWIĄTYNIĄ. Pomóż mi w pełni zaakceptować siebie i swoje ciało. Dziękuję, że mnie wysłuchujesz i pragniesz mojej czystości. Dziękuję za Twoją uzdrawiającą miłość. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie z wulgarności:
Jeżeli nie potrafisz panować nad językiem i jesteś osobą wulgarną, proś w sercu o uzdrowienie:
Duchu Święty wiesz, jak często zdarza mi się kaleczyć wulgarnością piękno polskiego języka. Przychodzę prosić Cię, abyś pomógł mi oczyścić język z tych przykrych naleciałości. Nie chcę już więcej obrażać ciała ludzkiego, które jest Bożą Świątynią. Nie chcę więcej znieważać słowami ciała człowieka naznaczonego płcią. Wiem, że jest ono odkupione męką i śmiercią Jezusa oraz przeznaczone jest do zmartwychwstania. Powstrzymuj mnie, Duchu Święty, przed słowami wulgarnymi przypominając, że te same usta przyjmują Jezusa w komunii św. Nie mogą więc dwóm panom służyć. Uzdrów też moje myśli, które dają początek niewłaściwym słowom. Wiem, że uczynisz mnie nowym człowiekiem, kiedy będę się karmić słowami Pisma św. i Eucharystią. Niech odtąd moje słowa wychwalają Boga i okazują Mu za wszystko wdzięczność. Niech mój czysty język stanie się zachętą i przykładem pięknej mowy dla innych. Amen.


Modlitwa o uzdrowienie nałogów: z nikotyny, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków:
Jeżeli doświadczyłeś/aś uzależnienia od papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy czy leków wzbudź w swoim wnętrzu szczerą intencję uzdrowienia:

Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków, … (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie). Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po … (wymień swoje uzależnienie). Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania. Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność, aby nie ulegać pokusom. Amen.


źródło: http://www.milujciesie.or...zdrowienie.html

Anonymous - 2010-01-30, 15:08

MODLITWY ZAWIERZENIA

Powierzenie swojej przyszłości Panu Jezusowi:
Panie Jezu Chryste, przychodzę dziś do Ciebie z całym swoim życiem. Ty mnie najlepiej znasz i tylko Ty dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu. Ty od zawsze nade mną czuwasz. To Ty kochasz mnie odwieczną miłością tak, jak nikt na ziemi kochać nie potrafi. Twoje spojrzenie jest zawsze spojrzeniem akceptacji i miłości. Pomóż mi zrozumieć, że zawsze patrzysz na mnie życzliwie. Pomóż mi zrozumieć, że Twoje spojrzenie zawsze wyraża troskę o mnie. Ty znasz moje myśli i intencje, moje słowa i czyny. Ty wiesz najlepiej, co w moim życiu było dobre, a co złe. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, aby powierzyć Ci swoją młodość. Chcę, aby moje życie było dobre. Potrzebuję Twojego światła i Twojej pomocy. Nie wiem jeszcze, jaką iść drogą. Wiem jedno -- że Ty przez wieki mówisz do człowieka: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Jeśli Ty, Panie Jezu, masz być dla mnie drogą, to muszę spojrzeć wstecz na swoje dotychczasowe życie. Wyprostuj, Panie, moją dotychczasową drogę. Chcę żyć w prawdzie. Wiesz, Panie, że potrzebuję oczyszczenia i uzdrowienia z tego, co było egoizmem, brakiem miłości w relacjach z innymi czy grzechem, który zranił Ciebie, mnie i drugiego człowieka. Ty możesz mnie oczyszczać i uzdrawiać – uczyń to. Pragnę doświadczać Twojego Bożego życia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie nieustannie czynisz. Amen.

