Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - Krucjata. Modlitwa w intecji małżeństw zagrożonych rozpadem.

Anonymous - 2010-01-28, 18:48
Temat postu: Krucjata. Modlitwa w intecji małżeństw zagrożonych rozpadem.
Każdy, kto tę krucjatę podejmie zobowiązuje się do codziennego odmawiania modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem oraz dziesiątka różańca przez okres sześciu miesięcy.
„ Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Twój Syn Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia małżonkom i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja – i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest poważnie zagrożony. Proszę Cię, Dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję, ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od przyczyn. Proszę, aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę, mogło być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoja chwała i by na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen”.

Anonymous - 2010-01-29, 13:07

Jola90,
Dziękujemy za przypomnienie tej krucjaty na łamach forum :-D

Podaję linki do tematu:
http://adonai.pl/malzenstwo/?id=111
http://www.isnr.uksw.edu..../deklaracja.htm
http://www.rodziny.kuria....a/index.php?h=8
http://ddr.kuria.zg.pl/krucjata.html
http://wiadomosci.onet.pl...s,kioskart.html
http://www.jozefgorzow.pl/ :!:
http://www.naszdziennik.p...324&id=ro22.txt
http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/modlitwa :!:
:-D :-D :-D :-D :-D

Anonymous - 2010-01-30, 21:08

Piękna modlitwa, dostałam ją wraz z pięknym artykułem od mamy z "Miłujcie się". Jest tam też cudowne i krzepiące serce świadectwo Miriam o ratowaniu małżeństwa.
Anonymous - 2010-02-13, 16:37

Krucjata modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem
ks. Bp Paweł Socha, dr Mieczysław Guzewicz

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=4870

Anonymous - 2010-02-19, 20:23

Modlitwa za współmałżonka który mnie opuścił

Dziękuję Ci Panie, że dałeś mi N za małżonka (małżonkę).
Byłem(am) sam(a), a Tyś przywiódł go(ją) do mnie,
ofiarowałeś mi jego(jej) miłość: bądź błogosławiony!

Dziękuję Ci Panie: byliśmy tak ubodzy,
połączyłeś nas ze sobą jak dwa diamenty na obrączce;
poświęciłeś nas, byśmy byli odtąd jednym ciałem,
abyśmy żyli Miłością.
Bądź błogosławiony!

Lecz staliśmy się niewierni wobec tego przymierza,
odwróciliśmy się od Ciebie...
Pozostawiony(a) samemu(ej) sobie, nie byłem(am) zdolny(a) do prawdziwej Miłości:
wybacz mi, Panie!

Zamiast powrócić do Ciebie, zamiast pojednać się z Tobą,
podzieliliśmy to, co Ty złączyłeś, rozbiliśmy nasze rodziny, zraniliśmy nasze dzieci.
Błagamy Cię, Panie, przebacz nam!

Lecz wychwalam Cię, Panie, ponieważ sprawiłeś, ze uwierzyliśmy,
że wszystko w Tobie jest jak dawniej, że mimo separacji nadal istnieje nasza jedność;
każdego dnia powtarzam TAK łasce sakramentu, który nas z Tobą łączy.
Bądź błogosławiony, Panie.

Bądź błogosławiony, Ojcze Miłosierny,
napełniłeś moje serce siłą, bym mógł (mogła) przebaczyć N;
błagam Cię, Panie, spraw, by otworzył(a) swe serce na przyjęcie tego przebaczenia,
spraw, by i on(ona) mi przebaczył(a).

Pojednaj nas Panie!
Ty wiesz jak go (ją) zraniłem(am), nawet niechcący,
jak bardzo moja postawa rozdrapała jego (jej) rany dzieciństwa;
Jezu, pokornie Cię proszę, tak jak uzdrowiłeś moje serce, uzdrów i jego (jej).

Bądź błogosławiony, Panie, dałeś mi nadzieję, że spotkamy się któregoś dnia;
pragnę, by nasz związek dopełnił się do końca:
Połącz nas Panie!

