Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Rekolekcje - Terminy REKOLEKCJI 2009

Anonymous - 2008-11-21, 17:51
Temat postu: Terminy REKOLEKCJI 2009
TERMINY REKOLEKCJI strona >>> www.gajdy.pl


"Tajemnica wielka"

Rekolekcje dla małżeństw

21 - 23 listopada 2008
Dom rekolekcyjno- wypoczynkowy Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Kaszubska 9, 84-104 Jastrzębia Góra (tel.058 674-90-70)

"Tajemnica wielka"to rekolekcje dla małżeństw chcących pogłębić swoją relację z Bogiem oraz ponownie odkryć piękno powołania małżeńskiego. Katechezy, modlitwy i konferencje będą dotykać zagadnień z obszarów teologii małżeństwa, życia i modlitwy wspólnoty małżeńskiej, mistyki aktu małżeńskiego, rozeznawania woli Bożej i słuchania natchnień Ducha Świętego w małżeństwie.

Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem.

Zgłoszenia i niezbędne informacje uzyskacie u Barbary Okroy:
tel. 58 67 21 415 lub 502 45 91 18 barbaraok@vp.plSłuchajcie nas w Radio Maryja :)

"Pęknięta jedność" - audycja dla małżonków i rodziców. Tym razem porozmawiamy o sytuacji, kiedy jeden z małżonków ma bliższy kontakt z własnymi rodzicami lub ze swym dzieckiem, niż ze współmałżonkiem.

2 grudnia 2008 Spotkamy się z Wami o godzinie 21.40
"Aby stanowili jedno... " (por. J 17, 21)

Rekolekcje dla narzeczonych oraz młodych małżonków

9 - 11 stycznia 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

Podczas rekolekcji poruszamy zagadnienia: teologii i duchowości wspólnoty małżeńskiej (powołanie, Kościół Domowy), sakramentalnego wymiaru małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz chrześcijańskiego wychowywania dzieci, modlitwy w małżeństwie, wstrzemięźliwości okresowej, płciowości (różnice pomiędzy płciami, wykroczenia przeciw miłości), komunikacji w małżeństwie i sposobów dobrego przeżywania kryzysów, dynamiki i rozwoju miłości w małżeństwie.

Odbycie rekolekcji upoważnia do uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

UWAGA: narzeczeni nie są kwaterowani w jednym pokoju

Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 300 zł od pary.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl"Szły za Miriam w pląsach" (por. Wj 15, 20)

Rekolekcje dla kobiet połączone z zajęciami tanecznymi i ruchowymi

6 - 8 lutego 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"Szły za Miriam w pląsach" Jeśli jesteś kobietą i chcesz w promieniach Bożej miłości poszukiwać swej siły, piękna i łagodności, odnaleźć drogi wewnętrznego rozwoju i po prostu odpocząć - te rekolekcje są dla Ciebie.
Liczba miejsc ograniczona - rekolekcje odbywają się w kameralnej grupie.

Zabieramy wygodne stroje (dres i spódnica ), Pismo Święte i notatniki. Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 180 zł.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl


"Niewiastę dzielną któż znajdzie"

Rekolekcje dla kobiet

27 lutego - 1 marca 2009 Dom rekolekcyjny Caritas, Ostrowiec k. Wałcza

"Niewiastę dzielną któż znajdzie?" to rekolekcje dla kobiet każdego stanu. Podczas rekolekcji przewidziane są katechezy i konferencje z dziedziny duchowości i psychologii (połączone z pracą z ciałem), dzielenia, modlitwa osobista oraz praca własna ze Słowem Bożym. Cel rekolekcji: odnalezienie aktualnej odpowiedzi na pytania: "Co to znaczy, że jestem kobietą, jak aktualnie mam przeżywać swoją kobiecość, gdzie tkwią źródła mojej siły, jak zintegrować ducha, psyche i ciało, jak być piękną kobietą?".Zgłoszenia i szczegóły organizacyjne uzyskacie dzwoniąc do Krystyny Harasimowicz tel. 505 022 860 (dzwońcie po 19.00)"Poprowadź mnie dalej" (por. Ez 4 7, 1- 5)

Rekolekcje o woli Bożej i współpracy z natchnieniami Ducha Świętego

27 - 29 marca 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"Poprowadź mnie dalej" to dni skupienia przeznaczone szczególnie dla osób, które już mają doświadczenie wiernej modlitwy, nadal poszukujących woli Bożej i chcących się nauczyć współpracować z natchnieniami Ducha Świętego. "Jak rozpoznać wolę Boga i Jego oczekiwania wobec nas?" Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w Biblii i nauce Kościoła.
Te rekolekcje odbywają się w milczeniu.

Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 155 zł.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl


"Aby dzieci nie traciły ducha" (por. Kol 3, 21)

Rekolekcje dla rodziców połączone z warsztatami "Dziesięć błędów" (zapewniona opieka do dzieci w trakcie zajęć)

30 kwietnia - 3 maja 2009 Żdżary k/Nowego Miasta

Podczas rekolekcji będziemy w świetle słowa Bożego kontemplować tajemnicę rodzicielstwa oraz modlić się o światło Ducha Świętego na wychowanie dzieci. Oprócz typowych zajęć rekolekcyjnych odbędą się także warsztaty "Dziesięć błędów", których celem jest pogłębienie umiejętności rodzicielskich i nauka unikania błędów, których popełnianie zmniejsza szansę na pozytywne odejście dzieci z domu oraz może utrudniać przyjęcie wiary chrześcijańskiej przez dzieci. "Co robić gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze? Co robić gdy dziecko nie chce chodzić do Kościoła? Co robić aby dziecko zostało chrześcijaninem? Co robić gdy dziecko buntuje się przeciwko rodzicom, Kościołowi i Bogu? Co zrobić aby nie stracić więzi z dzieckiem, gdy wejdzie w okres dojrzewania?" - na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń. Podczas warsztatów możliwa będzie konsultacja konkretnych życiowych problemów.

Te rekolekcje prowadzimy na zaproszenie Wspólnoty Equipes Notre-Dame Polska.

Zgłoszenia przez stronę:www.end.org.pl (zakładka: formacja, rekolekcje) lub mailem u Urszuli Sklepowicz: urszula@end.win.pl"Szły za Miriam w pląsach" (por. Wj 15, 20)

Rekolekcje dla kobiet połączone z zajęciami tanecznymi i ruchowymi

15 - 17 maja 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"Szły za Miriam w pląsach" Jeśli jesteś kobietą i chcesz w promieniach Bożej miłości poszukiwać swej siły, piękna i łagodności, odnaleźć drogi wewnętrznego rozwoju i po prostu odpocząć - te rekolekcje są dla Ciebie.
Liczba miejsc ograniczona - rekolekcje odbywają się w kameralnej grupie.

Zabieramy wygodne stroje (dres i spódnica ), Pismo Święte i notatniki. Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 180 zł.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl"Duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia"

Rekolekcje dla mężczyzn

29 - 31 maja 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"Duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia" to rekolekcje dla mężczyzn każdego stanu. Podczas rekolekcji przewidziane są katechezy i konferencje z dziedziny duchowości i psychologii, dzielenia, modlitwa osobista oraz praca własna ze Słowem Bożym. W życzliwej, męskiej atmosferze będziemy poruszać tematy: synostwa i ojcostwa, powołania mężczyzny i charakterystycznych rysów męskiej duchowości, zranień męskiej natury, poruszymy także zagadnienia integracji seksualnej. Cel rekolekcji: uzdrowienie ewentualnych zranień, otwarcie się na współpracę z łaską i wytyczenie bardzo konkretnej pracy nad sobą na najbliższy czas. Podczas rekolekcji będzie można skorzystać ze spowiedzi oraz konsultacji terapeuty.

Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem Koszt: 155 zł.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl


11 - 14 czerwca 2009 Niepokalanów
SESJA KATECHETYCZNO MODLITEWNA

"Sam Duch przyczynia się za nami" (por. Rz 8, 26)

To już druga Sesja, którą organizujemy jako Fundacja im. Biskupa Czesława Domina, tym razem wraz z Przyjaciółmi Miłości Miłosiernej - gronem naszych Przyjaciół z Polski. Jeśli Bóg pozwoli nasze spotkanie odbędzie się w Niepokalanowie a poświęcone będzie modlitwie i życiu wewnętrznemu. Chcemy szczególnie pochylać się nad rolą Ducha Świętego - Miłości Miłosiernej w naszym życiu. Już teraz prosimy Was Kochani o modlitwę w intencji tego spotkania. Szczegóły wkrótce.


"Jezus wzruszył się głęboko"

Rekolekcje dla osób z problemami w sferze emocjonalnej połączone z zajęciami terapeutycznymi.

26 - 30 czerwca 2009 Ośrodek kultury i Formacji Chrześcijańskiej Opactwo, Jarosław k. Przemyśla, ul. Benedyktyńska 5,www.opactwo.pl

"JEZUS WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO" to rekolekcje dla osób cierpiących na trudności w sferze emocjonalnej (w szczególności: nerwice, depresje, lęki, uzależnienia etc). Typowe spotkania rekolekcyjne (Msza Święta, medytacje, adoracje, modlitwy o uzdrowienie) poszerzone są o zajęcia terapeutyczne. Celem zajęć jest otwarcie się na Boże uzdrowienie, pomoc osobom cierpiącym poprzez wgląd w ich problem i wytyczenie możliwych kierunków dalszej pracy wewnętrznej.

Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Marek Wasąg. Czas trwania - 4 dni (zaczynamy kolacją o godzinie 18.00 w piątek, kończymy we wtorek obiadem), koszt 340 zł

Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie: 500 863 104"Z pustymi rękami"

Rekolekcje wprowadzające w duchowość Miłości Miłosiernej

6 - 9 sierpnia 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"Z pustymi rękami" to rekolekcje dla osób, które chcą głębiej zanurzyć się w duchowość Miłości Miłosiernej w różnych wymiarach: modlitwy, relacji z ludźmi, codzienności, pracy, stylu życia. Duchowość pustych rąk jest wielkim darem, który powierzył nam dobry Bóg i tym darem dzielimy się podczas rekolekcji. Rekolekcje odbywają się w milczeniu.

Zaczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 195 zł.


"Nadeszły gody Baranka!" (por. Ap 19, 7)

Rekolekcje dla małżeństw połączone z modlitwą tańcem i zajęciami ruchowymi

13 - 16 sierpnia 2009 Ognisko Miłości Marty Robin, Olsza 32, 95-063 Rogów, www.archidiecezja.lodz.pl/ognisko/

"Nadeszły gody Baranka!" Kochani małżonkowie, jeśli chcecie przeżyć piękne chwile, z Kimś najpiękniejszym, w pięknym miejscu, przy pięknej muzyce to te rekolekcje są dla Was. Będziemy słuchali Słowa Bożego, będziemy modlić się, odpoczywać i tańczyć dla Boga dziękując Mu za dar naszego POWOŁANIA.

Zabieramy stroje: 1) wygodne do zajęć ruchowych, 2) ogniskowe oraz 3) piękne do świętowania. Na te rekolekcje przyjeżdżamy bez dzieci - to czas wyłącznie dla nas.

Zaczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 370 zł od pary"Jezus wzruszył się głęboko"

Rekolekcje dla osób z problemami w sferze emocjonalnej połączone z zajęciami terapeutycznymi.

19 - 23 sierpnia 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

"JEZUS WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO" to rekolekcje dla osób cierpiących na trudności w sferze emocjonalnej (w szczególności: nerwice, depresje, lęki, uzależnienia etc). Typowe spotkania rekolekcyjne (Msza Święta, medytacje, adoracje, modlitwy o uzdrowienie) poszerzone są o zajęcia terapeutyczne. Celem zajęć jest otwarcie się na Boże uzdrowienie, pomoc osobom cierpiącym poprzez wgląd w ich problem i wytyczenie możliwych kierunków dalszej pracy wewnętrznej. Czas trwania - 4 dni (zaczynamy kolacją o godzinie 18.00 w środę, kończymy w niedzielę obiadem), koszt 340 zł

Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie: 500 863 104"Aby stanowili jedno... " (por. J 17, 21)

Rekolekcje dla narzeczonych oraz młodych małżonków

28 - 30 sierpnia 2009 Dom Formacyjny Maryi Matki Miłosierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia Kołobrzegu)

Podczas rekolekcji poruszamy zagadnienia: teologii i duchowości wspólnoty małżeńskiej (powołanie, Kościół Domowy), sakramentalnego wymiaru małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz chrześcijańskiego wychowywania dzieci, modlitwy w małżeństwie, wstrzemięźliwości okresowej, płciowości (różnice pomiędzy płciami, wykroczenia przeciw miłości), komunikacji w małżeństwie i sposobów dobrego przeżywania kryzysów, dynamiki i rozwoju miłości w małżeństwie.

Odbycie rekolekcji upoważnia do uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

UWAGA: narzeczeni nie są kwaterowani w jednym pokoju

Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, kończymy w niedzielę obiadem. Koszt: 300 zł od pary.

Zgłoszenia mailem lub telefonicznie: tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37; e-mail: mm@gajdy.pl

Wypoczynek w Błotnicy

w terminach: 22 czerwca - 5 lipca oraz 13 lipca - 2 sierpnia

Domowa atmosfera, możliwość skorzystania z posiłku: śniadanie + obiadokolacja, kaplica, boisko do kosza, siatkówki, plac zabaw dla dzieci, piękne lasy i Kołobrzeg w sąsiedztwie, spokój. Ceny do dogadania

Zgłoszenia mailem: mm@gajdy.pl

GDYBY KOGOŚ NIE BYŁO STAĆ NA PODANE KWOTY ZA REKOLEKCJE SERDECZNIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli uważasz, że ktoś z Twych bliskich lub znajomych mógłby skorzystać z naszych rekolekcji przekaż mu informacje - bardzo dziękujemy!!!


Marcin + Monika


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group