Powierzenie się Jezusowi i Matce Bożej poprzez dziesiątkę różańca:
Może chcesz wziąć do ręki dziesiątkę różańca, aby powierzyć się Matce Pięknej Miłości. Maryja była nieskazitelnie czystą Dziewczyną, potem Matką i Żoną. Niech ta dziesiątka różańca będzie dla Ciebie znakiem, że Bóg kieruje Twoim życiem. Niech odmawiana modlitwa stanie się dla Ciebie obroną przed złem. Niech będzie umocnieniem w słabościach i życiowych niepewnościach. Różaniec ten jest w formie obrączki. Może zatem symbolizować przyszłe zaślubiny (z Bogiem lub ze współmałżonkiem). W dziesiątce różańca możesz zamknąć Twoją codzienność oraz przyszłość. Ten różaniec może kiedyś zamieni się w małżeńską lub zakonną obrączkę. Módl się zatem całym swoim sercem:
Chcę, Panie, odmawiając codziennie dziesiątkę różańca, powierzać Ci swoją przyszłość, swoją drogę życiową, którą chcę dopiero odczytać. (Oddaję Ci swoje szczęście, swoją sympatię, swoją rozwijającą się miłość oraz przyszłą rodzinę). Przyjmij zatem te 5 minut codziennej modlitwy. Powtarzając "Zdrowaś Maryjo", będę uczyć się codziennie wypełniać w swoim życiu dobre czyny, wypełniać wolę Boga. Wierzę, że ta codzienna modlitwa będzie mnie coraz ściślej łączyć z Tobą, Panie Jezu. Wierzę też, że coraz bardziej staniesz się dla mnie Drogą, Prawdą i Życiem, więcej nawet -- będziesz dla mnie Światłem i Jedynym Nauczycielem. Niech zawsze, a szczególnie podczas tej modlitwy, ogarnia mnie Twoja miłość. Wierzę, że poprzez przyjmowanie Ciebie w Eucharystii stajesz się dla mnie niewyczerpanym źródłem miłości. Dziękuję, że pozostawiłeś siebie w Komunii św., bo dajesz mi w ten sposób siły do dźwigania codzienności, aby stale iść drogą czystej miłości. Amen.Modlitwa za niezaangażowanych w sprawy sercowe:

Ty wiesz, Panie Jezu, że wśród młodych są tacy, którzy jeszcze nigdy nie zaangażowali się w sprawy sercowe. Są wśród nich i tacy, którzy obecnie nie mają nikogo. Może przez to nieraz czuli się bardzo osamotnieni, czy nawet gorsi od innych. Pomóż i nam otwierać swoje serce na miłość wobec codziennie spotykanych ludzi. Niech to będzie doświadczenie, które ułatwi realizację miłości przez obdarzanie każdego dobrem. Kiedyś, kiedy spotkamy na swej drodze „drugą połówkę”, okaże się, że potrafimy kochać. Okaże się, że nie zmarnowaliśmy daru młodości. Daj nam cierpliwość czekania na prawdziwą miłość. Udziel nam daru roztropności oraz pokoju serca. Pomóż nam, Panie Jezu, dochować do dnia ślubu dziewiczość ciała i czystość serca. Amen.

Modlitwa o ukazanie drogi powołania:

Panie Jezu, w TWOJE RĘCE składam dziś swoją przyszłość. Ona należy do Ciebie, bo od chrztu św. jestem Twoją świątynią. Nie wiem, jaką wybrałeś dla mnie drogę. Nie wiem, co mnie na niej czeka. Nie wiem jeszcze w pełni, czy przez życie mam iść samotnie, niosąc miłość innym, czy też przeznaczyłeś dla mnie kogoś, kto zostanie moim współmałżonkiem.
Może chcesz, Panie, powołać mnie do życia zakonnego czy kapłańskiego. To Ty wszystko wiesz i dlatego proszę Cię o prowadzenie mnie przez każdy kolejny dzień mojego życia. Bądź, Jezu Chryste, Panem mojego życia. Bądź moim Królem i Przewodnikiem. Prowadź mnie drogą czystej miłości. Kształtuj moje serce i strzeż mnie przed upadkami. Jezu, ufam Tobie! Amen.

źródło: http://www.milujciesie.or...zdrowienie.html

Anonymous - 2010-02-03, 03:07

Ks. Natanek - rekolekcje w Kutnie,

O uwolnienie i uzdrowienie

cz.I
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.II
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.III
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.IV
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.V
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.VI
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.VII
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.VIII
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.IX
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.X
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.XI
http://www.youtube.com/wa...feature=related

cz.XII
http://www.youtube.com/wa...feature=related


Czy ktoś był na tych rekolekcjach osobiście?

Anonymous - 2010-02-03, 20:59

Duch Święty w " akcji"

http://pl.gloria.tv/?media=36349

==========================================================

http://pl.gloria.tv/?media=35907

==========================================================

Anonymous - 2010-02-03, 22:11

Kingo
Super film ,relacja jestem pod wrażeniem.