Ofiarowuję Ci całe cierpienie, które wypływa z tego doświadczenia;
ofiarowuję Ci je dla zbawienia naszego związku;
i wszystkich rozbitych małżeństw, wszystkich rozdzielonych małżonków,
by była jedność w Twoim rozbitym Kościele.
Przez Jezusa i Maryję błogosławię Cię, mój Boże!

Już czas, by Ci podziękować za wszystko, co dałeś mi w tych trudnych dniach,
za Twoje nieskończone Miłosierdzie, bądź błogosławiony, Panie;
za Twą ogromną czułość, bądź błogosławiony;
za płomień Twojej Miłości, bądź błogosławiony, Duchu Święty,
za Maryję, naszą Matkę, bądź błogosławiony, Panie!

I Ciebie, mój mężu (moja żono) na zawsze,
błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
przez Maryję, naszą Matkę, którą Bóg nam daje
aż do dnia, kiedy nas połączy w wiecznej radości!

Amen.

http://adonai.pl/malzenstwo/?id=68

Anonymous - 2010-02-19, 20:32

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta,
który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość,
ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła,
abyśmy miłując się wzajemnie,
szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,
Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej,
aby nie zwyciężyła nas słabość,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.

http://www.zamysleniakrc.republika.pl/mod99.html

Anonymous - 2010-02-19, 20:35

Modlitwa za ukochaną osobę

Panie Jezu Chryste, który, umiłowawszy wszystkich,
wydałeś się na mękę i śmierć za cały rodzaj ludzki,
w szczególny jednak sposób ukochałeś wybranych swoich
i nad śmiercią Łazarza płakałeś,
miej w swojej łaskawej opiece i od wszelkich złych przygód
i niebezpieczeństw zachowaj sługę Twego
(służebnicę Twoją) ...za którego (którą)
najpokorniejsze modły do tronu miłosierdzia Twojego zanoszę.
Niechaj we wszystkim i zawsze spoczywa nad nim (nią)
błogosławieństwo Twoje. Zwłaszcza zaś duszy jego (jej)
racz zgotować życie wieczne w królestwie świętych.

Amen.

Anonymous - 2010-03-21, 12:06

Sposób na małżeński kryzys
Pomysł modlitwy za małżeństwa zagrożone rozbiciem zrodził się kilka lat temu

Każdego roku włącza się w tę modlitwę coraz więcej osób. Są już przypadki, że małżeństwa zagrożone rozpadem przetrwały kryzys i pozostały razem.

Statystyki mówią o tym, że liczba rozwodów w naszym kraju stale wzrasta. Dopóki jednak sprawa dotyczy wyłącznie danych statystycznych, wielu nie zwraca na ten fakt uwagi. Gdy jednak tragedia rozpadu małżeństwa zaczyna dotykać konkretną rodzinę, wtedy problem staje się namacalny. Dwoje zranionych ludzi i dzieci, które boleśnie odczuwają rozpad swojej rodziny i utratę codziennej więzi z jednym z rodziców.

reszta tu:
http://wiadomosci.onet.pl...s,kioskart.html


Matka Teresa z Kalkuty apelowała przed laty: "Cały świat pełen jest straszliwego cierpienia i braku miłości. Tyle jest rozbitych domów – mąż tu, żona tam. I zastanawiamy się nad nimi. Dlaczego tak się stało? Przyczyną ich rozbicia jest brak wspólnej modlitwy. Nigdy nie łączyła ich przed Bogiem wspólna modlitwa. Rodzina, która się modli razem, pozostaje razem. Wprowadźcie więc modlitwę w waszej rodzinie".

Anonymous - 2010-03-21, 20:18

Nie umiem kochać, Panie

Panie, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy
i wszystkim słabym otwierasz swoje ramiona!

Wyznaję Ci, że nie umiem kochać.

