Celem tego forum jest niesienie pomocy małżonkom przeżywającym kryzys na każdym jego etapie (także po rozwodzie i
gdy współmałżonkowie są uwikłani w niesakramentalne związki), którzy chcą ratować swoje sakramentalne małżeństwa
Portal  FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  Chat  StowarzyszenieStowarzyszenie
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload  StatystykiStatystyki  PolczatPolczat
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat «» Następny temat
Litania rodzinna
Autor Wiadomość
elzd1
[Usunięty]

Wysłany: 2006-09-25, 21:19   Litania rodzinna

Litania rodzinna

Matko z wędrującego po Polsce obrazu, - módl się za nami,
Matko różańców rodzinnych, - módl się za nami,
Matko z pacierzy dziecięcych, - módl się za nami.
Opiekunko pierwszych kroków dziecka, - opiekuj się nami,
Która błogosławisz śluby małżeńskie, - błogosław nam,
Która pomagasz przetrwać kryzysy w rodzinie, - pomagaj nam,
Która jesteś w miłości wzajemnej, - bądź z nami.
Matko karmiąca, z obrazków na ścianie, - módl się za nami,
Matko Częstochowska z licznych wizerunków, - módl się za nami,
Matko z Dzieciątkiem znad łóżek dziecięcych, - módl się za nami.
Opiekunko dziecięcych zabaw i spacerów, - opiekuj się nami,
Która jesteś z przyszłymi matkami, - bądź z nami,
Która jesteś w radosnym oczekiwaniu ojców, - bądź z nami,
Która jesteś przy narodzinach nowego życia, - bądź z nami,
Matko dzieci opuszczonych, - módl się za nami,
Matko dzieci nie chcianych, - módl się za nami,
Matko płacząca nad dziećmi nie narodzonymi, - módl się za nami.
Opiekunko starych i chorych, - opiekuj się nami,
Która jesteś zgodą w rodzinie, - bądź z nami,
Która jesteś w radości matki, - bądź z nami,
Która jesteś w pierwszym uśmiechu dziecka, - bądź z nami,
Matko samotnych matek, - módl się za nami,
Matko wielodzietnych rodzin, - módl się za nami,
Matko wszystkich polskich domów, - módl się za nami,
Maryjo o twarzy Częstochowskiej, - módl się za nami.

Tekst litanii pochodzi ze zbioru: "Litanie", ks. St. Grzechowiak (red.), Michalineum 2001.Modlitwa za dom rodzinny

O Matko Królowo Rodzin, pociągnięci Twą dobrocią i przynaglani ciężkim położeniem rodzin, zwracamy się do Ciebie o Królowo Rodzin, gdyż ufamy, że znajdziemy w Tobie Obrończynię dla zagrożonych rodzin.

Oddając dziś samych siebie i rodzinę naszą Tobie, Królowo Rodzin, prosimy: rozgrzewaj serca nasze żywą miłością ku sobie i Bogu. Bądź gwiazdą przewodnią dla umysłów naszych, rozpogadzaj dni smutne, dodawaj siły do pracy na chleb i kształtowanie w sobie pełnego obrazu człowieka, spraw, by dzieci otaczały uczynną miłością, rodziców i wychowawców, zachowaj od złego niedoświadczoną młodzież i otwieraj jej umysł na dobro, prawdę i piękno, a rodziców i małżonków skłaniaj do ofiarnej i przykładnej miłości oraz służby dla dobra całej rodziny.

O Królowo Rodzin, ufamy Tobie i prosimy: zamknij całą naszą rodzinę w swym matczynym sercu i proś Boga za nami, teraz i zawsze.


Nowenna w intencji rodzin

- początek 17 lipca (ale chyba można zacząć w każdym okresie )

Dzień pierwszy

MODLITWA O MIŁOŚĆ, JEDNOŚĆ I WIERNOŚĆ W RODZINIE


Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze (...) i zadali Mu pytanie: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?". On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?". I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,3-6).

Pytanie faryzeuszów: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" - jest aktualne i dzisiaj. Stawiają je osoby żyjące w rozbiciu, w związkach niesakramentalnych. Przychodzą z tym pytaniem do Jezusa przeżywający trudności w małżeństwie, dla których rozwód wydaje się jedynym rozwiązaniem.