Anonymous - 2010-02-05, 00:02

Zapraszam do lektury bardzo ciekawego artykułu o. Benedykta Herona dotykającego bardzo delikatnego wymiaru naszego życia – zranień wewnętrznych umysłu, woli i uczuć. Autor stara się dać odpowiedź na pytanie jakie kroki należy podjąć, aby otworzyć się na dar uzdrowienia wewnętrznego.

Benedict M. Heron OCDUzdrowienie wewnętrzne i przebaczenie!

Dziś rano rozważając ten rozdział książki, myślałem: „Co robię, pisząc na ten temat? Ludzie modlą się o moje uzdrowienie wewnętrzne od 1972 r., a ja nadal cierpię z powodu niepokoju, lęków, poczucia winy i złości. Kim jestem, bym mógł na ten temat pisać?" Wtedy zdałem sobie sprawę z wdzięcznością w sercu, jak wiele uzdrowienia z niepokoju, lęków, poczucia winy i złości nastąpiło we mnie od 1972 r. Przypomniałem sobie także, iż nasze całkowite uzdrowienie wewnętrzne dokona się dopiero w niebie. Wreszcie, zrozumiałem, że najbardziej oczywistym sposobem, przez który Jezus posługuje się mną osobiście, jest modlitwa przynosząca ludziom pokój.


Tysiące ludzi powiedziało, że po mojej modlitwie za nich doświadczyli pokoju, niekiedy wielkiego pokoju. Istotnie, od czasu do czasu czułem się przygnębiony, nie widząc uzdrowienia fizycznego po modlitwie, lecz musiałem sobie przypominać, że pokój, którego chorzy doświadczali, był chyba ważniejszy czy przynajmniej był tym, co Bóg pragnął uczynić. (Kiedyś poproszono mnie rano, bym modlił się za żonatego mężczyznę w wieku około pięćdziesięciu kilku lat, którego czekała tego popołudnia poważna operacja wycięcia nowotworu. Umarł w czasie lub tuż po operacji, a odczułem to, jako porażkę. Niedługo później kapłan, bliski przyjaciel zmarłego, serdecznie podziękował mi za modlitwę za tego mężczyznę. Powiedział, że jego przyjaciel odczuwał ogromny lęk aż do naszej modlitwy. Po niej odczuł głęboki pokój i lęk go opuścił. Jakże mylące są nasze odczucia porażek i sukcesów!)
.......

reszta na stronie macierzystej:
http://sfd.kuria.lublin.p...d=164&Itemid=69


Wszyscy doświadczający kryzysów potrzebujemy takiego uzdrowienia.
Jeśli ktoś doznał dobrodziejstwa takiej modlitwy w relacjach rodzinnych może zechce podzielić się świadectwem?


to już było: http://www.kryzys.org/arc...opic.php?t=4082
ale jest zbyt ważne by zginęło.

Anonymous - 2010-02-13, 17:54

Uwaga SZCZECIN

http://www.janbosko.szcze...uzdrowienie.htm

Nabożeństwa Eucharystyczne z modlitwą o uzdrowienie odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 17.45

Nabożeństwo prowadzi ks. Dominik Chmielewski SDB i Wspólnota Charyzmatyczna "Bóg jest miłością".

Przebieg nabożeństwa:
17.45 - Różaniec
18.30 - Eucharystia
19.30 - Modlitwy wstawiennicze

PRZYJDŹ!

Anonymous - 2010-02-16, 02:09

Miłosierdzie Boże
ks. bp dr Józef WYSOCKI - bp pomocniczy diecezji elbląskiej; ks. Mieczysław OCHTYRA - rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, ks.prał. Robert DZIKOWSKI - proboszcz parafii i dziekan dekanatu Kwidzyn - Zatorze

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=2857

Anonymous - 2010-02-17, 22:09

"Byłem chory, a odwiedziliście mnie" - Umacniająca moc Sakrementu Namaszczenia Chorych
ks. Paweł Zalewski, kleryk Piotr Ochotny, Maria Hałas, Ewa Gogulska, Dariusz Jasak

