Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Sakrament małżeństwa - SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Anonymous - 2010-03-09, 01:40

O. Jacek Salij OP
Nieuchwytna łaska sakramentu

Ale dlaczego wobec tego w życiu praktycznym nie widać różnicy między małżeństwem zawartym sakramentalnie a małżeństwem wyłącznie cywilnym? Nie widać, żeby małżeństwa chrześcijan były lepsze niż małżeństwa niechrześcijan. Owszem, w poszczególnych przypadkach. Ale na każdy przykład udanej miłości między chrześcijanami można odpowiedzieć - na szczęście - przykładem dobrego małżeństwa ludzi niewierzących.

Pytanie to jest szczegółowym przypadkiem problemu dużo szerszego. Tak samo można pytać, dlaczego mimo dwóch tysiącleci chrześcijaństwa ludzkość w rozwoju moralnym ciągle jakby była dopiero w stadium początkowym. Albo można się gorszyć, dlaczego buddyści są niekiedy lepsi niż chrześcijanie. Kto inny będzie pytał, dlaczego Bóg milczy, kiedy dzieje się krzywda i zwycięża fałsz. Dlaczego nasze modlitwy, aby Bóg położył kres złu, pozostają jakby bez echa. Co więcej, można nawet szydzić sobie z Boga, że jeśli istnieje, to dlaczego mnie nie chce o tym przekonać.

reszta tu:
http://www.katolik.pl/ind...id_r=289&id=861

Anonymous - 2010-03-09, 01:45

O akcie małżeńskim bez pruderii
Małżeństwo bez tajemnic”
to nowa rubryka w „Głosie Ojca Pio”, którą będziemy prowadzić wspólnie z ojcem Ksawerym Knotem OFMCap.
Ten znany już w całej Polsce duszpasterz małżeństw będzie na naszych łamach odpowiadał na nadsyłane do redakcji pytania dotyczące życia rodzinnego i małżeńskiego, także te bezpośrednio dotykające pożycia małżeńskiego. Zapraszamy czytelników do współtworzenia tej nowej rubryki.
Dlaczego zakonnik zajmuje się problematyką małżeńską, a zwłaszcza sferą seksualności małżeńskiej? Na ile ta sfera życia małżeńskiego winna być ważna dla chrześcijanina?
Ksawery Knotz OFMCap: Mógłbym odwrócić to pytanie i skierować je do małżonków katolickich. Dlaczego wśród tylu milionów małżeństw tak mało osób zajmuje się tak ważną sferą życia małżeńskiego. Nie ma w Kościele wielu chętnych do ukazywania piękna i dobra życia małżeńskiego, w tym radości, jaka płynie z udanego życia seksualnego, i jedności, jaką można doświadczyć w akcie małżeńskim.

Dlaczego ja zajmuję się taką dziedziną?

Po pierwsze, dlatego że naczytałem się samych ogólników o seksualności, tekstów ugrzecznionych do granic pruderii, które w niczym ludziom nie pomagają. A na drugim biegunie znajdują się ostre teksty demaskujące zło współczesnego świata, które znowu są jałowe dla rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Nie takiej grzeczności i odwagi potrzeba dzisiaj Kościołowi. W Kościele polskim trzeba wzmocnić nurt, który szanuje i docenia sakrament małżeństwa, mówi o współżyciu seksualnym otwarcie i uczciwie, z szacunkiem godnym tego sakramentu.

Po drugie, ponieważ w kwestiach seksualnych małżonkowie są pogubieni. Gdy słucham niektórych poglądów na temat tego, co uważają za naukę Kościoła, czasami jeżą mi się włosy na głowie. Bierze się to stąd, że sami małżonkowie nie są w stanie wyjaśnić najważniejszych kwestii w tej materii, ponieważ wymagają one większej wiedzy teologicznej i orientacji w niuansach moralnych. W chaosie, jaki teraz panuje, te kwestie musi rozstrzygnąć kapłan, duszpasterz. Daję więc materiał zrozumiały dla małżonków szukających Boga i chcących dla Niego żyć. W przyszłości małżonkowie zaczną sami pisać bardziej otwarcie i odważnie, wiedząc, o co chodzi Magisterium Kościoła.


reszta tu:
http://glosojcapio.pl/ind...1474&Itemid=142

Anonymous - 2010-03-10, 14:54

Katolicki model małżeństwa
ks. dr Stanisław Cierkowski - obrońca węzła małżeńskiego

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=20614

Anonymous - 2010-03-13, 16:57

Mirosław Rucki, ”Miłujcie się!”, nr 1-2007,
Czy Jezus akceptował rozwód?

