Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Kącik muzyczny - Gdy usłyszałem Jego głos

Anonymous - 2009-10-25, 09:47
Temat postu: Gdy usłyszałem Jego głos
http://www.youtube.com/wa...feature=related

nana nana nanananaj nana nana nananaj

ILE CUDÓW UCZYNIŁEŚ DLA NAS BOŻE
ILE PLANÓW, W KTÓRYCH NIKT CI NIE DORÓWNA
TEGO WŁAŚNIE PRAGNIE DUSZA MOJA
TWEGO PRAWA W GŁĘBI MEGO SERCA

ZAUFAŁEM MEMU PANU
ON POCHYLIŁ SIĘ NADE MNĄ
I WYSŁUCHAŁ MEGO GŁOSU
ON POCHYLIŁ SIĘ NADE MNĄ

W MOJE USTA WŁOŻYŁ SWOJĄ NOWĄ PIEŚŃ
W MOICH USTACH UWIELBIENIE MEGO BOGA
POŁOŻYŁEM SWOJĄ UFNOŚĆ PANIE W TOBIE
ZAUFAŁEM, ZAUFAŁEM TOBIE

GDY USŁYSZAŁEM JEGO GŁOS
NA ZAWSZE PRAGNĘ WIELBIĆ GO
BŁOGOSŁAWIONY ZAWSZE BĄDŹ PANIE MÓJ

Anonymous - 2009-10-25, 09:53
Temat postu: Nad rzekami Babilonu
http://www.youtube.com/wa...feature=related

Nad rzekami Babilonu
Psalm 137Nad rzekami Babilonu
Usiedliśmy, aby płakać
Wspominając zawsze Ciebie
Jeruzalem, Jeruzalem, aj…

Śpiewajcie - mówili wrogowie
Śpiewajcie - mówili zbrodniarze
Chcieli od nas pieśni radości
Chcieli od nas pieśni Syjonu

Jak miałbym śpiewać
Pieśń Pana w obcej ziemi
Jeśli bym o Tobie zapomniał
Moje miasto Jeruzalem

Nad rzekami Babilonu
Usiedliśmy, aby płakać
Wspominając zawsze Ciebie
Jeruzalem, Jeruzalem, aj…

Jak miałbym śpiewać
Pieśń Pana w obcej ziemi
Jeśli bym o Tobie zapomniał
Niech uschnie moja ręka

Jak miałbym śpiewać
Pieśń Pana w obcej ziemi
Jeśli bym o Tobie zapomniał
Niech mój język przyschnie do gardła (łooj…)

Nad rzekami Babilonu
Usiedliśmy, aby płakać
Wspominając zawsze Ciebie
Jeruzalem, Jeruzalem

Jak miałbym śpiewać
Pieśń Pana w obcej ziemi
Jeśli bym o Tobie zapomniał
Moje miasto Jeruzalem

To o Panie ukarzesz
Zbrodniarzy na tronach
Tych, którzy codziennie
Mordują Twoje dzieci

Anonymous - 2009-10-25, 09:57
Temat postu: Każda rzecz ma swój czas
KAŻDA RZECZ MA SWÓJ CZAS ( wytrwaj , bądz cierpliwy )

z Księgi Koheleta


http://www.youtube.com/wa...VfzjwoWMkM&NR=1 kunszt , majstersztyk muzyczny , co Ci ludzie robią z muzyką i ze swoim głosem ....WOW !!!!!!


Każda rzecz ma swój czas.
Każda rzecz ma swój czas!
Każda sprawa pod niebem
ma swą godzinę.

Jest czas rodzenia i umierania,
czas sadzenia i czas zbierania,
czas zabijania i czas uzdrawiania,
czas burzenia i czas budowania.

(…)

Marność, to tylko marność
nad marnościami…
To tylko marność!

(…)

Czas miłości i nienawiści,
czas wojny i pojednania.

Anonymous - 2009-10-25, 10:06

http://www.youtube.com/wa...feature=related a to , to juz Mistrzostwo świata !

