Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Anonymous - 2009-01-31, 21:50
Temat postu: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
IV niedziela zwykła

Pierwsze czytanie
Pwt 18, 15-20


Bóg obiecuje zesłać proroka

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz tak przemówił do ludu:

«Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”».
I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć».

Drugie czytanie
1 Kor 7, 32-35


Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.


Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistaj krainy śmierci wyszło światło.


Ewangelia
Mk 1, 21-28

Jezus naucza jako mający władzę

† Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


Rozważania modlitewne


Duchom nieczystym rozkazuje

Nauczanie Jezusa demaskuje szatana. Słowa wypowiedziane w synagodze zmuszają do ujawnienia się złego ducha. Jezus nauczał z mocą, czyli z miłością, skutecznie. Na Jego słowo działo się to, co zamierzył. Miłość zmusza nienawiść do odsłonięcia się. Tym, między innymi, Jezus różni się od nauczycieli Pisma, że On miał władzę nad demonami, której rabini nie posiadali.

Szokujące jest to, że miejscem w którym Jezus spotyka demona jest instytucja religijna (synagoga). Było to miejsce modlitwy, czytania Biblii i jej wyjaśniania. Nie ma zatem miejsca do którego szatan nie miałby dostępu w naszym życiu. Tam gdzie jest człowiek, gdzie się modli, słucha i rozważa Słowo Boże jest Bóg, ale też jest i diabeł ze swoją interpretacją, propozycjami rozwiązań.

Zły duch odczuł emanującą z Jezusa moc Bożą. W opętanym było wielu duchów nieczystych. One wiedziały o niemożności skrzywdzenia człowieka, który znajdował się blisko Boga. Im bliżej jesteśmy naszego Pana, tym silniejszego kuszenia możemy doświadczać, absurdalne staje się to wszystko, co łączy się z życiem wiary, moralnością chrześcijańską, umartwieniem, wyrzeczeniem, zbawieniem człowieka.

Jezus nie prowadzi dialogu z szatanem. Niczego nie próbuje wyjaśniać, aby ten zrozumiał. Działanie Pana zmierza do wyrzucenia złego ducha z człowieka. Po to przyszedł, aby głosić Ewangelię, wyrzucać złe duchy i leczyć wszelkie choroby i wszelkie słabości. Nie może być miejsca w życiu człowieka wierzącego Bogu na dialog z duchem nieczystym. Małe kroki w jego stronę mogą zaowocować stawianiem wielkich kroków oddalających od posłuszeństwa Bogu.

Szatan jest duchem nieczystym. Odrzucając Boga, sprzeciwiając się Jemu, stał się nieczystym. Niesie on śmierć i może przekazać jedynie zło będąc samym złem. To on usiłuje wprowadzić nieczystość, czyli sprzeciwianie się Bogu, nieposłuszeństwo Jemu w życie religijne i moralne człowieka. Gdy pojawia się w nas nieczystość odczuwamy niechęć, dystansowanie się i rezygnację z wielbienia Boga. Poznajemy również, że narasta w nas sprzeciw wobec zasad moralnych, a także częste usprawiedliwianie siebie z ich nie zachowania.

„Milcz i wyjdź z niego!” Jezus nie chce, aby szatan objawiał Jego obecność wśród ludzi. Stąd radykalny nakaz: „Milcz!” To Ojciec objawia Syna. Czyny, które Jezus będzie dokonywał i słowa przez Niego wypowiadane mają być wystarczającym znakiem i siłą do uwierzenia w to, że jest prawdziwym Człowiekiem i prawdziwym Bogiem.

Wychodzeniu złego ducha z człowieka opętanego towarzyszą wstrząsy jego ciała i krzyki demonów. Szatan opuszcza tego, którego usiłował przejąć w swoje posiadanie. Opętany przyszedł do synagogi pomimo zniewolenia przez ducha nieczystego. Bez względu na to co odczuwamy i jakie myśli nas wypełniają, powinniśmy przebywać w miejscu świętym. Tam objawia w sposób szczególny Bóg swoją moc wobec człowieka. To wyjątkowe miejsce w którym możemy zrozumieć działanie Jezusa i działanie ducha nieczystego, a ponadto doświadczyć Bożej mocy uwalniającej nas od osobowego zła. Przychodzi Jezus i duch nieczysty musi odejść. Tak objawia się nadejście Królestwa Bożego.


Żródło>>>


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group