W obliczu coraz większej liczby rozpadających się małżeństw wiele osób, którym związek się nie udał, myśli o "rozwodzie kościelnym". Rozwód taki miałby na celu spełnienie nadziei wyrażonej w słowach: "A może tym razem mi się powiedzie?". Tymczasem Kościół Rzymskokatolicki uznaje związek mężczyzny i kobiety złączonych przysięgą małżeńską, proklamowaną uroczyście w kościele w obecności świadków, za nierozerwalny. Wywołuje to frustrację nawet u osób wierzących, którym "nie układa się" w życiu. Widząc totalny upadek świeckiej instytucji małżeństwa w Europie, nie mając w otaczającym społeczeństwie prawie żadnych przykładów trwałych i zdrowych więzi małżeńskich, wierni zadają pytanie: "Dlaczego Kościół nie pozwala na rozwody?".


Problem polega na tym, że przyzwolenie na rozwód byłoby zdradą podstawowej nauki Jezusa o małżeństwie. Nie jest to jakiś wymysł księży, pragnących utrudnić życie małżonkom. Nie jest to jakaś filozofia polegająca na takiej lub innej interpretacji niejasnego tekstu. Nierozerwalność małżeństwa jest jednoznacznym wymaganiem postawionym przez Jezusa.

Warto sobie przypomnieć, że w żadnym momencie swojego życia Jezus nie złamał ani nie skrytykował żadnego przykazania zapisanego w Starym Testamencie. Jego spory z faryzeuszami dotyczyły wyłącznie tego, w jaki sposób stosowali oni nadane przez Mojżesza Prawo. W dyskusji o rozwodzie widać to wyraźnie, gdyż sami faryzeusze zaczepili Jezusa, pytając: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" (Mt 19, 3). Dokładnie tak samo jak nasi współcześni byli przekonani, że rozwód jest dla nich przewidziany jako ucieczka od problemów małżeńskich! Chcieli tylko się upewnić, czy jakikolwiek powód może być impulsem do rozwodu: zbyt słona zupa, utrata piękna przez starzejącą się żonę albo zwykły kaprys męża...

Jest absolutnie oczywiste, że Pan Jezus nie mógł podzielać takiego poglądu - z prostego powodu: był on sprzeczny z zamiarem Stwórcy. Proszę zauważyć, że zamiar Stwórcy jest czymś innym niż nasze pomysły na życie. Stwórca jest nieskończenie mądrzejszy od stworzenia i w odróżnieniu od nas nie tylko pragnie naszego szczęścia, ale również dokładnie wie, jak można je osiągnąć. Z tego powodu Pan Jezus, choć zawsze litował się nad każdym problemem ludzkim i był wyrozumiały dla każdej ludzkiej słabości, stanowczo zaprzeczył, mówiąc: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? »Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem«. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 4-6).

reszta tu:
http://www.piotrskarga.pl...informacje.html

Anonymous - 2010-03-13, 17:18

Rozwody

Ks. Kazimierz Naskręcki

"Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza" (Mt. 19, 6).

Małżeństwo chrześcijańskie jest zarazem umową i Sakramentem. Jest ono umową, więc przy jego zawarciu, jak przy każdej umowie, aby była ważną, muszą być zachowane pewne warunki; jest też Sakramentem, stąd do Kościoła tylko należy określenie owych warunków, które mają o ważności małżeńskiej umowy stanowić.

Może się zdarzyć, że jakaś para chrześcijańska zawrze między sobą małżeństwo nieważnie, gdyż już przed ślubem istnieje do tego przeszkoda, wówczas, po stwierdzeniu takiego faktu przez Kościół, mniemani małżonkowie, nie tylko mogą się rozejść, ale mają prawo na zawarcie związku z inną osobą, gdyż ich pierwszy związek był tylko pozornym.

