Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Święto Imienia Maryi

Anonymous - 2009-09-12, 09:00
Temat postu: Święto Imienia Maryi
Święto Imienia Maryi
Franciszka Schuberta wyk. Robertino Loretti


Dzisiejsze czytania: 1Tm 1,15-17; Ps 113,1-7; J 14,23; Łk 6,43-49

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy


Ewangelia
Łk 6,43-49)

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.

Rozważania
Jeśli ktoś jest gotów pełnić wolę Jezusa, to przed Bogiem nie ma już znaczenia jego przeszłość, choćby była najgorsza. Zaświadcza o tym św. Paweł, głosząc, że jemu – pierwszemu spośród grzeszników – Jezus okazał wielkoduszność nie w drodze wyjątku, ale jako przykład dla wszystkich wierzących. To postawa gotowości wypełniania usłyszanego słowa rozstrzyga o tym, czy nasza wiara ostoi się w chwili próby, czy też, mimo chodzenia do kościoła, ulegniemy pokusie.

Mira Majdan, „Oremus” wrzesień 2005, s. 44


Święto Imienia Maryi

W szóstym miesiącu Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1, 26 - 28).

Co znaczy imię Maryja?

Tradycja przekazuje, że Joachim i Anna wybrali dla swojej córki imię Maryja za wyraźnym wskazaniem Bożym. Na przestrzeni wieków zmieniało się brzmienie i znaczenie tego imienia. Wymawiano je różnie: Mariam, Maria, Mariamme... Po raz pierwszy spotykamy to imię w Księdze Wyjścia, gdzie nosi je siostra Mojżesza. W czasach Pana Jezusa imię to było bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie oprócz Matki Chrystusa wymieniają cztery Marie: Marię Kleofasową, Marię Magdalenę, Marię matkę św. Marka Ewangelisty i Marię siostrę Łazarza.

Imię Maryja posiada wiele znaczeń. Przede wszystkim - jak piszą Doktorzy Kościoła - znaczy: ”Pani”. Liturgia przypisuje imieniu Maryi także znaczenie: ”Piękna” i ”Gwiazda Morza”. Określenie Gwiazda Morza często występuje w hymnach i pieśniach kościelnych ku czci Matki Bożej. To znaczenie imienia Maryi wykorzystał również św. Bernard w swojej homilii: W tłumaczeniu oznacza ono „ Gwiazda morza" i w całej pełni jest odpowiednie dla Dziewicy i Matki. I słusznie porównujemy Ją z gwiazdą. Podobnie jak gwiazda wysyła na świat promień, nie ponosząc przy tym uszczerbku, tak i Dziewica porodziła Syna pozostając nienaruszona. Wysłany promień nie umniejsza światłości gwiazdy, Syn zaś Maryi nie naruszył Jej niepokalanego dziewictwa. Ona przeto jest ową wspaniałą gwiazdą wywodzącą się z Jakuba, której promień oświetla cały okrąg ziemi, której blask rozbłyska na niebiosach i aż do piekieł sięga; rozjaśnia i rozgrzewa umysły bardziej niż ciało, krzewi cnoty, tępi występki. Ona – powiadam - jest gwiazdą wspaniałą i wybraną, która unosi się nad morzami i świeci przykładem.

Wzywajcie imienia Maryi

Każdy katolik znajduje w imieniu Maryi niezrównaną słodycz. Nie bój się Maryjo - powiedział Archanioł. Dzieweczka z Nazaretu mogła się zdziwić, że zna on Jej imię Maryja! Ile już razy wypowiedziano to imię w ciągu dwudziestu wieków, które dzielą nas od owej chwili? Wymawiają je usta królów i niewolników, świętych i grzeszników, prezydentów i żołnierzy, kupców i rzemieślników, starców, dorosłych, młodzieży i dzieci. Ton wypowiedzi może być różny, ale miłość jest ta sama: jedyna, czysta i słodka. Żaden człowiek nie zasługuje na podobną miłość. Maryja nie tylko miłuje, ale nieustannie wyprasza nam łaski u swego Syna. Prosi o nawrócenie grzeszników, o wytrwanie dla sprawiedliwych, o siłę dla kuszonych, o zwycięstwo dla walczących, o pociechę dla strapionych, o zbawienie dla wszystkich. Maryja to nasza Matka, nasza Nadzieja, Ucieczka, Pocieszycielka... Niech więc wszyscy, którzy czują się opuszczeni, zapomniani... wszyscy smutni, strapieni, pogrążeni w rozpaczy - wzywają imienia Maryi, a zostaną pocieszeni.

Ustanowienie święta Imienia Maryi

Święto Imienia Maryi, znane wcześniej w różnych Kościołach lokalnych (np. w Hiszpanii od 1513 r.), papież Innocenty XI rozciągnął na cały Kościół w związku ze zwycięstwem króla Polski Jana III Sobieskiego nad Turkami, odniesionym 12 września 1683 r. pod murami Wiednia. W ten sposób Papież pragnął podziękować za zwycięstwo, które raz na zawsze odwróciło od krajów chrześcijańskich - zagrażające od 250 lat - niebezpieczeństwo tureckie. Trzeba dodać, że Jan III Sobieski dla uproszenia sobie zwycięstwa nawiedzał w drodze do Wiednia sanktuaria maryjne. Wojska, którymi dowodził szły do boju z imieniem Maryi. Po zwycięstwie napisał do papieża Innocentego XI: Przybyłem, ujrzałem, Bóg zwyciężył.

Polak jest obrońcą Maryi

Dzisiaj - w obliczu zalewającego nas materializmu, zabijania nie narodzonych dzieci, żądzy dominacji nad słabymi i łamania podstawowych praw osoby ludzkiej - znowu potrzebujemy pomocy Maryi. Ale także i my możemy pomóc naszej Matce. Jako Jej dzieci nieustannie musimy staczać bój z wrogiem naszego zbawienia, szatanem. Imię Maryi przypomina mu Niewiastę zapowiedzianą w raju. Przypomina mu wszystkie klęski, jakie poniósł w walce o dusze ludzkie. Szatan niczego nie boi się tak bardzo, jak właśnie tego Imienia. Naśladujmy życie Maryi. Stańmy przy Niej w walce ze złem. Uciekając się pod Jej obronę i wzywając
Jej imienia, nabierzemy potrzebnej w tej walce otuchy.

wg Tygodnika Katolickiego "Niedziela" z dn.12.09.2008r


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group