Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek, godz.15.00

Anonymous - 2009-01-22, 19:38
Temat postu: Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek, godz.15.00
Zapraszam do jutrzejszej piątkowej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego
- o godzinie 15.00 - za nasze małżeństwa i rodziny
lub o dowolnej godzinie, lecz z westchnieniem o godzinie 15
"Dla Jego Bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i świata całego".


Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi."O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego". /Dz. 1320/

Anonymous - 2009-01-22, 21:29

Koronka do Miłosierdzia Bożego dała początek zmianom na lepsze w moim małżeństwie, jest moja ulubioną modlitwą, bardzo chętnie będę ją odmawiała.
Anonymous - 2009-01-23, 00:23

Alu jest to piękna modlitwa - lecz nie zawsze jestem niestety jej wierny. Może do aktów strzelistych - do miłosierdzia Bożego bardziej.

Twój post mnie mobilizuje. Jutro będę bardziej włączał się w tę modlitwę.

Podoba mi się ta mysl Elżbiety ( odmówić) wcześniej lub pózniej a o 15 przynajniej westchnąć. Dla mnie wspaniała wskazówka.

M

Anonymous - 2009-01-23, 09:19

KOronką do Miłosierdzia Bożego modle się już 4 lata, zaraz zacznie sie rok 5....codziennie !!
A drugi rok chodzę w każdy piątek do kościołam na 15 .00.
To trwa max 10-15 min....a ile daje wsparcia, radości....ufności w Boga ...ciszy i spokoju w sercu !

Ta modlitwa zapoczątkowała moje oddanie się woli Boga....bezgraniczne Mu zaufanie...jednocześnie zdjęła ze mnie cieżar odpowiedzialności za wszystko, co sobie wymysliłam , ubzdurałam.
Jezu ufam Tobie i bądź wola Twoja ! A ja przyjmuję Twoja wolę z ciszą i pokorą.

Przy tej modlitwie umierał mój ojciec....w ciszy i spokoju, pojednany z Bogiem.
Ta modlitwa dała ukojenie po smierci ojca.
Tą modlitwą modliłam sie przez cały rok w intencji matury mojego syna. Zdał .
Ten rok to dziękowanie tą modlitwą za łaski płynące na moje dzieci.

Tak lubię tę modlitwę, weszła mi w nawyk....każdy dzień ....to nic za łaski płynące w zamian od Boga. EL.

Anonymous - 2009-01-23, 09:33

Elu!

Dziekuję.

Dzisiaj proszę dołącz moją osobę do Twojej Koronki do Bozego Milosierdzia.

M

Anonymous - 2009-01-23, 12:57

:mrgreen:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Pamiętam w modlitwie

Anonymous - 2009-01-23, 16:11

Oczywiście Michał , z przyjemnością wspieram modlitwą !! Ale i Ty pamiętaj o mnie- nas ! EL.
Anonymous - 2009-05-08, 15:05

Zapraszamy do Modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego za nasze rodziny katolickie i wszystkich małżonków potrzebujących w tej chwili modlitwy ! Za nasze dzieci i rodziców. Za szukających Jezusa, aby Go odnaleźli jak najszybciej.. albo raczej to On ich znalazł !

Jezu Ufam Tobie !

Składajcie swoje intencje do Serca Pana Jezusa Miłosiernego, a szybko odnajdzie On wszystkich SWOICH ZAGUBIONYCH: mężów, żony, dzieci, rodziców, bliskich i przyjaciół oraz za kapłanów - o święte powołania.
Z Panem Bogiem!


GODZINA 15.

