Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Anonymous - 2008-11-01, 08:49
Temat postu: LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

I. Błagania do Boga

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, `
Święta Trójco, Jedyny Boże,

II. Wezwania do świętych

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, - módlcie się za nami,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie, - módl się za nami;
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, - módlcie się za nami,

Apostołowie i Uczniowie

Święty Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju, - módl się za nami,
Święci Janie i `Jakubie, - módlcie się za nami,
Święty Tomaszu, - módl się za nami,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, - módlcie się za nami,
Święty Łukaszu, - módl się za nami,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy; - módlcie się za nami,

Męczennicy

Święty Szczepanie, - módl się za nami,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Stanisławie,
Święty Wojciechu,
Święty, Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, - módlcie się za nami,
Święty Pawle z Japonii, - módl się za nami,
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, - módlcie się za nami,
Święty Piotrze z Polinezji, - módl się za nami,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, - módlcie się za nami,
Święta Agnieszko, - módl się za nami,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, - módlcie się za nami,

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu, - módlcie się za nami,
Święty Ambroży, - módl się za nami,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atąnazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, - módlcie się za nami,
Święty Janie Chryzostomie, - módl się za nami,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, - módlcie się za nami,
Święty Karolu Boromeuszu, - módl się za nami,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, - módlcie się za nami,
Święty Tomaszu z Akwinu, - módl się za nami,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avila,
Święta Różo z Limy,

Świeccy

Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

III. Wezwania do Chrystusa

Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie,
Od zła wszelkiego,
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od nagłej niespodzianej śmierci,
Od sideł szatana,
Od gniewu; nienawiści i wszelkiej złej woli;
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty;
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany,
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

IV. Błagania w różnych potrzebach

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, - wysłuchaj nas Panie
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci,
krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym
zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i
całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził
do światła Ewangelii.

V. Zakończenie

Chryste, usłysz nas. - Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

MÓDLMY SIĘ,
Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś
źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy
swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali
wszystko, o co Cię z ufnością prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group