Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Odbudowa związku po kryzysie, zdradzie, separacji, rozwodzie - Szukajcie a znajdziecie, proście a ....

Anonymous - 2010-07-28, 13:35

Mirakulum,
Ja też odmawiałam tę modlitwę, ponad rok, czasem mi brakuje tego i wracam okazjonalnie. Piękna modlitwa.Życzę wytrwałości -warto. :-D

Anonymous - 2010-07-28, 13:39

Też koło tego chodziłem, ale nie czuję się jeszcze na siłach, odpycha mnie jakby ten "przymus", że raz czy dwa nie odmówię i wszystko na nic.
Obietnice są wspaniałe to prawda.
Życzę powodzenia Mirka. :lol:

Anonymous - 2010-07-28, 13:46

Mirko, szacun :-) Duchu Swiety prowadź
Anonymous - 2010-07-28, 13:48

Pan Jezus dał obietnię, że człowiek, który odmówi te modlitwy podczas roku:

Otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.

Moniko, nie zginiesz :-D A kiedy otrzymasz?? Któż to wie?? Może szybciej, niż spodziewasz się......

Anonymous - 2010-07-28, 13:49

Jarosław napisał/a:
odpycha mnie jakby ten "przymus", że raz czy dwa nie odmówię i wszystko na nic.Jarek to nie przymus , dla mnie niesamowite było jak powoli zatapiałam się w tych modlitwach , jak każdego dnia inaczej je przeżywałam , różne fragmenty brzmiały i mówiły mi ciągle coś nowego . Gdy było ciężko , znużenie , jakaś walka wew , zmęczenie , czy lenistwo - to też ma swoja wartość - czegoś mnie nauczyło . - wtedy wytrwałam 3 miesiące - a owoce są :mrgreen:

Jarek my 12 - krokowicze podchodzimy do tego inaczej .

Dzisiaj tu i teraz , odmawiam te modlitwy , chce wytrwać w tym postanowieniu 12 miesięcy - proszę o pomoc i łaską Bożą i tak każdego dnia od nowa .
Jarek przecież dasz radę dzisiaj - prawda :mrgreen: to nie 365 dni - tylko 1 :lol:

Anonymous - 2010-07-28, 13:54

Jarosław napisał/a:
Też koło tego chodziłem, ale nie czuję się jeszcze na siłach, odpycha mnie jakby ten "przymus", że raz czy dwa nie odmówię i wszystko na nic.


To może to Cię zmobilizuje:

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo
ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Za podstawę praktyki modlitewnej - siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie: "Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.


TAJEMNICA I
Obrzezanie Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA II
Krwawy pot Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA III
Biczowanie Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA IV
Cierniem Koronowanie Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA V
Dźwiganie krzyża
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA VI
Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


TAJEMNICA VII
Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...


Zakończenie

Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Anonymous - 2010-07-28, 14:28

Odmawiając te modlitwy człowiek dochodzi do takiej formacji, że faktycznie te wszystkie wydarzenia poprzedzające śmierć i jej towarzyszące spotykają tego modlącego.
Kiedyś ludzie sobie radzili tak, że odmawiali codziennie cały różaniec (trzy części) i też byli powiadamiani o czasie śmierci. Potrafili sami się ubierać do trumny, pocieszać rodzinę.
To właśnie kwestia tego życia Panem na co dzień. Stąd wypływa spokój i pogoda ducha.

Anonymous - 2010-07-28, 19:29

"... to nie przymus, dla mnie niesamowite było jak powoli zatapiałam się w tych modlitwach, jak każdego dnia inaczej je przeżywałam, różne fragmenty brzmiały i mówiły mi ciągle coś nowego..."

Mirakulum, i ja tak właśnie czuję...
Modlitwa Świętej Brygidy żyje wraz ze mną... choć dopiero zaczynam...

Pozdrawiam, Jagoda

Anonymous - 2010-08-02, 08:55

Dzisiaj wieczorem wracam do kraju . Po ponad 3 latach od rozwodu spędziłam u męża cały miesiąc .

Ach . jeszcze tego wszystkiego nie ogarniam .

Jestem tu na forum od 11 miesięcy - a w moim życiu jakby minęły lata świetlne .

Dziękuje Bogu za ten czas . Jezu chce dalej kroczyć Twoja drogą .

Alleleuja

DLA BOGA NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH .

Anonymous - 2010-08-05, 10:21

Mirakulum,
śledzę Twoją historię na tym forum. Napawa mnie optymizmem. Napisz, co u Ciebie po powrocie od męża.

Anonymous - 2010-08-05, 12:06

Witaj Agap

Łał po dacie widać , że jesteś z nami na forum od roku :mrgreen: , a to Twój pierwszy post :shock:

Moja Wielka przygoda z Panem Bogiem zapiera mi nieraz dech w piersiach , Jest najlepszym "reżyserem" we wszechświecie . :mrgreen:

Teraz patrze na swoje życie , jak na naukę Miłości . A ostatnie 11 miesięcy to wreszcie moja zgoda na te lekcje - Gdy uczeń chce sie uczyć to postępy są błyskawiczne . Nie napełniłam jeszcze wodą , moich "stągwi" nawet do połowy z Jezus już przemienia te odrobinę w "wino " .

Bóg zmienia mnie , i za to Go wielbię .

Jakiż cud Bóg nam wszystkim podarował - sakrament - Mamy od Niego wszystko co potrzeba , by wygrać nasze serca - trzeba tylko CHCIEĆ pójść do Jezusa i MU powiedzieć o tym pragnieniu . On to pragnienie oczyszcza , a nas przemienia .

Ten miesiąc z mężem - był PRAWDZIWY - trudny i cudny . :mrgreen:

Wielbię Cie Jezu w sercu mojego męża .

Anonymous - 2010-08-05, 12:18

Mirakulum :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
"uczyńcie wszystko co Wam powie"
Eh, daleko mi jeszcze do tego, ale idę, nie ustaję

Bogu niech będą dzięki za Twoje świadectwo

Anonymous - 2010-08-05, 22:05

Mirko, dziękuję za "wielbię Cie Jezu w sercu mojego meza" :-D
Anonymous - 2010-08-06, 13:54

Mirakulum,
:mrgreen: Chwała Panu :mrgreen:


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group