Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Czytania i rozważania Pisma św. - Moje owce słuchaja mego głosu

Anonymous - 2007-04-29, 08:37
Temat postu: Moje owce słuchaja mego głosu
(Dz 13,14.43-52)
Oni zaś [Paweł i Barnaba] przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.(Ps 100,1-5)
REFREN: My ludem Pana i Jego owcami
lub Alleluja

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.


(Ap 7,9.14b-17)
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.

(J 10,14)
Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

(J 10,27-30)
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je
"Dlaczego tłumaczymy, że jesteśmy słabi, chorzy,że źle się czujemy, że nie możemy siebie udźwignąć? Bo za dużo myślimy o swoim ciele, o chorobach, o słabości. Gdybyśmy tak dużo nie rozmyślali o tym wszystkim, znaleźlibyśmy czas dla Pana Boga.
To my sami zatykamy sobie uszy na głos Pana Boga, to my sami sobie przeszkadzamy Go słyszeć
Kiedy chcemy, by do nas przemówił, możemy usłyszeć nawet to, czego nikt nie słyszy. I powtórzyć sobie i innym to, co On powie. Jeżeli nie chcemy Go słuchać, słuch nam się pogarsza. Powoli głuchniemy i możemy zupełnie ogłuchnąć.
Tak niewiele życia mam przed sobą. Co z nim robię , jak żyję?"


I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy
"Wydaje się,że jest wielu”powyrywanych” z ręki Pasterza. Niektórzy od razu zostawili wyrwani z gwałtem i hałasem, inni pomalutku, włosek po włosku. Najpierw niteczka, potem cała owieczka. Jak często jednak ci, którzy zostali wyrwani przez modę, koniunkturę, nową ideologię, nagle wracają do Jezusa i merdają przed Nim ogonem.

Jak często wydaje nam się, że może nas oddalić od Boga zmęczenie, bezsenność, wyczerpująca praca, choroba, cierpienie, humory , nastroje. Denerwujemy się, że nie umiemy się modlić,że zgubiliśmy Pana Boga.
Ile jest spokoju w słowach Pana Jezusa.
Byle trzymać się ręki Jezusa, która jest ręką Ojca."


(ks.Jan Twardowski)


Lectio Divina – IV Niedziela Wielkanocy, rok C
J 10,27-30

Lectio - lektura: J 10,27-30
Aby lepiej zrozumieć:

· obraz owczarni jest bliski kulturze semickiej. Najpiękniej jest wykorzystany w przypowieści o dobrym pasterzu (J 10,1-18). Zbawieni jako owczarnię zgromadzoną wokół jednego pasterza ukazywali już prorocy Starego Testamentu: Ez (34,23-26), Jr 23,3; 31,10), Mi (2,12). Zapowiadali oni, że sam Jahwe będzie pasterzem.

Meditatio - rozważanie:
Wprowadzenie.

Obraz owczarni, taki jak go znamy z naszej rzeczywistości, oraz ten, który ma na myśli Jezus, znany z obecnej Palestyny, różni się znacząco. Pewnie praca każdego pasterza nie jest łatwa. Jednak realia Palestyńskie są trudniejsze. Pastwiska, niejednokrotnie mają charakter bardziej pustynny i naznaczone są wszystkimi niebezpieczeństwami charakterystycznymi dla pustyni. Być może dlatego w tekście Ewangelii jest mowa o „wyrwaniu z ręki pasterza”, o możliwości zaginięcia owiec.

Słuchacze świadomi realiów palestyńskiej pustyni może bardziej niż my doceniali obietnice wyrażające poczucie bezpieczeństwa, które daje Jezus.

Spróbuję zobaczyć czy czuję się bezpieczny w rękach Boga? Czy jakiś lęk wydaje się być większy od poczucia bezpieczeństwa, które obiecuje Jezus? Co jest źródłem tego lęku? Czy potrafię to nazwać?
Oratio – modlitwa:
Propozycje:
Ps 23
Actio – działanie:

Idąc za zachętą z w. 27, spróbuję bardziej słuchać Jezusa Dobrego Pasterza. Przeczytam fragment Biblii lub innej duchowej lektury.

Teksty analogiczne (tzw. marginalia). Podano za Biblią Jerozolimską.

Ewangelia według św. Jana rozdział 10
werset 27 - J 10,3-4.14
28 - J 10,10; Rz 8,33-39; Jr 23,4
29 - J 3,35; Pwt 32,39. 33,3
30 - Iż 43,13. 51,16; Mdr 3,1


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group