Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Nie można słuzyc Bogu i mamonie

Anonymous - 2007-09-22, 20:41
Temat postu: Nie można słuzyc Bogu i mamonie
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg ukarze gnębicieli ubogich


Am 8, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: "Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować i biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać". Przysiągł Pan na dumę Jakuba: "Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków".

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113, 1-2. 4-8

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
co ma siedzibę w górze, *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.


DRUGIE CZYTANIE
Wspólne błagania za wszystkich ludzi


1 Tm 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.


http://www.katolik.pl/ind...ale&typ=homilia
http://www.katolik.pl/ind...e&typ=medytacja
http://www.katolik.pl/ind...e&typ=komentarz

Pozdrawiam serdecznie i wspaniałego Dnia Panskiego zyczę:)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group