Psalm 108


nâkhon libbiy 'elohiym 'ashiyrahva'azammerah 'aph-kebhodhiy /x2

odhekha bha`ammiym Adonay va'azammerkhabal-'ummiym /x2

urah hannebhel vekhinnor 'a`iyrahshachar /x2

odhekha bha`ammiym Adonay va'azammerkhabal-'ummiym /x2

nakhon libbiy 'elohiym 'ashiyrahva'azammerah 'aph-kebhodhiy /x2


Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram, Zbudź się, chwało moja
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów
zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów
Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram, Zbudź się, chwało moja

/Biblia tysiąclecia/


Gotowe jest serce moje, Boże! śpiewać i wysławiać cię będę, także i chwała

moja,
Wysławiać cię będę między ludźmi, Panie! a będę śpiewał między narodami
Ocućże się lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję
Wysławiać cię będę między ludźmi, Panie! a będę śpiewał między narodami
Gotowe jest serce moje, Boże! śpiewać i wysławiać cię będę, także i chwała moja

/Biblia Gdańska/

Anonymous - 2009-11-08, 14:48

W obliczu aniołów psalm 138

http://rudeczka.wrzuta.pl...obliczu_aniolow

Dzięki Ci Panie z całego serca
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę
Gdy Cię wzywałem, Tyś mi odpowiedział
Dałeś mej duszy moc i odwagę
O Panie, chwalić Cię będą królowie całej ziemi
Usłyszeli Twe słowa i śpiewać będą o Twych drogach
Bo wiedzą jak wielka jest Twoja miłość

W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę
Sławić będę imię Twe
Za Twą wierną miłość do mnie


Pan jest dostojny i widzi uniżonych
I już z daleka poznaje ludzi pysznych
Kiedy chodzę pośród utrapienia
Wyciąga rękę, od zła mnie wybawia
JAHWE dokona we mnie tego co rozpoczął
Bo na wieki Jego miłosierdzie
On nie odrzuca dzieła rąk swoich
O Panie, o Panie nie opuszczaj nas


W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę
Sławić będę imię Twe
Za Twą wierną miłość do mnie

Anonymous - 2009-11-08, 14:53

Psalm 84

http://kiedysumre.wrzuta....rzez_doline_lez


WIELBIĘ CIĘ
DUSZA MOJA PRAGNIE WIELBIĆ CIĘ
IDĄC PRZEZ DOLINĘ ŁEZ
W ŹRÓDŁO ŻYCIA ZMIENIA JĄ
ROŚNIE W DRODZE JEGO SIŁA WCIĄŻ
AŻ OSIĄGNIE SYJON

JEDEN DZIEŃ W PRZEDSIONKACH TWYCH
LEPSZY NIŻ TYSIĄCE INNYCH
WOLĘ STAĆ W PROGU TWYM
NIŻ MIESZKAĆ W PAŁACACH ICH


WIELBIĘ CIĘ

SZCZĘŚLIWY TEN KTO MIESZKA
W DOMU TWYM

ZAWSZE BĘDZIE SŁAWIŁ IMIĘ TWE
ZAWSZE BĘDZIE CHWALIŁ KAŻDY DZIEŃ
POKŁADAŁ SERCE W TOBIE

Anonymous - 2009-11-09, 01:30
Temat postu: Szema Izrael
Jedyny Pan Prawdziwy Bóg

http://www.youtube.com/watch?v=DGZMQIx7jr8

Anonymous - 2009-12-15, 10:57

http://www.youtube.com/wa...feature=related


Zmiłuj się nade mną ,Boże Psalm 51

. Zmiłuj się nade mną ,Boże, w łaskawości swojej.
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

. Uznaję bowiem nieprawość swoją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.

. Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia.

. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich,
I wrócą do Ciebie grzesznicy.
. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

Panie otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz.

. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Anonymous - 2009-12-15, 11:34

http://www.youtube.com/wa...jvlWKPHpeE&NR=1

PSALM 130

Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziuZ głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group