Jezus odpowiadając na owo pytanie, odwołuje się do Bożego planu miłości, jaki miał Bóg w momencie stwarzania świata, gdy czynił człowieka: "mężczyzną i niewiastą". Bóg łączy małżeństwo i dlatego jest ono nierozerwalne. Nie jest przypadkiem, że ten mężczyzna i owa kobieta stają się mężem i żoną. Dzieje się tak z woli Boga. Wiele problemów związanych z pytaniem o rozwód powstaje dlatego, że nie traktuje się małżeństwa jako powołania i że Bóg wybrał oraz złączył te dwie konkretne osoby.

Święta Rodzino, prosimy Cię za rodziny rozbite, przeżywające kryzys jedności. Prosimy Cię o miłość, jedność i wierność w naszej rodzinie, o wzajemne zrozumienie i pojednanie w niej.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Dzień drugi
MODLITWA O SZACUNEK DLA ŻYCIA W RODZINIE,
ZA RODZINY WIELODZIETNE I BEZDZIETNE


Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28a).

Bóg z miłości stworzył cały świat, a w nim człowieka. Boża miłość zaowocowała w tak cudowny sposób. Człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo, zakorzeniony w miłości Stwórcy, jest wezwany do udziału w Jego płodnej miłości. Według zamysłu Bożego my także "owocujemy", czego wspaniałym przykładem jest nasze rodzicielstwo czy dorobek materialny i duchowy ludzkości. Dziecko przychodzi na świat, gdyż Bóg tego pragnie, natomiast rodziców powołuje, aby przyjęli je jako dar i wychowali na Jego chwałę. Planów Bożych nie musimy jednak rozumieć do końca. Czasem może powstawać w nas sprzeciw, gdy np. widzimy rodzące się kalekie dzieci, cierpienie człowieka umierającego lub też brak potomstwa w rodzinie.

Święta Rodzino, prosimy Cię za dzieci nienarodzone, aby zostały przyjęte z miłością. Za osoby starsze i umierające, aby odeszły z godnością, pojednane z Bogiem i z ludźmi. O opiekę nad rodzicami i ich dziećmi, a szczególnie nad rodzinami wielodzietnymi i o potomstwo dla bezdzietnych.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Dzień trzeci


MODLITWA O BOŻA POMOC DLA RODZIN
W WYCHOWANIU DZIECI W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM


Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca swego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy] ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 6,1-4).

Wychowanie dzieci jest trudnym zadaniem. Żaden chyba z rodziców nie ma co do tego wątpliwości. Wspiera ich jednak w misji wychowania sam Bóg, który postawił dziecko w rodzinie, aby w niej wzrastało i dojrzewało, odkrywało Go i rosło w wierze. Dzieci doświadczając miłości matki i ojca, zostają wprowadzone w miłość Boga. "Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowonarodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat". Rodzina jako wspólnota, w której jej członkowie odkrywają Boga i Jego miłość oraz uczą się w niej obcować z Nim, jest "Kościołem domowym".

Święta Rodzino, prosimy Cię za rodziców, aby byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa dla swoich dzieci; za dzieci, aby uczyły się od rodziców miłości Bożej.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Dzień czwarty


MODLITWA O BOŻA POMOC
W ROZEZNANIU POWOŁANIA DZIECI I WIERNOŚĆ TEMU POWOŁANIU


Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,19-20a).

Ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów po zmartwychwstaniu wzywają do głoszenia Dobrej Nowiny. Jest to nasze podstawowe chrześcijańskie powołanie. Można je wypełniać na różnych drogach: kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej i życia w samotności. Ważne, aby były one zgodne z wolą Pana. Każdy chrześcijanin doświadcza trudnego etapu odkrywania swego powołania. Środowisko rodzinne pomaga w rozeznaniu Bożej drogi życia.

Święta Rodzino, prosimy Cię za dzieci, aby we wspólnocie rodzinnej odkrywały, do czego powołuje je Bóg i były Mu w tym wierne.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Dzień piąty


MODLITWA ZA RODZINY NIEPEŁNE I OSOBY POZBAWIONE RODZINY


Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta , która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15).