Ale, skoro czyjeś małżeństwo zostanie i ważnie zawarte, i przez wspólne pożycie dopełnione, wówczas już przez żadną władzę rozerwane być nie może; w Kościele Chrystusowym rozwodów nie ma.

Że wrogowie religii, o poglądach materialistycznych, występują ostro przeciw nierozwiązalności chrześcijańskiego Małżeństwa, temu się nie dziwmy, ale smutnym jest, gdy katolicy, którzy głoszą się za wierzących, nie rozumieją, dlaczego Kościół na rozwody nie zezwala.

Toteż w nauce obecnej, chcę wam przedstawić, co mówi wiara i rozum w tej sprawie.

reszta tu:
http://www.ultramontes.pl/Rozwody.htm

Anonymous - 2010-03-18, 01:38

Wygrajmy nasze małżeństwo
O. Denis Sonet

Będziemy mówić o najpiękniejszym temacie świata. Bardziej interesującym niż matematyka, bardziej interesującym niż technika, bardziej interesującym niż historia i geografia nie dlatego, że te nie mają wartości, ale przedmiot, o którym będziemy mówić, będzie interesował i dotyczył was przez całe życie: to miłość. Widzicie, od razu się uśmiechacie, więc od razu powiem tak brutalnie, chcę postawić wam pytanie: Czym dla was jest miłość?

reszta tu:
http://www.odnowa.waw.pl/czytelnia/malz.html/

Anonymous - 2010-04-06, 00:16

ks. Marek Dziewiecki
Ona, on i miłość

Wydawca: eSPe
Rok wydania: 2006
Ilość stron: 242 s.
Oprawa: miękka

http://www.poczytaj.pl/34351?sesja=23620435644

Każdy z nas istnieje na sposób kobiety lub mężczyzny. W zamyśle Bożym spotkanie między nią a nim daje możliwość szczególnego rozwoju oraz doświadczenia szczęścia przeżywanego przez pierwszych ludzi w raju — szczęścia wynikającego z miłości, która obejmuje całego człowieka: jego ciało, emocje i ducha. Kobieta i mężczyzna potrafią pokochać się nawzajem aż tak bardzo, że opuszczą swych bliskich i zawierzą sobie nawzajem swój własny los oraz los swoich dzieci.
Jeśli więź kobiety i mężczyzny nie jest oparta na miłości chronionej Dekalogiem, przynosi rozczarowanie, krzywdę i cierpienie. Autor niniejszej książki podpowiada, kiedy spotkanie kobiety i mężczyzny może zaowocować przyjaźnią i zaskakującą radością.

Ks. Marek Dziewiecki — psycholog, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, krajowy duszpasterz powołań, dyrektor radomskiego telefonu zaufania Linia Braterskich Serc, rekolekcjonista i kierownik duchowy. Autor ponad trzydziestu książek z zakresu psychologii wychowania i komunikacji międzyludzkiej.

Anonymous - 2010-04-06, 22:06

Szczęście w małżeństwie
Spojrzenie w kierunku małżeństwa
Jak być szczęśliwym w małżeństwie

Więź psychiczna w małżeństwie.

Wydaje się, że miłość jest w obecnych czasach podstawą wyboru małżonka. Minął okres małżeństw zaplanowanych przez rodziców dla pomnożenia majątku rodzinnego. Zakochani w sobie młodzi ludzie są pełni optymizmu i wiary w szczęśliwą wspólną przyszłość. W praktyce jednak okazuje się, że nie wszystkie pary małżeńskie czują się ze sobą szczęśliwe, a coraz więcej niestety rozpada się. Wobec tych faktów rodzą się pytania; dlaczego małżonkowie sprawiają sobie tyle bólu i cierpienia? Dlaczego Nie potrafią się porozumieć? Dlaczego dzisiejsze małżeństwa są tak nietrwałe?. Dlaczego mnożą się zdrady małżeńskie? Trzeba powiedzieć jasno, że trwałość małżeństwa zależy głównie od jakości więzi łączącej małżonków. Uczucie zakochania, które na początku tworzy silną więź polegającą na wzajemnym zachwycie, życzliwości i potrzebie bliskości, jest bardzo piękne, ale na dłuższą metę nie wystarcza. Więź małżeńska powinna się nieustannie pogłębiać, rozwijać i umacniać. Trzeba od zauroczenia i fascynacji wzajemnej, która tak często nazywana jest miłością, przechodzić do miłości prawdziwej, która nie jest jedynie uczuciem, ale przede wszystkim pragnieniem dobra dla osoby kochanej. Mamy uczyć się tej miłości, której przykład mamy w Chrystusie. A On, jak wiadomo oddał swoje życie za tych, których umiłował. Aby tak się stało niezbędne jest zaangażowanie samych małżonków, ich osobisty i małżeński rozwój i wysiłek. Więź psychiczna w małżeństwie polega na szczególnej
przyjaźni, życzliwości, porozumieniu – a wszystko to poprzez miłość, która opiera się na rozumie i woli. Taka wspólnota miłości i jedności napełnia szczęściem oboje małżonków oraz daje oparcie, radość i poczucie bezpieczeństwa uczuciowego ich dzieciom. Nasuwa się pytanie, jak należy postępować, aby być szczęśliwym w małżeństwie? Zdajemy sobie sprawę z indywidualności każdego małżeństwa. Postarajmy się jednak wydobyć kilka zasad, które są ważne dla wszystkich.