Samotnie - tęsknię za tym,
którego mi dałeś,
źle mi bez niego i ciągle o nim marzę.

Ale gdy tylko jesteśmy razem
- nie umiem się pozbyć egoizmu,
opanować języka i być dobra dla tej osoby,
którą przecież kocham!

Czemu jest we mnie tyle uporu i opryskliwości?
Czemu kochanemu chłopcu próbuje we wszystkim
narzucać własne zdanie?

Czemu się nie liczę z tym, co on odczuwa,
i z mojej przyczyny bywa mu nieraz ciężko i źle?

Czemu niszczę otrzymany od Ciebie
dar naszej miłości?

Przebacz mi, Boże, moje samolubstwo i złośliwość.
Przebacz mój brak opanowania. Racz naprawić,
co popsułam. Od człowieka przewrotnego we mnie
wyzwól mnie, Panie!

Pomóż mi wynagrodzić kochanemu
wyrządzone przykrości.

Daj nam radość wzajemnego
zrozumienia bez słów.

Amen.
http://www.kryzys.org/vie...t=4613&start=75

Anonymous - 2010-04-18, 22:01

DUCHOWE WSPIERANIE SAKRAMENTALNYCH MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZPADEM / FORMUŁA PRZYRZECZENIA I CODZIENNA MODLITWA

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEGO WSPIERANIA

Święta Rodzino z Nazaretu zatroskany(a) o los sakramentalnych małżeństw ja........................................przyrzekam i postanawiam, że od dnia ..............................przyjmuję w opiekę duchową jedno sakramentalne małżeństwo zagrożone rozpadem, które znane jest Bogu, aby przez 90 dni modlić się o uratowanie tego małżeństwa przed rozpadem i o umocnienie go w miłości i łasce Bożej.
Postanawiam:
• odmawiać codziennie koronkę do Świętej Rodziny oraz codzienną modlitwę Duchowego Wspierania ,
•przyjąć(nieobowiązkowo)postanowienie.................................


CODZIENNA MODLITWA DUCHOWEGO WSPIERANIA

Święta Rodzino z Nazaretu! Proszę Cię w intencji sakramentalnego małżeństwa zagrożonego rozpadem, które znane jest Bogu. Otocz je Swoją przemożną opieką, udziel mu łaski wytrwania w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci, a wszystkie trudności, które pojawiają się na jego drodze niech z Twoją pomocą przezwyciężą. Wzmocnij w nich miłość i zgodę. Niech wiedzione Twoim wzorem wzrasta w cnotach. Amen.


Święta Rodzino – wspomagaj nas!
Bł. Mario i Luigi Quattrocchii – módlcie się za nami!
Bł. Zélie i Louisie Martin – módlcie się za nami!
Bł. Lauro Vicuna - módl się za nami!


Koronka do Świętej Rodziny
(do odmawiania na różańcu – 5 dziesiątek)

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...


Na dużych paciorkach:
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,
który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.


Na małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.


Na zakończenie:
Chwała Ojcu i Synowi...

http://www.swrodzina.eu/p...zienna-modlitwa

Anonymous - 2010-06-29, 22:50

Modlitwa rodziny przeżywającej trudne sytuacje

Maryjo z Kany Galilejskiej,

Ty przyszłaś z pomocą ludziom,

którzy nie zauważyli zbliżających się trudności

i zwróciłaś na nie uwagę Jezusa.

Spraw Maryjo, swoim wstawiennictwem u Syna,

aby spojrzał na naszą rodzinę przeżywającą trudności,

udzielił jej łaski do ich pokonania.

Powiedz swojemu Synowi,

że brakuje nam wina miłości (jedności, rodzinnego ciepła),

a dużo pośród nas jest niepokoju i smutku.

Martwimy się o naszą przyszłość.

Maryjo, okaż się nam Matką,

jak okazałaś się wtedy,

w Kanie Galilejskiej.

Amen.

http://www.kielce.opoka.o...oc&cat=2&id=209


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group