Życie w rodzinie niesie ze sobą wiele problemów, łączy się z codziennym cierpieniem. Tym bardziej trudno żyć rodzinie, kiedy brakuje w niej ojca czy matki, a zwłaszcza dzieciom, gdy brakuje im obojga rodziców. Jakie ciężary spadają na matkę lub ojca samotnie wychowujących dzieci, czy też na dzieci, które niekiedy muszą podjąć wcześnie obowiązki dorosłych. Mogą czuć się gorsze od innych lub nawet opuszczone od Boga, jak Chrystus, gdy wołał na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? ". Bóg jednak nigdy człowieka nie opuszcza, "umiłował go do końca", o czym zapewnia nas prorok Izajasz.

Święta Rodzino, prosimy Cię za osoby żyjące w rodzinach niepełnych bądź pozbawione rodziny, aby zobaczyły miłość Boga Ojca i nigdy w nią nie zwątpiły.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Dzień szósty


MODLITWA ZA RODZINY ŻYJĄCE W UBÓSTWIE


Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; (...) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,35.40b).

Żyją pośród nas biedni - z różnych powodów - głodni czy na przykład bezrobotni i bezdomni. Słowo Boże wzywa nas do solidarności z ubogimi, zachęca do pomocy i ofiarności wobec nich. Są one skarbem Kościoła.

Święta Rodzino, uproś u Boga chleb dla głodnych, dom dla bezdomnych, odzienie dla nagich, pracę dla bezrobotnych.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Dzień siódmy


MODLITWA ZA ALKOHOLIKÓW I ICH RODZINY


On rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mt 9,12-13).

Alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia są ciężką chorobą społeczną, która nie tylko rani samego uzależnionego, ale jej skutki niszczą całą jego rodzinę, a także spadają na bliskich uzależnionego i w konsekwencji na całe społeczeństwo. Uzależnionym może być ojciec, matka, również dzieci. Obecnie wzrasta liczba uzależnionych niepełnoletnich, np. zniewolonych narkomanią. Jezus Chrystus nie przyszedł do zdrowych, lecz do tych, "którzy się źle mają". Z pomocą Bożą można podnięść się nawet z takiego upadku.

Święta Rodzino, prosimy Cię za chorych uzależnionych, aby spotkali w miłosiernym Chrystusie swojego lekarza, a za ich bliskich o wsparcie w walce przeciw nałogom.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Dzień ósmy


MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH CZŁONKÓW RODZINY


Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" (Łk 9,23).

Nie ma chyba rodziny nie dotkniętej chorobą czy cierpieniem swych bliskich. Ich krzyże stają się także krzyżami dla całej rodziny. Często wydaje się, że przekraczają nawet ludzkie siły. W takim dramacie nie pozostaje nic innego, jak zaufać Chrystusowi, który także cierpiał. Dał nam jednak nadzieję, bo zmartwychwstał. W naszym krzyżu spotykamy cierpiącego Chrystusa, którego droga krzyżowa zakończyła się chwalebnym zwycięstwem.

Święta Rodzino, prosimy Cię za chorych i cierpiących w różny sposób w naszych rodzinach; o ich uzdrowienie; aby w swoim bólu zobaczyli krzyż Chrystusa i czerpali siłę do dźwigania swego krzyża z naśladowania Syna Bożego; dla ich rodzin prosimy o moc do współcierpienia z nimi.


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.


Dzień dziewiąty


MODLITWA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW RODZINY


Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,7.13).

W modlitwie tej dotykamy innego rodzaju cierpienia: mającego swoje źródło w utracie naszych bliskich zmarłych i tęsknocie za nimi. Owo cierpienie jest przejawem naszej miłości do tych, którzy odeszli, miłości, która przetrzyma nawet śmierć i znajduje wyraz w naszej modlitwie za umarłych.

Święta Rodzino, prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby zasiedli na uczcie miłości w domu Ojca, a dla nas o miłość, która przetrwa wszystko i o nadzieję na spotkanie z nimi


Zawierzenie Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 8