Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Dziecko w czasie kryzysu - zobacz różaniec rodziców

Anonymous - 2007-12-25, 23:35
Temat postu: zobacz różaniec rodziców
www.rozaniecrodzicow.pl zebrałam wsród swoich znajomych 12 osób

[ Dodano: 2007-12-27, 20:39 ]
Juz mam 15 osób i dzięki Bogu zachęam do tworzenia własnych Rożyczek.

Anonymous - 2008-01-05, 16:43

Acino....modlę sie rózańcem rodziców za dzieci już drugi rok....efekty niesmowite !! Warto !! Pozdrawiam !! EL.
Anonymous - 2008-01-05, 16:55

Ja tez zaczęłam się modlić, korzystając z tej strony, ale chyba nie trzeba tworzyć swoich różyczek, Acino? Bo może coś źle zrozumiałam. Ja otrzymuję Tajemnicę różańca przez Internet i się modlę.
Anonymous - 2008-01-05, 17:28

Można Wanbomo dołączyć do Róży internetowej, a można utworzyć we własnej parafii, czy na innym terenie :)
Anonymous - 2008-01-05, 19:53

Tak....mozna zapisać się w internecie i czekać na przydzielenie do rózy....a mozna tez stworzyć swoją różę...swoja grupe. Pozdrawiam ! EL.
Anonymous - 2008-01-06, 19:31

Boimy się zobowiazań nie zawsze udaje się nam dotrzymać obietnicy danej człowiekowi, kiedy chcemy cos podarować Bogu i gdy to jest zgodne z jego wola , to Bog nam Pomaga w różny sposób np. budzimy się w nocy i ta myśl różaniec

[ Dodano: 2008-01-06, 19:42 ]
Kto nam może pomóć? rodzicom i dzieciom z rodzin obarczonych trudnym życiem. Kiedy czujemy się odrzuceni przez drugiego człowieka Bog i jego Matka stają się realnym ratunkiem. DZIĘKUJĘ BOGU ZA OPIEKĘ

Anonymous - 2008-09-15, 15:53

Rodzina: RODZICE...

41. Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa.
Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.
W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do sprawowania Liturgii godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu wspólnot parafialnych i różnych grup chrześcijańskich.39 Pragnę uczynić to samo, gdy chodzi o różaniec. Są to dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające.

Proszę zatem tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca.
Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki.
Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie:

Jezusa stawia się w centrum,
dzieli się z Nim radości i cierpienia,
w Jego ręce składa się potrzeby i projekty,
od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę.
...i DZIECI

42. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały?

Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia.

W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i młodzieży dzisiejszych czasów.

Może jednak zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania.
Zresztą, o ile tylko zachowamy zasadniczą strukturę różańca, nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i młodzieży jego odmawianie - tak w rodzinie, jak i w grupach - wzbogacić odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego zrozumieniu i dowartościowaniu. Czemu nie spróbować? Duszpasterstwo młodzieżowe aktywne, pełne zapału i twórcze - Światowe Dni Młodzieży pozwoliły mi zdać sobie z tego sprawę - zdolne jest dokonać, z Bożą pomocą, rzeczy naprawdę znamiennych. Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.

źródło:List Apostolski Ojca Świętego


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group