reszta tu:
http://www.romek.alleluja.pl/tekst.php?numer=24096

Anonymous - 2010-04-06, 22:22

Czynniki warunkujące
poczucie szczęścia w małżeństwie

ks. Ryszard Andrukiewicz

Powodzeniu małżeństwa sprzyjają - lub nie sprzyjają - rozmaite czynniki tworzące strukturę wzajemnie na siebie oddziałujących elementów. Maria Braun-Gałkowska wymienia następujące rodzaje warunkowań powodzenia małżeństwa:

czynniki działające przed zawarciem małżeństwa:
dojrzałość do małżeństwa,
wybór współmałżonka,
czynniki działające w czasie trwania małżeństwa:
uwarunkowania zewnętrzne,
uwarunkowania wewnętrzne.

Omówię wszystkie czynniki kolejno.

reszta tu:
http://mateusz.pl/rodzina/xra0012.htm

Anonymous - 2010-04-09, 00:38

Kościół powinien zgodzić się na seks przed ślubem
Wojciech Żmudziński SJ

- Dlaczego Kościół nie chce zaakceptować seksu przed ślubem. Przecież, jeśli dwoje osób się kocha, to co w tym złego – pyta dwudziestoletnia Magdalena. - Moi rodzice nie mają nic przeciwko temu – dodaje Marek. Nawet kupili nam meble do mieszkania. A są przecież praktykującymi katolikami. Moim zdaniem Kościół powinien zgodzić się na seks przed ślubem.

Tym prowokacyjnym cytatem z rozmowy z „młodą parą”, chcę rozpocząć dyskusję nad pomysłem, jaki zrodził się podczas mojej osobistej refleksji nad rozpowszechniającym się wśród młodych katolików „wspólnym zamieszkiwaniem” przed ślubem. Zdradzę mój pomysł już na samym początku, aby zaoszczędzić zbytniego stresu środowiskom Frondy i ostudzić entuzjazm czytelnikom prasy antykatolickiej. Otóż uroczysty ślub w Kościele połączony z weselem nie koniecznie musiałby być sakramentem. Można byłoby przystąpić do niego dużo wcześniej, w zakrystii, w obecności świadków, bez hucznej ceremonii. Natomiast uroczystość zaślubin, zorganizowaliby małżonkowie w parafialnym kościele w dowolnym czasie, gdy stać ich będzie na suknię ślubną i wesele. Taki ślub można byłoby nazwać „uroczystym rozpoczęciem pożycia małżeńskiego”. Jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, którzy odkładanie „kościelnego ślubu” usprawiedliwiają brakiem funduszy na konieczne w takiej okazji zakupy i na zorganizowanie weselnego przyjęcia. A takich par spotkałem wiele. Rozmawiając z nimi o moim pomyśle, spotkałem się z niedowierzaniem, że Kościół jest w stanie kiedykolwiek wyjść z podobną propozycją. W wielu wypadkach, przyznali jednak, że takie postawienie sprawy bardzo by im odpowiadało.

reszta tu:
http://www.deon.pl/religi...zed-slubem.html

No i co Wy na to?