Anonymous - 2009-09-02, 21:29

o koronce do miłosierdzia Bożego z Dzienniczka św. Faustyny:

W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę. której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odma­wiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask Pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu. (Dz 687)

Na drugi dzień już po dwunastej, kiedy weszłam na salę, ujrzałam osobę konającą i dowiedziałam się, że agonia zaczęła się w nocy. Kiedy stwierdziłam - była ta wtenczas, kiedy mnie proszona a modlitwę. Nagle usłyszałam w duszy głos: - odmów tę koronkę, której cię nauczyłem. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającej i zaczęłam z całą gorącością ducha odmawiać tę koronkę, Nagle konająca otworzyła oczy i spojrzała się na mnie i nie zdążyłam zmówić całej ­koronki, a ona już skonała z dziwnym spokojem. Gorąca prosiłam Pana, aby spełnił obietnicę, którą mi dał za odmówienie tej koronki. Dał mi Pan poznać, że dusza ta dostąpiła łaski, którą Pan mi przyobiecał. Dusza ta była pierwsza, która doznała obietnicy Pańskiej. Czułam, jak moc miłosierdzia ogarnia tę duszę. (Dz 810)

Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa: każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.O, gdyby wszyscy poznali, jak Wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ale jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego miło­sierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie.(Dz 811)

Na drugi dzień Świąt, był u nas Ojciec Andrasz ze Mszą św., podczas której także widziałam małego Jezusa. Po południu byłam u spowiedzi, na pewne pytania nie dał mi Ojciec odpowiedzi, które dotyczyły dzieła tego, powiedział: jak będziesz zdrowa, to wtenczas konkretnie pomówimy, a teraz ­staraj się wykorzystać te łaski, których ci Bóg udziela i staraj się wrócić do zupełnego zdrowia - a resztę ty wiesz, jak się masz kierować i czego się trzymać w tych rzeczach. Za pokutę zadał mi Ojciec abym odmówiła tę koronkę, której mnie nauczył Jezus. Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej koronki:O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia Mego poruszone są­ dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostatecz­ne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z Krwi i Wody, która dla nich wytrysła. - O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego, O, jak wielką widzę liczbę dusz widzę - uwielbiły miłosierdzie Boże i śpiewać będą pieśń chwały na wieki.(Dz 847-848)

+ Dziś wieczorem umierał pewien człowiek młody jeszcze, ale strasznie się męczył. Zaczęłam za niego tę koroneczkę, której mnie nauczył Pan. Zmówiłam całą, jednak konanie się przedłuża, chciałam zacząć litanię do Wszystkich Świętych, ale nagle usłyszałam te słowa: odmawiaj tę koronkę. Zrozumiałam, że dusza ta potrzebuje wielkiej pomocy modlit­wy i wielkiego miłosierdzia. Zamknęłam się w swojej separatce i padłam krzyżem przed Bogiem i żebrałam miłosierdzia dla tej duszy; wtem odczułam wielki Majestat Boży i wielką sprawied­liwość Bożą. Truchlałam z przerażenia, ale nie przestawałam błagać Boga o miłosierdzie za duszę tą i zdjęłam krzyżyk z piersi swoje[j], krzyżyk ten jest ślubny i położyłam go na piersiach konającego, i rzekłam do Pana: Jezu, spójrz się na tę duszę z taką miłością, z jaką się spojrzałeś na moją całopalną ofiarę w dzień ślubów wiecznych i przez moc obietnicy, jakoś mi przyrzekł dla konających, którzy będą wzywać miłosierdzia Twego za nimi, i przestał się męczyć, skonał spokojnie. O, jak bardzo powinniśmy się modlić za konających, korzystajmy z miłosierdzia, póki czas zmiłowania.(Dz 1035)

Córko Moja. zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem., a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów. gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego litościwego Serca, one mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz, gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedli­wy, ale jako Zbawiciel miłosierny.(Dz 1541)

Dziś wszedł do mnie Pan i rzekł: - Córko Moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w Moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpaczy.(Dz 1797)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozdrowienia

[ Dodano: 2009-09-16, 16:29 ]
Odpusty w Kościele
http://www.brewiarz.katol...ia/odpusty.php3
Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia
http://www.opoka.org.pl/b...m_29062002.html
Odpust zupełny związany z koronką do Miłosierdzia Bożego
http://adonai.pl/milosierdzie/?id=52

Pozdrowienia


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group