Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Anonymous - 2009-06-11, 10:05
Temat postu: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Boże spraw,
abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski...
Abyśmy często Ciebie przyjmowali
i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki...
Abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie,
zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci
Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Naszego Pana, Jezusa Chrystusa...
Niech serca wiernych się złączą w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie...
Abyśmy w duchu i prawdzie za całym oddaniem wielbili Chrystusa...


Dzisiejsze czytania: Wj 24,3-8; Ps 116,12-13.15-18; Hbr 9,11-15; J 6,51; Mk 14,12-16.22-26


Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.


Ewangelia
Mk 14, 12-16. 22-26

+Słowa Ewangelii wg św. Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?”
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?» On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.


Rozważania modlitewne


„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi”.


Powyższe słowa pieśni eucharystycznej nawiązują do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywanej w skrócie uroczystością Bożego Ciała. Tego dnia idziemy ulicami naszych miejscowości w uroczystej procesji.

Czym jest procesja i co oznacza? Po pierwsze, przypomina nam, że nasze życie jest wędrówką do domu Ojca. Tu, na ziemi, jesteśmy tylko pielgrzymami. Tę drogę chcemy odbywać razem z Chrystusem. To On jest naszym Przewodnikiem i Panem, za Nim chcemy iść – zaś procesje eucharystyczne są tego symbolem.

Warto jednak uświadomić sobie także, że procesja jest także sposobem oddawania czci Jezusowi. W starożytności zwycięski wódz lub władcą wjeżdżał do miasta w uroczystym orszaku. Możliwość pójścia w tym orszaku była zaszczytem i radością. A zatem idąc w procesji Bożego Ciała, oddajemy tym samym hołd Chrystusowi – Zwycięskiemu Władcy. Wyznajemy naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Jest to naszym przywilejem, powinno więc być także naszą radością i dumą. Jeśli ktoś wstydziłby się udziału w tej procesji, oznaczałoby to, że wstydzi się także Chrystusa i nie wierzy do końca w Jego zwycięstwo oraz w moc Jego Krwi.

Udział w procesji Bożego Ciała jest zatem formą świadectwa, uroczystej manifestacji naszej wiary i miłości do Jezusa Chrystusa. Nie może być to jednak tylko coś jednorazowego. Nasze życie powinno być spójne: nasze czyny, myśli, postawy, słowa powinny wypływać z jednego systemu wartości. Pójście w procesji Bożego Ciała powinno więc być także wyrazem pragnienia, by całe nasze życie była aktem czci wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, byśmy byli „ludźmi Eucharystii”. To z kolei jest dla nas wezwaniem do systematycznego i wytrwałego uczestniczenia w Eucharystii przynajmniej w niedziele i święta nakazane i do pogłębiania swego uczestnictwa w niej. Powinniśmy także pamiętać, że Chrystus, którego w Eucharystii przyjmujemy pod postacią chleba, czeka na nas przez cały rok w tabernakulum. „Jego obecność teraz rzeczywiście zamieszkuje między nami – w najskromniejszym wielkim kościele w takim samym stopniu, jak w najwspanialszej katedrze” – pisał w książce „Duch liturgii” kard.

J. Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. I dodaje: „Ta obecność powoduje, (…) że Eucharystia jest w kościele zawsze. (…) Kościół bez obecności eucharystycznej jest w pewnym sensie martwy, nawet jeśli zaprasza do modlitwy. Kościół, w którym pali się wieczna lampka, żyje zawsze i jest czymś więcej, niż tylko kamienną budowlą – w kościele tym zawsze czeka na mnie Jezus Chrystus, woła mnie, chcąc mnie samego uczynić „eucharystycznym”. W ten sposób przygotowuje dla mnie Eucharystię i prowadzi mnie ku Jego powtórnemu przyjściu”.

Odpowiedzmy na to zaproszenie Jezusa, uczestnicząc z wiarą w Eucharystii, idąc za Nim w uroczystej procesji i nawiedzając Go przez cały rok obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niech te spotkania przemieniają nas i nasze życie.

ks. Andrzej Adamski

Źródło: www.rozaniec.eu

Anonymous - 2009-06-11, 19:18

Święte Oblicze w Manoppello fascynuje swoim pięknem i promieniuje życiem :) Oblicze Najświętszego Sakramentu niczym się nie różni ;)tak się zadumałam...

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group