Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon ...

Anonymous - 2009-03-29, 12:50
Temat postu: Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon ...
V niedziela Wielkiego Postu


Pierwsze czytanie
Jr 31. 31-34


Nowe przymierze

Czytanie z Księgi Jeremiasza.

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: „Poznajcie Pana”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Drugie czytanie
Hbr 5, 7-9


Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.


Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.


Ewangelia
J 12, 20-33


Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

† Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje».

Wtem rozległ się głos z nieba: «I uwielbiłem, i znowu uwielbię». Tłum stojący usłyszał to i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.Rozważania modlitewne


Przyciągnę wszystkich

Grecy chcieli ujrzeć Jezusa. To pragnienie bardzo poruszyło Jego uczniów. Idą z tą wieścią do Nauczyciela. Pragnienie zobaczenia Jezusa należy w sobie rozwijać. Ono jest z Boga. Jest tęsknotą ludzkiego serca. Samo pragnienie Boga jest już Jego uwielbieniem, jest modlitwą. Takim pragnieniem należy się modlić, a wówczas pogłębia się ono w nas. Należy modlić się dobrymi pragnieniami, które są w nas z Ducha Świętego.

Gdy Jezus usłyszał o pragnieniu Greków wypowiedział się na temat "godziny Syna Człowieczego". Jest to czas, w którym Jezus będzie cierpiał, umrze i zmartwychwstanie. To jest godzina Jezusa, w której zostanie uwielbiony. Godzina ta jest najważniejszym wydarzeniem Jego życia na ziemi i misji, z którą przyszedł do człowieka z woli Ojca. Równocześnie wyraża ona potępienie dla świata przeciwnego Prawu Bożemu. W tym czasie Jezus objawi całą perfidię, podstęp i nienawiść szatana, któremu świat w sposób bezmyślny ulega.

Ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć. Trzeba coś stracić, aby pojawiło się w nas życie piękniejsze od dotychczasowego. Potrzebne są straty dla umocnienia się w wierze, dla jakości naszego życia. Obumieranie, czyli ogołocenie będące cierpieniem, dotknięciem przez brzydotę prowadzi do rozwoju życia. Ziarno obumierając, wydaje życie z siebie. Myślę o Jezusie Chrystusie, "niepodobnym do człowieka mężu boleści, obarczonym cierpieniem za nasze winy". Równocześnie jest On "najpiękniejszym spośród synów ludzkich.

W oddawaniu życia dla Jezusa odczuwamy samotność. Jest to jednak pozorne, ponieważ doświadczenie ciemności wewnętrznej przez człowieka jest znakiem największej bliskości Boga.

Źródło...


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group