Anonymous - 2010-04-23, 23:21

Jak nie mówić i jak mówić… o małżeństwie

1. Jak nie mówić o małżeństwie?
Jako niespełna dwudziestolatek zostałem kiedyś zapytany przez księdza, czy nie chciałbym wstąpić do seminarium duchownego. Odpowiedziałem, że nie, bo myślę o małżeństwie. Usłyszałem wtedy: No wiesz, jest jeszcze inny, wyższy rodzaj miłości niż miłość eros – agape… Nie przekonały mnie te słowa. Odebrałem je jako próbę agitacji. Nie wydawało mi się także, aby w życiu mojego rozmówcy ten specjalny rodzaj miłości jakoś szczególnie promieniował…

Inny przykład: przed laty na wykładzie inauguracyjnym wygłaszanym przez pewnego księdza w Studium nad Małżeństwem i Rodziną usłyszałem: Małżeństwom nie są potrzebne żadne poradniki erotyczne, ponieważ człowiek to zwierzę inteligentne i na pewno sobie poradzi. To, czy i w jakim stopniu poradniki erotyczne są potrzebne czy nie, może być dyskusyjne, ale skojarzenie aktu małżeńskiego z czymś zwierzęcym wydaje się nie do przyjęcia.

Trzeci przykład jest najmniej drastyczny: podczas mszy chrzcielnej młody kapłan rozpoczął homilię od słów: Pierwszym i najważniejszym celem małżeństwa jest rodzicielstwo. Właśnie przygotowywałem wykład z duchowości małżeństwa, i przy całej mojej dobrej woli z takim sformułowaniem nie mogłem się zgodzić

całość tu:
http://mateusz.pl/mt/cs/malzenstwo.htm

Anonymous - 2010-04-23, 23:29

Rozmowy z Ojcem Kazimierzem o małżeństwie

--------------------------------------------------------------------------------

Cykl artykułów opublikowanych w tygodniku "Niedziela"
w dodatku "Niedziela na Dolnym Śląsku"

http://www.rodziny.omi.op...00niedziela.htm

- Ślubuję, że będę słuchać bicia twego serca (Niedziela 47/2005)

- Bóg nie może być wygnany z małżeńskiego bycia razem! (Niedziela 46/2005)

- Ślub kościelny – miłość powierzona Bogu (Niedziela 45/2005)

- Mężczyzno, kobieta chce do ciebie należeć! (Niedziela 43/2005)

- Kobieta, która kocha (Niedziela 42/2005)

- Żeby rodzić serce dziecka, potrzebna jest młodość ducha (Niedziela 41/2005)

- W bólach rodzenia staje się serce człowieka (Niedziela 40/2005)

- Małżeństwo nie jest wartością największą (Niedziela 39/2005)

- Ciągle od nowa wychodźcie sobie naprzeciw! (Niedziela 38/2005)

- Serce może ukształtować tylko Jezus Chrystus (Niedziela 36/2005)

- Pożądliwość to jeden z głównych wrogów miłości! (Niedziela 35/2005)

- Cokolwiek się wydarzy – będę z Tobą (Niedziela 33/2005)

- Mąż i żona – pomoc, która przychodzi od Pana (Niedziela 32/2005)

- Bóg powierzył ci małżonka jako skarb (Niedziela 31/2005)

- Oddaję Ci siebie, bo Cię kocham (Niedziela 30/2005)

- Małżonkowie! Nie kochajcie siebie od święta! (Niedziela 29/2005)

- Do miłości trzeba ciągle dorastać (Niedziela 28/2005)

- Róbcie wszystko, aby można było w was dotknąć boga (Niedziela 27/2005)

- Bóg jest wzorem naszej relacji (Niedziela 26/2005)

- Dzielenie się sercem musi byś Waszą codziennością (Niedziela 25/2005)

- Przymierze małżeńskie (Niedziela 24/2005)

- Dla małżeństwa nic się nie da zrobić bez Chrystusa (Niedziela 23/2005)

- Małżonkowie, jesteście jak kwiaty cytryn! (Niedziela 22/2005)

- Chrystus zaprasza swój Kościół do Kany (cz.2) (Niedziela 21/2005)

- Chrystus zaprasza swój Kościół do Kany (cz.1) (Niedziela 20/2005)