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=10894

Anonymous - 2010-02-22, 21:25

Uzdrowienie modlitwą serca
ks. Jan Konior SJ

Wydawca: WAM
Rok wydania: 2009
Czas trwania: 3 h 51 min
Format: mp3 na płycie CD

http://gloria24.pl/multim...1-99336408.html

Modlitwa "obecności" - nieustająca modlitwa - to modlitwa Jezusa, która polega na trwaniu w obecności Boga. Ojcowie Pustyni nazywają ją również "modlitwą serca", bo chodzi o stan, w którym serce stale jest zatopione w Bogu, nawet wtedy gdy myśli błądzą gdzie indziej lub gdy śpię. To modlitwa, która przemienia i uzdrawia na poziomie psychicznym i duchowym, ponieważ znajduje swoje uzdrawiające źródło w samym Imieniu Jezusa - Boskiego Lekarza.

Można posłuchać fragmentu

Anonymous - 2010-02-22, 21:28

Uzdrawianie serca przez Słowo i towarzyszenie duchowe
ks. Krzysztof Wons SDS

Wydawca: Salwator
Rok wydania: 2009
Format: 6 CD

http://gloria24.pl/multim...1-99336159.html

Smutek, rozczarowanie i poczucie osamotnienia z powodu życiowych strat prowadzą nierzadko do ucieczki od życia i do "sklerozy serca". Modlitwa Słowem i towarzyszenie kierownika duchowego pomagają w uzdrawianiu serca i odczytaniu własnej historii życia "oczami" Boga.

1CD - Uzdrowienie wewnętrzne - droga do głębi serca (Łk 24, 13-35)

2CD - Spotkanie z własnym cierpieniem: od rozżalenia do żalu

3CD - Otwieranie się na pomoc: od niszczącego do twórczego słuchania

4CD - Uzdrowienie mocą Słowa: od polegania na sobie do polegania na Słowu

5CD - Dojrzewanie do samodzielności: od ucieczki do odpowiedzialności za życie

6CD - Powrót do życia: od uzdrowienia do dzielenia się życiem

Anonymous - 2010-03-11, 19:01

Uzdrowienie w mocy Jezusa
ks. Ryszard Nowak

http://franciszek.archidi...mocy_jezusa.pdf

Anonymous - 2010-03-11, 19:03

Uzdrowienie w sercu Ewangelii

Dar uzdrawiania, jak wszystkie charyzmaty, jest ukazywaniem się mocy Ducha Świętego. Św. Paweł stwierdza następująco: "Każdemu zaś jest dawane uwidocznienie Ducha Świętego... bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia [niech to czyni] ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu" (1 Kor, 8-11). Niektórych dziwi obfitość charyzmatów, z jaką spotykamy się na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Jednakże coraz lepiej rozumiemy, że są one odpowiedzią Boga na zagubienie dzisiejszej ludzkości. "W samym sercu świata - pisze kard. Ratzinger - wysuszonym przez racjonalistyczny sceptycyzm narodziło się nowe doświadczenie Ducha Świętego, które nabrało światowego rozmiaru w postaci ruchu odnowy. To, co mówi Nowy Testament na temat charyzmatów - które pojawiły się jako widzialne znaki Ducha - nie należy do zamierzchłej przeszłości, która odeszła: ta historia staje się dziś żywotną aktualnością" (Raport o stanie wiary).

reszta tu:
http://adonai.pl/cuda/?id=42

Anonymous - 2010-03-11, 19:17

UZDROWIENIE PRZEZ EUCHARYSTIĘ

I ty możesz modlić się o uzdrowienie

Nasza ufność w Opatrzność Bożą. to nic innego jak mocna i żywa wiara w to, że Bóg może i chce nas wspomagać!

Matka Teresa z Kalkuty

Nas też, jak pierwszych uczniów, Jezus powołuje, abyśmy stali się narzędziami uzdrowienia w dzisiejszym świecie. Modlitwa o uzdrowienie powinna znaleźć stałe miejsce w naszym życiu, jako naturalna reakcja na własną czy cudzą chorobą. Aby prosić o uzdrowienie, nie musisz mieć jakichś wyjątkowych darów. Nie musisz być doskonały ani światy.

tekst tu:
http://www.jezuici.pl/par...4/06/uzdrow.htm

Zapraszamy do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mszę świętą, połączoną z modlitwą o uzdrowienie, sprawowaną w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 19.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group