- Codzienne życie dojrzałych chrześcijan (Niedziela 18/2005)

- O wyobraźni miłosierdzia w małżeństwie (Niedziela 14/2005)

- Ewangelizować zaczyna się od siebie (Niedziela 12/2005)

- Praca zawodowa kobiet (Niedziela 11/2005)

- Perspektywa wieczności (Niedziela 10/2005)

- Córka – siostra – matka – narzeczona (Niedziela 9/2005)

- Chrześcijanin to ten, który myśli, czuje i żyje jak Chrystus (Niedziela 8/2005)

- Wszystko moje jest twoje ... (Niedziela 7/2005)

- Za Chrystusem idzie się we dwoje (Niedziela 6/2005)

- Sakrament pojednania (Niedziela 5/2005)

- Wspólne życie wewnętrzne w małżeńskie (Niedziela 4/2005)

- Modlitwa jednoczy (Niedziela 3/2005)

- Wspólnie się modlić (Niedziela 2/2005)

- Jezus jest fundamentem małżeństwa (Niedziela 1/2005)

- Być jak Święta Rodzina... (Niedziela 52/2004)

- Święta trzeba zaplanować (Niedziela 51/2004)

- Upominki, podarki, prezenty (Niedziela 50/2004)

- "Mężczyzno, uważaj ..." (Niedziela 49/2004)

- Czułość jest wymagająca (Niedziela 48/2004)

- Świadkowie czułości (Niedziela 47/2004)

- Czułe gesty (Niedziela 46/2004)

- Wyrażanie miłości słowami (Niedziela 45/2004)

- Upomnienie braterskie (Niedziela 44/2004)

- Przebywanie w sercu małżonka (Niedziela 43/2004)

- Buduje zręby duchowości małżeńskiej ... (Niedziela 42/2004)

- Małżeństwo - Wielka Tajemnica wiary (Niedziela 41/2004)

Anonymous - 2010-04-24, 16:30

Apostoł Paweł – wróg małżeństwa?

„(…) dobrze jest mężczyźnie nie łączyć się z kobietą (…) pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja sam [tzn. stanu wolnego] (…) Jesteś wolny? Nie szukaj żony!” (por. 1 Kor 7,1.7.27)

Rzeczywiście, po przeczytaniu powyższych stwierdzeń Apostoła czytelnik może odnieść wrażenie, że ich Autor sugeruje, iż jedyną właściwą drogą dla chrześcijanina jest życie bezżenne. To zestawienie słów św. Pawła ma jednak wielką wadę, zresztą typową dla pewnych artykułów prasowych, opracowań historycznych czy innych dzieł naukowych (albo raczej „naukawych”): cytuje się tylko to, co pasuje do tezy założonej z góry, nie uwzględniając ani kontekstu, ani uwarunkowań danych wypowiedzi.

Od pierwszych wieków istnienia Kościoła otaczano wielkim szacunkiem życie dziewicze podjęte dla Królestwa Bożego. Była to pewna nowość w ówczesnym środowisku. Owszem, w religiach pogańskich zdarzało się, że kapłanki (np. rzymskie westalki) były zobowiązane do życia w dziewictwie, jednak nie miało to żadnego związku z sytuacją chrześcijanek. Każda nowość niesie jednak ze sobą różne znaki zapytania; nie dziwi nas zatem, że w pewnych kręgach szerzyło się radykalne, wręcz niezdrowe rozumienie chrześcijańskiej ascezy: „złem jest małżeństwo, podobnie jak złem jest jedzenie mięsa czy picie wina” (chorowity Tymoteusz, uczeń św. Pawła, zrezygnuje z picia wina, by nie dać złego przykładu swym radykalnym „owieczkom” i dopiero wyraźny nakaz Apostoła ocali jego słaby żołądek przed przykrymi konsekwencjami popijania posiłków zimną wodą).

reszta tu:
http://www.2008.ewangeliz...rog-malzenstwa/

Anonymous - 2010-05-12, 20:05

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta,
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość,
ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła,
abyśmy miłując się wzajemnie,
szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,
Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,
aby nie zwyciężyła nas słabość,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.
http://www.ppp.opole.pl/viewpage.php?page_id=128


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group